برچسب- قیمت بی کربنات سدیم صنعتی

خرید کربنات سدیم | فروش کربنات سدیم

خرید کربنات سدیم | فروش کربنات سدیم

خرید کربنات سدیم | فروش کربنات سدیم :

 

کربنات سدیم (Na2CO3) که با نام های کربنات دو سود، سودا اش (soda ash)، کریستال سودا (soda crystals) و سودای شستشو (washing soda) نیز شناخته می شود، یکی از مهمترین مواد شیمیایی صنعتی بوده که به طور وسیعی در تولید دیگر محصولات قلیایی، نمک های سدیم و … به کار می رود. سودا اش نام متداول کربنات سدیم بدون آب است که به طور صنعتی کاربرد دارد. سدیم کربنات یا سودا اش، در واقع نمک سدیم اسید کربنیک است که در حالت عادی به صورت جامد سفید رنگ می باشد.

سدیم کربنات در مقیاس صنعتی از طریق فرآیند سولوی و با استفاده از سنگ آهک (کلسیم کربنات)، آمونیاک و نمک (سدیم کلرید) تولید می شود. از مهمترین کاربردهای آن می توان به استفاده از این ماده در صنعت تولید شیشه اشاره نمود. خلوص کربنات سدیم معمولاً بر اساس مقدار سدیم اکسید (Na2O) گزارش می شود، به طوری که هر یک کیلوگرم سدیم کربنات دارای 0/585 کیلوگرم اکسید سدیم می باشد.

سدیم کربنات دارای یک بنیان آنیونی (CO3-2) و دو بنیان کاتیونی (+Na) می باشد. شکل های کریستالی این ماده به صورت مونو هیدرات، هپتا هیدرات و دکا هیدرات می باشد. شکل مونو هیدرات آن دارای 85 درصد وزنی سدیم کربنات بوده که به صورت کریستال های کوچک از کریستالیزاسیون محلول اشباع آن در دمای بالاتر از 35 درجه سانتی گراد به دست می آید. شکل هپتا هیدرات آن دارای 45 درصد وزنی سدیم کربنات بوده که در دمای 32 تا 35 درجه سانتی گراد به دست می آید، و شکل دکا هیدرات آن که washing soda نیز نامیده می شود، دارای 37 درصد وزنی سدیم کربنات است و در دمای پایین تر از 32 درجه سانتی گراد به دست می آید.

معمولاً سدیم کربنات به صورت هپتا هیدرات وجود دارد که به سهولت به شکل پودر سفید مونو هیدرات در می آید. کربنات سدیم دارای خاصیت قلیایی نسبتاً قوی بوده و از خاکستر بسیاری از گیاهان قابل استحصال است. پیشینه مصرف این ماده توسط انسان به بیش از 5000 سال باز می گردد، به طوری که مصریان باستان از شکل طبیعی نمک قلیایی ترکیبی از سدیم کربنات دکا هیدرات و سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات یا جوش شیرین) استفاده می کردند. آن ها این نمک قلیایی را به عنوان صابون شستشو به کار می بردند، همچنین در تولید شیشه نیز از آن بهره می بردند.

در سال 1791 میلادی شیمیدان فرانسوی نیکلاس لبانس توانست کربنات سدیم را با استفاده از نمک سدیم کلرید، سولفوریک اسید و سنگ آهک (کلسیم کربنات) در حضور زغال تهیه نماید. در روش پیشنهادی وی ابتدا نمک سدیم کلرید در سولفوریک اسید جوشانده می شد تا به سدیم سولفات و گاز هیدروژن کلرید تبدیل شود، سپس سدیم سولفات تولید شده به همراه سنگ آهک و زغال خرد شده حرارت داده می شد تا سدیم کربنات حاصل گردد. لازم به ذکر است که گاز هیدروژن کلرید (هیدروکلریک اسید) حاصل از این واکنش به عنوان یک منبع آلودگی هوا به شمار می آمد، اما با این وجود از این روش برای تولید کربنات سدیم تا اواخر دهه 1880 میلادی استفاده می شد.

خواص فیزیکی و شیمیایی سدیم کربنات

سدیم کربنات دارای نقطه ذوب 851 درجه سانتی گراد می باشد، و در دماهای بالاتر تجزیه می شود؛ لذا نقطه جوش برای آن تعریف نمی شود. حلالیت سدیم کربنات در آب در دمای 20 درجه سانتی گراد برابر 220 گرم در لیتر است.

