post_tag محیط های کشت آزمایشگاهی | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

برچسب- محیط های کشت آزمایشگاهی

محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت

محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت

محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت :

انواع محیط کشت | فروش محیط کشت

برای مطالعه میکرو ارگانیسم ها و شناسایی آنها، که امروزه از مهمترین روش های تشخیصی در باکتری شناسی است باید از یک بستر مناسب که شرایط لازم جهت رشد سلول ها را در آزمایشگاه تامین کند استفاده کنیم. برای کشت موفق باید تمامی شرایط از جمله مواد غذایی، دما، رطوبت کافی، نمک، PH  مناسب، حضور یا عدم  حضور اکسیژن در نظر گرفته شود.

مطالعه زیاد درباره میکروارگانیسم ها و نحوه زندگی آنها باعث شده که تاکنون انواع زیادی از محیط ها با ترکیبات متفاوت برای استفاده در آزمایشگاه های میکروبیولوژی تهیه شود.

انواع محیط کشت از نظر شکل ظاهری:

محیط های کشت جامد: این محیط ها دارای یک ماده سفت کننده به نام آگار (Agar) هستند. آگار کربوهیدرات غیر قابل متابولیسم و کلوئیدی است و از نوعی جلبک دریایی به نام ژلیدیوم (Geledium) به دست آمده است.

این ماده در حرارت  80-100°C در آب حل شده و در حرارت های پایین تر از ۴۵°C جامدمی شود. این محیط ها کاربرد فراوانی دارند و می توان آنها را در لوله و یا پلیت تقسیم کرد.از محیط های جامدروتین می توان به محیط های نوترینت آگار  (Nutrient Agar )و مولر هینتون آگار (Hinton Agar Muller) اشاره کرد.

محیط های کشت نیمه جامد: مقدار آگار این محیط ۲-۵gr/lit است و در بیشتر موارد جهت بررسی حرکت باکتری به کار می رود. مانند محیط SIM محیط های کشت مایع یا براث:

این محیط ها آگار نداشته، در هر درجه حرارتی مایع بوده و فقط در لولهاستفاده می شوند مانند محیط نوترینت براث (NB) و مولر هینتون براث (Muller Hinton Broth) محیط های کشت دوفازی: مانند محیط کشت کاستاندا (Castaneda) که جهت کشت باکتری هایی مانندبروسلا به کار می رود. این محیط ها از یک فاز جامد آگار ۵% به صورت اسلنت و یک فاز مایع تشکیل شده اند.هر دو فاز مایع و جامد در این محیط ها از یک ترکیب ساخته می شود، مانند BHI آگار و BHI براث و یا بروسلا آگار و بروسلا براث.

انواع محیط کشت آزمایشگاهی از نظر ویژگی های بیوشیمیایی:

محیط های کشت پایه : این دسته محیط ها دارای کمترین غلظت از ترکیبات اساسی برای رشدباکتری ها هستند مانند محیط های نوترینت آگار

محیط های کشت غنی شده : به محیط پایه ترکیباتی مانند خون، عصاره مخمر و … اضافه می شودتا غنی تر شود مانند محیط بلاد آگار

محیط های کشت انتخابی :

این محیط ها موادی دارند که از رشد بسیاری از باکتری ها جلوگیری کرده و تنها به باکتری های ویژه ای اجازه رشد می دهند مانند محیط کشت مانیتول سالت آگار (Mannitol Salt Agar) که دارای قند مانیتول و ۵% کلرید سدیم می باشد و فقط باکتری هایی می توانند در چنین محیطی رشد کنند که بتوانند در مقابل این غلظت کلرید سدیم مقاوم باشند.

محیط های کشت افتراقی : به علت داشتن ترکیباتی ویژه، کلنی باکتری های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازند. از این دسته می توان از محیط کشت مک کانکی آگار (Mac Conkey) و ائوزین متیلن بلو آگار (EMB) که دارای لاکتوز و معرف شیمیایی هستند نام برد.

محیط های کشت انتقالی : در مواردی که بین نمونه برداری و کشت نمونه فاصله زمانی وجود دارد از محیط ترانسپورت استفاده می شود. این محیط ها بافرهای نمکی هستند که باکتری را زنده نگه می دارند بدون اینکه تکثیر پیدا کنند مانند محیط استوارت (Stuart medium) و یا محیط کری بلر (Cary & Blair medium).

محیط های بیوشیمیایی : با استفاده از این محیط ها، می توان باکتری ها را بر اساس خواص بیوشیمیایی گوناگون

مانند تخمیر قندها، نوع منبع کربن، حرکت، تولید گاز، ذوب ژلاتین و غیره شناسایی کرد.

نکات لازم در تهیه محیط کشت:

  • محیط کشت باید دارای انواع مختلف و مقادیر کافی از مواد غذایی جهت تأمین انرژی و رشد باکتری باشد.
  • PH محیط کشت برای باکتری مورد نظر مناسب باشد.
  • غلظت محیط کشت جهت رشد باکتری مناسب باشد.
  • هنگام استریل کردن محیط کشت باید دقت کافی داشت تا ارزش غذایی آن از بین نرود.

محیط کشت مرک آلمان * محیط کشت گرانول * قیمت محیط کشت

محیط کشت * محیط کشت مرک آلمان

– محیط کشت پودر آگار 500 گرم
– محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره یک 500 گرمی
– محیط کشت آنتی بیوتیک اسی مدیوم شماره سه 500 گرمی
– محیط کشت آسپارژین براث 500 گرمی
– محیط کشت آزاید دکستروز براث 500 گرمی
– محیط کشت ATP Agar
– محیط کشت ATP Broth 500 گرمی
– محیط کشت اسید براث 500 گرمی
– محیط کشت آمیز ترانسپورت مدیوم 500 گرمی
– محیط کشت B12 مدیوم 500 گرمی
– محیط کشت B12 کالچر آگار 500 گرمی
– محیط کشت B12 اینوکالوم براث 500 گرمی
– محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار 500 گرمی
– محیط کشت بیرد پارکر آگار 500 گرمی
– محیط کشت بیف اکستراکت پودر 500 گرمی
– محیط کشت بایل اسکولین آگار 500 گرمی
– محیط کشت بیسموت سولفیت آگار 500 گرمی
– محیط کشت بلاد آگار بیس شماره 2 500 گرمی
– محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار 500 گرمی
– محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث 500 گرمی
– محیط کشت بریلیانت گرین آگار مودیفاید 500 گرمی
– محیط کشت بریلیانت گرین بایل براث بیس 2% 500 گرمی
– محیط کشت بروسلا آگار بیس
– محیط کشت بروسلا براث بیس 500 گرمی
– محیط کشت بافرد پپتون واتر 500 گرمی
– محیط کشت برومو کروزول پارپل آزاید براث 500 گرمی
– محیط کشت C.Perfingens Sporulation Broth 500 گرمی
– محیط کشت کامپیلو باکتر آگار بیس 500 گرمی
– محیط کشت کری بلیر مدیوم بیس 500 گرمی
– محیط کشت سیتریماید آگار بیس 500 گرمی
– محیط کشت چاپمن استون آگار 500 گرمی
– محیط کشت کلرامفنیکل یست گلوکز آگار 500 گرمی
– محیط کشت کالومبیا بلاد آگار بیس 500 گرمی
– محیط کشت کوکد میت مدیوم 500 گرمی
– محیط کشت کورن میل آگار 500 گرمی
– محیط کشت Czapekdox Agar 500 گرمی
– محیط کشت C.L.E.D Agar 500 گرمی
محیط کشت Dnase Test Agar 500 گرمی
– محیط کشت دیوکسی کولات آگار 500 گرمی
– محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار 500 گرمی
محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار 500 گرمی
– محیط کشت دکستروز آگار 500 گرمی
– محیط کشت DTM Medium 500 گرمی
– محیط کشت دکستروز تریپتون براث 500 گرمی
– محیط کشت ای سی براث 500 گرمی
– محیط کشت EMB Agar Levine 500 گرمی
– محیط کشت اندو آگار 500 گرمی
– محیط کشت Eugonic LT 100
فلوید تیو گلی کولات مدیوم 500 گرمی
ژلاتین باکتریولوژیکال 500 گرمی
– ژیولیتی کانتونی براث 500 گرمی
GN Broth
هکتون اینتریک آگار 500 گرمی
– KF Streptococcal Agar 500 گرمی
– کلینگر آیرون آگار 500 گرمی
لاکتوز براث فلوید 500 گرمی
– لاکتو باسیلوس MRS Agar 500 گرمی
– لاکتو باسیلوس MRS Broth 500 گرمی
لوری سولفات براث 500 گرمی
– لیستریا سلکتیو آگار 500 گرمی
لیتموس میلک 500 گرمی
– لیور براث 500 گرمی
– لایزین دی کربوکسیلاز براث 500 گرمی
لایزین آیرون آگار 500 گرمی
– لوفلر سرم مدیوم 500 گرمی
– لوانشتاین جانسون مدیوم 500 گرمی
– لایزین مدیوم 500 گرمی
– لوریا برتانی براث 500 گرمی
– لوریا برتانی براث 500 گرمی
– LB Broth 500 گرمی
– لیور براث 500 گرمی
MR-VP Agar-
محیط کشت مک کانکی آگار 500 گرمی
– محیط کشت مک کانکی براث 500 گرمی
– مالاشیت گرین براث 500 گرمی
– مالونات براث 500 گرمی
مالت آگار 500 گرمی
– مالت اکسترکت آگار 500 گرمی
– مالت اکسترکت پودر 500 گرمی
– مانیتول سالت آگار 500 گرمی
-محیط کشت  مولر هینتون آگار 500 گرمی
– مولر هینتون براث 500 گرمی
– M17 Agar Base 500 گرمی
– M17 broth 500 گرمی
– محیط کشت میلک آگار همراه با سیتریماید (دو بسته ) 500 گرمی
– نیترات براث 500 گرمی
– نوترینت آگار 500 گرمی
– نوترینت براث 500 گرمی
– NNN Modified 100 گرمی
– OF Base Medium 500 گرمی
– اورنج سرم آگار 500 گرمی
– Oat Meal Agar 500 گرمی
– PSE Agar 500 گرمی
– PA Broth 500 گرمی
– پپتون باکتریولوژیکال 500 گرمی
– محیط کشت پپتون واتر 500 گرمی
– فنل رد آگار بیس 500 گرمی
– فنل رد براث بیس 500 گرمی
– Phenylanine Agar 500 گرمی
– محیط کشت پلیت کانت آگار 500 گرمی
– پتیتو دکستروز آگار 500 گرمی
– PPLO Broth 500 گرمی
– PPLO Agar 500 گرمی
– سودوموناس آگار اف 500 گرمی
– سودوموناس آگار پی 500 گرمی
– پروتئوز پپتون 500 گرمی
– PE2 Medium 500 گرمی
– R-2 A Agar 500 گرمی
محیط کشت مرک المان
محیط مشت لیو ایتالیا
محیط کشت اماده
( فروش انواع محیط کشت میکروبی )
قیمت محیط کشت
فروش محیط کشت گرانوله
فروش انواع محیط کشتهای کمپانی lio ایتالیا
قیمت محیط کشت کمپانی merck آمان بصورت 100 گرمی و 500 گرمی

 

محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت

محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

محیط کشت : برای خرید محیط کشت با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت :

محیط کشت چیست؟

محیط کشت دارای مواد غذایی موردنیاز برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم است.

کاربرد محیط :

استفاده از محیط کشت برای رشد میکروارکانیسم در شرایط آزمایشگاهی با توجه به اهداف زیر صوزت می‌گیرد:

برسی نوع عفونت نمونه بالینی به منظور درمان مناسب

بررسی خصوصیات میکروارگانیسم

تولید محصولات بیولوژیکی مانند واکسن‌ها،توکسوییدها(اگزوتوکسین تغییریافته باکتری) و آنتی‌ژن

ترکیبات سازنده عبارتند از:

  • آب
  • منبع انرژی
  • منبع کربن
  • فاکتورهای رشد
  • منبع نیتروژن
  • مواد معدنی

طبقه بندی بر اساس خواص فیزیکی:

جامد: از ژل قهوه ای مانند ماده آگار تشکیل شده است و مواد مغذی و مواد شیمیایی مختلفی به آن افزوده می شود تا رشد میکروارگانیسم های مختلف فراهم شود. مانند نوترینت آگار

نیمه جامد: محیط نرم هستند و برای جداسازی باکترهای متحرک از غیر متحرک کاربرد دارد.

مایع: محیط مایع به براث معروف است.

طبقه بندی برساس ترکیبات سازنده:

محیط ساده

نوترینت براث

نوترینت آگار

پلیت کانت آگار(Plate count agar)

پلیت کانت اسکیم میلک آگار( Plate count skim milk agar)

پوتیتو دکستروز آگار (Potato dextrose agar)

پوتیتو دکستروز براث(Potato dextrose broth)

تریپتون تریپتوفان براث(Tryptone/Tryptophan broth)

کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث (Casein-peptone lecithin polysorbate broth)

سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث (Soybean Casein Digesst Lecitin Polysorbate broth)

گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار(Glucose Yeast Extract Peptone Agar)

یست اکستراکت آگار(Yeast Extract Agar)

مولر هینتون آگار  (MHA-Muller hinton agar)

Trypticase soy agar 

لوریا برتونی براث (Luria bertoni broth)

لوریا برتونی آگار (Luria bertoni broth)

کوک میت براث(Cooked Meat broth)

تریپتیک سوی آگار  (Tryptic Soy Agar- TSA)

تریپتیک سوی براث (Tryptic Soy Broth- TSB)

محیط پیچیده 

بلاد آگار

محیط سنتزی

پپتون واتر

محیط  ویژه به 5 گروه اصلی طبقه بندی می‌شود:

محیط غنی‌شده (Enriched media)

محیط کشت غنی شده با سرم و خون حاوی مواد مغذی مانند انواع ویتامین و هورمون ها است .

محیط انتخابی(Selective media)

محیط تمایزی(Differential media)

این محیط کشت به دلیل داشتن ترکیبات خاص سبب رشد گروهی از میکروارگانیسم ها می شود .

به عنوان مثال محیط کشت مک کانگی آگار( MacConkey agar  به دلیل داشتن املاح صفراوی و کریستال ویوله رشد باکتری های گرم مثبت را مهار میکند .

محیط انتقالی(Transport media) 

محیط بی‌هوازی(Anaerobic media)

محیط غنی شده چه نوع محیطی است:

موادی مانند خون، سرم و تخم‌مرغ به محیط ساده اضافه می‌شود و شامل محیط های زیر می‌باشد:

امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ  (Egg yolk)

بیف اکسترکت آگار(Beef Extract Agar)

 بلادآگار(Blood agar)

شکلات آگار (Choclate Agar)

آلکالین پپتون واتر (Alkaline peptone water)

برین هارث اینفیوژن(Brain heart infusion broth)

بولتون براث (Bolton broth)

محیط اتخابی چه نوع محیطی است:

ترکیبات مهار کننده به محیط کشت جامد اضافه می‌شود عبارتند از:

انواع انتی‌بیوتیک

رنگ‌های مهاری

مواد شیمیایی

ترکیبات تغییردهنده ph

انواع محیط‌ های انتحابی  عبارتند از :

اورنج سرم آگار (Orange serum agar)

بایل اسکولین آگار(Bile esculin agar)

بایل اسکولین آزاید آگار(Bile esculin azide agar)

بایل لاکتوزگرین براث(Bile lactose green broth)

برلیانت گرین آگار(Brilliant green agar)

برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار(brilliant green bile lactose agar)

بروسلا آگار(Brucella agar)

بروسلا براث(Brucella broth)

برموکروزول پرپل آزاید براث(Bromocresol purple azide broth)

بولتون براث (Bolton broth)

بیسموت سولفیت آگار (Bismuth sulfite agar)

بیفیدو باکتریو آگار(Bifidobacterium agar)

پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث (Peptone yeast extract bromo cresol purple broth)

استامید براث (Acetamide Broth)

انواع محیط‌های selective media یا انتخابی

آسپارژین براث (Asparagine broth)

گزیلوز لیزین داکسی کولات آگار  (Xylose Lysine Deoxycholate agar- XLD)

 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار  (Bacillus cereus selective agar)

برد پارکر آگار(Baird parker agar)

تتراتیونات براث بیس(Tetrathionate broth base)

مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین(Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth)

تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار(Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)

تلوریت پتاسیم (Tellurite potassium)

(Escherichia coli Broth (EC broth   

   EE Broth Mossel   

 EMB (ائوزین متیلن بلو آگار)

 MRS آگار

MRS براث

MRS بایل آگار 

 سابرو دکستروز آگار (Sabouraud Dextrose Agar)(SDA)

 لوریل تریپتوز مانیتول براث (Lauryl tryptose manitol broth)

مارین آگار(Marine Agar)

مارین براث(Marine Broth)

باکتو پپتون(Bacto peptone)

آرژنین دکربوکسیلاز براث(Arginine Decarboxylase Broth)

مانیتول سالت آگار (Manitol salt Agar)

تایر مارتین آگار  Thayer-Martin Agar

استرپتوکوک موتانس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin)

مایکوبیوتیک آگار (Mycobiotic Agar)

Trypticase-peptone-glucose-yeast extract broth

یرسینا آگار (Yersinia Agar)

کلمبیا آگار (columbia Agar)

کنرفیکال براث (Kenner Fecal Broth)

کنرفیکال آگار(Kenner Fecal Agar)

سیمون سیترات آگار(Simmons Citrate Agar)

(TTC (Triphenyltetrazolium Chloride)

  محیط کشت‌های افتراقی چه نوع محیط‌ هایی  هستند؟

در این نوع محیط ها بر اساس رنگ کلونی‌های تشکیل شده میتوان نوع باکتری را تشخیص داد.

رنگ‌ها و ترکیبات متابولیکی به این محیط اضافه می‌شود و باکتری‌هایی که از این محیط‌ ها استفاده میکنند کلونی‌هایی با رنگ های مختلف ایجاد می‌کنند.

اندول اوره آگار( Indole urea agar)

اوره آگار(Urea agar)

اوره براث(Urea broth)

مکانگی آگار(Macconkey agar)

Cystine–lactose–electrolyte-deficient agar)CLED)

تیوسولفات-سیترات-نمک های صفراوی- ساکاروز آگار (Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar- TCBS

 گزیلوز لیزین داکسی کولات آگار  (Xylose Lysine Deoxycholate agar- XLD)

تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار(Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)

MRVP براث 

آرژنین دکربوکسیلاز براث(Arginine decarboxylase broth)

مانیتول سالت آگار (Manitol salt agar)

یرسینا آگار (Yersinia agar)

گلوکز آگار (Glucose agar)

گلوکز آزاید آگار (Glucose azide agar)

گلوکز آزاید براث (Glucose azide broth)

فنیل آلانین آگار(Phenylalanine agar)

 فنیل آلانین دآمیناز آگار (Phenylalanine deaminase)

سیمون سیترات آگار(Simmons Citrate Agar)

تریپتون واتر (Tryptone Water)

 SIM ) Sulphide Indole Motility)

انواع محیط‌ های کشت انتقالی:

از این محیط کشت‌ها برای انتقال نمونه استفاده می‌شود.

Stuart’s medium

Buffered glycerol saline

انواع محیط‌ های کشت بی‌هوازی:

کاربرد این دسته از محیط کشت‌ها برای میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی است.

تایوگلیکولات مدیوم(Thioglycolate  medium)

تایوگلیکولات براث(Thioglycolate broth)

فلوئیدتایوگلیکولات(Fluid thioglycollate medium)

 

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت | شرکت سفیر آزما کیان

 

مشاوره و خرید انواع محیط کشت با تلفن : 09128308091 و 02166074277

 

تهیه شده توسط متخصصان پایان نامه من

مشاوره پایان نامه و مشاوره مقاله

با تشکر مدیریت سفیر آزما کیان

 

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته