اطلاعیه مهم شرکت سفیر آزما کیان


به سایت سفیر آزما کیان خوش آمدید

شرکت سفیر آزما کیان هیچ گونه شعبه ای ندارد.خرید و سفارش کلیه کارها با هماهنگی دفتر مرکزی شرکت با شماره ثبت ۵۱۷۲۷۶ . به آدرس موجود در سایت www.safirazmakian.com  می باشد و هر گونه شرکت و سایت های اینترنتی با نام های مشابه، مورد تایید و زیر نظر شرکت نمیباشد. لطفا به پسوند کیان در نام شرکت و نام سایت توجه فرمایید.


نمایندگی ها

شرکت مرک آلمان

شرکت سیگما آلدریچ

شرکت پرومگا

شرکت کایمن


محصولات

کیت تحقیقاتی

مواد آزمایشگاهی