post_tag sigma-aldrich | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Tag - sigma-aldrich

نمایندگی های برندهای محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی

نمایندگی های برندهای محصولات شیمیایی و آزمایشگاهی

درخواست شما مشتریان از شرکت سفیر آزما کیان : بهترین قیمت و ضمانت اورجینال بودن کالا
1- خرید محیط کشت
2- خرید مرک و خرید مرک آلمان
3- خرید کیت آزمایشگاهی و  خرید کیت تحقیقاتی
4- خرید سیگما الدریچ (خرید سیگما آلدریچ)
5- خرید مواد شیمیایی | خرید مواد آزمایشگاهی | خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد. با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من
Read more...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟ | نمایندگی sigma-aldrich | سیگما آلدریچ | سیگما

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟

نمایندگی سیگما آلدریچ کجاست؟

سیگما-آلدریچ (به انگلیسی: Sigma-Aldrich) یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه علوم زیستی با بیش از ۹۶۰۰ تن پرسنل است. این شرکت در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و عمده محصولات آن در داروسازی و زیست‌فناوری کاربرد دارد.[۲][۳] این شرکت شیمیایی از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و شرکت آلدریچ در سال ۱۹۷۵، به وجود آمد.[۴]

 

منابع

 
 • "Udit Batra; Member of the Executive Board, CEO Life Science". Merck.
 • "Sigma-Aldrich Corporation – Investor Relations".
 • "Yahoo Finance Profile for Sigma-Aldrich Corporation".
 
 • "History of Sigma-Aldrich"(PDF). Aldrichimica Acta, vol. 34, no. 2, 2001, PDF pages 5–16.
  نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران : سفیر آزما کیان به عنوان تنها نماینده این شرکت در ایران می باشد. برای خرید انواع محصولات این برند می توانید از طریق تلفن های درج شده در سایت با ما تماس باشید.

این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

سیگما الدریچ
Read more...

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ :  

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 
177601
2-Fluoro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
C56352
2-Chloro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135615
2-Bromo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
245798
2-Iodo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B75204
(±)-2-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
267848
3-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
473324
1-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
250023
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
327131
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
277029
2-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
306878
2-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
124095
1-Bromo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
476447
1-Iodo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249890
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
301086
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252263
1-Bromo-2-ethylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
304255
3-Chloro-3-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
470163
3-(Chloromethyl)pentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494348
1-Bromo-4-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
162566
2-Bromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249416
2-Ethylhexyl bromide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
444359
2-Ethylhexyl iodide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108502
2-Bromodecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108499
2-Bromododecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B82308
2-Bromotridecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154792
Dichloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135267
Bromochloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
242861
Chloroiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
239992
Dibromomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
158429
Diiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
374040
1-Bromo-2-fluoroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154784
1,2-Dichloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
232750
1-Bromo-2-chloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
240656
1,2-Dibromoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122807
1,2-Diiodoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D72204
1,3-Dichloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
443719
1-Bromo-3-fluoropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
236446
1-Bromo-3-chloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
234478
1-Chloro-3-iodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
125903
1,3-Dibromopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
238414
1,3-Diiodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D59100
1,4-Dichlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
434027
1-Bromo-4-fluorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
140805
1,4-Dibromobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
396222
1-Chloro-4-iodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122602
1,4-Diiodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D69602
1,5-Dichloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521590
1-Chloro-5-iodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241660
1-Bromo-5-chloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
128007
1,5-Dibromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252131
1,5-Diiodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D63809
1,6-Dichlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521582
1-Chloro-6-iodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241652
1-Bromo-6-chlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D41007
1,6-Dibromohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
251178
1,6-Diiodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
144991
1,7-Dibromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
361283
1,8-Dichlorooctane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494402
Butane
106-97-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154954
Pentane
109-66-0
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
139386
Hexane
110-54-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154873
Heptane
142-82-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
296988
Octane
 111-65-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigma-aldrich
N29406
Nonane
111-84-2
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D901
Decane
 124-18-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
U407
Undecane
1120-21-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D221104
Dodecane
112-40-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
T57401
Tridecane
629-50-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
172456
Tetradecane
629-59-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
P3406
Pentadecane
 629-62-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
H6703
Hexadecane
544-76-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
128503
Heptadecane
629-78-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
O652
Octadecane
593-45-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
N28906
Nonadecane
629-92-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
219274
Eicosane
112-95-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
286052
Heneicosane
629-94-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
Read more...
sigmaaldrich, sigma-aldrich

کشف روشی برای تبدیل هر نوع خون اهدایی به نوع عمومی

کشف روشی برای تبدیل هر نوع خون اهدایی به نوع عمومی

sigmaaldrich, sigma-aldrich
خون :

در ماه جولای، صلیب سرخ آمریکا کمبود فوری خون را اعلام کرد؛ این سازمان برای کمک به تمام بیمارانی که به خون نیاز داشتند، به‌اندازه‌ی کافی خون دریافت نکرده بود. اکنون پژوهشگران دانشگاه بریتیش کلمبیا راهی برای مقابله با این مشکل پیدا کرده‌اند، حتی اگر مردم خون بیشتری ندهند: تبدیل یک نوع خون با مصرف کمتر به نوعی که هر کسی بتواند آن را دریافت کند. پژوهشگران نتایج این مطالعه را در نشست انجمن شیمی آمریکا ارائه دادند.

تفاوت گروه‌های خونی مختلف به‌علت قندهای متفاوتی است که روی سطح سلول‌های قرمز آن‌ها وجود دارد. گروه خونی نوع A، یک نوع قند دارد و گروه خونی B دارای قند نوع دیگری است؛ گروه خونی AB هر دو قند را دارا است و گروه خونی O هیچ قندی ندارد. فردی که دارای گروه خونی A است، هیچگاه نمی‌تواند از گروه خونی B ، خونی دریافت کند زیرا به علت تفاوت در نوع قند آن‌ها، سیستم پذیرنده، خون جدید را رد خواهد کرد. از آن جا که گروه خونی O هیچ قندی ندارد، هر فردی می‌تواند آن را دریافت کند، این گروه خونی به‌‌عنوان گروه خونی عمومی پذیرفته می‌شود و بنابراین بسیار مطلوب است.

در گذشته پژوهشگران فهمیده بودند که آنزیم‌های خاصی (مولکول‌هایی که موجب واکنش‌های شیمیایی می‌شوند) می‌توانند قندها را از سطح سلول‌های خونی گروه‌های خونی A، B و AB حذف کنند و آن‌ها را به نوع مطلوب‌تر O تبدیل کنند. اگرچه همانطور که خود پژوهشگران اذعان دارند، آن‌ها آنزیمی را که در این زمینه موثر و تجاری باشد، کشف نکرده‌ بودند. آن‌ها به دنبال یافتن چنین آنزیمی به روده‌ی انسان روی آوردند. پژوهشگران از قبل می‌دانستند که پوشش مجرای گوارشی، قندهایی نظیر قندهای موجود روی سطح سلول‌های خونی دارد و اینکه آنزیم‌های باکتریایی موجود در مجرای گوارشی انسان می‌توانند آن قندها را از جدار پوششی روده جدا کنند.

پژوهشگران با استفاده از این دانش، قادر به جداسازی آنزیمی شدند که می‌تواند قندها را از گروه‌های خونی A و B جدا کند؛ با این روش این آنزیم‌ها می‌توانند بسیار کارآمدتر از هر آنزیم شناخته‌شده‌ی دیگری، یک گروه خونی را به گروه خونی O تبدیل کنند. در حال حاضر پژوهشگران در حال بررسی مجدد یافته‌های خود هستند. گام بعدی آزمایش این آنزیم در شرایط بالینی است: آیا فرایند تبدیل، پیامدهای ناخواسته‌ای هم به دنبال خواهد داشت یا نه؟ انجام این آزمایش‌ها نیاز به زمان دارد اما پژوهشگران بر این باورند که این آنزیم موجب خواهد شد که در آینده هر کس نیاز به خون داشته باشد، بتواند به راحتی آن را دریافت کند.


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

منبع: زومیت
Read more...

نمونه محصولات

نمونه محصولات:

جدول زیر تنها بخشی از نمونه محصولات ارائه شده توسط شرکت سفیر آزما کیان می باشد.

 

ردیف

 نام برند کد کالا نام کالا مقدار
۱ Sigma-Aldrich ۱۴۴۴۰۰۴ Minocycline hydrochloride

۳۵۰mg

۲

Bioneer k-3032 AccuPrep® Genomic DNA Extraction Kit, extractions 100

۳

Sigma-Aldrich M-194 (±)-cis-3-Methylfentanyl hydrochloride solution

 ML 0.5

۴

Sigma- Aldrich ۹۰۰۴۰۹ Graphene nanoplatelets

۲۵۰g

۵

Sigma- Aldrich ۳۴۳۷۱۴ Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate

۱g

۶

Sigma-Aldrich ۴۳۶۶۰۷ Dowex® Monosphere® ۵۵۰A hydroxide form

۱۰۰g

۷

Immusmol

BA-E-2200

L-Kynurenine ELISA kit

۹۶test

۸

SIGMA- ALDRICH

PHR1396

Methotrexate

۱g

۹

NEB

S6651S

Chitin Resin

۲۰ml

۱۰

Peprotech AF-100-15 Animal-Free Recombinant Human EGF

۱

۱۱

R&D KGE001 Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit

۱kit

(۲plates)

۱۲

raybiotech AAH-INF-3-2 Human Inflammation Array C3

۸Sample Kit

۱۳

thermofisher ۴۶-۱۶۳۱-۸۲ CD163 Monoclonal Antibody (TNKUPJ), PerCP-eFluor 710, eBioscience™

۱۰۰ug

۱۴

Alfa Aesar J64669 Ghrelin rat

۱mg

۱۵

NEB P8010L Factor Xa Protease

۲۵۰ug

 

لومینسانس ایمونوفلورسانس الایزا گاماکانتر فلورسنت لومینومتر محیط کشت میکروبی آنتی بیوگرام پلیت آنتی سرم Real Time PCR استخراج ژن توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها Blotting فلوسایتومتری ژل الکتروفورز سرولوژی پاتولوژی سیتولوژی کیت های الایزا ELISA سفیر آزما کیان سیگما آلدریچ واردات سیگما آلدریچ مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ سفیر آزما کیان مواد شیمیایی مواد آزمایشگاهی کیت تحقیقاتی تجهیزات آزمایشگاهی سیگما آلدریچ سیگما-آلدریچ sigmaaldrich sigma-aldrich

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

محیط کشت : برای خرید محیط کشت با ما در تماس باشید : 09357007743

کیت آزمایشگاهی : برای خرید کیت آزمایشگاهی با ما در تماس باشید : 09128308091

 
Read more...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ | خرید و فروش سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ - شرکت سیگما آلدریچ - خرید و فروش سیگما الدریچ - نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو "شرکت شیمیایی سیگما" در ایالت سنت لوئیس و "شرکت شیمیایی آلدریچ" در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

 


  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛

شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ
نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

لیست برخی از مواد قابل خرید شرکت سیگما :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate 2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline 3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol 4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate 5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin 6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil 7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane 8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane 9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu 12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene 13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds 18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate 19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk 20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet 21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol 22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol 23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol 24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid 26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid 27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride 28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane 29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene 30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

 

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

 

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس اپ جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و... می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 

Read more...