شرکت SD Fine Chemicals

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران :

SDFCL دارای گواهینامه ISO و یکی از بزرگترین شرکت شیمیایی آزمایشگاهی در آسیا است. از سال 1978 ، ما سرمایه گذاری گسترده ای را در زیرساخت های تولید مدرن انجام داده ایم. در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم و مناسب از آن داریم.


در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم درست از گرم تا چندین تن داریم. سازمان ما بیش از 400 کارمند شامل دکترای بسیار ماهر و با تجربه به همراه چند شیمیدان دارد.

کلیه محصولات ما با استانداردهای قابل قبول بین المللی محک زده شده است و عملکرد آنها برای کلیه برنامه های درخواستی در تمام صنایع مناسب است.

شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
Poicha Plant
شرکت SD Fine Chemicals
Sr. No. Equipment Description Capacity L No. Col Ht.
شرکت SD Fine Chemicals
01. Stainless Steel Reactor 1800 L 2 6 – 8 m
02. Glass Lined Reactor 1000 L 2 6 – 8 m
03. Glass Lined Reactor 2000 L 1 6 – 8 m
04. Mild Steel Reactor 5000 L 1 6 – 8 m
05. Sintex Tank Reactor 4000 L 1
06. Glass Line Assembly 550, 200, 100,
50 L
1+1+2+10
شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
Tarapur شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
Sr. No. Equipment Description Capacity L No.
شرکت SD Fine Chemicals
01. MSGL Reactors, Crystallizers 2.5, 0.65 KL 2 + 2
02. SS Auto Clave 0.65 KL 1
03. SS Reactors 2.5 KL 2
04. MSGL, ANFD 1.6 M2 1
05. Brine Chiller – 20 deg. C 20 TR 1
06. Water Chiller 7 deg. C 60 TR 1
07. Acidic & Basic Scrubber 45 KG/hr, 40 KG/hr 1 + 1
08. Steam Ejector Four Stage 1
09. Thermic Fluid Heater 6 K. Cal./hr. 1
10. Air Compressor 1
شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
شرکت SD Fine Chemicals
Sr. No. Equipment Description Capacity L No.
شرکت SD Fine Chemicals
01. Stainless Steel Evaporating Pan 700 L 3
02. Glass Line Evaporating Pan 700 L, 900 L 3 + 1
03. Round Bottom Flask 50 L 5
04. Chilling Plant 50 L 2
05. Autoclave 25 L 2
06. Glass lined Reactor 1 KL
07. Stainless Steel Reactor 0.7 KL 1
08. Stainless Steel Crystallizing Pan 0.7, 0.9 KL 2 + 1
09. Dryer 3
10. Vacuum Dryer 1
11. SS Centrifuge 29″, 24″ 1 + 1
12. Rubber Line Centrifuge 24″, 18″, 9″ 2 + 1 + 1
13. Multi mill, Micro mill 1 + 1
14. Cold Room 2-6 deg C 1