post_tag محیط کشت باکتری | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Tag - محیط کشت باکتری

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری :

نیاز به محیط اختصاصی باکتری

هدف تهیه یک محیط کشت است که از نظر فیزیولوژیکی برای باکتریهای مطلوب باشد که از نظر تجربی برای بسیاری از اهداف تغذیه ای، متابولیکی و فیزیولوژیکی مفید بوده و برای جابجایی گسترده آن به اندازه کافی مناسب باشد. به طور خاص یک محیط با خصوصیات زیر مورد نظر می باشد: (۱) غلظت هر یک از عناصر اصلی مواد مغذی محیط کشت (فسفر، نیتروژن، کربن و گوگرد) باید بطور مستقل قابل تنظیم باشد و باید با ترکیب آن در پروتوپلاسم باکتریایی در مقادیر متناسب تنظیم شود. به منظور تسهیل برچسب زدن ایزوتوپی. (ب) نرخ رشدی که توسط محیط حمایت می شود باید حداقل به همان میزان سریع باشد که توسط هر حداقل شناخته شده پشتیبانی شود. (III) محیط کشت باید از رشد تا تراکم سلولی که برای اندازه گیری های بیوشیمیایی مفید است پشتیبانی کند. (IV) باید به راحتی ساخته شود و ارزان باشد. (v) باید پایدار باشد و ترجیحاً قادر به ذخیره سازی به صورت غلیظ باشد. (vi) باید نرخ رشد قابل تکرار را بدهد. (vii) باید اندازه گیری جذب را مجاز کند. (viii) رشد سلولها باید به طور نامحدود حمایت شود و نباید به حضور پرماجرا ریز مغذی ها بستگی داشته باشد و (ix) غلظت یون هیدروژن باید به اندازه کافی بافر شود.

محیط کشت MOPS

محیط کشت MOPS که در اینجا شرح داده شده است تمام این مشخصات را برآورده می کند چند نظر در مورد ویژگی های فردی محیط به ترتیب است. سیستم بافر pH از بسیاری جهات انتخاب یک بافر مناسب مسئله اصلی در تدوین یک ماده مصنوعی برای مطالعات بیوشیمیایی روی باکتریها یا سایر میکروارگانیسم ها است. تمایل فیزیولوژیست برای دستیابی به تراکم سلولی بالا در محیط کشت تقاضای سنگین را بر روی ظرفیت بافر pH محیط قرار می دهد و مستلزم آن است که غلظت یونهای خاص به ویژه Fe2 3+ در حد pH محلول در حد محلول انحلال باشد. نمک های فسفات به دلیل داشتن pK مطلوب انتخابی کلاسیک برای بافر بوده و به دلیل داشتن یون فسفات به عنوان یک کلات فلزی یک مخزن محلول مفید یون های فلزی و همچنین این محیط کشت انتروباکتری یک منبع پرماجرا از عناصر مختلف مورد نیاز در مقادیر کمیاب را فراهم می کند. متأسفانه سودمندی برچسب زدن ۳۲p [P04] در زیست شناسی مولکولی مستلزم آن است که غلظت فسفات در زیر یک سطح که در آن یک بافر یون هیدروژن موثر است کاهش یابد. جایگزین معمول Tris بوده است اما برای بسیاری از گونه ها این ماده در غلظت های بالای مورد نیاز PK نامطلوب آن در محیط کشت سمی است. MOPS یکی از سری بافرهای آلی ساخته شده توسط Good و همکارانش برای استفاده در کارهای بیولوژیکی به دلیل داشتن pK مفید (۷٫۲ در ۲۰ درجه سانتیگراد) به جای آن در محل ترینس انتخاب شده است. وعده عدم سمی بودن و نسبتاً ارزان قیمت بود. در غلظت هایی که یک بافر رضایت بخش است هیچ اثری قابل ردیابی بر رشد ندارد.

فرمولاسیون نهایی محیط انتروباکتری

فرمولاسیون انتخاب شده برای محیط کشت در نهایت (۴۰ میلی متر؛ pH متوسط اولیه ۷٫۲ در ۳۷ درجه سانتیگراد) از رشد گلوکز در کل محدوده توصیه شده از تراکم سلولی برای مطالعات حساس فیزیولوژیکی (حداکثر تا A420 2.0) با افت فقط ۰٫۲ واحد pH پشتیبانی می کند و رشد نمایی تا A420 از ۵٫۰ با افت تنها ۰٫۵ واحد pH را امکان پذیر می کند. از آنجا كه گلوكز محیط کشت اسيد ترين ریز عنصر شناخته شده براي آنزيم باكتري است محيط كيفيت هر چه مواد تركيبات آلي محيط را داشته باشد رضايت بخش است. MOPS را نمی توان به عنوان منبع کربن، نیتروژن یا گوگرد توسط S. typhimurium استفاده کرد. گونه های E. coli که مورد آزمایش قرار گرفتیم نمی توانند از MOPS به عنوان منبع کربن یا ازت استفاده کنند اما در صورت عدم وجود سولفات اضافه شده می توانند از MOPS به عنوان منبع گوگرد استفاده کنند. این استفاده توسط سطوح پایین سولفات آزاد در محیط کشت باکتری کاملاً سرکوب می شود بنابراین برچسب زدن ایزوتوپی با ۳۵S [SO ، ۲- من هیچ مشکلی را نشان نمی دهد. تنها روشی که امکان استفاده از محیط MOPS وجود ندارد رشد سولفور محدود شده از E. coli است. برای این منظور تنها Tris را می توان با MOPS جایگزین کرد به شرط اینکه pH با دقت کنترل شود. MOPS یک یونیتور فلزی ضعیف است و از این رو از ویژگی مطلوبی برخوردار نیست که بعید به نظر برسد آلاینده های فلزی خارجی را به محیط کشت وارد کند. در عین حال در حفظ غلظت مناسب Fe2 3+ در pH خنثی مفید نیست. Tricine (6) باعث کلات Fe2 ‘3+ می شود و اضافه کردن مقدار کمی از این بافر آلی نه تنها یک مخزن رضایت بخش از آهن محلول در محیط عادی را فراهم می کند بلکه حتی امکان ساخت یک ماده غلیظ ۱۰ برابر را نیز برای استفاده راحت فراهم می کند. ذخیره سازی: کربن و منبع انرژی استفاده از گلوکز به عنوان محیط کشت برای رشد انتروباکتریها به حدی گسترده است که با وجود چندین ویژگی غیرمعمول متابولیسم آن توسط تخمیر هوازی به عنوان یک کربن استاندارد و منبع انرژی انتخاب شد و محیط MOPS تا حد زیادی با آن توسعه یافت. ما دو غلظت مشخص کردیم. بالاتر از لحاظ تئوری قادر به حمایت از رشد به تراکم سلولی ۱٫۵ میلی گرم (وزن خشک) در میلی لیتر است که پنج برابر بالاتر از حداکثر است (Al20 = 2.0 ؛ ۰٫۲۸۶ میلی گرم [وزن خشک] / میلی لیتر) که برای مطالعات فیزیولوژیکی توصیه می شود. این سطح برای سرعت رشد اشباع است. سطح پایین تر برای تهیه محیط کشت های یک شبه انتخاب شد. از رشد نمایی تا تراکم نوری ۱٫۰۵ (وزن ۱۵/۰ میلی گرم از سلول / میلی لیتر) پشتیبانی می کند. قبل از شروع اندازه گیری سلولهای حاصل از این كشتهای گلوكلوسلوموله تلقیح مناسب برای بیشتر آزمایشات است ، تا زمانی كه دوره رشد مناسب مجاز باشد (ترجیحاً سه نسل). از طرف دیگر در بسیاری از موارد ترجیح می شود محیط کشت های سبکی با سلولهایی که در حال حاضر در معرض رشد قرار دارند تلقیح شود. اندازه تلقیح را می توان به گونه ای تنظیم کرد که در یک زمان مشخص در روز بعد کشت در تراکم مورد نظر قرار گیرد.

مواد مغذی در کشت انتروباکتری ها مواد مغذی فسفات و سولفات در محیط کشت جدید تنظیم شد مانند گلوکز در مقادیر معادل یک محصول سلولی ۱٫۵۰ میلی گرم (وزن خشک) در میلی لیتر (A520 = 10.5) که از مطالعات تغذیه ای با S. typhimurium NT1 محاسبه شده است. برای همه اهداف عملی این غلظتها با توجه به نرخ رشد اشباع می شوند. همچنین سطح سولفات برای سرکوب تخریب MOPS توسط E. coli کافی است. سطح منیزیم موجود در محیط کشت باید در غلظت سه برابر بالاتر تنظیم می شد زیرا به اندازه کافی مشخص نبود که سطح معادل یک محصول سلولی ۱٫۵۰ میلی گرم در میلی لیتر از لحاظ سرعت رشد اشباع می شود. اگرچه برای S. typhimurium مشخص شده است. ممکن است سطح این مؤلفه ها برای کلیه اهداف عملی برای E. coli متعادل باشد. نمکهای خاص مورد استفاده (K2HPO ، K2SO ، و MgCl2) به دلیل در دسترس بودن انتخاب آنها از پتاسیم یا کلرید به عنوان یک پیشخوان و خصوصیات نسبتاً مطلوب این محیط کشت ها با توجه به پایداری، حلالیت، ظرافت و حضور آلاینده ها انتخاب شدند.

نسبت غلظت عناصر در محیط

همان ویژگی ها برای منبع نیتروژن در محیط کشت انتروباکتری انتخاب شده NH4Cl وجود دارد. حالت دوم عمداً در سطح معادل معادل سلولی ۱٫۰ میلی گرم در میلی لیتر (A420 = 7.0) تنظیم شده است به گونه ای که در صورت وجود بستر کربن اضافی کشتهای موجود در این محیط همه در همان تراکم یکسان و با فاز ثابت قرار می گیرند. همان محدودیت نیاز به آهن اضافه شده به راحتی با محیط کشت هایی مانند استات نشان داده می شود که بطور عمده توسط مسیرهای اکسیداتیو با استفاده از پروتئین های آهن متابولیزه می شوند و با استفاده از گلیسرول یا گلوکز به آسانی کمتر می شوند. با وجود بعضی از رسانه ها که حاوی غلظت بالایی از نمک های فسفات هستند (به عنوان مثال دیویس-مینگولی ، M9 و وکرمن) یک نیاز آهن کمتر به راحتی نشان داده می شود. احتمالاً به دلیل معرفی آهن به عنوان یک آلاینده پرماجرا. ما سطح آهن را در محیط MOPS در ۱۰ ثانیه در میلی متر برای محیط کشت تنظیم می کنیم زیرا برای منابع کربنی که معمولاً مانند گلوکز و گلیسرول استفاده می شود کاملا اشباع است اما هنوز قابل تشخیص نیست. برای رشد روی استات (و احتمالاً ساکینات) مقدار آهن باید پنج برابر افزایش یابد. در این سطح آهن اشباع با سرعت رشد خواهد بود و محیط فقط رنگ زرد مایل به زرد خواهد داشت (A420 = 0.012). یک دوره جایگزین برای افزایش مقدار کلات کلریدنی Tricine-isnot به دلیل محدوده بهینه غیرمترقبه غلظت آهن تحت این شرایط توصیه می شود. ما دریافته ایم که هپاتیدرات FeSO4 یک نمک مناسب برای کنترل است. مقدار کمی سولفاتدر محیط کشت باکتری ها (کمتر از ۴٪) که به سولفات عرضه شده به عنوان K2SO4 اضافه می کند تنها یک نقض جزئی از اصل ما در استفاده از منابع واحد از مواد مغذی اصلی است. در صورت نیاز به شرایط خاص FeCl2 را می توان به راحتی جایگزین کرد. ریز مغذی ها در صورت عدم وجود روشهای حساس برای تعیین نیازهای کمی از انتروباکتریها در محیط کشت برای مس، منگنز، کبالت، مولیبدن، بور و روی لازم است استراتژی متفاوتی اتخاذ شود. اجزای یک محلول ریز مغذی (ماکلیس) که برای حمایت از رشد قارچ ها تولید شده بود هرکدام از نظر سمیت به سوی گونه های انتروباکتریها مورد آزمایش قرار گرفتند. اثرات مهاری فقط در غلظت ۱۰۰۰ برابر بالاتر از محلول ماچلیس مشاهده شد. با استفاده از ایمنی می توان یک غلظت ۱۰۰ برابر کمتر برای محیط MOPS را مشخص کرد تا اطمینان حاصل شود که سلولهای باکتریایی برای این عناصر اشباع می شوند و نوسانات آزمایشگاهی به آزمایشگاه در سطح آلودگی سایر اجزای محیط (از جمله ظروف شیشه ای و آب) ناچیز خواهد بود. همانطور که گفته شد. کشف بعدی جهش یافته ای که به مکمل ریز مغذی محیط MOPS پاسخ می دهد نیاز به چنین عناصر را تأیید می کند و شمول عمدی آنها را توجیه می کند. غلظت نمک

