شرکت Gibco

شرکت Gibco

شرکت Gibco در ایالت متحده امریکا تاسیس شده است. که در زمینه فناوری علوم زیستی و مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است.محصولاتشرکت Gibco در شاخه های زیر قابل طبقه بندی است

۱-Nucleic Acid Purification & Analysis

۲-Nucleic Acid Amplification & Expression Profiling

۳-Proteins, Expression, Isolation & Analysis

۴-RNAi, Epigenetics & Gene Regulation

۵-Cell Culture

۶-Drug Discovery & Development

۷-Cloning

۸-Clinical & Diagnostic Applications

دارای نمایندگی های متعددی می باشد که سفیر آزما کیان از نمایندگان محصولات این شرکت می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.