محصولات New England Biolab | شرکت سفیر آزما کیان | نیو انگلند بایولب

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات New England Biolab

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات پرفروش New England Biolab (NEB) در شرکت سفیر آزما کیان

محصولات New England Biolab :

Row / Company / Cat No. / Name / Unit

1 Cell Signaling 5125S ?-Actin (13E5) Rabbit mAb (HRP Conjugate)
2 Cell Signaling 3676S Acetyl-CoA Carboxylase (C83B10) Rabbit mAb
3 Cell Signaling 5832S AMPK? (D63G4) Rabbit mAb
4 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab’)2 Fragment (PE Conjugate)
5 Cell Signaling 8885S Anti-rabbit IgG (H+L), F(ab’)2 Fragment (PE Conjugate)
6 Cell Signaling 7074S-1ml Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
7 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
8 Cell Signaling 7074S Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody
9 Cell Signaling 9804S ATP (10 mM)
10 Cell Signaling 4967S B-Actin Antibody
11 Cell Signaling 2772S Bax Antibody
12 Cell Signaling 2772s – 100 µ Bax Antibody #2772
13 Cell Signaling 2870P Bcl-2 (50E3) Rabbit mAb #2870
14 Cell Signaling 2876S Bcl-2 Antibody
15 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb
16 Cell Signaling 8547S Btk (D3H5) Rabbit mAb
17 Cell Signaling 2539 Calpain 2 Large Subunit (M-type) Antibody #2539
18 Cell Signaling 9665S Caspase-3 (8G10) Rabbit mAb
19 Cell Signaling 9662S  – 100 µl  Caspase-3 Antibody #9662
20 Cell Signaling 9664S Cleaved Caspase-3 (Asp175) (5A1E) Rabbit mAb
21 Cell Signaling 9661S Cleaved Caspase-3 (Asp175) Antibody
22 Cell Signaling 5305S GAD1 Antibody
23 Cell Signaling 9315S GSK-3? (27C10) Rabbit mAb #9315
24 Cell Signaling 5676S GSK-3A/B (D75D3) XP® Rabbit mAb
25 Cell Signaling 9315S GSK-3B (27C10) Rabbit mAb
26 Cell Signaling 3862S ILK1 Antibody #3862
27 Cell Signaling 4542S MAP2 Antibody
28 Cell Signaling 4283S MyD88 (D80F5) Rabbit mAb
29 Cell Signaling 3672S Myosin Light Chain 2 Antibody
30 Cell Signaling 4764S NF-kB p65 (C22B4) Rabbit mAb
31 Cell Signaling 9212S p38 MAPK Antibody
32 Cell Signaling 4695P p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb
33 Cell Signaling 11818S Phospho-Acetyl-CoA Carboxylase (Ser79) (D7D11) Rabbit mAb
34 Cell Signaling 4058S Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb #4058
35 Cell Signaling 2535S Phospho-AMPK? (Thr172) (40H9) Rabbit mAb
36 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
37 Cell Signaling 5082S Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
38 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
39 Cell Signaling 5082P Phospho-Btk (Tyr223) Antibody
40 Cell Signaling 9323S Phospho-GSK-3? (Ser9) (5B3) Rabbit mAb #9323
41 Cell Signaling 5558S Phospho-GSK-3B (Ser9) (D85E12) XP® Rabbit mAb
42 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody
43 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody
44 Cell Signaling 3671S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Ser19) Antibody #3671
45 Cell Signaling 3674S Phospho-Myosin Light Chain 2 (Thr18/Ser19) Antibody
46 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2
47 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2
48 Cell Signaling 2478L Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175)
49 Cell Signaling 2478S Phospho-VEGF Receptor 2 (Tyr1175)
50 Cell Signaling 9258P SAPK/JNK (56G8) Rabbit mAb
51 Cell Signaling 9523S Smad3 (C67H9) Rabbit mAb
52 Cell Signaling 3707S TNF-a Antibody #3707
53 Cell Signaling 4603S TrkB (80E3) Rabbit mAb
54 Cell Signaling 12331S VGLUT1 Antibody
55 Cell Signaling 4967S ك-Actin Antibody #4967

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

این مطلب را از دست ندهید :
خرید تری سدیم فسفات صنعتی | فروش تری سدیم فسفات

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *