برچسب- قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی | مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

مشاوره تخصصی فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در زمینه انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی ، کاربرد مواد شیمیایی و موارد مصرف این مواد نیز می توانید با تیم تخصصی  تماس حاصل کنید. تیم مشاوره تخصصی ایران مرک هر آنچه که مشتری در مورد انواع مواد شیمیایی نیاز داشته در اختیارش گذاشته تا مناسب ترین تصمیم را در انتخاب ماده شیمیایی مورد نظر خود اتخاذ کند. با توجه به اینکه مواد شیمیایی دارای برندهای و مارک های مختلف تجاری و صنعتی می باشد و قیمت ها بر اساس نوع برند تغییر می کند، تلاش ما در ارائه محصولات با برندهای واقعی و قیمت های مناسب داشته و اصل را بر صداقت با مشتری گذاشته است

ایران مرک و سیگما ایران و سفیر آزما کیان

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 ردیفشرح کالابسته بندی قیمت هر واحد (تومان)
 1.اسید استیک 100 % (یک لیتری)ایرانی 30/000
 2.اسید استیک 100 % (2.5 لیتری) ایرانی 70/000
3.اسید استیک 99.5% (یک لیتری) ایرانی29/000
 4.اسید استیک 99.5% (2.5 لیتری) ایرانی 65/000
 5.اسید کلریدریک 32% (یک لیتری) ایرانی35/000
 6.اسید کلریدریک 32% (2.5 لیتری) ایرانی 48/000
 7.اسید کلریدریک 37% (یک لیتری)ایرانی40/000
 8. اسید کلریدریک 37% (2.5 لیتری) ایرانی70/000
 9.اسید سولفوریک 95-97 % (یک لیتری) ایرانی30/000
 10.اسید سولفوریک 95-97 % (2.5 لیتری) ایرانی 75/000
 11.اسید سولفوریک 98%(یک لیتری) ایرانی40/000
 12.اسید سولفوریک 98%(2.5 لیتری)ایرانی 80/000
 13.اسیدنیتریک 55% (یک لیتری)ایرانی30/000
 14.اسیدنیتریک 55% (2.5 لیتری) ایرانی55/000
 15.اسید نیتریک 65% (یک لیتری) ایرانی40/000
 16.اسید نیتریک 65% (2.5 لیتری)  ایرانی85/000
 17.اسید فسفریک 85% (یک لیتری) ایرانی95/000
 18.اسید فسفریک 85% (2.5 لیتری) ایرانی180/000
 19.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (یک لیتری)ایرانی 60/000
20.پترولیوم اتر (اتر نفت) 60-40  (2.5 لیتری) ایرانی 115/000
21.استون (یک لیتری)ایرانی 40/000
22.استون (2.5 لیتری)ایرانی100/000
23.آمونیاک 25% (یک لیتری)ایرانی35/000
24.آمونیاک 25%  (2.5 لیتری)ایرانی 60/000
25.متانول (یک لیتری)ایرانی40/000
26.متانول (2.5 لیتری)ایرانی70/000
27.اتانول 96%( یک لیتری)ایرانی60/000
28.اتانول مطلق (یک لیتری)ایرانی80/000
29.تولوئن (یک لیتری)ایرانی50/000
30.تولوئن (2.5 لیتری)ایرانی110/000
31.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (یک لیتری) ایرانی 55/000
32.زایلین (گزیلن) -مخلوط ایزومرها  (2.5 لیتری)ایرانی120/000
33.فرمالین 37% (یک لیتری) ایرانی 35/000
34.فرمالین 37%  (2.5 لیتری) ایرانی60/000
35. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (یک لیتری) ایرانی 50/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

36. 2 پروپانل (ایزو پروپانول) (2.5 لیتری)ایرانی120/000
37.پارافین مایع داروئی (یک لیتری) ایرانی50/000
38. پارافین مایع داروئی (2.5 لیتری)ایرانی100/000
39.آب اکسیژنه 35 % (یک لیتری)ایرانی40/000
40.آب اکسیژنه 35 % (2.5 لیتری)ایرانی80/000
41.اتیل استات (یک لیتری)ایرانی50/000
42.اتیل استات  (2.5 لیتری) ایرانی120/000
43.اتیلن گلایکول (ضد یخ) (یک لیتری) ایرانی55/000
44. اتیلن گلایکول (ضد یخ) (2.5 لیتری) ایرانی 130/000
45.دی کلرومتان (یک لیتری) ایرانی55/000
46.دی کلرومتان (2.5 لیتری)ایرانی 130/000
47.گلیسیرین (1 لیتری)ایرانی60/000
48.گلیسیرین (2.5 لیتری) ایرانی180/000
49.پروپیلن گلایکول (یک لیتری) ایرانی60/000
50.پروپیلن گلایکول  (2.5 لیتری)ایرانی140/000
51.بوتیل استات  (یک لیتری) ایرانی55/000
52.بوتیل استات (2.5 لیتری)ایرانی105/000
53.کلروفرم 99%  (یک لیتری) ایرانی 75/000
 54.کلروفرم 99% (2.5 لیتری) ایرانی 150/000
 55.هگزان نرمال (یک لیتری) ایرانی50/000
56. هگزان نرمال(2.5 لیتری)ایرانی 125/000
57.آب ژاول (سدیم هیپوکلریت ) (یک لیتری)ایرانی 40/000
58.آب ژاول (سدیم هیپو کلریت )(2.5 لیتری) ایرانی 60/000
59.دی اتیل اتر (یک لیتری)ایرانی 100/000
60.دی اتیل اتر  (2.5 لیتری) ایرانی230/000
 61.1 بوتانول (یک لیتری) ایرانی 50/000
 62.1 بوتانول (2.5 لیتری) ایرانی 100/000
 63.آب مقطر دوبار تقطیر (20 لیتری) ایرانی 30/000
 64.پتاسیم پرمنگنات (یک کیلوئی) ایرانی 50/000
65. پتاسیم دی کرومات (یک کیلوئی)ایرانی90/000
66.  پتاسیم کلرید (یک کیلوئی) ایرانی40/000
67. پتاسیم یدید (یک کیلوئی)ایرانی800/000
68. پتاسیم  پرسولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
69. پتاسیم فلورید (نیم کیلوئی)ایرانی60/000
70. پتاسیم هیدروکسید (پتاس ) (یک کیلوئی)ایرانی40/000

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

71. پتاسیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
72.منیزیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
73.سولفات مس 5 آبه (یک کیلوئی) ایرانی50/000
74.سولفات آهن 7 آبه (یک کیلوئی) ایرانی35/000
75.سولفات منیزیم 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
76.سولفات روی 7 آبه  (یک کیلوئی) ایرانی40/000
77.کلسیم کربنات (یک کیلوئی) ایرانی45/000
78.کلسیم کلرید 3 آبه (یک کیلوئی) ایرانی45/000
79.منیزیم کلرید 6 آبه (یک کیلوئی) ایرانی 45/000
80.سولفات آمونیم (یک کیلوئی ) ایرانی 45/000
81.آمونیم کلرید (یک کیلوئی ) ایرانی 40/000
82.سالسیلیک اسید (یک کیلوئی )  ایرانی45/000
83.پارا آمینو بنزوئیک اسید (100 گرمی )ایرانی30/000
84.پارافین جامد پاستیلی (واکس پاتوبیولوژی)(یک کیلوئی )ایرانی45/000
85.سولفور پرسی پیته (یک کیلوئی )ایرانی60/000
86.ید (یک کیلوئی )ایرانی85/000
87.EDTA ( یک کیلوئی)ایرانی 40/000
88.سولفات روی 1 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
89.سدیم استات 3 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 38/000
90.سدیم کلرید (نمک) (یک کیلوئی)ایرانی 25/000
91.سدیم نیترات (یک کیلوئی)ایرانی 30/000
92.سدیم نیتریت (یک کیلوئی)ایرانی30/000
93.سدیم سولفیت (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
94.تری سدیم سیترات (یک کیلوئی)ایرانی37/000
95.سدیم بنزوات (یک کیلوئی)ایرانی36/000
96.سدیم هیدروکسید (سود گرانولی )(یک کیلوئی)ایرانی40/000
97.سدیم لوریل سولفات (یک کیلوئی)ایرانی50/000
98.دی سدیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
99. سدیم دی هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
100.سیلیکاژل (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
101.بنتونیت  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
102.تری سدیم فسفات  (یک کیلوئی)ایرانی40/000
103.سدیم هیدروژن کربنات  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
104.سولفات سدیم خشک(یک کیلوئی)ایرانی 35/000
105.سولفات سدیم 10 آبه (یک کیلوئی)ایرانی30/000

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

106.دی بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
107.مونو بازیک کلسیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
108.کربنات سدیم خشک (یک کیلوئی)ایرانی40/000
109.سولفات روی 2 آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 35/000
110.کلرید مس 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 80/000
111.سولفات آهن 2 آبه (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
112.پتاسیم استات  (یک کیلوئی)ایرانی65/000
113.آمونیم استات (یک کیلوئی)ایرانی 45/000
114.تری منیزیم فسفات (یک کیلوئی)ایرانی 40/000
115.پتاسیم دی هیدروژن فسفات مونو بازیک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
116.دی پتاسیم هیدروژن فسفات (یک کیلوئی)ایرانی45/000
117.کلسیم سولفات (یک کیلوئی)ایرانی40/000
118.منیزیم سولفات خشک (یک کیلوئی)ایرانی36/000
119.تالک  (یک کیلوئی)ایرانی35/000
120.منگنز سولفات  آبدار (یک کیلوئی)ایرانی 48/000
121.منگنز کلرید 4آبه  (یک کیلوئی)ایرانی 60/000
122.اسید بوریک (یک کیلوئی)ایرانی45/000
123.بافر  PH=4 ( 100 میلی)ایرانی15/000
124.بافر  PH=7 ( 100 میلی)ایرانی15/000
125.بافر  PH=10 ( 100 میلی)ایرانی15/000
126.پودر گیمسا (25 گرمی )ایرانی50/000
127.روغن ایمرسیون (250 میلی)ایرانی50/000
128.آنتالیران(چسب سیتولوژی)(250 میلی)ایرانی80/000*
129.مونتالیران(چسب پاتولوژی)(250میلی)ایرانی
130.سولفوکرومیک اسید (یک لیتری)ایرانی60/000
131.آگار (50 گرمی)ایرانی55/000
132.آگار(100 گرمی)ایرانی85/000
133.پودر آلومینیوم(100 گرمی)ایرانی50/000
134.سولفات آمونیوم آهن II (250 گرمی)ایرانی85/000
135.سولفات آمونیوم آهن III (250 گرمی)ایرانی85/000
136.آمونیم تیوسیانات (50 گرمی)ایرانی55/000
137.آمونیم نیترات (500 گرمی)ایرانی50/000
138.آمونیم هپتا مولیبدات (100 گرمی)ایرانی95/000
139.اتر (250 میلی)ایرانی65/000
140.استرانسیم کلرید(50 گرمی )ایرانی58/000

فروشگاه مواد شیمیایی KTG

141.استرانسیم نیترات (50 گرمی)ایرانی58/000
142.اوره (500 گرمی)ایرانی100/000
143.بنزوئیک اسید(500 گرمی)ایرانی95/000
144.پتاسیم برومات (20 گرمی)ایرانی60/000
145.پتاسیم بروماید(100 گرمی)ایرانی50/000
146.اسید سولفوریک 98% (5 لیتری)AR Labchem تایوان300/000*
147.اسید سولفوریک 98% (1 لیتری)AR Labchem تایوان110/000*
148.اسید کلریدریک 37% (5 لیتری)AR Labchem تایوان325/000*
149اسید کلریدریک 37% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
150.اسید نیتریک 65% (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
151.اسید نیتریک 65% (1 لیتری)AR Labchem تایوان125/000*
152.سود (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
153.سود (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
154.فروسولفات آمونیوم 99% (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان345/000*
155.فروسولفات آمونیوم 99% (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
156.استون (5 لیتری)AR Labchem تایوان450/000*
157.استون (1 لیتری)AR Labchem تایوان150/000*
158.آب اکسیژنه (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
159.آب اکسیژنه (1 لیتری)AR Labchem تایوان140/000*
160.متیل رد (25 گرمی)AR Labchem تایوان425/000*
161.سولفات مس (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
162.سولفات مس (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان450/000*
163.سولفات پتاسیم (1کیلوگرم)AR Labchem تایوان195/000*
164.تری اتانول آمین (5 لیتری)AR Labchem تایوان375/000*
165.تری اتانول آمین (1 لیتری)AR Labchem تایوان145/000*
166.هیدروکسید پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان350/000*
167.آرتوفنانترولئین هیدرات (5 گرم)AR Labchem تایوان350/000*
168.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان390/000*
169.استات آمونیوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان205/000*
170.استات آمونیوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان700/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

171.دی کرومات پتاسیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان550/000*
172.دی کرومات پتاسیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان160/000*
173.کرومات پتاسیم (250 گرم)AR Labchem تایوان210/000*
174.اسید بوریک (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان130/000*
175.اسید بوریک (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان300/000*
176.آمونیاک (5 لیتری)AR Labchem تایوان350/000*
177.پودر موراکساید (25 گرم)AR Labchem تایوان410/000*
178.اکسید سلنیوم (250 گرم)AR Labchem تایوان650/000*
179.دی سولفید کربن (ا لیتری)AR Labchem تایوان945/000*
180.کلرید باریوم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان340/000*
181.کلرید باریوم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان1/350/000*
182.بی کربنات سدیم (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان155/000*
183. بی کربنات سدیم (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان500/000*
184.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (1 کیلوگرم)AR Labchem تایوان150/000*
185.هگزامتافسفات سدیم (کالگن) (5 کیلوگرم)AR Labchem تایوان 450/000*
186.نیترات نقره (50 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
187. نیترات نقره (100 گرم) AR Labchem تایوان110/000*
188.آمونیوم هپتا مولیبدات (1 کیلوگرم) AR Labchem تایوان1/300/000*
189. آمونیوم هپتا مولیبدات (100 گرم)AR Labchem تایوان225/000*
190.آمونیوم وانادات (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*

قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی

191.اسید پرکلریک اسید (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان2/300/000*
192.اسید استیک (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان410/000*
193.کلروفرم (2.5 لیتری)AR Labchem تایوان750/000*
194.نشاسته (500 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
195.فنل فتالئین (100 گرم)AR Labchem تایوان260/000*
196.پتاسیم یداید (250 گرمی)AR Labchem تایوان310/000*
197.تیوسولفات سدیم (1 کیلوگرمی)AR Labchem تایوان470/000*
198.بروموکرزول گرین (25 گرمی)AR Labchem تایوان360/000*
199.برمو فنل بلو (25 گرم)AR Labchem تایوان610/000*
200.سولفات نقرهAR Labchem تایوان
201.استاندارد 1000 ppm آهن (1 لیتری)AR Labchem تایوان310/000*

کلیه مواد آزمایشگاهی فوق دارای Certificate همراه کالا می باشند.جهت دریافت Cetificate به سایتwww.ARLabchem.com مراجعه و در قسمت Certificate با وارد نمودن LOT Number ،تاییدیه موارد فوق را دریافت فرمایید.

ادامه مطلب ...
مرک | مرک آلمان | خرید مرک | خرید مرک آلمان | نمایندگی مرک | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان

نمایندگی مرک در ایران | معرفی شرکت مرک

مرک آلمان | خرید مرک آلمان | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک آلمان | مواد شیمیایی و آزمایشگاهی مرک آلمان

شرکت مرک آلمان : نمایندگی مرک در ایران این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات و مواد شیمیایی و آزمایشگاهی مرک آلمان را با اطمینان خاطر خریداری کنند.

محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند  و شامل گارانتی می شوند.

به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند. 