تلاش برای بالاترین سرعت رشد و کم ترین غلظت محیط کشت

گنجاندن ۵۰ میلی مولار سدیم کلسیم در فرمول نهایی محیط کشت مورد نظر با بی میلی انجام شد. تلاش شده است که غلظت هر یک از اجزای محیط را در پایین ترین سطح سازگار با سرعت رشد مطلوب و یک محصول نظری سلول ۱٫۵۰ میلی گرم (وزن خشک) در میلی لیتر قرار داده شود. این محافظه کاری مبتنی بر تمایل به حداقل رساندن فرصت برای معرفی پرماجرا مواد تحریک کننده یا مهاری بود. هیچ نیاز شناخته شده ای از باکتری ها برای سدیم وجود ندارد و مقدار کلرید موجود در محیط موجود در مقدار کافی به نظر می رسد. هیچ نشانه ای نمی توان یافت که تحریک جزئی اما واقعی رشد با ۵۰ میلی مولار سدیم کلسیم حاصل از آلاینده ها بود. به طور آزمایشی نتیجه می گیریم که به سادگی به استحکام یونی محیط کشت کمک می کند. در صورت تمایل به استفاده از یک محیط کاملاً عاری از سدیم ، بدون شک KCl می تواند برای NaCl که به طور خودسرانه انتخاب کردیم جایگزین شود.

رشد هوازی در محیط کشت باکتری ها (گازهای محلول)

این محیط کشت با استفاده از رشد هوازی به عنوان یک راهنمای تعیین کننده تولید شده است. البته این از رشد بی هوازی پشتیبانی می کند ، اما ما تحت این شرایط هیچ اندازه گیری گسترده ای در خصوص ویژگی های آن انجام ندادیم. فلاسکهای ارلنمایر در حال چرخش که مورد استفاده قرار می گرفتیم هوادهی مناسبی را ارائه می دهند. اما دشواری پاسخگویی به نیاز اکسیژن از محیط کشت های باکتریایی با سرعت زیاد و در حال رشد کاملاً آشکار است. به همین دلیل ما در مطالعات فیزیولوژیک حد بالایی چگالی سلول را با این ماده به عنوان A420 2.0 (دقیقاً کمتر از ۰٫۳ میلی گرم از وزن خشک در میلی لیتر) تعریف کرده ایم. ما به دلیل ناراحتی آن مشکل در استانداردسازی ترکیب گاز از آزمایشگاه به آزمایشگاه احتمال معرفی آلاینده های شیمیایی به عنوان آلاینده های ناشی از گاز و مشکلات ناشی از CO2 استفاده از هوادهی اجباری (پاشش) را در نظر گرفته و رد کردیم. نیاز سلولهایی که در گلوکز در حد متوسط رشد می کنند.

کشت باکتری ایی کولای

به نظر می رسد موضوع اخیر در قلب رفتار E. coli بر رقت زیاد در محیط کشت گلوکز-MOPS قرار داشته باشد. مدت زمان تاخیر چند ساعته در این شرایط برای کلیه اهداف عملی با شامل ۱۰ میلی متر NaHCO در محیط حذف می شود. این نتیجه مطابق با گزارش های قبلی در مورد نیاز CO2 به E. coli است که از نظر هوازی در محیط گلوکز حداقل رشد می کند. مشکل با S. typhimurium NT1 حاد کمتر است و از جمله NaHCO.3 غیر ضروری به نظر می رسد. لازم به ذکر است که برای تهیه محیط کشت مناسب حداقل دو دلیل عملی وجود دارد که بخواهیم بتوانیم بدون معرفی دوره تاخیر چند سلول در میلی لیتر را رقیق کنیم. اول این تکنیک در صورت وجود دستگاه رقت اتوماتیک مداوم برای حفظ سلول ها در رشد متعادل برای دوره های طولانی مفید است و دوم پیش بینی عالی رشد سلولی باعث می شود که یک روز از قبل فرهنگ ها آماده شود و دارای نمایی باشد. سلول های فاز در یک تراکم خاص آماده در یک زمان از پیش تعیین شده روز بعد.

محیط کشت جدید باکتری

راحت ترین ویژگی محیط کشت جدید این است که می توان آن را به عنوان یک کنسانتره ۱۰ برابری تهیه کرد که در محل رقیق سازی فقط نمک فسفات و یک منبع کربن وجود دارد. برای بسیاری از محققان ، کمترین ویژگی مناسب رسانه ممکن است ضرورت افزودن مواد مغذی و ضرورت عقیم سازی فیلتر باشد. استریل کردن هر محیط کشت به وسیله اتوکلاو به دلیل دشواری در دستیابی به محصول قابل تولید مجدد توصیه نمی شود. اتوکلاو کردن این محیط خاص به دلیل عدم مقاومت گرمای بافر امکان پذیر نیست. عقیم سازی فیلتر. با این حال به راحتی با در دسترس بودن فیلترهای غشایی از پیش تعیین شده (و نگهدارنده) انجام می شود که این نیاز یک مورد تحمل محسوب نمی شود. فقط محیط غلیظ نیاز به استریل فیلتر دارد. آب مقطر اتوکلاو شده به طور معمول برای تهیه محیط مورد استفاده قرار می گیرد. مراقبت های لازم برای تهیه این محیط با توجه به اهمیت این جنبه از مطالعات فیزیولوژیکی بسیار ناچیز است.

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری

محیط کشت انتروباکتری | خرید فروش محیط کشت باکتری

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

فروش محیط کشت اسمولاریته | خرید محیط کشت اسمولاریته

فروش محیط کشت اسمولاریته | خرید محیط کشت اسمولاریته

فروش محیط کشت اسمولاریته | خرید محیط کشت اسمولاریته :

اسمولاریته یک پارامتر مهم برای تهیه هر گونه محیط کشت است زیرا به محیط کمک می کند تا از نظر طبیعی رشد سلول ها از محیط طبیعی سلول ها شباهت داشته باشد. بعضی از املاح آلی که به عنوان اسموپروتکتانت ها شناخته می شوند برای مقاومت در برابر سلول ها در برابر طیف گسترده ای از تنش اسمزی مورد استفاده قرار می گیرند. تاکنون در رشد میکروبی اسمولاریته به طور سیستماتیک به عنوان یک پارامتر برای محیط کشت اسمولاریته افتراقی برای میکروارگانیسم های کشت شده مورد بررسی قرار نگرفته است. چندین میکروارگانیسم فعال متابولیکی که زیر میکروسکوپ دیده می شوند در شرایط آزمایشگاهی قابل کشت نیستند.

موارد مهم در کشت میکروارگانیسم های سخت کشت

برای رشد این میکروارگانیسم های غیرقابل تحمل روی محیط کشت روشهای جدید اخیرا مورد استفاده قرار گرفته است. بعضی از باکتریها وابستگی مشترک کشتی دارند. آنها فقط در حضور میکروارگانیسم های کمکی رشد می کنند و کشت آن ها نیاز به محیط اسمولاریته مختلط را دارد که در آینده محقق خواهد شد. پایگاه دانش فعلی رسانه رشد میکروبی عامل محدود کننده ای در کشت میکروارگانیسم های مختلف است. گسترش پایه دانش به تحقیقات گسترده ای در این زمینه نیاز دارد و به دستیابی به کشت مناسب میکروارگانیسم های غیرقابل تحمل کمک می کند. کنترل بهتر pH، استفاده از پروب های pH بهتر و کنترل اسمولاریته تا حد زیادی در محیط کشت اسمولاریته میکروبی فعلی از بین رفته است. ما انتظار داریم که یک تحقیق منظم در این راستا برای کشت میکروارگانیسم های غیر قابل تحمل مشاهده کنیم.

الگوبرداری از کشت سلول های حیوانی

نگاهی به محیط کشت سلول های حیوانی که مورد توجه تحقیقات اخیر قرار گرفته است می تواند پیشرفت بیشتر کشت های میکروبی را هدایت کند. این امکان وجود دارد که عوامل ژل جایگزین بتوانند از رشد میکروارگانیسم هایی که روی آگار رشد نمی کنند حمایت کنند. ارزیابی سیستماتیک از عوامل ژلینگ بسیار مورد نیاز است. ما انتظار داریم که میکروب شناسی “عصر طلایی” دیگری با تجدید علاقه به محیط کشت اسمولاریته های رشد داشته باشد.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

محیط کشت pH چیست؟ | میکروارگانیسم های خاص

محیط کشت pH

محیط کشت pH رشد میکروب ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هر ارگانیسم pH بهینه دارد که در آن بهترین رشد را می کند. تغییر این مقدار pH منجر به رشد نامطلوب می شود. در اکثر باکتریها با نزدیک شدن به مقدار بهینه “pH” و کاهش مرتب آن در میزان و سرعت رشد تاثیر دارند در حالی که شروع به تغییر از نقطه مطلوب می کند. هر گونه میکروارگانیسم براساس دامنه مشخصه ای از مقادیر pH (و در نتیجه محیط کشت) خود که در آن رشد می کند و به بهترین شکل تولید می شود به سه نوع تقسیم می شود. اگرچه می دانیم که دامنه pH کلی برای اکثر باکتری ها ۵ تا ۹ (بهینه ۷) است اما می توانند اسیدوفیل (دامنه pH از ۰ تا ۵/۵)، نوتروفیل (دامنه pH از ۵٫۵ تا ۸٫۰) و آلکالوفیلیک (دامنه pH از ۸٫۵ تا ۱۱٫۵) باشند.

میکروارگانیسم های خاص این میکروارگانیسم ها دقیقاً مانند سایر ارگانیسم ها به محیط کشت pH فیزیولوژیکی داخل سلولهای خود نیز نیاز دارند. توانایی زنده ماندن در pH شدید یا زیاد یا پایین به توانایی آنها در خنثی کردن اختلاف محیط با pH فیزیولوژیکی بستگی دارد. میکروارگانیسم هایی مانند Helicobacter pylori در شرایط بسیار اسیدی در معده یافت می شوند بنابراین برای حفظ اختلافات محیطی خود اورهاز تولید می کنند. اوزهاز آنزیمی است که اوره را تخریب می کند و اسیدیته را کاهش می دهد. باکتریهای دیگری نیز وجود دارند که برای زندگی در pH قلیایی به عنوان مثال در نزدیکی افراد سیگاری، چشمه های زمین شناسی مواد معدنی که مواد معدنی بسیار قلیایی را به اقیانوس شلیک می کنند تخصص دارند. تغییر در شرایط اسیدی یا قلیایی محیط با تغییر رنگ با استفاده از شاخص های pH نشان داده می شود. آنها در محیط کشت هایی برای تمایز بین گروه های مختلف میکروارگانیسم ها بر اساس خاصیت تولید اسید یا قلیایی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال ائوزین و متیلن آبی، برومو تیمول آبی، اسیدفوچسین، فنل قرمز و غیره.

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ

فروش محیط کشت قارچ | خرید محیط کشت قارچ :

محیط کشت های حاوی منبع کربوهیدرات زیاد، منبع نیتروژن برای رشد قارچ ها در pH 5 تا ۶ و دامنه دما از ۱۵ تا ۳۷ درجه سانتیگراد برای کشت قارچ ها مورد نیاز است. دو نوع کلی از محیط کشت قارچ وجود دارد: طبیعی و مصنوعی. محیط های طبیعی از بسترهای طبیعی مانند ساقه های علفی یا چوبی، دانه ها، برگها، آرد ذرت، جوانه گندم و جو دوسر و غیره تشکیل می شوند. محیط های طبیعی معمولاً آماده سازی آسان دارند اما میزان ترکیبات داخل آنها ناشناخته است. برخی از نمونه ها عبارتند از: آگار آرد ذرت، آگار دکستروز سیب زمینی، آگار آب میوه و آگار سرگین.

محیط کشت مصنوعی

از طرف دیگر محیط کشت قارچ های مصنوعی حاوی ترکیبات شناخته شده ای هستند. این نوع محیط ها حاوی مقادیر مشخصی از کربوهیدرات، ازت و منابع ویتامین هستند. محیط زاپک داکس ، گلوکز-آسپاراگنین و نوروسپورا کراسا در این گروه قرار می گیرند. محیط های عمومی که معمولاً برای کشت قارچ مورد استفاده قرار می گیرد آگار دکستروز (SDA) است که با pH اسیدی (۵٫۶) از نظر تغذیه ای ضعیف است. محیط های انتخابی مانند محیط کشت مخمر و محیط تست درماتوفیت برای پاتوژن های قارچی مانند Cryptococcus neoformans و dermatophytes بسیار مهم هستند. آگار ترکیب شده با برنج، کازئین و سایر مواد مغذی مانند آگار ذرت با توئین ۸۰ برای تمایز گونه های کاندیدا و گونه های تریکوفیتان استفاده می شود. آگار دکستروز سیب زمینی برای تشکیل کنیدی و رشد رنگدانه تریکوفیتان روبروم استفاده می شود. بیشتر محیط کشت قارچ های مورد استفاده در آزمایشگاه در مقیاس بزرگ مقرون به صرفه نیستند بنابراین صنعتگران شروع به استفاده از چندین منبع ارزان کربن ارزان قیمت کرده اند.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

محیط کشت پوتیتو دکستروز تاثیر مس آن روی میکروارگانیسم

محیط کشت پوتیتو دکستروز تاثیر مس آن روی میکروارگانیسم

اهمیت انتخاب محیط کشت مناسب جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم ها

کاربرد محیط کشت پوتیتو دکستروز در شناسایی و جداسازی قارچ ها بسیار زیاد است. شناسایی قارچ های کشت شده از زیرلایه های طبیعی (خاک، مواد گیاهی و غیره) بر اساس شناسایی ساختارهای تولید مثل جنسی و جنسی است. تشکیل رنگدانه های موجود روی و داخل اسپورها، اسپوروفورها و میسلیوم ها یا مواد ترشح شده در محیط نیز کمک مهمی در شناسایی است. انتخاب واسطه ای که برای جداسازی و شناسایی میکروفون ها استفاده می شود نه تنها روی گروه های قارچ های جدا شده بلکه بر سهولت شناسایی آنها تأثیر می گذارد.

مواد داخل محیط کشت پوتیتو دکستروز

با این حال اکثر قارچشناسان به طور مرتب از طیف وسیعی از محیط های کشت مانند محیط کشت پوتیتو دکستروز تاثیر مس (PDA) استفاده می کنند که مورد نام برده شده بهترین و شناخته شده ترین بوده و پرکاربرد می باشد. PDA حاوی ۵/۱ درصد آگار، ۲ درصد گلوکز است که از آن نیتروژن، فسفر، ویتامین ها و ریز مغذی ها از عصاره کاملاً فیلتر شده سیب زمینی های اصلاح شده حاصل می شود. نسبت بالای مواد مغذی کربن محی کشت پوتیتو دکستروز آگار PDA باعث رشد مناسب و مهمتر از آن اسپور سازی و رنگدانه برای طیف گسترده ای از گونه های قارچی می شود.

 محیط کشت پوتیتو دکستروز و تاثیر مس آن

مس یک عنصر ریز مغذی برای رشد قارچ ها است و به عنوان کوفاکتور برای طیف وسیعی از اکسیدازها و اکسیژنازها از جمله لاکها و سایر اکسیدازهای “مس-آبی” که در رنگدانه ها و کاتابولیسم ترکیبات معطر مانند لیگنین نقش دارند بازی می کند. اگرچه توجه بیشتری به مکانیسم های مقاومت مس در قارچ ها در رابطه با استفاده از مس به عنوان یک قارچ کش کشاورزی یا در پاسخ به آلودگی فلزات سنگین شده است، اثرات کمبود مس در رشد و توسعه قارچ نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال تشکیل رنگدانه کنیدی های Aspergillus niger تحت تأثیر سطح مس در محیط، با رنگدانه معیوب (گوزن، زرد یا قارچ قهوه ای) در غلظت های پایین مس (۵-۵۰ ngmL 1) است در حالی که رنگدانه طبیعی (سیاه) لازم است. هم چنین در مثالی دیگر تشکیل ملانین توسط Gaeumannomyces graminis با افزودن مقادیر کم (۱۰ میلی متر = ۶۷۰ ngmL 1) مس افزایش می یابد.

پودرهای تجاری محیط کشت PDA

اگرچه محیط کشت پوتیتو دکستروز روی میکروارگانیسم براث (PDB) و PDA در تحقیقات میکروبیولوژیکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند تهیه آنها از مواد اولیه بسیار خسته کننده است. در حال حاضر بسیاری از آزمایشگاه ها از پودرهای تجاری پودری استفاده می کنند که حاوی عصاره سیب زمینی لیوفیلیزه مخلوط شده با گلوکز و (فقط برای PDA) آگار است.

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

محیط کشت پوتیتو دکستروز رنگدانه قارچ

محیط کشت پوتیتو دکستروز رنگدانه قارچ

محیط کشت پوتیتو دکستروز رنگدانه قارچ :

محتوای مس PDA های تجاری مختلف محیط کشت پوتیتو دکستروز می تواند بر رنگدانه های کنیدی های سبز رنگ از کلنی های Aspergillus nidulans کشت شده روی این محیط کشت تاثیرگذارد. کمبود مس می تواند باعث کاهش تولید رنگدانه در این گونه قارچی شود. هیچ ارتباطی بین تولیدکنندگان یا محصولات خاص وجود ندارد و به احتمال زیاد تغییر در محصولات PDA مربوط به منبع سیب زمینی به جای هر نوع مصنوعی از فرایند تولید است.

تأثیر سطح مس بر رنگدانه کنیدی ها در A. nidulans در بررسی تاثیر محیط کشت پوتیتو دکستروز رنگدانه قارج، در A. nidulans مرحله آخر در شکل گیری رنگدانه کنیدی شامل یک لاکاز اختصاصی کنیدی (محصول ژن yA) است که یک پیش ماده زرد را به رنگدانه ملانین سبز تیره تبدیل می کند و به عنوان یک کوفاکتور به مس نیاز دارد. به نظر می رسد لاكاز كیديال خالص از كشت A. nidulans كه در محيط های حاوی o64 ngmL 1 (1 mM) مس كاهش یافته است باعث كاهش فعالیت تولید رنگدانه می شود. هم چنین گونه های مختلف آسپرژیلوس روی انواع مختلف محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار در تولید رنگدانه متفاوت بودند. اثر کمبود مس در جهش ygA برجسته تر بود و تشکیل ماده مخدر رنگی شده تا حدی در گونه هایی که از همبستگی طبیعی نوع وحشی پشتیبانی می کنند تشکیل می شود. افزودن مقادیر کم مس به این محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار تولید نرمال رنگدانه شد با این که جهش ygA نیاز به مکمل بیشتر (۲۰۰ ngmLL 1) برای رنگدانه طبیعی دارد. در کل ۴۱۰۰ ngmLL مس برای دستیابی به رنگدانه کامل جهش ygA مورد نیاز است.

تاثیر مرغوبیت محیط کشت PDA بر تولید کنیدی در محیط کشت پوتیتو دکستروز حاوی ۲۶ ngmL 1 مس ترکیب نوع وحشی به حدی کاهش یافت که رنگدانه خاکستری کونیدیوفورهای زیرین قابل مشاهده بود بنابراین تعداد کنیدی هاي تشکيل شده توسط هر دو نوع وحشي و جدايه هاي جهشي ygA نيز توسط سطح مس مختلف تحت تاثیر قرار گرفتند تفاوت در رنگدانه میکروب های دیگر در PDA روی محیط کشت پوتیتو دکستروز های مختلف طیف وسیعی از میکروفون ها از جمله چندین گونه که در آن الگوهای رنگی مشخص برای شناسایی مورفولوژیکی مهم هستند کشت داده شدند. تفاوت چشمگیری در رنگدانه در مقایسه با همان کشت مکمل با مس اضافی مشاهده شد. هم چنین کشت در T. harzianum ، F. culmorum ، S. atra و C. herbarum در محیط کشت پوتیتو دکستروز های دارای محتوای کم مس نیز برای M. grisea ،B. cinerea و چند گونه Penicillium باعث تشکیل رنگدانه های آتیپیک شد.

تأثیر میزان مس در محیط کشت PDA بر فعالیت لاکاز در بررسی تاثیر محیط کشت پوتیتو دکستروز باید بدانیم که مراحل پایانی شکل گیری رنگدانه ها در بسیاری از قارچ ها به عنوان مثال Fusarium و Trichoderma شامل لاکازها است. برای کشف این احتمال که نقص رنگدانه ای که در بالا توضیح داده شدنتیجه کاهش فعالیت فنلوکسیداز است، به دلیل کاهش در دسترس بودن کوفاکتور مس فعالیت لاکاز اندازه گیری شد. فعالیت لاکاز برای محیط کشت پوتیتو دکستروزی که حاوی ۳۰ یا ۲۰۰ ngmL 1 مس اضافی بود در مقایسه با PDA معمولی به طور قابل توجهی بالاتر بود. در فعالیت لاکاز بین گونه های قارچی و برخی از نشانه ها وجود دارد که فعالیت لاکاز با تولید کنیدی همراه است و در نتیجه در سوپرناتانتها که در فعالیت لاکاز نقش دارند تغییرات چشمگیری وجود داشت. با وجود این واقعیت که رنگدانه ها تفاوت قابل توجهی با هم داشتند. با این حال افزودن مس به عصاره کنیدیایی سویه های جهش یافته ygA از A. nidulans باعث افزایش دو برابر در فعالیت لاکاز شد و این نشان می دهد که فعالیت کم این سویه در تولید رنگدانه به دلیل عدم وجود کوفاکتور مورد نیاز می باشد.

بهبود ژن های معیوب قارچی با افزودن مس به محیط کشت پی دی ای اعتقاد بر این است که رنگدانه کنیدیایی ضعیف جهش ygA روی محیط کشت پوتیتو دکستروز به دلیل کمبود جذب مس است. مقایسه نقشه پیوند کلاسیک و توالی ژنوم A. nidulans کاملاً نشان می دهد که مکان ygA با ژن به اصطلاح ژن AN3624.2 مطابقت دارد. دنباله پپتید قلمداد از این ژن شباهت بالایی را نشان می دهد (هویت ۴۶۰٪) با چندین پروتئین قارچی دیگر که همه حاوی دامنه های یونیزان مس و سایتهای اتصال ATP هستند. بهترين مطالعه اين ژنها ژن clap1 در Colletotrichum lindemuthianum است که به عنوان ATPase حمل کننده مس ناميده شده است. با وجود جهش در اين مکان که رنگدانه هاي اسپور معيوب دارد با افزودن ۳۲۰۰ ngmL 1 (50 mM) مس اصلاح خواهد شد.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار | خرید و فروش محیط کشت پوتیتو دکستروز

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار | خرید و فروش محیط کشت پوتیتو دکستروز

محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار | خرید و فروش محیط کشت پوتیتو دکستروز :

میزان مس در عصاره نمونه های مختلف سیب زمینی اکثر قارچ شناسان اکنون از محیط کشت پوتیتو دکستروز تجاری PDA استفاده می کنند که عصاره سیب زمینی خشک شده و پودر شده بوده که با گلوکز و آگار مخلوط می شود. دستور العمل های قدیمی تر برای PDA طیف وسیعی از روش های آماده سازی محیط کشت را نشان می دهد به عنوان مثال برخی استفاده از سیب زمینی های سفید پوست قدیمی (برای تولید محیط کشت پوتیتو دکستروز عناصر را که به طور اتوکلاو شده با آب قبل از تیره شدن تهیه شده اند توصیه می کنند در حالی که برخی دیگر توصیه می کنند که سیب زمینی ها جدید باشند. برخی محققان نظرشان این است که سیب زمینی ها باید خرد شوند (پوست کنده نشوند). ارجهیت سیب زمینی های ارگانیک در مقایسه با معمولی در کیفیت همچنین شواهد حکایتی وجود دارد که نشان می دهد محیط کشت پوتیتو دکستروز باید با استفاده از سیب زمینی های زراعی “ارگانیک” ساخته شود. سطح مس در سیب زمینی های زراعی “ارگانیک” بالاتر از غده های زیر کشت معمولی است. تجزیه و تحلیل عصاره های فیلتر شده از ۲۷ نمونه غده تهیه شده طبق دستورالعمل استاندارد برای محیط کشت پوتیتو دکستروز میکرو شش برابر غلظت مس را نشان داد و میزان مس به طور قابل توجهی بالاتر از عصاره غده های رشد یافته تحت رژیم های مدیریت ارگانیک (مکمل) بود. با مقایسه سطح مس در این عصاره سیب زمینی تخمین زده می شود که میزان مس در PDA “خانگی” از ۳۳ تا ۱۱۳ ngmL 1 است. تاثیر سم های استفاده شده برای کشت سیب زمینی روی محیط کشت PDA سم ها می توانند تاثیر مستقیم بر کیفیت محیط کشت پوتیتو دکستروز بگذارند. استفاده از مخلوط بوردو و سایر قارچ کش های مبتنی بر مس برای کنترل پوسیدگی در اواخر فصل کشت سیب زمینی از دهه ۱۸۸۰ گسترده بود تا زمان ظهور قارچ کش های ارگانیک مصنوعی در دهه ۱۹۳۰ دوره ای که استفاده از محیط PDA گسترده شد ادامه یافت. با این حال مخلوط بوردو هنوز هم برای کنترل بیماری های سیب زمینی در محصولات زراعی ارگانیک مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان وجود دارد که این مسئله باعث افزایش سطح مس در این غده ها شود. نتیجه گیری این واقعیت که سطح مس (کوفاکتور تشکیل رنگدانه در محیط کشت پوتیتو دکستروز) می تواند به طور قابل ملاحظه ای بین دسته های مختلف سیب زمینی متفاوت باشد و اینکه چنین تغییراتی می تواند باعث ایجاد تغییرات قابل توجه در رنگدانه های میکروبی و میسلیوم در کلنی های قارچی شود که روی دسته های مختلف PDA تهیه شده از نظر تجاری و ‘ساخته شده از خانه’ ایجاد می شود باعث نگرانی متخصصان می شود. به خصوص اگر تنوع دسته ای باعث ایجاد تفاوت های مورفولوژیکی در کشت های خاص قارچ شود. سایر فرایندهای متابولیک ثانویه به ویژه تولید مایکوتوکسین تحت تأثیر غلظت عناصر کمیاب در کشت ها قرار می گیرند. بالا بردن کیفیت محیط کشت پی دی ای با افزودن سولفات مس توصيه مي شود هنگام ساختن محیط کشت پوتیتو دکستروز عناصر میکرو مقدار كمي سولفات مس (۱۰۰۰ ngmL 1؛ حدود ۱۵ ميلي مولار CuSO4 5H2O) اضافه شود. از طرف دیگر افزودن محلول عناصر کمیاب Hunter (Aspergillus) حاوی ۴۰۰۰ ngmL 1 مس یا یک فرمولاسیون مشابه علاوه بر این از این کمبودهای معدنی جلوگیری می کند. علاوه بر این ممکن است از تنوع دسته ای مس یا عناصر کمیاب در بسیاری از کشت های طبیعی طولانی مدت و نامشخص که هنوز هم در کاربردهای گسترده ای دارند با استفاده از چنین اقدامات احتیاطی ساده ای جلوگیری شود.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...

فروش محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری

فروش محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری

فروش محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری :  

محیط کشت باکتری

محیط کشت باکتری می توانند به یک محیط ساده، مصنوعی یا پیچیده تبدیل شوند جایی که در میزان و نوع مواد محتوی متفاوت هستند. کشت های ساده رشد باکتری های بدون چربی را تسهیل می کنند و ترکیبات شیمیایی دقیق کشت های ساده شناخته می شوند. محیط مصنوعی از حداقل مواد تشکیل دهنده مورد نیاز برای رشد میکروارگانیسم ها به عنوان مثال محیط کشت باکتری دیویس و منینگولی تشکیل شده است.

با این حال در کشت های پیچیده ترکیب شیمیایی دقیق مشخص نیست به عنوان مثال در محیط مایع سویا تریپتیک. محتویات باکتریایی می توانند از قوام مختلفی برخوردار باشند: محیط جامد مواد مغذی آگار، محیط نیمه جامد استوارت و محیط مایع مواد مغذی.

 

نقش محیط کشت در شناسایی میکروارگانیسم ها

محیط کشت باکتری در کشت شناسایی میکروارگانیسم ها بسیار با اهمیت می باشند. کشت خالص معمولاً برای انجام تحقیقات در مورد باکتریهای خاص مهم است و برای همین انتخاب ماده مهم برای جداسازی و رشد آنها مهم است. بنابراین محیط های انتخابی و افتراقی مختلفی تدوین شده اند که دارای اجزای مختلفی هستند که یک گروه از ارگانیسم ها را از گروه دیگر متمایز می کنند.

به عنوان مثال مک کونکی آگار، بلاد آگار و … .. محیط کشت باکتری های جایگزین مختلف با استفاده از مؤلفه های خاص برای کمک به کشت بیشتر انتخابی باکتریها تهیه شده است به عنوان مثال محیط دورست و محیط پترگنانی برای کشت مایکوباکتری ها استفاده می شود. محیط دورست شامل سفید و زرده تخم مرغ و محلول کلرید سدیم است. با این وجود علاوه بر مایکوباکتری ها کشت های مبتنی بر تخم مرغ نیز برای رشد برخی باکتری های بیماری زای دیگر مانند استرپتوکوک پنومونی، نایسریا مننژیتیدها و آنفلوآنزای آنفلوانزا (نوع b) استفاده می شوند. از نشاسته ها و پروتئین های جایگزین مانند نخود گاو، گرم سبز و گرم سیاه نیز در محیط کشت باکتری برای کاهش هزینه های میکروبی استفاده شده است.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Read more...
محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری | نمایندگی محیط کشت باکتری

محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری | نمایندگی محیط کشت باکتری

محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری | نمایندگی محیط کشت باکتری

فرایند رشد باکتری یا دیگر موجودات بیولوژیکی در محیط مصنوعی را محیط کشت می نامند. محیط کشت به صورت جامد یا نیمه جامد و مایع هست. محیط کشت دارای محتویاتی است که امکان رشد میکرو ارگانیسم ها ، سلول ها و گیاهان کوچک را فراهم می کند،اگر بخواهیم به صورت کلی بررسی کنیم میکرو ارگانیسم ها برای رشد احتیاج به مواد مغذی و اگار دارند و بعضی از انها به دلیل نیاز غذایی پیچیده تر احتیاج به محیط های تخصصی دارند مثلا ویروس ها و انگل های داخل سلولی برای رشد نیاز به یک محیط رشد حاوی سلول های زنده دارند. دلایل مختلفی وجود دارد که باکتری را در محیط کشت باکتری کشت داده بشود مهمترین ان در تشخیص عفونت برای بیماران میباشد. جداسازی باکتری از مناطق شناخته شده بیمار به صورت استریل و کشت ان میتواند در واقع نقش ان را در روند بیماری مشخص می کند.

برخی از مواد تشکیل دهنده محیط کشت باکتری اب، اگار،پپتون،هیدرولیزات کازئین ،عصاره گوشت،عصاره مخمر و عصاره مالت می باشند.پپتون محصول جانبی پروتین گیاهی یا حیوانی هست بوسیله انزیم های پرو بیوتیک هضم میشود و پروتئوز ،اسیدهای امینه ، نمک های معدنی از جمله پتاسیم ، منیزیم، و فسفات تشکیل می دهد.همچنین در محیط کشت باکتری هیدرولیزات باکتری از هیدرو لیز پروتین کازئین شیر با HCL به دست می آید.عصاره گوشت نیز به وسیله استخراج اب گرم از گوشت گاو لاغر بوجود می اید که بعد متمرکز می کنند عصاره گوشت در واقع ژلاتین ،اسید امینه ها ، کراتینین،پورین ها که مورد احتیاج محیط کشت باکتری هست را فراهم می کند.

عصاره مخمر نیز ازسلول های شسته شده مخمر نان بدست می آید که حاوی اسید امینه ها، فاکتور های رشد و نمک های معدنی هست و عصاره مالت موجود در محیط کشت باکتری بوسیله جوانه جو بدست می اید که شامل گلوکز ، مالتوز، نشاسته و دکسترول و مقدار کمی پروتین و عوامل رشد دیگر می باشد.

خرید محیط کشت باکتری

شرکت سفیر آزما کیان در زمینه فروش محیط کشت و ماده شیمیایی و کیت تحقیقاتی فعال می باشد و محصولات خود را با ضمانت اصالت کالا و بالاترین کیفیت اماده عرضه به شما مشتریان عزیز می باشد.

Read more...