شرکت Fermentas

شرکت Fermentas

شرکت Fermentas  یک شرکت بیوتکنولوژی می باشد که متخصص در کشف و تولید محصولات زیست شناسی مولکولی برای تحقیق و تشخیص علم زندگی است . از سال ۲۰۱۰، شرکت Fermentas  بخشی از Thermo Fisher Scientific شده است که پس از آن در کنار آن نمایندگی محصولات خود را گسترش داده لذا در کشور ما شرکت سفیر آزما کیان نماینده رسمی محصولات شرکت Fermentas  می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.