مشتریان سفیر آزما کیان | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

مشتریان سفیر آزما کیان

مشتریان سفیر آزما کیان

دانشگاه های وزارت بهداشت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان،دانشگاه علوم پزشکی زابل،دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی ایلام،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس،  دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشگاه علوم بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه علوم پزشکی البرز،  دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه زنجان، دانشگاه ایلام، دانشگاه گیلان، دانشگاه اراک، دانشگاه مازندران، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،   دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه یزد، دانشگاه محقق اردبیلی

مراکز داروسازی از جمله

داروسازی کوثر، عبیدی، خوارزمی، پورسینا، رامو فارمین، ابوریحان، شفای ساری، ایران دارو، تولید دارو

مراکز تحقیقاتی صنعتی

پروهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پلیمر، سازمان پژوهشهای علمی صنعتی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، پالایشگاه تهران، سازمان انرژی اتمی، صنایع دفاع، هوا فضا، منطقه پارس جنوبی (پالایشگاه های گاز)، پتروشیمی آریا ساسول، ، پتروشیمی آبادان و…

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من