برچسب- abcam company address

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM :

شرکت Abcam یک شرکت تجارت الکترونیک در زمینه محصولات بیولوژیک است که بازخورد مشتریان عمومی را در مورد محصولات با استفاده از بررسی و رتبه بندی ارائه شده توسط مشتری ها تسهیل می کند. از سال ۲۰۱۱، این شرکت به تولید مستقیم محصولات بیولوژیک و بیوتکنولوژی منتقل شده است.

تاریخچه:
این شرکت در سال ۱۹۹۸ توسط جاناتان میلنر به همراه تونی کوزریدس و دیوید Cleevely (کمک بنیانگذاران و مشاوران علمی) تاسیس شد، با این ایده که دانشمندان تحقیقاتی به راحتی بتوانند آنتی بادی های مورد نیاز خورد را در سطح اینترنت به راحتی جستجو و تهیه کنند. میلنر یک محقق فوق دکترا بود که بر روی پروتئین BRCA2 تازه کشف شده سرطان سینه را در آزمایشگاه دانشگاه کمبریج کوازارید مطالعه و پژوهش کرد. این پروژه به علت مشکلات یافتن آنتی بادی های مناسب واکنش دهندهبا کندی مواجه شده بود. این امر باعث ایجاد انگیزه ای برای ایجاد یک سرویس آنلاین که به خود و دیگر محققان در سراسر جهان برای یافتن آنتی بادی مناسب برای فعالیت های پژوهشی، شد.
از زمان آغاز کار این شرکت سال ۱۹۹۸، این شرکت تنها از آنتی بادیهای موجود در بازار استفاده می کرده است. این شرکت از آنتی بادی های مرتبط با محصولات بیولوژی مانند آزمایش های سنجش ایمنی(immunoassays) به عنوان مثال کیت های SimpleStep ELISA، پپتیدها، پروتئین ها و محصولات تشخیص پروتئین از جمله کیت های رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) را عرضه می کند. شرکت Abcam همچنین مجموعه ای از محصولات غیر مرتبط با آنتی بادی مانند محصولات و مواد بیوشیمیایی، آزمایشات سلولی و ملوکولی و کیت های اپی ژنتیک (به عنوان مثال کیت های miRNA کلاسیک کریستفل) را نیز تولید و عرضه می کند.
Abcam در بورس اوراق بهادار لندن ثبت شده است.

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM
دستاوردها

در ماه می سال ۲۰۱۱، شرکت Abcam اعلام کرد که MitoSciences، که یک شرکت خصوصی در زمینه زیست فناوری مستقر در یوجین اورگان (ایالات متحده) و تولید کننده و توزیع کننده سیستم های ایمونولوژیک و آنتی بادی های تک سلولی با کارایی بالا، را به مالکیت خود درآورده است.
محصولات:
آنتی بادی های اولیه (Primary antibodies)
آنتی بادی های ثانویه (Secondary antibodies)
الایزا، جفت آنتی بادی همسان و Multiplex Immunoassays(ELISA, Matched Antibody Pairs and Multiplex Immunoassays)
ابزارهای تصویربرداری سلول و بافت (Cell and tissue imaging tools)
آزمایشات سلولی و بیوشیمیایی (Cellular and biochemical assays)
پروتئین ها و پپتیدها (Proteins and Peptides)
ابزار های پروتئومیکس (Proteomics tools)
آگونیست ها، فعال کننده ها، آنتاگونیست ها و مهار کننده ها (Agonists, activators, antagonists and inhibitors)
Lysates
آزمایش های Multiplex miRNA (Multiplex miRNA assays)

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

لیست محصولات شرکت ABCAM:

Annexin binding assays

۱۰X Annexin V Binding Buffer N/A ab14084
Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent Flow Cyt ab14193
Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14190
Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14165
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14142
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab14144
Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14143
Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14150
Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14147
Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14153
Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14152
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14085
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab140865
X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14082
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14155
Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab39674
Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14154
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Flow Cyt ab14159
Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14158
Kinetic Apoptosis Kit (Flow Cytometry) – Annexin XII – Flow Cyt ab129816
Kinetic Apoptosis Kit (Microscopy) – Annexin XII – FM ab129817
Propidium Iodide Flow Cyt/FM ab14083

Caspases assay kits

Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39412
Caspase 1 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39470
Caspase 1 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102489
Caspase 2 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39794
Caspase 2 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39830
Caspase 2 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65612
Caspase 2 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102490
Caspase 3 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39383
Caspase 3 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39401
Caspase 3 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65613
Caspase 3 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65617
Caspase 3 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102491
Caspase 4 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65658
Caspase 4 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65659
Caspase 4 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102492
Caspase 5 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65660
Caspase 5 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65661
Caspase 5 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102493
Caspase 6 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39707
Caspase 6 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39709
Caspase 6 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102494
Caspase 7 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102495
Caspase 8 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39534
Caspase 8 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39700
Caspase 8 (active) FITC Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65614
Caspase 8 (active) Red Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65618
Caspase 8 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102496
Caspase 9 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65607
Caspase 9 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65608
Caspase 9 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65615
Caspase 9 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65619
Caspase 9 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102497
Caspase 10 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65662
Caspase 10 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65663
Caspase 10 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102498
Caspase 12 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65664
pan Caspase (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65611
pan Caspase (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65616
Caspase Family Substrate Kit II Plus (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab102487
Caspase Family Substrate Kit II Plus (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab102488
Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112130
Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112131
Caspase Cascade Screening Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab102499

Calpain and cathepsin assays

Calpain Activity Assay Kit Cell lysate F ab65308
Cathepsin B Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65300
Cathepsin D Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65302
Cathepsin G Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab126780
Cathepsin H Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65305
Cathepsin K Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65303
Cathepsin L Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65306
Cathepsin S Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65307

Mitochondrial Transmembrane Potential assays

JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112133
Kit (Flow Cytometry)
JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112134
(Microplate)
Mitochondrial Transmembrane Potential Apoptosis Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab65310
Detection Kit
NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112149
(Flow Cytometry)
NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (Microplate) Adherent cells, suspension cells F ab112150
Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab138898
(Flow Cytometry)
Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab138899
(Microplate)
TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells C/F ab113852

DNA Ladder and Fragmentation

Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells and tissue – ab65627
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells AG ab66090
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue AG ab66093
In Situ Direct DNA Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab66108
In Situ BrdU-Red Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Tissue, adherent cells Flow Cyt ab66110

Other apoptosis kits

۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073
Apoptosis Membrane Blebbing Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133124
Autophagy/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells F/FM ab133075
Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit Cell lysate WB ab65311
Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172
Lysosome/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133078
Nuclear Apoptosis Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab112151
Apoptosis inducers
Apoptosis Inducer Kit (Ready-to-use) Live cells – most common cell culture types Contains Actionomycin D:50ul ab102480
Camptothecin: 1ml
Cycloheximide (28%): 1ml
Dexamethasone: 1ml
Etoposide: 100ul

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83359
urine, plasma, serum
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, cell culture medium, L/B ab65313
urine, plasma, serum
ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83355
urine, plasma, serum
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Cell Cytotoxicity Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab112118
Cell Cytotoxicity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112119
Cell Viability Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123
Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501
LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65391
LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65393
Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65475
Senescence Detection Kit Adherent cells , tissue IHC-Fr/IHC-P ab65351

Glutathione assay kits

Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lystaes, urine, plasma, serum C/A ab65326
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab11213

Cell damage kits

Product Sample Detection Product
name type code
۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073
Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656
Catalase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83464
Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343
Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461
Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum C/A ab65326
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112132
Hydrogen Peroxide Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A/F ab102500
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate ,urine, plasma, serum A ab65349
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65354
Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83463
Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65329
Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344
Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102522

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Beta galactosidase Detection kit Adherent cells, suspension cells H ab102534
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Cell Viability Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122
Cell Viability Assay Kit (Fluorometric – Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123
Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501
LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65391
LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65393
Cell Lysis Solution for ab65393 – – ab128687
Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475
Senescence Detection Kit Adherent cells, tissue H ab65351