سایر خواص فیزیکی و شیمیایی

از واکنش های شیمیایی سدیم کربنات می توان به واکنش آن با کربنیک اسید (کربن دی اکسید و آب) که منجر به تولید سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات) می شود، اشاره نمود.

همچنین سدیم بی کربنات در حضور سدیم هیدروکسید (سود پرک)، سدیم کربنات تولید می کند.

فرآیند های تولید سدیم کربنات

به طور کلی دو روش برای تولید سدیم کربنات وجود دارد که عبارتند از:
1- سنتز شیمیایی سدیم کربنات به روش سولوی (Solvay)
2- استحصال سدیم کربنات از منابع طبیعی

فرآیند تولید کربنات سدیم به روش سولوی

در سال 1861 میلادی شیمیدان بلژیکی به نام ارنست سولوی، روشی را برای سنتز سدیم کربنات معرفی نمود که در آن از نمک سدیم کلرید و سنگ آهک (کلسیم کربنات) به عنوان مواد اولیه و از آمونیاک به عنوان کاتالیزور استفاده می شود.

مرحله اول: تولید سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات)

در این روش ابتدا نمک سدیم کلرید را در آب حل می کنند تا محلول اشباع نمک به دست آید، سپس انجام واکنش به وسیله عبور محلول اشباع نمک از درون دو برج متوالی می باشد که در برج اول حباب های آمونیاک از پایین برج به سمت بالا آمده و توسط محلول آب نمک جذب و حل می شود. در برج دوم با تزریق گاز دی اکسید کربن، حباب های این گاز از محلول آب نمک آمونیاکی عبور کرده و سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات یا جوش شیرین) حاصل می شود.

دی اکسید کربن مورد نیاز این مرحله از تجزیه حرارتی سنگ آهک (کلسیم کربنات) به دست می آید.

در اثر حرارت دادن سنگ آهک، علاوه بر دی اکسید کربن، اکسید کلسیم نیز به دست می آید که از آن در بخش بازیافت آمونیاک استفاده خواهد شد. محصول حاصل از این فرآیند سدیم بی کربنات و محلول آمونیوم کلرید می باشد که با عبور از فیلتر، بی کربنات سدیم آن جدا شده و به مرحله بعدی تولید کربنات سدیم منتقل می شود.

مرحله دوم: تولید سدیم کربنات

بی کربنات سدیم حاصل از فرآیند مرحله اول، به روش حرارتی (کلسیناسیون) در دمای حدود 200 درجه سانتی گراد، با از دست دادن آب و دی اکسید کربن، به کربنات سدیم تبدیل می شود. لازم به ذکر است که دی اکسید کربن حاصل شده در این مرحله به منظور استفاده مجدد، به مرحله اول برگشت داده می شود.

مرحله سوم: بازیافت آمونیاک

در بخش جانبی این فرآیند، آمونیوم کلرید (نشادر) با اکسید کلسیم حاصل از فرآیند تجزیه حرارتی سنگ آهک (کلسیم کربنات)، واکنش داده می شود و آمونیاک احیا شده و به مرحله اول واکنش برگشت داده می شود. همچنین محصول جانبی این فرآیند، کلرید کلسیم می باشد که قابل فروش می باشد.

(لازم به ذکر است با توجه به شرایط خاک کشاورزی در کشورهای مختلف، می توان به جای بازیافت آمونیاک محصول آمونیوم کلرید را مستقیماً به عنوان یک کود شیمیایی به فروش رساند.)

مواد اولیه در فرآیند تولید سدیم کربنات به روش سولوی

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کربنات سدیم به روش سولوی عبارتند از: سنگ آهک (کلسیم کربنات)، نمک سدیم کلرید و آمونیاک

سنگ آهک (کلسیم هیدروکسید)

سنگ آهک (CaCO3) مصرفی در فرآیند تولید سدیم کربنات می بایست دارای خلوص حداقل 84 درصد باشد. اما از آنجا که به توجه به کیفیت معدن، خلوص سنگ آهک متفاوت می باشد، لذا میزان مصرف آن در فرآیند تولید کربنات سدیم متفاوت می باشد. میزان مصرف آن با توجه به کیفیت سنگ آهک (84 درصد تا 98 درصد) در حدود 1820- 1090 کیلوگرم به ازای تولید هر تن محصول برآورد می شود.

