شرکت Novus

شرکت Novus

شرکت  Novus با ترویج کشف علمی با توسعه و بازاریابی محصولات منحصر به فرد برای علوم زندگی است. Biologicals Novus همچنین سازماندهی شده است تا جامعه تحقیقاتی بیولوژیکی را با مکانیسم تجاری سازی مواد منحصر به فرد بیولوژیکی سازماندهی کند. ما همچنین بر روی پیوسته نظارت بر روندهای علمی و عرضه مواد برای خدمت به این روند تمرکز می کنیم. شرکت Novus با ساخت این محصولات به طور گسترده ای برای محققان نهادی و تجاری، نقش مهمی در پیشرفت تحقیقات بیولوژیک ایفا می کند.

تمام محصولات Novus Biologicals با اطلاعات دقیق فنی و پشتیبانی مداوم عرضه می شوند. Novus Biologicals با خدمت به بازار و بازارهای نوظهور همکاری های خوبی با مشتریان خود ایجاد کرده است. لذا با اخذ نمایندگی های متعدد توانسته این برند را در سرتا سر جهان گسترش داده. در ایران شرکت سفیر آزما کیان نماینده محصولات شرکت Novus می باشد.

  Novus Biologcials بخشی از خانواده Bio-Techne است که شامل:

  • سیستم های تحقیق و توسعه
  • ProteinSimple
  • تشخیص سلول پیشرفته
  • لمس کردن
  • بیوساکی
  • Cliniqa
  • بوستون Biochem
  • زیست شناسی
  • RNA پزشکی