DNA damage and cell cycle arrest kits

Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116
Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117
Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473
Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475
p53 (pS392) + Total p53 Dual Staining Kit Adherent cells IF ab133071
p53 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133068
Propidium Iodide – Flow Cyt/FM ab14083
DNA Damage – AP sites – Assay Kit (Colorimetric) Purified damaged DNA C ab65353
DNA Damage – AP sites – Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab133076

Oxidative stress assay kits

Aconitase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83459
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65656
Catalase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab83464
DCFDA – Cellular Reactive Oxygen Species Adherent cells, suspension cells C/F ab113851
Glutathione Detection Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine F ab65322
Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab102530
Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83461
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881
GST Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine C/A ab65326
GST Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab65325
Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab138874
Hydrogen Peroxide Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102500
Hydrogen Peroxide Assay Kit (Fluorometric – Near Infrared) Cell culture extracts F ab138886
Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112132
Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts, plasma A ab133085
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970
Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab105136
Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab111749
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65349
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65328
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65327
Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65354
Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83463
Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65329
Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102522

General kinase assay kits

Universal Kinase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, purified protein F ab138879

AMPK, Insulin and Leptin signaling kits

Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitivity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glycogen Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65620
Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335

GSK3/WNT signaling kits

AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786

Ion and metals signaling

Ammonia Assay Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab83360
Ammonia Assay Kit – Modified Berthelot – (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509
Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372
Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510
Iron Assay Kit Cell lysate, plasma and serum, urine A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

JNK/SAP signaling kits

JNK Activity Screening Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65784

Lipid signaling kits

PAF Acetylhydrolase Assay Kit Cell lysate, plasma, tissue homogenate A ab133088
PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds A ab133091
cytosolic Phospholipase A2 Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts A ab133090
secretory Phospholipase A2 Assay Kit Plasma A ab133089
PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133113
PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133107
PPAR delta Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133106
PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133101
Sphingomyelin Assay Kit (Colorimetric) Plasma, serum A ab133118
Sphingomyelin Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138877
Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138876
Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric – indirect) Cell lysate, saliva, serum, tissue extracts, urine F ab133108
SREBP-2 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133114

MAPK signaling kits

ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133074
ERK/MAPK (pT202/pY204) Translocation Adherent cells IF ab133123
Assay Kit (Cell-based)
p38 MAPK (pT180/pY182) Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133121

PI3 Kinase/AKT/mTOR signaling kits

Product Sample Detection Product
name type code
AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786
PI3 Kinase Assay Kit Purified protein TLC ab128503

Phosphate signaling kits

Acid Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83367
Acid Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83370
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83369
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83371
Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric – Near Infrared) Cell culture extracts, TC supernatant F ab138887
Phosphate Assay Kit (Colorimetric) Cel lysate, urine, plasma, serum A ab65622
Phosphate Assay Kit (Fluorometric) Cel lysate, urine, plasma, serum F ab102508
Pyrophosphate Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112155

Second messenger kits

cAMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65355
cGMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65356
Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327
Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328
Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505
Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114
Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115
Fluo-8 Medium removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128
Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129
Resources: www.abcam.com/cellsignalingkits 15
Cell signaling
Second messenger kits (continued)
Product Sample Detection Product
name type code
Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156
Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157

Small GTPases signaling kits

Rac Activation Kit Cell culture extracts WB ab139586
Ral Activation Kit Cell culture extracts WB ab128506
Rap Activation Kit Cell culture extracts WB ab128505
Ras activation Kit Cell culture extracts WB ab128504

Ubiquitin Proteasome pathway kits

Proteasome Activity Assay Kit Cell lysate F ab107921
Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112152
other biological fluids
Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric – Red) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112153
other biological fluids
Proteasome 20S Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112154

F-actin staining kits

F-actin Staining Kit – Blue Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 350/450nm ab112124
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Green Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 500/520nm ab112125
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Orange Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 550/575nm ab112126
cell-free experiments
F-actin Staining Kit – Red Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 594/610nm ab112127
cell-free experiments

Lysosomal staining kits

Lysosomal Staining Kit – Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 360/445nm ab112135
Lysosomal Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/525nm ab112136
Lysosomal Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/480nm ab112138
(large stokes shift)
Lysosomal Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138895
Lysosomal Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/590nm ab112137
Lysosomal Staining Kit – Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 590/620nm ab138896

Mitochondrial staining kits

Mitochondrial Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab112143
Mitochondrial Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/550nm ab138897
Mitochondrial Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 545/575nm ab112144
Mitochondrial Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 580/600nm ab112145

Cell tracking staining kits

Cell Tracking Staining Kit – Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 359/461 nm ab138890
Cell Tracking Staining Kit – Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab138891
Cell Tracking Staining Kit – Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138892
Cell Tracking Staining Kit – Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 575/600nm ab138893
Cell Tracking Staining Kit – Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 637/650nm ab138894

Other cellular staining reagents

CFSE – Cell Labeling Kit Adherent cells, suspension cells 492/517nm ab112143
CyTrack Orange – nuclear & cytoplasmic staining Adherent cells, suspension cells 457-488-549/615nm ab109203
DRAQ5 – nuclear staining Adherent cells, suspension cells 646/697nm ab108410
DRAQ7 – nuclear staining Fixed adherent and suspension 644/697nm ab109202
cells, fixed tissue sections
Fluoroshield Mounting Medium with DAPI Fixed adherent and suspension 359/461 nm ab104139
cells, fixed tissue sections
Propidium Iodide Fixed adherent and suspension 536 / 617 nm ab14083

Sample preparation kits
Chromatin Extraction Kit Chromatin or DNA-protein complex for ChIP, in vitro protein-DNA binding ab117152
assays and nuclear enzyme assays.
Histone Extraction Kit Histone protein for histone detection ab113476
Nuclear Extraction Kit Nuclear protein for enzyme assay activity or protein detection ab113474
Nuclear (nucleic acid-free) Extraction Kit Nuclear protein (no nucleic acid) for protein detection ab113477
Whole Cell Extraction Kit Whole cell protein for enzyme assay activity or protein detection ab113475

Bisulfite modification Kits
Methylated control DNA kit Methylation-positive control for bisulfite conversion treatments ab117125
DNA purification & modification kit DNA isolation and bisulfite conversion from sample (two separate steps) ab117124
Bisulfite modification kit – whole cell Direct bisulfite conversion from cells or tissue ab117126
Fast DNA modification kit Bisulfite conversion of purified DNA ab117127

DNA methylation kits
MBD2 Binding Activity Quantification Assay Kit Measurement of MBD2 binding activity to methylated DNA ab113473
MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450
MBD2 ChIP Kit – Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133
ChIP Kit – DNA
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135
ChIP Kit
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136
ChIP Kit – tissue
Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134
(hMeDIP) ChIP Kit
Methylated DNA Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total methylated DNA ab117128
Methylated DNA Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total methylated DNA ab117129
Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Colorimetric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117130
Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Fluorometric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117131

DNMT and demethylase activity kits
DNMT Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of DNMT activity ab113467
DNMT Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of DNMT activity ab113468
DNMT1A Assay Kit Determination of DNMT1 protein amount ab113469
DNMT3A Assay Kit Determination of DNMT3A protein amount ab113470
DNMT3B Assay Kit Determination of DNMT3B protein amount ab113471
DNMT1 Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT1 inhibitor molecules ab113465
DNMT3B Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT3B inhibitor molecules ab113466
DNA demethylase (total) activity Measurement of total activity of DNA demethylase enzymes ab113472

Histone modification detection and quantification kits
Histone H3 total Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115091
Histone H3 total Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115092

Histone acetylation detection kits
Histone Acetyl Transferase Activity Colorimetric detection of HAT activity ab65352
Assay Kit (Colorimetric)
Histone Acetyl Transferase Inhibitor Fluorometric evaluation of HAT inhibitors ab133099
Screening Assay Kit
Histone H3 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H3 ab115102
Histone H4 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H4 ab115103
Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H3 ab115124
Fast Kit (Colorimetric)
Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131561
Fast Kit (Fluorometric)
Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab115125
Fast Kit (Colorimetric)
Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131562
Fast Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K9) Assay Kit (In situ) Measurement of acetylated K9 on Histone H3 from cells ab115101
Histone H3 (acetyl K9) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115104
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K9) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115105
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K14) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115106
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K14) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115107
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K18) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115108