نمک سدیم کلرید

نمک مصرفی در این فرآیند نیز بسته به کیفیت آن در حدود 1800- 1530 کیلوگرم به ازای تولید هر تن محصول در نظر گرفته می شود.

آمونیاک

از آنجا که آمونیاک در این فرآیند مصرف نمی شود و نقش کاتالیزور را دارد، لذا در فرآیند بازیافت به چرخه باز می گردد. اما فرض می شود که آمونیاک در حدود 0/5 درصد در فرآیند مصرف شده باشد، بر این اساس با توجه به این که میزان مصرف آمونیاک در فرآیند تولید کربنات سدیم 550 کیلوگرم به ازای هر تن محصول می باشد، لذا میزان مصرف آن در حدود 2/75 کیلوگرم به ازای هر تن محصول محاسبه می گردد.

استحصال سدیم کربنات از منابع طبیعی

در این روش از ترکیبات معدنی همچون ترونا و نفلین که حاوی سدیم کربنات و سدیم بی کربنات می باشند بهره برداری می شود. این روش در کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه که دارای ذخایر بزرگ ترونا هستند، استفاده می شود.

کاربردهای سدیم کربنات

کربنات سدیم از جمله موادی است که کاربردهای زیاد و متنوعی در صنایع مختلف دارد. برخی از مهمترین کاربردهای آن به شرح ذیل می باشد:

1- ساخت و تولید شیشه
مهمترین و اصلی‌ترین کاربرد سدیم کربنات در تولید شیشه است. استفاده از این ماده در شیشه سازی موجب کاهش دمای تشکیل شیشه و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

2- تولید مواد شیمیایی
از کربنات سدیم در تولید برخی مواد شیمیایی از جمله سدیم بی کربنات (سدیم هیدروژن کربنات)، سدیم سیلیکات، سدیم تری پلی فسفات، سدیم دی کرومات، سدیم آلومینات، سدیم سیانید و … استفاده می شود.

3- تولید کاغذ
در صنعت تولید کاغذ از کربنات سدیم به عنوان عامل تنظیم کننده اسیدیته و همچنین به منظور رنگ زدایی از کاغذ باطله مورد استفاده قرار می گیرد.

4- تولید صابون و شوینده ها (دترجنت ها)
از سدیم کربنات در تولید صابون و شوینده ها (دترجنت ها) به عنوان عامل آلکالی (قلیایی) استفاده می گردد.

5- نرم کردن آب
در فرآیند تبادل یونی موجب حذف یون های کلسیم و منیزیم از آب شده و موجب کاهش سختی آب می گردد. لذا در مصارف گوناگون موجب کاهش مصرف شوینده می شود. (بدون استفاده از کربنات سدیم، شوینده اضافی برای مرطوب نمودن یون های کلسیم و منیزیم نیاز می شود)

6- مخازن آب شهری
به عنوان یک افزودنی متداول در مخازن آب شهری به منظور خنثی سازی اثر اسیدی کلر و افزایش pH به کار می رود.

7- رنگرزی
از کربنات سدیم به عنوان عامل استحکام دهنده پیوند بین رنگ و الیاف استفاده می شود.

8- صنایع غذایی
در صنایع غذایی از سدیم کربنات به عنوان تنظیم کننده pH و نگهدارنده استفاده می شود.

9- صنایع الکترولیز
به عنوان یک الکترولیت باعث افزایش سرعت تجزیه آب می شود.

10- تاکسیدرمی
در فرآیند حذف گوشت از استخوان ها کاربرد دارد.

11- آزمایشگاه های شیمی
در آزمایشگاه های شیمی از سدیم کربنات به عنوان استاندارد اولیه در واکنش های تیتراسیون استفاده می شود.

12- خمیر دندان
در ساخت خمیر دندان کربنات سدیم به عنوان عامل افزایش دهنده pH دهان و عامل کف ساز به کار می رود.

13- آجر سازی
به عنوان عامل مرطوب کننده در تولید خمیر موجب کاهش مقدار آب مصرفی می شود.

14- صنعت نساجی
در صنعت نساجی از کربنات سدیم به عنوان عامل ضد اسید در فرآوری ابریشم استفاده می شود.

15- صنایع پتروشیمی و تصفیه نفت خام
به عنوان خنثی کننده در فرآیندهای پتروشیمی کاربرد دارد.

16- تصفیه روغن های گیاهی
سدیم کربنات در تصفیه روغن های گیاهی به عنوان عامل جداکننده اسیدهای چرب آزاد عمل می کند.

تأثیر زیست محیطی سدیم کربنات

اصلی ترین اثر نامطلوب کربنات سدیم بر محیط زیست را می توان تأثیر آن را بر pH محیط در نظر گرفت. لذا تأثیر نامطلوب سدیم کربنات بر ارگانسیم های موجود در محیط تا حد زیادی تابع ظرفیت بافری محیطی است که این ماده در آن رها می شود. بررسی ها نشان داده اند که کربنات سدیم در غلظت های کمتر از 100 میلی گرم بر لیتر بی خطر بوده و در صورتی که این ماده را قبل از انتقال به محیط زیست رقیق کنیم حتی به صورت موضعی نیز موجب کاهش pH نخواهد شد. همچنین بلعیدن کربنات سدیم بدون ضرر است مگر این که به مقدار خیلی زیاد باشد. بو کردن آن نیز ممکن است موجب سوزش بینی و یا گلو شود. در اثر تماس با پوست های حساس ممکن است موجب خارش و یا سوزش پوست گردد. در اثر تماس با چشم امکان ایجاد سوزش و سرخی در چشم وجود دارد. به طور کلی اثرات ایمنی نامطلوب این ماده بیشتر به دلیل ذرات ریز آن می باشد که ممکن است وارد بینی، چشم و یا گلو شوند.

 

خرید کربنات سدیم | فروش کربنات سدیم

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

بی کربنات سدیم | همه چیز درباره بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم | همه چیز درباره بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم | همه چیز درباره بی کربنات سدیم :

 

بی کربنات سدیم (NaHCO3) جامدی کریستالی به رنگ سفید است که با نام های دیگری همچون سدیم هیدروژن کربنات، جوش شیرین، Baking Soda ،Cooking Soda ،Bread Soda و یا Bicarbonate Soda نیز شناخته می شود. این نمک در آب محلول است و حلالیت آن در حضور کربنات سدیم کاهش می یابد، و به صورت مخلوط در بسیاری از مواد معدنی نیز یافت می شود.

فرآیند های تولید بی کربنات سدیم

1- سنتز شیمیایی بی کربنات سدیم به روش سولوی (Solvay)

این روش متداول ترین فرآیند صنعتی تولید بی کربنات سدیم می باشد.

2- از طریق استحصال سدیم کربنات از منابع طبیعی

در این روش از طریق استحصال از منابع طبیعی ترونا (Trona، سنگ معدن حاوی کربنات سدیم) ابتدا سدیم کربنات حاصل می شود که در ادامه به سدیم بی کربنات تبدیل می شود.

3- روش Airborne

4- روش Carbonor

این روش تنها در برزیل مورد استفاده قرار گرفته است.

5- واکنش بین گاز دی اکسید کربن و محلول آبی سدیم هیدروکسید

از واکنش گاز دی اکسید کربن و محلول آبی سدیم هیدروکسید (سود سوزآور یا سودپرک) ابتدا کربنات سدیم تولید می شود:

با افزودن مقدار بیشتری گاز دی اکسید کربن به محلول حاصل، بی کربنات سدیم تولید می شود که به دلیل غلظت بالا ته نشین می گردد:

در ادامه به بررسی تولید بی کربنات سدیم از طریق روش سولوی و استحصال از منابع معدنی خواهیم پرداخت.

سنتز سدیم بی کربنات با فرآیند سولوی

در سال 1861 میلادی شیمیدان بلژیکی به نام ارنست سولوی، روشی را برای سنتز سدیم کربنات معرفی نمود که در آن از نمک سدیم کلرید و سنگ آهک (کلسیم کربنات) به عنوان مواد اولیه و از آمونیاک به عنوان کاتالیزور استفاده می شود.

اهمیت این فرآیند به دلیل وجود مواد اولیه فراوان و ارزان می باشد که منجر به تولید محصولات ارزشمندی همچون سدیم کربنات و سدیم بی کربنات می گردد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال های اخیر تنها حدود 15 درصد از کل تولید سدیم بی کربنات دنیا از طریق سنتز شیمیایی به دست آمده است و بخش اعظم این محصول از طریق استحصال از سنگ معدن ترونا به دست می آید.

