post_tag نمایندگی باز | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Tag - نمایندگی باز

بازها

بازها

بازها : به محیطی که در دمای ۲۵ درجه سانتی‌ گراد، pH آن بیشتر از ۷ باشد محیط قلیایی یا بازی می گویند.

باز ها دارای خواص زیر می باشد:

1)باز ها دارای مزه ی تند و تلخ هستند.

2)رنگ شناساگر ها را تغییر می دهند.

3)شامل ترکیبی از اتم های اکسیژن و هیدروژن هستند که هیدروکسیل نامیده می شود.

4)قادر به خنثی کردن اسید ها می باشند.

دانشمندان تعاریف مختلفی را برای باز ها ارائه داده اند که به چند مورد اشاره خواهیم کرد:

آرنیوس: بازها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون -OH (یون هیدروکسید) آزاد می‌ کنند. این تعریف فقط به موادی محدود می‌ شود که در آب قابل حل باشند که یکی از اشکالات مدل اسیدی به شمار می رود.

لوری-برونستد: باز گونه‌ای است که در واکنش شیمیایی پروتون (یون+H) می‌ پذیرد. این تعریف را بر خلاف تعریف آرنیوس می‌توان در محیط غیر آبی هم استفاده کرد.

لوییس: بازها موادی هستند که در واکنش‌های شیمیایی پیوند داتیو می‌دهند.

بازهای قوی معدنی: 1)سود NaOH(سود سوز آور) سود سوزآور یا سدیم هیدروکسید به فرمول NaOH که به نام کاستیک سودا نامیده می‌شود، ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب 1390درجه سانتی‌گراد و چگالی 2,13 می‌باشد. این ماده ، به راحتی می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به این دلیل، باید هنگام حمل و نقل ، تحت مراقبت لازم قرار گیرد. این ترکیب، در تماس با پوست ، دارای اثر خورندگی است.

3)پتاس KOH(پتاس سوزآور) پتاس یا پتاسیم هیدروکسید به فرمول KOH که به نام کاستیک پتاس نامیده می‌شود، یکی از ترکیبات اکسیدی پتاسیم است که دارای دمای ذوب 306 درجه سانتی‌گراد و دمای جوش 1320 درجه سانتی‌گراد است. این ترکیب، مانند سود در آب محلول بوده و به طور کامل به یون های  +K و -OH تفکیک می‌شود. بنابراین، محلول قلیایی قوی در آب ایجاد می‌کند. پتاس نیز در تماس با پوست، دارای اثر خوردگی می باشد. پتاس در حالت جامد، ماده ای رطوبت‌پذیر می‌باشد و هیدرات هایی را تشکیل می‌دهد.

4) LiOH 5) CsOH 6) Ba(OH)2 7) Ca(OH)2

بازهای ضعیف: آمین ها از بازهای ضعیف آلی هستند که به تعدادی از آنها در زیر اشاره شده است: آمونیاک NH3 آنیلین C6H5NH2 دی متیل آمین (CH3)2NH دی اتیل آمین (C2H5)2NH اتیل آمین C2H5NH2 هیدرازین N2H4 هیدروکسیل آمین HONH2 متیل آمین CH3NH2 تری اتیل آمین (C2H5)3N تری متیل آمین (CH3)3N تری اتانول آمین C6H15O3N کویینولین C9H7N پیریدین C5H5N مورفین C17H19O3N

در اخر هم چند ماده قلیایی معروف را ذکر می کنیم که عبارتند از:
  • مایع سفید کننده
  • خون
  • آب دهان
  • صابون
  • آب دریا
  • آمونیاک
  • شامپو
  • شربت معده
  • آب آهک
   

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

 

مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

Read more...