Histone H3 (acetyl K18) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115109
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K23) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115110
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K23) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115111
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K36) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115112
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K36) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115113
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (acetyl K56) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115114
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (acetyl K56) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115115
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K5) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115116
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K5) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115117
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K8) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115118
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K8) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115119
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K12) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115122
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K12) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115123
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H4 (acetyl K16) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115120
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H4 (acetyl K16) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115121
Assay Kit (Fluorometric)

Histone deacetylase detection kits
SIRT1 Screening Assay Kit (FRET-based) FRET-based evaluation of SIRT1 inhibitor or activator compounds ab133126
SIRT2 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT2 inhibitor or activator compounds ab133082
SIRT3 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT3 inhibitor or activator compounds ab133129
SIRT6 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT6 inhibitor or activator compounds ab133083

Histone methyltransferase detection kits
Histone H3 (K4) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone methyltransferase activity ab113452
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K9) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone methyltransferase activity ab113453
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K27) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K27) histone methyltransferase activity ab113454
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K4) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone demethylase activity ab113455
Quantification Assay Kit
Histone H3 (K9) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone demethylase activity ab113458

Histone demethylase activity detection kits
KDM1/LDS1 Inhibitor Assay Kit Screening of KDM1/LSD1 inhibitor molecules ab113456
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit Measurement of KDM1/LSD1 activity (indirect detection) ab113457
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113459
KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113460
KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113461
KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113462
KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM5/JARID activity ab113463
KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM5/JARID activity ab113464

Histone methylation detection kits
Histone H3 (methyl K4) Assay Kit Measurement of methylated K4 on Histone H3 ab115048
Histone H3 (methyl K4) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K4 on Histone H3 directly from cells ab115046
Histone H3 (methyl K9) Assay Kit Measurement of methylated K9 on Histone H3 ab115049
Histone H3 (methyl K9) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K9 on Histone H3 directly from cells ab115047
Histone H3 (methyl K27) Assay Kit Measurement of methylated K27 on Histone H3 ab115050
Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115051
Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit (In Situ) Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 from cells ab115045
Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115054
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115055
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115052
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115053
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115056
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115057
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115058
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115059
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115060
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115061
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115062
Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115063
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115064
Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115065
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115066
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115067
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115068
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115069
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115070
Histone H3 (di-methyl K37) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115071
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115072
Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115073
Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab115074
Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab131560

Histone methylation detection kits
Histone H3 (mono-methyl K36) Colorimetric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115075
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K36) Fluorometric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115076
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K36) Colorimetric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115077
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K36) Fluorometric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115078
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K36) Colorimetric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115079
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K36) Fluorometric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115080
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K36) Colorimetric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115081
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K36) Fluorometric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115082
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (mono-methyl K79) Colorimetric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115083
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (mono-methyl K79) Fluorometric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115084
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (di-methyl K79) Colorimetric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115085
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (di-methyl K79) Fluorometric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115086
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (tri-methyl K79) Colorimetric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115087
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (tri-methyl K79) Fluorometric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115088
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H3 (pan-methyl K79) Colorimetric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115089
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H3 (pan-methyl K79) Fluorometric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115090
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (mono-methyl K20) Colorimetric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115093
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (mono-methyl K20) Fluorometric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115094
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (di-methyl K20) Colorimetric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115095
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (di-methyl K20) Fluorometric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115096
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (tri-methyl K20) Colorimetric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115097
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (tri-methyl K20) Fluorometric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115098
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone H4 (pan-methyl K20) Colorimetric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115099
Quantification Kit (Colorimetric)
Histone H4 (pan-methyl K20) Fluorometric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115100
Quantification Kit (Fluorometric)
Histone phosphosphorylation detection kits
Product Application Product
name code
Histone H3 (phospho S10) Measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 directly from cells ab115126
Assay Kit (In Situ)
Histone H3 (phospho S10) Colorimetric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115127
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (phospho S10) Fluorometric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115128
Assay Kit (Fluorometric)
Histone H3 (phospho S28) Colorimetric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115129
Assay Kit (Colorimetric)
Histone H3 (phospho S28) Fluorometric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115130
Assay Kit (Fluorometric)

Sumoylation detection kits
Global Protein Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated protein ab115131
HDAC1 Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated HDAC1 ab115132

in vitro DNA/Protein interaction
DNA/ protein Binding Assay Kit (Colorimetric) Colorimetric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117139
DNA/ protein Binding Assay Kit (Fluorometric) Fluorometric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117140
ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ATF2 binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133074
CREB (pS133) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific CREB binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133117
ChREBP Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ChREBP binding activity to dsDNA carbohydrate ab133103
response elements
HIF-1 alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific HIF-1 alpha binding activity to dsDNA HIF-1 alpha ab133104
response elements
NF-kB p50 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p50 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133105
response elements
NF-kB p50/p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of NF-kB binding activity to dsDNA NF-kB response elements ab133128
NF-kB p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p65 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133112
response elements
PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Colorimetric detection of– PPARs binding activity to dsDNA PPAR response elements ab133113
Assay Kit
PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR alpha binding activity to dsDNA PPAR ab133107
response elements
PPAR delta Transcriprtion Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR delta binding activity to dsDNA PPAR ab133106
response elements
PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR gamma binding activity to dsDNA PPAR ab133101
response elements
SREBP-1 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-1 binding activity to dsDNA SREBP ab133125
response elements
SREBP-2 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-2 binding activity to dsDNA SREBP ab133111
response element

in vivo DNA/Protein interaction
ChIP Kit – One Step One step immunoprecipitation of mammalian DNA ab117138
ChIP Kit – Plants Immunoprecipitation of plant DNA ab117137
ChIP Kit – Histone H3 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 ab117148
ChIP Kit – Histone H3 (acetyl) – Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 from tissue ab117150
ChIP Kit – Histone H4 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 ab117149
ChIP Kit – Histone H4 (acetyl) – Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 from tissue ab117151
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K4) Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 ab117143
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K4) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 from tissue ab117145
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K9) Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 ab117141
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K9) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 from tissue ab117144
ChIP Kit – Histone H3 (tri-methyl K9) Immunoprecipitation of tri-methylated K9 on Histone H3 ab117142
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K27) Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 ab117146
ChIP Kit – Histone H3 (methyl K27) – Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 from tissue ab117147
MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450
MBD2 ChIP Kit – Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133
ChIP Kit – DNA
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135
ChIP Kit
Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136
ChIP Kit – tissue
Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134
(hMeDIP) ChIP Kit

Alcohol assay kits
Alcohol Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102533
Aldehyde Quantification Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts A ab112113
Aldehyde Quantification Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts F ab138882
Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337

Amino acid assay kits
Alanine Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab105134
Ammonia Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83360
Ammonia Assay Kit – Modified Berthelot – (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509
Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65346
Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656
Aspartate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102512
Branched Chain Amino Acid TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83374
Acetyl CoA Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102504
Creatine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65339
Creatinine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65340
Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389
Glutamate Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, other biological fluids F ab138883
Glutamate Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102527
Glutamate Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab138885
Glutamic Oxaloacetic Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab105135
Inosine Quantification Assay Kit (Flurometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab126286
L-Alanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83394
L-Amino Acid Asay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65347
L-Carnitine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83392
Phenylalanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab83376
Sarcosine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65338
Trypsin Activity TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531
Urea Assay Kit Cell lysates, urine, plasma, serum A ab83362
Uric Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344

Angiogenesis and coagulation assay kits
Factor VII Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108830
Factor X Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108833
In Vitro Angiogenesis Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab133119
Plasminogen activator Inhibitor Type 1 Human TC supernatants A ab108894
Chromogenic Activity Kit
Renin Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate A ab138875
Renin Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds ab133092
Tissue type Plasminogen Activator Human TC supernatants A ab108905
Chromogenic Activity Assay Kit
Tissue Factor Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma, tissue A ab108906
Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab108915
Chromogenic Activity Assay Kit
Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab65337
Chromogenic Activity Assay Kit-Direct Assay

Coenzyme and cofactor assay kits
ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83359
ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313
ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83355
ATP Detection Assay Kit (Luminescent) Adherent cells, suspension cells L ab113849
ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109714
tissue extracts, cell lysate
ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109716
tissue extracts, cell lysate
Coenzyme A Detection Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A/F ab102504
Coenzyme A Detection Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, tissue extracts, cell lysate F ab138889
Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349
PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Ion and Metal assay kits
Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712
Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505
Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114
Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115
Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128
Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129
Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156
Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157
Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372
Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510
Hemin Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65332
Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366
Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506
Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Citric acid cycle/Intermediary metabolism assay kits
Alpha Ketoglutarate (alpha KG) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83431
Citrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83396
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337
Fumarate Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102516
Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatants A ab133130
Isocitrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83424
Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102528
Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391
NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348
NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349
Oxaloacetate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83428
PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65342
Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, tissue A/C ab110671
(Activity + Quantity) Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, tissue A/C ab109902
Activity Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, tissue A/C ab110174
Quantity Microplate Assay Kit

Lipid metabolism/Diabetes assay kits
Acetylcholinesterase Assay Kit (Colorometric) Cell culture extracts, whole blood A ab138871
Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric – Green) Cell culture extracts, whole blood F ab138872
Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric – Red) Cell culture extracts, whole blood F ab138873
Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546
Adipogenesis Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133102
Adipogenesis Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102513
Adipolysis Assay Kit Adherent cells, TC supernatants A/H ab133115
beta Hydroxybutyrate (beta HB) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83390
CETP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65383
CETP Inhibitor Drug Screening Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65385
Cholesterol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells FM ab133116
Cholesterol/Cholesteryl Ester Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102515
Cholesterol/Cholesteryl Ester Quantitation Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65359
Choline/Acetylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65345
Free Fatty Acid Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65341
Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatant A ab133130
Hepatic Lipid Accumulation/ Steatosis Assay Kit Adherent cells A/H ab133131
HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65390
HDL Precipitation Buffer for ab65390 – – ab105138
Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102526
LDL Uptake Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133127
Lipase Detection kit I TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102524
Lipase Detection kit II – HTP TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102525
Lipase Detection Kit III (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab118969
Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue extracts A ab133085
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970
Lipoxygenase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133087
Lysyl Oxidase Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112139
Myeloperoxidase (MPO) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133080
Phosphatidylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83377
PLTP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65386
PLTP Inhibitor Drug Screening Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65387
Triglyceride Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65336

Sugar metabolism assay kits
Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344
Amylase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102523
ChREBP Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133120
Dipeptidyl peptidase IV (DPP4) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133081
Fructose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83380
Galactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83382
Galactose and Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83378
Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333
Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517
Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426
Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923
Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529
Glucose Dehydrogenase Detection Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532
Glucose Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Plasma, urine, other biological fluids F ab138884
Glucose Uptake Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells A ab136955
Glucose Uptake Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab136956
Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334
Hexokinase Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, tissue, F ab136957
tissue extracts, serum
D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83429
L-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65331
L-Lactate Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65330
Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102526
Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83384
Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391
Maltose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83388
Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335
Neuraminidase Assay Kit (Fluorometric – Blue) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts, F ab138888
cell culture medium, TC supernatants
Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65342
Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432
Sialic Acid (NANA) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83375
Starch Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83393

Other metabolism assay kits
Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83387
Asparaginase Activity Assay Kit Cell lysate, milk, other biological fluids A/F ab107922
Beta Secretase Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, culture media, urine, plasma, serum F ab65357
Beta Secretase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmacological compounds F ab133072
Formaldehyde Assay Kit Urine F ab133084
Formate Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab111748
MDR Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112142
MMP Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112146
MMP Activity Assay Kit (Fluorometric – Red) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112147
MMP-1 Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118973
MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric – Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112148
MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, cell culture extracts, tissue, F ab118972
urine, plasma, serum
Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118971
Protein Carbonyl Content Assay Kit protein-containing samples A ab126287
Trypsin Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531

Microplate assay kits
Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A 109712
ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue, Suspension cells, A 109714
Tissue Extracts, Cell Lysate
ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue, A ab109716
Tissue Extracts, Cell Lysate
Complex I Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109721
Complex II Enzyme Activity Microplate Assay Kit Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109908
Complex IV Human Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109909
Assay Kit
Complex IV Human Specific Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109910
Assay Kit
Complex IV Rodent Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109911
Assay Kit
Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172
Frataxin Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110173
MitoTox™ Complex I OXPHOS Activity Mitochondria A ab109903
Microplate Assay
MitoTox™ Complex II OXPHOS Activity Mitochondria A ab109904
Microplate Assay
MitoTox™ Complex III OXPHOS Activity Mitochondria A ab109905
Microplate Assay
MitoTox™ Complex IV OXPHOS Activity Mitochondria A ab109906
Microplate Assay
MitoTox™ Complex V OXPHOS Activity Mitochondria A ab109907
Microplate Assay
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, Tissue A/C ab110671
(Activity + Quantity) Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, Tissue A/C ab109902
Activity Microplate Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, Tissue A/C ab110174
Quantity Microplate Assay Kit
Dipstick assay kits
Product Sample Detection Product
name type code
Complex I Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109720
Complex I Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109722
Complex I Rodent Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109875
Complex IV Human Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109876
Complex IV Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109877
Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109878
Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay Kit Whole Blood DR/SC ab109881
MetaPath™ Fatty Acid Oxidation 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109880
۳۳
Dipstick assay kits (continued)
Product Sample Detection Product
name type code
MetaPath™ Mito Disease 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109879
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Activity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109882
Dipstick Assay Kit
Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Quantity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109883
Dipstick Assay Kit

Cellular activity and staining kits
CFSE – Cell Labeling Kit Cells F ab113853
DCFDA – Cellular Reactive Oxygen Species Cells F ab113851
Detection Assay Kit
JC1 – Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113850
Luminescent ATP Detection Assay Kit Cells L ab113849
Mitochondrial Viability Stain Cells F ab129732
TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113852

Cell fractionation and mitochondrial isolation kits
Cell Fractionation Kit – HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718
Cell Fractionation Kit Standard Cells / tissue WB, dot blot, ELISA ab109719
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110168
enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110169
(with Dounce Homogenizer) enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110170
enzyme analysis
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110171

Isolation and Preparation kit
۱۰kD Spin Column – – ab93349
Apoptotic Cell Enrichment Kit Cell culture sample preparation ab65782
Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells, apoptotic tissue extraction DNA fragments ab65627
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells detection DNA fragments on AG ab66090
beta galactosidase Detection Culture cells Microscopy/Expression check ab102534
Cytosol/Particulate Rapid Separation Kit Cell culture, tissue cellular fraction separation ab65398
Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue detection DNA fragments on AG ab66093
Genomic DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of genomic DNA ab65358
Mammalian Cell Extraction Kit Cell culture, tissue cell lysate preparation ab65399
Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit Cell culture, tissue WB, ELISA ab65320
Mitochondrial DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of mitochondrial DNA ab65321
PEG Virus Precipitation Kit Retroviruses, baculoviruses, lentiviruses, phages in virus concentration ab102538
cell culture medium/environmental samples
Plasma Membrane Protein Extraction Kit Cell culture, tissue WB, 2D gels, enzyme analysis ab65400
Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cellular or tissue lysates inhibition of proteases for cell lysates ab65621
Cell Fractionation Kit – HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718
Cell Fractionation Kit Standard Cells, tissue WB, dot blot, ELISA ab109719
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110168
Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110169
(with Dounce Homogenizer)
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110170
Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110171
(with Dounce Homogenizer)
Protein quantification kits
BCA Protein Quantification Cell lysate, tissue lysates, serum, plasma ab102536
Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cell lysate, tissue lysates ab65621
Protein Quantitation Kit (Bradford Assay) Cell lysate, tissue lysates ab102535
Protein Carbonyl Content Assay Kit Protein-containing samples ab126287

 


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته