شرکت Novogen

نمایندگی Novogen | محصولات Novogen | نماینده شرکت Novogen | شرکت Novagen

نمایندگی Novogen | محصولات Novogen | نماینده شرکت Novogen | شرکت Novagen :

Novagen Pharma (Pty) Ltd با چه کسی است؟

Novagen Pharma یک شرکت دارویی مستقر در پرتوریا است و در مارس 2009 تاسیس شد.

این شرکت طیف گسترده ای از محصولات ضد ویروسی و مزمن عمومی را در بازار دارویی آفریقای جنوبی به بازار عرضه می کند.

Novagen Pharma از طریق ردپای ملی عمده فروشان در بازار هدف متخصصان ، پزشکان عمومی و داروخانه ها خدمت می کند.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من