نمایندگی SD Fine Chemicals| محصولات SD Fine Chemicals

شرکت SD Fine Chemicals

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران

نمایندگی شرکت SD Fine Chemicals در ایران :

SDFCL دارای گواهینامه ISO و یکی از بزرگترین شرکت شیمیایی آزمایشگاهی در آسیا است. از سال 1978 ، ما سرمایه گذاری گسترده ای را در زیرساخت های تولید مدرن انجام داده ایم. در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم و مناسب از آن داریم.


در طی سالیان متمادی ، دارایی های متعددی را برای تولید طیف وسیعی از آزمایشگاه ها / محصولات خوب / ویژه / مواد شیمیایی نادر و تحقیقاتی تولید کرده ایم. ما تنها کمپانی کاتالوگ در هند هستیم که توانایی تولید حلالهای با خلوص بالا و همچنین ترکیبات ارگانیک پیچیده و معرفهای تحلیلی را برای کاربردهای بسیار مهم درست از گرم تا چندین تن داریم. سازمان ما بیش از 400 کارمند شامل دکترای بسیار ماهر و با تجربه به همراه چند شیمیدان دارد.

کلیه محصولات ما با استانداردهای قابل قبول بین المللی محک زده شده است و عملکرد آنها برای کلیه برنامه های درخواستی در تمام صنایع مناسب است.

Poicha Plant
Sr. No. Equipment Description Capacity L No. Col Ht.
01. Stainless Steel Reactor 1800 L 2 6 – 8 m
02. Glass Lined Reactor 1000 L 2 6 – 8 m
03. Glass Lined Reactor 2000 L 1 6 – 8 m
04. Mild Steel Reactor 5000 L 1 6 – 8 m
05. Sintex Tank Reactor 4000 L 1
06. Glass Line Assembly 550, 200, 100,
50 L
1+1+2+10
Tarapur
Sr. No. Equipment Description Capacity L No.
01. MSGL Reactors, Crystallizers 2.5, 0.65 KL 2 + 2
02. SS Auto Clave 0.65 KL 1
03. SS Reactors 2.5 KL 2
04. MSGL, ANFD 1.6 M2 1
05. Brine Chiller – 20 deg. C 20 TR 1
06. Water Chiller 7 deg. C 60 TR 1
07. Acidic & Basic Scrubber 45 KG/hr, 40 KG/hr 1 + 1
08. Steam Ejector Four Stage 1
09. Thermic Fluid Heater 6 K. Cal./hr. 1
10. Air Compressor 1
Sr. No. Equipment Description Capacity L No.
01. Stainless Steel Evaporating Pan 700 L 3
02. Glass Line Evaporating Pan 700 L, 900 L 3 + 1
03. Round Bottom Flask 50 L 5
04. Chilling Plant 50 L 2
05. Autoclave 25 L 2
06. Glass lined Reactor 1 KL
07. Stainless Steel Reactor 0.7 KL 1
08. Stainless Steel Crystallizing Pan 0.7, 0.9 KL 2 + 1
09. Dryer 3
10. Vacuum Dryer 1
11. SS Centrifuge 29″, 24″ 1 + 1
12. Rubber Line Centrifuge 24″, 18″, 9″ 2 + 1 + 1
13. Multi mill, Micro mill 1 + 1
14. Cold Room 2-6 deg C 1