 • ابتدا در مورد تاریخچه شرکت مرک بگوییم. منشاً و ریشه فعالیتهای این شرکت به قرن ۱۷ میلادی و به سال ۱۶۶۸ یعنی زمانی که فردریش یاکوب merck، داروفروشی ازخطه شوینفورت مالکیت” EngleApoteke”  ( داروفروشی اٍنگٍل) که میراثی خانوادگی در دارمشتات را به عهده داشت بر می گردد.
 • در سال ۱۸۱۶ اٍمانوئل مرک نوه جان هاینریش مشاور ارتش هس داروسازی را به ارث برد.
 • تواناییهای علمی امانوئل merck درسطح فوق العاده بالایی قرارداشت و به همین دلیل تلاشهای او درآزمایشگاه داروسازی برای جداسازی آلکالوئیدها به عنوان مواد مؤثرگیاهی که کمی قبل کشف شده بودند توأم با موفقیت شد.
 • او تولید این مواد در حجم انبوه را در ۱۸۲۷ تحت عنوان “مجموعه ابداعات دارویی و شیمیایی “که شامل کلیه آلکالوئیدهای شناخته شده آن زمان بود برای فروش عرضه کرد.

مرک | مرک آلمان | خرید مرک | خرید مرک آلمان | نمایندگی مرک | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان

فروش مواد شیمیایی مرک توسط نمایندگی مرک در ایران

 • امانوئل merck و همکارانش پس ازاین شروع موفق در آزمایشگاه داروسازی، کارخانه شیمیایی دارویی ساختند که علاوه بر مواد اولیه داروها، مواد شیمیایی خاص دیگری را نیز در برنامه تولید داشت .
 • بیش از ۸۰۰ محصول اختصاصی در کاتالوگ ۱۸۶۰ به چشم می خورد که طی گذر به قرن بعد به ۱۰۰۰۰ محصول رسید.
 • هنگامی که امانوئل در ۱۸۵۴ از دنیا رفت مدیریت داروسازی و کارخانه به وارثان او یعنی کارل ،گئورگ ،ویلهم و بقیه افتاد اما در این اثناء نیز شرکت به طور مستمر پیشرفت می کرد.
 • برای مثال تعداد کارگران از ۵۰ نفر در سال ۱۸۵۵ به ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۰۰ رسید.
 • در سال ۱۸۸۸ بازار شاهد ورود واکنشگرهای خالص ضمانت شده توسط این شرکت با برچسب””Pro analysisبود.
 • در سال ۱۸۹۹ نیز ابتدا بهنامه مواد فوتو شیمیایی و سپس در ۱۹۰۴ بهنامه مواد دارویی منتشر شد.
 • در این زمان شرکت نمایندگیهای خارجی در برخی کشورها و چند دفتر بزرگ در لندن ،نیویورک و مسکو داشت.

سفیرآزماکیان : نمایندگی مرک در ایران | واردکننده مستقیم مرک.

 • فشار کاری و تولید مضاعف به دهه ۱۹۱۴ که با کمبود مواد اولیه ، کارگران ماهر و از طرف دیگر جنگ که تولید داروهای خاص را ضروری می نمود مشکل ساز بود.
 • پایان جنگ با از دست رفتن دفترهای خارجی شرکت از جمله  Merck & coدر ایالات متحده همراه بود.
 • در این زمان  ویتامینها به عنوان محصولاتی جدید توجه ها را به خود جلب کرده بودند.
 • Vigantol  در سال ۱۹۲۷ و Cebion  در سال ۱۹۳۴ محصولات مرکی بودند که در این راستا معرفی شدند.
 • با شروع جنگ جهانی دوم مجدداً جهت گیری شرایط اقتصادی تغییرکرد، به گونه ای که کارگران ماهر و مواد اولیه روز به روز کمتر می شد.
 • در انتهای جنگ یعنی ۲۵ مارس سال ۱۹۴۵ کارخانه توسط سربازان آمریکایی در حالی که بخش اعظمی از دستگاهها ویران شده بود و ۷۰% تا ۸۰ % ظرفیت تولید از بین رفته بود اشغال شد.

مرک | مرک آلمان | خرید مرک | خرید مرک آلمان | نمایندگی مرک | نمایندگی مرک آلمان | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان

جهت خرید مواد شیمیایی merck از نمایندگی مرک آلمان در ایران، از طریق مراجعه به صفحه تماس با ما یا شماره تماس  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ اقدام کنید.

 • درابتدا ، پس از خاتمه جنگ شرکت فقط مجاز به جمع آوری باقیمانده های ماشینهای قابل کاربرد خود بود.
 • در۳۰ آوریل سال ۱۹۴۵ دولت نظامی اجازه تولید داروها را صادر کرد و دو ماه بعد کارخانه مجاز به تولید آفت کشها ، نگهدارهده ای غذا ، واکنشگرها و مواد شیمیایی خاص برای آزمایشگاهها شد.
 • اصلاحات پولی  ۲۰ ژوئن سال ۱۹۴۸ نقطه عطفی در شکوفایی اقتصادی آلمان گردید که به معجزه اقتصادی wirtscaftswunder)) معروف است.
 • این شکووفایی اقتصادی برای merck توآم با رشد فروش برای سالها ی متمادی بود.
 • از عوامل دارویی موفق در این زمان تهیه Corticoid مثلاً Fortecortin  که امروزه نیز مصرف می شد.
 • داروی سرماخوردگی Nasivin، تهیه هورمون Cestafortin و Menavoa  ، عامل ضد حساسیت Iivin  ، Sulfonamide  ، محرک هضم  Nutrizym، گستره عظیمی از آنتی بیوتیک  Refobacin و عامل قلبی Encordinبود.
 • در بخش پژوهشهای شیمیایی کار روی رنگدانهای صدفی در سال ۱۹۵۷ و برای بلورهای مایع ، ۱۰ سال پس از آن آغاز شد.
 • در بخش شیمی تجزیه نیز merck همواره نقش پیشتازی در توسعه روشهای کروماتوگرافی داشته است.
 • پیشینه تاریخی ۳۰۰ ساله شرکت درآرشیوی که از حدود سال ۱۹۰۵ برپا شده مستند شده است.
 • دراین آرشیو تمام اسناد خانوادگی merck، داروفروشی اٍنگٍل و به طور کلی شرکت merck جمع آوری شده است.
 • قدیمیترین دست نوشت مربوط به یوان (۱۶۴۲  -۱۵۷۳) پدر فردریش یاکوب است.

نمایندگی مرک آلمان در ایران سفیر آزما کیان می باشد که با سال ها تجربه در زمینه واردات مواد شیمیایی merck، آماده ارائه خدمات به محققین محترم می باشد.

 • هم اکنون مرک ۳۳۰۰۰ کارمند د ر شرکتهای تابعه خود در ۶۰ کشور دنیا دارد.
 • گروهها تولیدی شرکت در  بخشهای مختلف بیش از ۲۰۰۰۰ محصول تخصصی درحیطه دارویی ، مواد شیمیایی خاص و محصولات آزمایشگاهی را تولید می کنند.
 • در ۱۹۹۵ تشکیلات قانونی شرکت از سهامی خاص به عام بدل شد که البته هنوز هم ۷۰ درصد شرکت متعلق به خانواده مرک است.

شرکت سفیرآزما کیان، نمایندگی مرک آلمان در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی شرکت مرک آلمان، با ما تماس بگیرید. جهت مشاهده همه راه های ارتباطی به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

بهترین برند ها در سفیر آزما کیان :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar

 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman

 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka

 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck

 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich

 6. نمایندگی مرک آلمان

 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher

 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega

 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO

 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam

 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن

 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ

 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا

 14. نمایندگی R&D SYSTEMS

 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS

 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو

 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس

 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ

 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |

 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

 

جهت خرید مواد شیمیایی merck از نمایندگی مرک آلمان در ایران، از طریق مراجعه به صفحه تماس با ما یا شماره تماس  ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷ اقدام کنید.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ | خرید و فروش سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ – شرکت سیگما آلدریچ – خرید و فروش سیگما الدریچ – نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو “شرکت شیمیایی سیگما” در ایالت سنت لوئیس و “شرکت شیمیایی آلدریچ” در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

لیست برخی از مواد قابل خرید شرکت سیگما الدریچ :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate 2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline 3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol 4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate 5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin 6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil 7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane 8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane 9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu 12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene 13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds 18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate 19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk 20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet 21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol 22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol 23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol 24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid 26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid 27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride 28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane 29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene 30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس اپ جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته