شرکت Dako

شرکت Dako

شرکت Dako  اکنون به گروه  Agilent Technologists  پیوسته است بیش از ۴۵ سال است که در زمینه تولید آنتی بادیها، دستگاهها و نرم افزار و مواد تشخیصی در بافتها جهت تشخیص و درمان سرطانها فعالیت می کند .

شرکت Dako هم چنین کیتهای تحقیقاتی اختصاصی کاربردی در حوزه فلوسایتومتری و ایمونوهیستوشیمی را نیز تولید کرده است که از آن جمله می توان به تولید کیت QIFIKIT  که به بررسی کمی پروتئین ها در سلول کمک می کند.هم چنین این شرکت با اخذ نمایندگی در سراسر جهان توانسه محصولات خود را گسترش دهد در ایران شرکت سفیر آزما کیان نماینده رسمی محصولات شرکت Dako و کیت های تحقیقاتی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.