مرحله اول: تولید بی کربنات سدیم (سدیم هیدروژن کربنات)

در این روش ابتدا نمک سدیم کلرید را در آب حل می کنند تا محلول اشباع نمک به دست آید، سپس انجام واکنش به وسیله عبور محلول اشباع نمک از درون دو برج متوالی می باشد که در برج اول حباب های آمونیاک از پایین برج به سمت بالا آمده و توسط محلول آب نمک جذب و حل می شود. در برج دوم با تزریق گاز دی اکسید کربن، حباب های این گاز از محلول آب نمک آمونیاکی عبور کرده و بی کربنات سدیم (سدیم هیدروژن کربنات یا جوش شیرین) حاصل می شود.

دی اکسید کربن مورد نیاز این مرحله از تجزیه حرارتی سنگ آهک (کلسیم کربنات) به دست می آید.

در اثر حرارت دادن سنگ آهک، علاوه بر دی اکسید کربن، اکسید کلسیم نیز به دست می آید که از آن در بخش بازیافت آمونیاک استفاده خواهد شد. محصول حاصل از این فرآیند، بی کربنات سدیم و محلول آمونیوم کلرید می باشد که با عبور از فیلتر، بی کربنات سدیم آن جدا شده و به مرحله بعدی تولید کربنات سدیم منتقل می شود.

مرحله دوم: تولید سدیم کربنات

بی کربنات سدیم حاصل از فرآیند مرحله اول، به روش حرارتی (کلسیناسیون) در دمای حدود 200 درجه سانتی گراد، با از دست دادن آب و دی اکسید کربن، به کربنات سدیم تبدیل می شود.

مرحله سوم: تولید بی کربنات سدیم

در این مرحله با عبور دادن گاز دی اکسید کربن از محلول اشباع کربنات سدیم، محصول نهایی بی کربنات سدیم رسوب نموده و تولید می شود.

بازیافت آمونیاک

در بخش جانبی این فرآیند، آمونیوم کلرید (نشادر) با اکسید کلسیم حاصل از فرآیند تجزیه حرارتی سنگ آهک (کلسیم کربنات)، واکنش داده می شود و آمونیاک احیا شده و به مرحله اول واکنش برگشت داده می شود. همچنین محصول جانبی این فرآیند، کلرید کلسیم می باشد که قابل فروش می باشد.

اگر چه همانطور که ملاحظه می شود، در مرحله دوم طی فرآیند تولید کربنات سدیم، بی کربنات سدیم نیز به عنوان یک محصول جانبی تولید می گردد. اما بر اساس تحقیقات و بررسی های صورت گرفته تولید بی کربنات سدیم از کربنات سدیم بسیار اقتصادی تر است از این که بی کربنات سدیم را در مرحله دوم سنتز کربنات سدیم جداسازی و خالص سازی شود.

استحصال سدیم کربنات از منابع طبیعی

در این روش از ترکیبات معدنی همچون ترونا که حاوی سدیم کربنات و بی کربنات سدیم می باشند بهره برداری می شود. این روش در کشورهایی مانند آمریکا و ترکیه که دارای ذخایر بزرگ ترونا هستند، استفاده می شود. ترونا با فرمول شیمیایی Na3H(CO3)2 .2H2O از کانی های محلول در آب بوده که با افزودن گاز دی اکسید کربن به محلول آن، بی کربنات سدیم رسوب کرده و محصول نهایی تولید می گردد.

موارد کاربرد بی کربنات سدیم

1- در صنایع غذایی
از بی کربنات سدیم یا جوش شیرین به عنوان عامل ایجاد پف در برخی مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. بی کربنات سدیم می تواند نقش جایگزینی را برای بکینگ پودر داشته باشد، و حتی می تواند به صورت مخلوط با بکینگ پودر استفاده شود.

2- در صنایع شیمیایی
به منظور کنترل pH و همچنین به عنوان یک عامل بافری در صنایع شوینده قابل استفاده است.

3- در صنایع دارویی
در فرمول بندی کردن تعداد زیادی از محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.

4– در خوراک دام
به عنوان بافر در خوراک دام برای ثابت نگه داشتن pH معده بین 6 تا 8/6 مورد استفاده قرار می گیرد. بی کربنات سدیم پر استفاده ترین و مؤثرترین بافر برای pH معده به شمار می رود.

5- در کپسول های خاموش کننده آتش نشانی

6- در مواردی همچون تصفیه آب، افزودنی سیمان، پارچه، چرم و … نیز استفاده می شود.


مواد مهمی که در

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...
فروش سدیم هیدروکسید مرک | فروش اسید کلریدریک صادراتی | فروش کربنات سدیم در تهران

فروش کربنات سدیم در تهران | خوراکی | سنگین | سبک

فروش کربنات سدیم در تهران

فروش کربنات سدیم در تهران | خوراکی | سنگین | سبک : ارسال به سراسر ایران

کربنات سدیم چیست؟

سدیم کربنات نام شیمیایی خاکستر سودا و سودای شستشو است. منبع اصلی کربنات سدیم سنگ معدن ترون است. کربنات سدیم به طور طبیعی در مناطق خشک، به شکل رسوبات در مکان های حاوی تبخیر آب دریاچه و به صورت بسترهای وسیع حاوی مواد معدنی سدیم کربنات و آب های غنی از سدیم یافت می شود. کربنات سدیم یکی از اساسی ترین مواد شیمیایی صنعتی است. کربنات سدیم به وفور در نقاط مختلف جهان مانند ایالات متحده، چین، اوگاندا، کنیا، مکزیک، پرو، هند، مصر، آفریقای جنوبی و ترکیه در دسترس است. هر دو به عنوان تخت های گسترده ای از مواد معدنی سدیم و همچنین آبهای غنی از سدیم (نمک) یافت می شود. کربنات سدیم دارای ویژگیهایی از جمله رنگ سفید، غیرهیدرات و به شکل پودر است. کربنات سدیم قلیایی و در محلولهای غلیظ دارای PH بالا است. به علاوه، سدیم کربنات در معرض حرارت وزن خود را از دست می دهد، گرچه کربنات سدیم به راحتی در آب حل می شود و در دمای نسبتا کم ۳۵.۴ درجه سانتیگراد به حداکثر میزان انحلال می رسد.

تولید کربنات سدیم

کربنات سدیم را می توان با استفاده از سنگ آهک، نمک و آمونیاک مصنوعی طی فرایندی به نام سولوی تولید کرد که این فرایند در مقایسه با استخراج طبیعی سدیم کربنات هزینه های بیشتری در بردارد. برای تولید کربنات سدیم باید مراحل پالایش سنگ ترون انجام شود. ابتدا سنگ خام استخراج شده از معدن خرد، غربالگری و گرم می شود. در این فرآیند، برای تولید کربنات سدیم محلول در آب سنگ ترون تجزیه می شود و مواد غیر قابل انحلال به وسیله رسوب گذاری و تصفیه جدا می شوند. سپس، محلول مورد نظر کریستالیه و آب آن تبخیر شده و کریستال های مونوهیدرات کربنات سدیم تشکیل میشود. در انتها، این کریستال ها به منظور خشک شدن و تبدیل به کربنات سدیم به کوره های دوار انتقال داده می شوند. کربنات سدیم نیز برای تمیز کردن هوا و نرم کردن آب استفاده می شود. با توجه به نگرانی هایی در مورد محیط زیست، تقاضا برای تولید کربنات سدیم مورد استفاده برای حذف دی اکسید گوگرد و اسید هیدروکلریک از گازها افزایش می یابد.

موارد مصرف کربنات سدیم

کربنات سدیم از زمان های قدیم مورد استفاده قرار گرفته است. کاربردهای اصلی کربنات سدیم در تولید شیشه و مواد شیمیایی، همچنین در مراحل ساخت خمیر کاغذ، ساخت صابون و مواد شوینده، در پالایش آلومینیوم، نرم کردن آب و غیره استفاده می شود. سدیم کربنات میتواند به حذف الکل و انواع لکه ها مانند چربی و قهوه از لباس کمک شایانی کند. از کربنات سدیم نیز می توان برای افزایش قلیایی در استخرها به منظور تعادل pH آب، رنگرزی و فرایند ظهور عکس نیز استفاده کرد. تولید کنندگان مواد شیمیایی از کربنات سدیم به عنوان حد واسط برای تولید محصولاتی مانند نوشیدنیهای بدون گاز شیرین کننده، برای کاهش مشکلات فیزیکی و بهبود مواد غذایی و لوازم آرایشی استفاده میکنند. مواد شوینده خانگی و محصولات کاغذی چند نمونه معمول از محصولاتی است که در ساخت آنها از کربنات سدیم بهره برده شده است. تولید محصولات قلیایی، نمک های سدیم، سیلیکات سدیم، بی کربنات ها، بیکرومات ها، سلولز و ابریشم مصنوعی، آهن و فولاد، آلومینیوم، ترکیبات تمیزکننده، منسوجات و رنگدانه، مواد مخدر و بسیاری از مواد دیگر از دیگر موارد مصرف سدیم کربنات هستند. در آزمایشگاه، این نمک سدیم به عنوان یک الکترولیت مناسب در فرآیند الکترولیز عمل میکند. سدیم کربنات به کاهش میزان آب در خاک رس و سهولت تشکیل آجر در قالب کمک می کند. در صنعت رنگرزی، کربنات سدیم را برای بهبود پیوند شیمیایی بین رنگ و فیبر استفاده می کنند. از کربنات سدیم همچنین به عنوان عامل تمیزکننده برای پرداخت نقره و شیشه و نیز در تاکسیدرمی به منظور جدا کردن گوشت از استخوان حیوانات شکار شده و به علاوه به عنوان یک باز قوی برای خنثی کردن اثرات اسیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

خطرات مرتبط با کربنات سدیم

به طور کلی، کربنات سدیم می تواند باعث تحریک چشم، دستگاه تنفسی و پوست شود. در صورت استفاده نادرست از کربنات سدیم یا در صورت قرار گرفتن اتفاقی در معرض کربنات سدیم می تواند خطراتی برای سلامتی دربر داشته باشد. استنشاق کربنات سدیم می تواند منجر به عوارض جانبی مانند التهاب دستگاه تنفسی، سرفه، تنگی نفس و ادم ریوی شود. تماس کربنات سدیم با چشم نیز می تواند آسیب دائمی قرنیه و سوختگی های احتمالی ایجاد کند. از بلع و یا استنشاق گرد سدیم کربنات جلوگیری کنید. با توجه به این خطرات بالقوه، باید کربنات سدیم با دقت نگهداری و استفاده شود.

نگهداری و راهنمای استفاده از کربنات سدیم

کربنات سدیم یک ماده سبک، متراکم شکننده و بلوری است که معمولا در کیسه های پلاستیکی یا پلی اتیلن و یا حتی کیسه های کاغذی بسته بندی میشود. کربنات سدیم معمولا برای مدت زمان کوتاهی در انبارها و یه شکل فله ای قابل نگهداری است. کربنات سدیم را در ظروف درب بسته و در یک محل سرد با تهویه مناسب، دور از رطوبت و در دمای کمتر از ۲۴ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. برای محافظت از سلامتی هنگام تماس با کربنات سدیم از عینک، دستکش، لباس و ماسک محافظ استفاده کنید. در صورت تماس با کربنات سدیم به پزشک مراجعه کنید و این کمکهای اولیه را به کار گیرید: در صورت استنشاق کربنات سدیم بلافاصله هوای تازه تنفس کنید، در صورت عدم تنفس فرد در تماس به تنفس مصنوعی بپردازید. در صورت تماس سدیم کربنات با چشم و در صورت وجود لنز در چشم فرد در تماس بلافاصله آنها را خارج کرده و چشم را با مقدار زیادی آب به مدت حداقل ۱۵ دقیقه بشویید. در صورت تماس پوست با کربنات سدیم، پوست را با آب فراوان شستشو دهید و پوست را با نرم کننده بپوشانید. لباس های آلوده به کربنات سدیم را از تن فرد در تماس خارج کنید. در صورت بلع کربنات سدیم، هرگز فرد را تحریک به استفراغ کردن نکنید؛ لباسهای تنگ او را آزاد کنید، هرگز چیزی برای خوردن به فرد غیرهوشیار ندهید.

فروش ماده شیمیایی کربنات سدیم

سایت فروش مواد شیمیایی سفیر آزما کیان، با فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی مانند کربنات سدیم گام بلندی در فروش مواد شیمیایی به صورت اینترنتی برداشته است. نکته حائز اهمیت اینکه فروش مواد شیمیایی به صورت اینترنتی تسهیل در امر فروش را فراهم کرده است و موجب جذب مشتریان بالقوه مواد شیمیایی می شود.

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته