نمایندگی SD Fine Chemicals| محصولات SD Fine Chemicals

شرکت SD Fine Chemicals

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران :

SDFCL دارای گواهینامه ISO و یکی از بزرگترین شرکت شیمیایی آزمایشگاهی در آسیا است. از سال 1978 ، ما سرمایه گذاری گسترده ای را در زیرساخت های تولید مدرن انجام داده ایم. در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم و مناسب از آن داریم.


در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم درست از گرم تا چندین تن داریم. سازمان ما بیش از 400 کارمند شامل دکترای بسیار ماهر و با تجربه به همراه چند شیمیدان دارد.

کلیه محصولات ما با استانداردهای قابل قبول بین المللی محک زده شده است و عملکرد آنها برای کلیه برنامه های درخواستی در تمام صنایع مناسب است.

Poicha Plant
Sr. No.Equipment DescriptionCapacity LNo.Col Ht.
01.Stainless Steel Reactor1800 L26 – 8 m
02.Glass Lined Reactor1000 L26 – 8 m
03.Glass Lined Reactor2000 L16 – 8 m
04.Mild Steel Reactor5000 L16 – 8 m
05.Sintex Tank Reactor4000 L1
06.Glass Line Assembly550, 200, 100,
50 L
1+1+2+10
Tarapur
Sr. No.Equipment DescriptionCapacity LNo.
01.MSGL Reactors, Crystallizers2.5, 0.65 KL2 + 2
02.SS Auto Clave0.65 KL1
03.SS Reactors2.5 KL2
04.MSGL, ANFD1.6 M21
05.Brine Chiller – 20 deg. C20 TR1
06.Water Chiller 7 deg. C60 TR1
07.Acidic & Basic Scrubber45 KG/hr, 40 KG/hr1 + 1
08.Steam EjectorFour Stage1
09.Thermic Fluid Heater6 K. Cal./hr.1
10.Air Compressor1
Sr. No.Equipment DescriptionCapacity LNo.
01.Stainless Steel Evaporating Pan700 L3
02.Glass Line Evaporating Pan700 L, 900 L3 + 1
03.Round Bottom Flask50 L5
04.Chilling Plant50 L2
05.Autoclave25 L2
06.Glass lined Reactor1 KL
07.Stainless Steel Reactor0.7 KL1
08.Stainless Steel Crystallizing Pan0.7, 0.9 KL2 + 1
09.Dryer3
10.Vacuum Dryer1
11.SS Centrifuge29″, 24″1 + 1
12.Rubber Line Centrifuge24″, 18″, 9″2 + 1 + 1
13.Multi mill, Micro mill1 + 1
14.Cold Room2-6 deg C1
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته