برچسب- پرکاربردترین مواد شیمیایی مرک

برخی از مواد شیمیایی پرفروش مرک

مواد پرکاربرد و پر فروش مرک در ایران کدام است؟

  

ردیفکدنام ماده شیمیایینمایندگی
1814748تترا متیل آمونیوم هیدرواکسایدسفیر آزما کیان
28032271و4-دی کلرو بوتانسفیر آزما کیان
3841029اکتادسیل آهنسفیر آزما کیان
4814713تترا اتیلن پنتاهنسفیر آزما کیان
5800882اتیل سیانو استاتسفیر آزما کیان
6814645تترا بوتیل آمونیوم کلرایدسفیر آزما کیان
7808161تیوفن-2-کربالدهیدسفیر آزما کیان
88043102-هیدروکسی استوفنونسفیر آزما کیان
9822112اکتادسنسفیر آزما کیان
108208441- نفتالدهیدسفیر آزما کیان
11800154متیل – 2 – پیریدیل کتونسفیر آزما کیان
128082791و 4- دی آمینو بوتانسفیر آزما کیان
13802815سیانوریک کلرایدسفیر آزما کیان
148412104- فلورواستوفنونسفیر آزما کیان
158219482- آمینوبنزیمیدازولسفیر آزما کیان
16818847اتیلن گلایکول دی متا اکریلاتسفیر آزما کیان
17820110آنترالدهیدسفیر آزما کیان
18820409دی بنزوتیوفنسفیر آزما کیان
192820102-متوکسی بنزآلدهیدسفیر آزما کیان
20814068تتراپروپیل آمونیوم هیدروکسایدسفیر آزما کیان
21803038دی سیکلوپنتادی انسفیر آزما کیان
228217981- فلورو – 2 – نیتروبنزنسفیر آزما کیان
238188012و3 – بوتان دیولسفیر آزما کیان
24800220کلروسولفونیک اسیدسفیر آزما کیان
25841022ان – 2- دسیل تری متیل آمونیوم برومایدسفیر آزما کیان
268012682-آمینو بنزوتیازولسفیر آزما کیان
278015922- برمو آنیزولسفیر آزما کیان
288206785- هیدروکسی متیل – 2- فوران کربالدهیدسفیر آزما کیان
298011132-آمینو پریدینسفیر آزما کیان
308209484و4 – دی آمینو دی فنیل اترسفیر آزما کیان
31818151سیکلوهگزیل ایزوسیانیدسفیر آزما کیان
32803452دی کلرو دی متیل سیلانسفیر آزما کیان
338019641و3 – بوتان دیولسفیر آزما کیان
34801299بنزن تری کربوکسیکیک اسیدسفیر آزما کیان
35107730سیلیکاژل – ستون کروماتوگرافیسفیر آزما کیان
36107749سیلیکاژل 60سفیر آزما کیان
37814566دی ایزوپروپیل آزودی کربوکسیلاتسفیر آزما کیان
388205441- دکان تیولسفیر آزما کیان
39814713تترا اتیل آمونیوم برمایدرسفیر آزما کیان
408416024- آمینو تیوفنونسفیر آزما کیان
41802954دی سیکلو هگزیل کربودی ایهیدسفیر آزما کیان

42

800658تترا اتیل اورتو سیلیکاتسفیر آزما کیان

 

سفیر آزماکیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت های تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید.

 

ادامه مطلب ...