برچسب- annexin binding assay

نمایندگی محصولات Annexin binding assays

نمایندگی انحصاری نمایندگی Annexin 

نمایندگی محصولات Annexin binding assays | سفیر آزما کیان شرکت فروش مواد شیمیایی :

محصولات موجود در شرکت سفیر آزما کیان : از برند Annexin binding assays

10X Annexin V Binding Buffer N/A ab14084 Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent Flow Cyt ab14193 Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14190 Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14165 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14142 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab14144 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14143 Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14150 Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14147 Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14153 Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14152 Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14085 Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab140865 X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14082 Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14155 Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab39674 Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14154 Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Flow Cyt ab14159 Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14158 Kinetic Apoptosis Kit (Flow Cytometry) - Annexin XII - Flow Cyt ab129816 Kinetic Apoptosis Kit (Microscopy) - Annexin XII - FM ab129817 Propidium Iodide Flow Cyt/FM ab14083   این مطالب را نیز از دست ندهید :

معرفی رشته شیمی دارویی

مرک آلمان

سیگما آلدریچ

 

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته