برچسب- فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ

فروش اینترنتی سیگما آلدریچ

فروش اینترنتی سیگما آلدریچ

فروش اینترنتی سیگما آلدریچ

فروش اینترنتی سیگما آلدریچ :

در roche ، ما از تعهد عمیق ما برای ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان خود محور هستیم. ما می خواهیم یک تغییر مهم در نحوه دسترسی شما به محصولات اصلی بیوشیمیایی Reagent ، که شامل کیت ها و آنزیم هایی برای آنالیز سلولی ، پروتئومیک ها و برنامه های متداول PCR است ، به اشتراک بگذاریم. roche توافقنامه توزیع جهانی با سیگما-آلدریچ امضا کرده است که به شما امکان می دهد مشتری ، از قابلیت های قوی تجارت الکترونیکی و لجستیک خود استفاده کنید. در حالی که Roche تولید کننده قانونی این محصولات است ، از اول ژوئیه آنها اکنون به طور انحصاری از طریق کانال های توزیع سیگما-آلدریچ در دسترس هستند. برای اطلاعات بیشتر ، به اطلاعیه مطبوعات یا اسناد پرسش و پاسخ دسترسی داشته باشید.

لطفاً زیر لیست تعاملی محصولات موجود در این توافق نامه را پیدا کنید ، که اکنون به طور انحصاری از طریق سیگما-آلدریچ در دسترس هستند.

توجه: پیوندهای شماره محصول شما را به خارج از Roche به وب سایت انحصاری توزیع جهانی ما هدایت می کند.

فروش اینترنتی سیگما آلدریچ

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

کد ماده نام محصول پخش و فروش توسط سیگما ایران
11051466001 2'-DEOXY-GUANOSINE-5'-TP SOLUTION
10127833001 3-HBDH, GRADE II
10127841001 3-HBDH, GRADE II
10280879001 5-BROMO-2'-DEOXY-URIDINE
10988537001 7-DEAZA-2'-DEOXY-GTP, DI-LI
10102946001 ABTS
11204530001 ABTS BUFFER, 125ML
11112597001 ABTS BUFFER, 16.7G
11684302001 ABTS SOLUTION
11204521001 ABTS TABLETS, 5 MG
11112422001 ABTS TABLETS, 50 MG
10101893001 ACETYL-COA, 10MG
11585371001 ACETYL-COA, 200MG
10101907001 ACETYL-COA, 50MG
11498045910 ACTIN RNA PROBE,DIG 2UG
10102105001 ADENOSINE DEAMINASE (ADA), 10MG
10102121001 ADENOSINE DEAMINASE (ADA), SUSP.
10102547001 ADENYLYL-IMIDODIPHOSPHATE (AMP-PNP),LI4
11685660001 AGAROSE LE, 100G
11685678001 AGAROSE LE, 500G
11388983001 AGAROSE MP, 100G
11388991001 AGAROSE MP, 500G
11816586001 AGAROSE MS, 100 G
10171832001 ALDEHYDE DEHYDROGENASE FROM YEAST
03359123001 ALKALINE PHOSPHATASE, RECOMB.
10602442001 ALPHA-2 -MACROGLOBULIN
10102814001 ALPHA-AMYLASE (PIG PANCREAS)
10835269001 AMPICILLIN, 50G
10835242001 AMPICILLIN, 5G
10102857001 AMYLOGLUCOSIDASE FROM ASPERGILLUS NIGER
11202367001 AMYLOGLUCOSIDASE FROM ASPERGILLUS NIGER
11202332001 AMYLOGLUCOSIDASE, LYO., SQ (500 U)
11828681001 ANNEXIN-V-FLUOS
11170376001 ANTI-BRDU, FORMALIN GRADE
11202693001 ANTI-BRDU-FLOURESCEIN, FORMALIN GRADE
11585860001 ANTI-BRDU-PEROXIDASE, FORMALIN GRADE
11667149001 ANTI-C-MYC, 200 UG
11667203001 ANTI-C-MYC, 5 MG
11814150001 ANTI-C-MYC-PEROXIDASE
11093274910 ANTI-DIGOXIGENIN AP-CONJUGATE
11333062910 ANTI-DIGOXIGENIN MAB
11207733910 ANTI-DIGOXIGENIN POD-CONJUGATE
11214667001 ANTI-DIGOXIGENIN, FAB FRAGMENTS, SHEEP
11333089001 ANTI-DIGOXIGENIN, SHEEP
11207741910 ANTI-DIGOXIGENIN-FLUORESCEIN
11633716001 ANTI-DIGOXIGENIN-POD (POLY)
11207750910 ANTI-DIGOXIGENIN-RHODAMINE
11426320001 ANTI-FLUORESCEIN
11426338910 ANTI-FLUORESCEIN-AP FAB FRAGMENTS
11426346910 ANTI-FLUORESCEIN-POD
11814460001 ANTI-GFP
11583816001 ANTI-HA (12CA5) 200 UG
11666606001 ANTI-HA (12CA5), 5 MG
11815016001 ANTI-HA AFFINITY MATRIX
11666851001 ANTI-HA BIOTIN
11666878001 ANTI-HA FLUORESCEIN
11867431001 ANTI-HA HIGH AFFINITY (3F10), 500UG
11867423001 ANTI-HA HIGH AFFINITY (3F10), 50UG
12158167001 ANTI-HA-BIOTIN, HIGH AFFINITY (3F10)
11988506001 ANTI-HA-FLUORESCEIN, HIGH AFFINITY
11667475001 ANTI-HA-PEROXIDASE
12013819001 ANTI-HA-PEROXIDASE, HIGH AFFINITY (3F10)
11922416001 ANTI-HIS_6
11965085001 ANTI-HIS_6 -PEROXIDASE
11004646001 ANTIPAIN DIHYDROCHLORIDE
11835238001 ANTI-POLY (ADP-RIBOSE) POLYMERASE
11815024001 ANTI-PROTEIN C AFFINITY MATRIX
11583794001 APROTININ, 100MG
10236624001 APROTININ, 10MG
10981532001 APROTININ, 50MG
06879110001 APTATAQ FAST DNA POLYMERASE, 100 UNITS
06879128001 APTATAQ FAST DNA POLYMERASE, 1000 UNITS
06879080001 APTATAQ FAST PCR MASTER, 100 REACTIONS
06879101001 APTATAQ FAST PCR MASTER, 1000 REACTIONS
10736619001 ASCORBATE OXIDASE SPATULA
10127531001 ATP, DISODIUM SALT, 10G
10127523001 ATP, DISODIUM SALT, 5G
10519979001 ATP, DISODIUM SALT, SPECIAL QUALITY, 1G
10519987001 ATP, DISODIUM SALT, SPECIAL QUALITY, 5G
11140965001 ATP, LITHIUM SALT
10102342001 ATP-GAMMA-S, POWDER
11162306001 ATP-GAMMA-S, SOLUTION
11681982001 ATTOPHOS SUBSTRAT SET
11585002001 BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, POWDER, 1G
10760994001 BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, POWDER, 250MG
11383221001 BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, SOLUTION
10874515001 BESTATIN, 10MG
10662046001 B-GALACTOSE DEHYDROGENASE S
10104973001 B-GALACTOSE DEHYDROGENASE, 1MG
10104981001 B-GALACTOSE DEHYDROGENASE, 5MG
10105031001 B-GALACTOSIDASE, 1500U
10745731001 B-GALACTOSIDASE, 25MG
03707601001 B-GLUCURONIDASE, 15ML
03707598001 B-GLUCURONIDASE, 5ML
10127698001 B-GLUCURONIDASE/ARYLSULFATASE, 10ML
11585649910 BIOTIN HIGH PRIME 100UL
11685597910 BIOTIN RNA LABELING MIX 10X
04739205001 BIOTIN-11-CTP
11427598910 BIOTIN-16-DDUTP
11093070910 BIOTIN-16-DUTP, SOLUTION
11388908910 BIOTIN-16-UTP
11745824910 BIOTIN-NICK TRANSLAT.MIX F.IN
11096176001 BLOCKING REAGENT 50 G
11442066001 BM BLUE POD SUBSTRATE, PRECIPITATING
11484281001 BM BLUE POD SUBSTRATE, SOLUBLE
11759779001 BM CHEM-LUM. ELISA SUBSTR. (AP)
11582950001 BM CHEM-LUM. ELISA SUBSTR. (POD)
10663573001 BM CONDIMED
11088947001 BM CONDIMED H1 (HYB.-CLONING-SUPPL.)
10799050001 BM CYCLIN
11442074001 BM PURPLE AP SUBSTRATE, PRECIPITATING
10735078001 BSA FRACTION V, 50G
10711454001 BSA, 20MG, SQ FOR MOLECULAR BIOLOGY
11666789001 BUFFERS IN A BOX, PREMIX PBS BUFFER(10X)
11666681001 BUFFERS IN A BOX, PREMIX SSC BUFFER(20X)
11666690001 BUFFERS IN A BOX, PREMIX TAE BUFFER(10X)
11086090001 CALPAIN INHIBITOR I (25 MG)
10103233001 CARBOXYPEPTIDASE B
10103241001 CARNITINE ACETYLTRANSFERASE
11685627001 CDP-STAR 1 ML
11759051001 CDP-STAR 2 X 1 ML
12041677001 CDP-STAR, READY-TO-USE
11644807001 CELL PROLIFERATION REAGENT WST-1
05015944001 CELL PROLIFERATION REAGENT WST-1, 8 ML
10810118001 CHAPS, 10G
10810126001 CHAPS, 50G
10378445001 CHROMOZYM PK
10378461001 CHROMOZYM PL, 20 MG
10206849001 CHROMOZYM TH
11585398001 CHROMOZYM TH, 100 MG
11093037001 CHROMOZYM T-PA
11004638001 CHYMOSTATIN
11418467001 CHYMOTRYPSIN SEQUENCING GRADE
10354074001 CITRATE LYASE (CL)
10295892001 COLCEMID
11179179001 COLLAGEN, CELL CULTURE GRADE
10103578001 COLLAGENASE A, 100MG
11088793001 COLLAGENASE A, 2.5G, NON-STERILE
10103586001 COLLAGENASE A, 500MG
11088807001 COLLAGENASE B, 100MG
11088831001 COLLAGENASE B, 2.5G, NON-STERILE
11088815001 COLLAGENASE B, 500MG
11088858001 COLLAGENASE D, 100MG
11088882001 COLLAGENASE D, 2.5G, NON-STERILE
11088866001 COLLAGENASE D, 500MG
11074032001 COLLAGENASE H, 100MG
11087789001 COLLAGENASE H, 2.5G, NON-STERILE
11074059001 COLLAGENASE H, 500MG
11213857001 COLLAGENASE P, 100MG
11213873001 COLLAGENASE P, 2.5G, NON-STERILE
10269638001 COLLAGENASE/DISPASE, 100MG
11097113001 COLLAGENASE/DISPASE, 500MG, NON-STERILE
05056489001 COMPLETE EDTA-FREE, 3 X 20 TABLETS
06781535001 COMPLETE HIS-TAG PURIF. COLUMN 1 X 5 ML
06781543001 COMPLETE HIS-TAG PURIF. COLUMN 5 X 1 ML
05893801001 COMPLETE HIS-TAG PURIFIC. RESIN, 200 ML
05893682001 COMPLETE HIS-TAG PURIFIC. RESIN, 25 ML
11836153001 COMPLETE MINI, 25 TABLETS
11836170001 COMPLETE MINI, EDTA-FREE, 25 TABLETS
05892953001 COMPLETE ULTRA T., EDTA-FREE 50ML (2X10)
06538282001 COMPLETE ULTRA T., EDTA-FREE 50ML (6X10)
05892988001 COMPLETE ULTRA TAB., 50ML (2 X 10)
06538304001 COMPLETE ULTRA TAB., 50ML (6 X 10)
05892970001 COMPLETE ULTRA, MINI, EASYPACK
05892791001 COMPLETE ULTRA, MINI, EDTA-FREE EASYPACK
11697498001 COMPLETE, 20 TABLETS
11836145001 COMPLETE, 3 X 20 TABLETS
11873580001 COMPLETE, EDTA-FREE, 20 TABLETS
04693116001 COMPLETE,EASYPACK,20 TAB.
04693132001 COMPLETE,EDTA-FREE,EASYPACK,20 TAB.
04693124001 COMPLETE,MINI,EASYPACK,30 TAB.
04693159001 COMPLETE,MINI,EDTA-FREE,EASYPACK,30 TAB.
11581074001 COT HUMAN DNA
05480647001 COT HUMAN DNA, FLUOROMETRIC GRADE
10884308001 CPRG
10127566001 CREATINE KINASE (CK), 100MG
10736988001 CREATINE KINASE (CK), 500MG
10621722001 CREATINE PHOSPHATE, 10G
10621714001 CREATINE PHOSPHATE, 5G
11655884001 CSPD, 1ML
11755633001 CSPD, READY-TO-USE, 100ML
11140922001 CTP, LITHIUM SALT
11626353001 D(-)-LUCIFERIN, 50MG
11718096001 DAB SUBSTRATE
10236276001 DAPI
11051440001 DATP
11934511001 DATP,PCR GRADE DI-NA SLT
11969013001 DATP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION
03732681001 DATP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
11051458001 DCTP
11934520001 DCTP,PCR GRADE DI-NA SLT
11969021001 DCTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION
03732690001 DCTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
03732738001 DDNTP SET, SEQUENCING GRADE
03622614001 DEOXY-NTP SET, SLT. PCR GRADE 4X125UM
11969064001 DEOXY-NTP SET, SOLUTION PCR GRADE
11922505001 DESOXY-NTP SET, SLT.
03732703001 DGTP, PCR GRADE
11934538001 DGTP,PCR GRADE SLT
11969030001 DGTP,PCR GRADE SOLUTION
11277065910 DIG DNA LABELING MIXTURE
11796895001 DIG EASY HYB GRANULES
11603558001 DIG EASY-HYB 500 ML
11585606910 DIG HIGH PRIME 160UL
11585738910 DIG LABELED CONTROL DNA 50UL
11585746910 DIG LABELED CONTROL RNA 50UL
11277073910 DIG RNA LABELING MIXTURE, 10X 40 UL
11585762001 DIG WASH AND BLOCK BUFFER SET 1 PC
11363905910 DIG-11-DDUTP
11093088910 DIG-11-DUTP, ALKALI-STABLE, 25NMOL
11573179910 DIG-11-DUTP,ALKALI-LABIL, SOL 125 77
11573152910 DIG-11-DUTP,ALKALI-LABIL, SOLUTION 25 77
11209256910 DIG-11-UTP
03359247910 DIG-11-UTP,LSG.,3,5MM,200NMOL
11745816910 DIG-NICK TRANSLAT.MIX F.IN SIT
11570013910 DIGOXIGENIN-11-DUTP,STAB.,SOL. 625 77
11558706910 DIGOXIGENIN-11-DUTP,STAB.SLT. 77
11333054001 DIGOXIGENIN-AMCAP-OSU 5 MG
04942086001 DISPASE I (NEUTRAL PROTEASE, GRADE I)
04942078001 DISPASE II (NEUTRAL PROTEASE, GRADE II)
10481220001 DNA LIGASE, T4, 100UNITS
10716359001 DNA LIGASE, T4, 500 UNITS (1U/µL)
10799009001 DNA LIGASE, T4, 500 UNITS (5U/µL)
11218590910 DNA MOL-WEIGHT MARKER II,DIGOX.-LABELED
11218611910 DNA MOL-WEIGHT MARKER VI, DIGOX.-LABELED
11218603910 DNA MOL-WEIGHTMARKER III,DIGOX.-LABELED
11449451910 DNA MW MARKER VIII, DIGOXIGENIN- LABELED
10236250001 DNA MW-MARKER II
10528552001 DNA MW-MARKER III
11418009001 DNA MW-MARKER IV
11449460001 DNA MW-MARKER IX
10821705001 DNA MW-MARKER V
11062590001 DNA MW-MARKER VI
11209264001 DNA MW-MARKER VII
11336045001 DNA MW-MARKER VIII
11721925001 DNA MW-MARKER XIII
11721933001 DNA MW-MARKER XIV
11721615001 DNA MW-MARKER XV
11855638001 DNA MW-MARKER XVI
11855646001 DNA MW-MARKER XVII
10642720001 DNA POLYMERASE I, ENDONUCL.-FREE, 1000U
10642711001 DNA POLYMERASE I, ENDONUCL.-FREE, 250U
10745782001 DNA, LAMBDA
11467140001 DNA, MB-GRADE
11669940910 DNA-LENGTH-STANDARD VII DIG
04536282001 DNASE I REC., GRADE I 20KU
04716728001 DNASE I RECOMBINANT, RNASE-FREE SOLUTION
10104159001 DNASE I, GRADE II
11202375001 DOTAP LIPOSOMAL TRANSF. REAG., 2ML
10708984001 DTT, 10G
11583786001 DTT, 25G
10197777001 DTT, 2G
11051482001 DTTP, 25 µMOL
11969048001 DTTP, PCR GRADE, 125 µMOL
11934546001 DTTP, PCR GRADE, 25 µMOL
03732711001 DTTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
11420470001 DUTP, 25 µMOL
11969056001 DUTP, PCR GRADE, 125 µMOL
11934554001 DUTP, PCR GRADE, 25 µMOL
03732720001 DUTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
10874523001 E 64, PROTEASE INHIBITOR
11585681001 E-64 25 MG
11088726001 ENDOGLYCOSIDASE H, 1 U
11643053001 ENDOGLYCOSIDASE H, 2.5 U
11370529001 ENDOPROTEINASE ARG-C SEQUENCING GRADE
11054589001 ENDOPROTEINASE ASP-N SEQ. GRADE, 3X2UG
11420488001 ENDOPROTEINASE ASP-N SEQUENCING GRD, 2UG
10791156001 ENDOPROTEINASE GLU-C (V8 PROTEASE)
11047817001 ENDOPROTEINASE GLU-C SEQ.-GRADE, 3X50UG
11420399001 ENDOPROTEINASE GLU-C SEQUENCING GRD.50UG
10476986001 ENDOPROTEINASE LYS-C
11047825001 ENDOPROTEINASE LYS-C SEQ. GRADE, 3X5UG
11420429001 ENDOPROTEINASE LYS-C SEQUENCING GRD. 5UG
11351311001 ENTEROKINASE, 3 X 250 µG
11334115001 ENTEROKINASE, 3 X 30 µG
11376454001 EPIDERMAL GROWTH FACTOR, HUMAN (HEGF)
04710444001 FASTSTART PCR MASTER 10 ML
04710436001 FASTSTART PCR MASTER 2,5 ML
04710452001 FASTSTART PCR MASTER 50 ML
12032902001 FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 100 U
12032937001 FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 1000 U
12032945001 FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 2500 U
12032929001 FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 500 U
12032953001 FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 5000 U
11051407001 FIBRONECTIN (PURE), 1 MG
11080938001 FIBRONECTIN (PURE), 5 MG
10838039001 FIBRONECTIN, 5 MG
11585622910 FLUORESCEIN HIGH PRIME 100UL
11685619910 FLUORESCEIN RNA LABEL.MIX 10X
11373242910 FLUORESCEIN-12-DUTP
11427857910 FLUORESCEIN-12-URIDINE-5´-TRIPHOSPHATE
11814320001 FORMAMIDE
10837016001 FORMATE DEHYDROGENASE, 250 U
10244678001 FORMATE DEHYDROGENASE, 80 U
04727894001 G418 SOLUTION, 100 ML
04727878001 G418 SOLUTION, 20 ML
10127655001 G6P-DH, GRADE I
10127671001 G6P-DH, GRADE II
10737232001 G6P-DH, GRADE II, 25 MG
10165875001 G6P-DH, LEUC. MESENTEROIDES, 1000 U
10127752001 GDH, 10 MG
10127779001 GDH, 100 MG
10127647001 GLUCOSE-6-PHOSPHATE
10197734001 GLUTAMATE DEHYDROGENASE (GLDH)
10105678001 GLUTATHIONE REDUCTASE (GR), 5 MG
10901393001 GLYCOGEN , MB GRADE
10105554001 GOT, 10 MG
10105546001 GOT, 2 MG
10737046001 GOT, 25 MG
10105589001 GPT, 10 MG
10737127001 GPT, 25 MG
10106399001 GTP, DISODIUM SALT
11140957001 GTP, SOLUTION
10220647001 GTP-G-S
11685929001 GUANIDINE THIOCYANATE
11666975001 HA PEPTIDE
11120417001 HBFGF , 25UG
11123149001 HBFGF, 10UG
11277081001 HEXANUCLEOTIDE MIX
11426362001 HEXOKINASE (HK), 1500 U
11363735001 HFCS SUPPLEMENT (50 X)
11585592001 HIGH PRIME 200 UL
10223565001 HISTONE
10223549001 HISTONE H1
11004875001 HISTONE H1
11034758001 HISTONE H3
10127825001 HK/G6P-DH, 15 MG
10737275001 HK/G6P-DH, 30 MG
11691112001 HUMAN GENOMIC DNA
11666649001 HYBRIDIZATION BAGS
11717472001 HYBRIDIZATION BUFFER
10843555001 HYGROMYCIN B
11376497001 INSULIN, HUMAN
11074547001 INSULIN-TRANSFERRIN-SELENITE SUPPLEMENT
11681460001 INT/BCIP STOCK SOLUTION
11040596001 INTERFERON-G, HUMAN (HIFN-G), 100 000 U
11276905001 INTERFERON-G, MOUSE (MIFN-G)
11457756001 INTERLEUKIN-1B, HUMAN (HIL-1B)
11271164001 INTERLEUKIN-2, MOUSE (MIL-2)
11147528001 INTERLEUKIN-2,HUMAN (HIL-2),RECOMB.,5 ML
11011456001 INTERLEUKIN-2,HUMAN(HIL-2), RECOMB.,1 ML
10799068001 INTERLEUKIN-2,HUMAN(HIL-2),RECOMB.,50 ML
11138600001 INTERLEUKIN-6,HUMAN(HIL-6),RECOMB.,200KU
10724815001 ISOPROPYL-B-D-THIOGALACTOSIDE (IPTG), 1G
11411446001 ISOPROPYL-B-D-THIOGALACTOSIDE (IPTG), 5G
10106801001 KANAMYCIN SULFATE
11008404001 KLENOW ENZYME, LABELING GRADE, 100 U
11008412001 KLENOW ENZYME, LABELING GRADE, 500 U
10104531001 KLENOW ENZYME, SEQUENCING GRADE, 250 U
11243217001 LAMININ
11242008001 L-CARNITINE
11529048001 LEUPEPTIN, 100 MG
11017128001 LEUPEPTIN, 25 MG
11017101001 LEUPEPTIN, 5 MG
11034626001 LEUPEPTIN, 50 MG
05401054001 LIBERASE DH RESEARCH GRADE 10 MG
05401089001 LIBERASE DH RESEARCH GRADE 100 MG
05401160001 LIBERASE DL RESEARCH GRADE 10 MG
05466202001 LIBERASE DL RESEARCH GRADE 100 MG
05401135001 LIBERASE TH RESEARCH GRADE 10 MG
05401151001 LIBERASE TH RESEARCH GRADE 100 MG
05401020001 LIBERASE TL RESEARCH GRADE 10 MG
05401119001 LIBERASE TM RESEARCH GRADE 10 MG
05401127001 LIBERASE TM RESEARCH GRADE 100 MG
10127230001 L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 10 MG
10127884001 L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 100 MG
10127876001 L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 25 MG
10127914001 L-MDH, (PIG HEART), 25 MG
10127248001 L-MDH, (PIG HEART), 5 MG
10127256001 L-MDH, (PIG HEART), 5 MG
10411523001 LUCIFERASE FROM PHOTINUS PYRALIS
10476498001 LUCIFERASE FROM PHOTOBACTERIUM FISCHERI
11666916001 LUMI-FILM CHEM.LUM.DETECT.F(7.1X9.4INCH)
11666657001 LUMI-FILM CHEM.LUM.DETECT.FILM(8X10INCH)
12015200001 LUMI-LIGHT WESTERN BLOTTING SUBSTRATE
12015196001 LUMI-LIGHT^PLUS WB SUBSTRATE
12140349001 M30 CYTODEATH, 250 TESTS
12140322001 M30 CYTODEATH, 50 TESTS
11699113001 MGCL_2 STOCK SOLUTION
11814419001 MINI QUICK SPIN DNA COLUMNS
11814397001 MINI QUICK SPIN OLIGO COLUMNS
11814427001 MINI QUICK SPIN RNA COLUMNS
10107409001 MITOMYCIN C
10875406001 N-ACETYL-B-D-GLUCOS-AMINIDASE
11164368001 N-ACETYL-B-D-GLUCOSAMINIDASE CONTROL
10982962001 N-ACETYL-B-D-GLUCOSAMINIDASE STANDARD
10476480001 NAD(P)H:FMN OXIDOREDUCTASE (FMN REDUCT.)
10127965001 NAD, APPROX. 100%, GRADE I, LYO., 1G
10127973001 NAD, APPROX. 100%, GRADE I, LYO., 5G
10127981001 NAD, APPROX. 98%, LYO., 1 G
10621650001 NAD, APPROX. 98%, LYO., 10 G
10127990001 NAD, APPROX. 98%, LYO., 5 G
10107735001 NADH, APPROX. 100%
10128023001 NADH, APPROX. 98%, 1 G
10128058001 NADP, APPROX. 98%, 1 G
10128031001 NADP, APPROX. 98%, 100 MG
10240354001 NADP, APPROX. 98%, 5 G
10128040001 NADP, APPROX. 98%, 500 MG
10621706001 NADPH, APPROX. 98%, 1 G
10107824001 NADPH, APPROX. 98%, 100 MG
10621692001 NADPH, APPROX. 98%, 500 MG
11585029001 NBT, CRYSTALS, 5 G
11383213001 NBT, SOLUTION
11697471001 NBT/BCIP READY-TO-USE TABLETS
11681451001 NBT/BCIP STOCK SOLUTION
11080725001 NEURAMINIDASE (SIALIDASE) F. V.CHOLERAE
10269611001 NEURAMINIDASE(SIALIDASE) F.A.UREAFACIENS
11585886001 NEURAMINIDASE(SIALIDASE)F.CL.PERFRINGENS
11642995001 N-GLYCOSIDASE A
11745808910 NICK TRANSLAT.MIX F.IN SITU PR
10981249001 NITRATE REDUCTASE
11756281001 NITRIC OXIDE COLORIMETRIC ASSAY
11746081001 NITRITE/NITRATE, COLORIMETRIC TEST
10634425001 N-OCTYLGLUCOSIDE, 10 G
11754599001 NONIDET P 40 SUBSTITUTE CONC.
11332473001 NONIDET P 40 SUBSTITUTE, PURF. LSG. 50ML
10107921001 NUCLEASE S7
10107948001 NUCLEOSIDE MONOPHOSPHATE KINASE
11363743001 NUTRIDOMA-CS (50X)
11011375001 NUTRIDOMA-SP
11417240001 NYLON MEMBRANES, 1 ROLL
11209272001 NYLON MEMBRANES, 10 SHEETS
11209299001 NYLON MEMBRANES, 20 SHEETS
11699075001 NYLON MEMBRANES, 50 DISCS (82 MM)
11347101001 O-GLYCOSIDASE, BSA-FREE
10904988001 P1-5'-(7-MET)-G-P3-5'-GTPM7G(5')PPP(5')G
10108014001 PAPAIN
10481238001 PBR322 DNA (1 A260 UNIT)
11699105001 PCR BUFFER WITHOUT MGCL_2 , 10 X
11585550910 PCR DIG LABELING MIX 1PC
11835289910 PCR DIG LABELING MIX PLUS
11636154910 PCR FLUORESCEIN LABELING MIX 1PC
11429876001 PEFABLOC SC, 1 G
11429868001 PEFABLOC SC, 100 MG
11585916001 PEFABLOC SC, 500 MG
11074440001 PENICILLIN-STREPTOMYCIN
10108057001 PEPSIN
11359053001 PEPSTATIN, 10 MG
10253286001 PEPSTATIN, 2 MG
11524488001 PEPSTATIN, 50 MG
11428861001 PEROXIDASE (POD), ACTIVATED
10814407001 PEROXIDASE (POD), EIA GRADE, 100 MG
10108090001 PEROXIDASE (POD), GRADE I, LYO.,25 000 U
10108227001 PHOSPHATASE, ACID
11464752001 PHOSPHATASE, ALKALINE (AP), ACTIVATED
10108138001 PHOSPHATASE,ALKALINE (AP),GRADE I,1500 U
10108146001 PHOSPHATASE,ALKALINE (AP),GRADE I,7500 U
10567752001 PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),EIA GRADE,15 MG
10713023001 PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),MB GRADE(1U/µL)
11097075001 PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),MB GRD.(20U/µL)
10108294001 PHOSPHOENOLPYRUVATE, MONOPOTASSIUM SALT
10128139001 PHOSPHOGLUCOSE ISOMERASE (PGI), 10 MG
10127396001 PHOSPHOGLUCOSE ISOMERASE (PGI), 2 MG
04906845001 PHOSSTOP, 10 TABLETS
04906837001 PHOSSTOP, 20 TABLETS
11249738001 PHYTOHEMAGGLUTININ-L (PHA-L)
11082132001 PHYTOHEMAGGLUTININ-M (PHA-M)
10602370001 PLASMIN, FROM BOVINE PLASMA
10602361001 PLASMIN, FROM HUMAN PLASMA
10874477001 PLASMINOGEN
11359061001 PMSF, 25 G
10837091001 PMSF,10G
10108626001 POLY (A)
10108677001 POLY (A) X (DT)_15
10223581001 POLY (DA)
10108812001 POLY [D(I-C)]
11219847001 POLY [D(I-C)]
10783641001 POLYETHYLENE GLYCOL 1500 (PEG 1500)
10633542001 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 1000 U
10174645001 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 200 U
11666703001 PREMIX 10XTBE BUF/WAS 100957 4 L
10814270001 PRIMER,FOR CDNA SYNTHESIS, P(DT)15
11034731001 PRIMER,RANDOM
10165921001 PRONASE FROM STREPTOMYCES GRISEUS
11459643001 PRONASE,LYO. 5 G
11206893001 PROTEASE INHIBITORS SET
03335402001 PROTECTOR RNASE INHIBITOR, 10 000 U
03335399001 PROTECTOR RNASE INHIBITOR, 2000 U
11719408001 PROTEIN A-AGAROSE 2 ML
11134515001 PROTEIN A-AGAROSE 5 ML
11719416001 PROTEIN G-AGAROSE 2 ML
11243233001 PROTEIN G-AGAROSE 5 ML
03115836001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD. LYO.,25 MG
03115828001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD. SOL., 5 ML
03115801001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO,2X250MG
03115852001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO,4X250MG
03115879001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO.,100 MG
03115844001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.SOL., 25 ML
03115887001 PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.SOL.,1.25ML
03010040001 PVDF WESTERN BLOTTING MEMBRANES
11644947001 PWO DNA POLYMERASE, 100 U
11644955001 PWO DNA POLYMERASE, 2X250 U
03789403001 PWO MASTER
04743750001 PWO SUPERYIELD DNA POLYM. DNTPACK, 100 U
04340868001 PWO SUPERYIELD DNA POLYMERASE - 100 U
04340850001 PWO SUPERYIELD DNA POLYMERASE - 500 U
10108987001 PYROPHOSPHATASE, INORGANIC (PPASE),YEAST
10109045001 PYRUVATE KINASE (PK), SOL., 10 MG
10128155001 PYRUVATE KINASE (PK), SUSP., 10 MG
10128163001 PYRUVATE KINASE (PK), SUSP., 100 MG
11273922001 QUICK SPIN G-25 DNA (100400) 20 COL/PK
11273949001 QUICK SPIN G-25 DNA (100402) 50 COL/PK
11273990001 QUICK SPIN G-25 RNA (100621) 20 COL/PK
11273965001 QUICK SPIN G-50 DNA (100406) 20 COL/PK
11273973001 QUICK SPIN G-50 DNA (100408) 50 COL/PK
11274015001 QUICK SPIN G-50 RNA(100411) 20 COL/PK
04898133001 RAPID ALKALINE PHOSPHATASE 1000 UNITS
04898141001 RAPID ALKALINE PHOSPHATASE 5000 UNITS
11814389001 RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN (B00003)
10775207001 RESTR.-ENDONUCL. AAT II
10728438001 RESTR.-ENDONUCL. ACC I, 500 U
11209183001 RESTR.-ENDONUCL. AFL III, 100 U
10656267001 RESTR.-ENDONUCL. ALU I, 2000U
10239275001 RESTR.-ENDONUCL. ALU I, 500U
10703753001 RESTR.-ENDONUCL. APA I, 20000U
10899208001 RESTR.-ENDONUCL. APA I, 5000U
10835277001 RESTR.-ENDONUCL. ASP 700 (XMN I), 500U
10814245001 RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, 1000U
10814253001 RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, 5000U
11175050001 RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, CONC., 5000 U
10656275001 RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 10000U
10220612001 RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 1000U
10567604001 RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 2500U
10798975001 RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, CONC., 10000U
11274031001 RESTR.-ENDONUCL. BAM HI,CONC. 50000 U
11168860001 RESTR.-ENDONUCL. BBR PI (PMA CI)
10693952001 RESTR.-ENDONUCL. BCL I, 500U
11097059001 RESTR.-ENDONUCL. BCL I, CONC. 2500U
11198939001 RESTR.-ENDONUCL. BFR I (AFL II)
10567639001 RESTR.-ENDONUCL. BGL II, 2000U
10348767001 RESTR.-ENDONUCL. BGL II, 500U
11175068001 RESTR.-ENDONUCL. BGL II, CONC. 10000U
10899224001 RESTR.-ENDONUCL. BGL II, CONC. 2000U
11558161001 RESTR.-ENDONUCL. BLN I 200 U
11558170001 RESTR.-ENDONUCL. BLN I 1000 U
11292307001 RESTR.-ENDONUCL. BSM I 200 U
11168851001 RESTR.-ENDONUCL. BSS HII 200 U
11117785001 RESTR.-ENDONUCL. BST XI 1250 U
11117777001 RESTR.-ENDONUCL. BST XI .... 250 U
10688541001 RESTR.-ENDONUCL. CFO I (HHA I), 1000U
10656291001 RESTR.-ENDONUCL. CLA I, 2500U
10404217001 RESTR.-ENDONUCL. CLA I, 500U
11092758001 RESTR.-ENDONUCL. CLA I, CONC. 2500 U
10835307001 RESTR.-ENDONUCL. DDE I, 1000U
10742988001 RESTR.-ENDONUCL. DPN I, 1000U
10742970001 RESTR.-ENDONUCL. DPN I, 200U
10827754001 RESTR.-ENDONUCL. DRA I, 5000U
11167103001 RESTR.-ENDONUCL. ECO 47III 100 U
11175084001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RI 10000 U
10703737001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, 5000 U
10200310001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, CONC. 10 000 U
10606189001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, CONC. 50 000 U
10667153001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, 10 000 U
10667145001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, 2000 U
11040197001 RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, CONC. 10 000 U
11004816001 RESTR.-ENDONUCL. FOK I
10693944001 RESTR.-ENDONUCL. HAE III, 5000 U
10656305001 RESTR.-ENDONUCL. HIND II, 2500 U
10656321001 RESTR.-ENDONUCL. HIND III, 10 000 U
10656313001 RESTR.-ENDONUCL. HIND III, 5000 U
10779652001 RESTR.-ENDONUCL. HINF I, 1000 U
10779679001 RESTR.-ENDONUCL. HINF I, 5000 U
11274082001 RESTR.-ENDONUCL. HINF I, CONC., 20 000 U
10380385001 RESTR.-ENDONUCL. HPA I, 100 U
10567647001 RESTR.-ENDONUCL. HPA I, 500 U
10742953001 RESTR.-ENDONUCL. KPN I, 10 000 U
10899186001 RESTR.-ENDONUCL. KPN I, 5000 U
11117807001 RESTR.-ENDONUCL. KSP I 1000 U
10822221001 RESTR.-ENDONUCL. MAE I, 250 U
10862495001 RESTR.-ENDONUCL. MAE II
10822248001 RESTR.-ENDONUCL. MAE III, 250 U
10822230001 RESTR.-ENDONUCL. MAE III, 50 U
10909718001 RESTR.-ENDONUCL. MLU I, 2500 U
10909700001 RESTR.-ENDONUCL. MLU I, 500 U
11526430001 RESTR.-ENDONUCL. MLU NI 200 U
11102982001 RESTR.-ENDONUCL. MRO I 100 U
11441337001 RESTR.-ENDONUCL. MUN I
11288075001 RESTR.-ENDONUCL. MVA I 5000 U
11062573001 RESTR.-ENDONUCL. MVN I
11103024001 RESTR.-ENDONUCL. NAR I 1000 U
10835323001 RESTR.-ENDONUCL. NCO I, 1000 U
10835315001 RESTR.-ENDONUCL. NCO I, 200 U
11047698001 RESTR.-ENDONUCL. NCO I, CONC., 1000 U
11040227001 RESTR.-ENDONUCL. NDE I, 1000 U
11040219001 RESTR.-ENDONUCL. NDE I, 200 U
11040243001 RESTR.-ENDONUCL. NDE II, 1000 U
10885851001 RESTR.-ENDONUCL. NHE I, 1000 U
10885843001 RESTR.-ENDONUCL. NHE I, 200 U
10885860001 RESTR.-ENDONUCL. NHE I, CONC., 1500 U
11014714001 RESTR.-ENDONUCL. NOT I, 1000 U
11014706001 RESTR.-ENDONUCL. NOT I, 200 U
11037668001 RESTR.-ENDONUCL. NOT I, CONC., 1000 U
10776777001 RESTR.-ENDONUCL. NRU I, 1000 U
10909840001 RESTR.-ENDONUCL. NSI I, 1000 U
10909831001 RESTR.-ENDONUCL. NSI I, 200 U
10621633001 RESTR.-ENDONUCL. PST I, 10 000 U
10621625001 RESTR.-ENDONUCL. PST I, 3000 U
10798991001 RESTR.-ENDONUCL. PST I, CONC., 10 000 U
10650137001 RESTR.-ENDONUCL. PVU I, 100 U
10650129001 RESTR.-ENDONUCL. PVU I, 500 U
10642690001 RESTR.-ENDONUCL. PVU II, 1000 U
10642703001 RESTR.-ENDONUCL. PVU II, 5000 U
10729124001 RESTR.-ENDONUCL. RSA I, 1000 U
10729132001 RESTR.-ENDONUCL. RSA I, 5000 U
11047671001 RESTR.-ENDONUCL. RSA I, CONC. 5000 U
10669792001 RESTR.-ENDONUCL. SAC I, 1000 U
10669806001 RESTR.-ENDONUCL. SAC I, 5000 U
11047655001 RESTR.-ENDONUCL. SAC I, CONC., 5000 U
10567663001 RESTR.-ENDONUCL. SAL I, 2500 U
10348783001 RESTR.-ENDONUCL. SAL I, 500 U
11047612001 RESTR.-ENDONUCL. SAL I, CONC., 2500 U
10709751001 RESTR.-ENDONUCL. SAU 3A I, 500 U
10775266001 RESTR.-ENDONUCL. SCA I, 2500 U
11497995001 RESTR.-ENDONUCL. SEX AI 200 U
11288024001 RESTR.-ENDONUCL. SFI I 1250 U
11288059001 RESTR.-ENDONUCL. SFI I,CONC 5000 U
11243497001 RESTR.-ENDONUCL. SFU I 2000 U
10220566001 RESTR.-ENDONUCL. SMA I, 1000 U
10656348001 RESTR.-ENDONUCL. SMA I, 5000 U
11047639001 RESTR.-ENDONUCL. SMA I, CONC., 5000 U
11008943001 RESTR.-ENDONUCL. SPE I 200 U
11008951001 RESTR.-ENDONUCL. SPE I 1000 U
11207644001 RESTR.-ENDONUCL. SPE I, CONC. 1000 U
11026950001 RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 200 U
11026534001 RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 2500 U
10606120001 RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 500 U
11026542001 RESTR.-ENDONUCL. SPH I, CONC., 2500 U
10753351001 RESTR.-ENDONUCL. STU I, 500 U
11047680001 RESTR.-ENDONUCL. STU I, CONC. 2500 U
11371517001 RESTR.-ENDONUCL. SWA I, 200 U
11175114001 RESTR.-ENDONUCL. TAQ I 10000 U
10567671001 RESTR.-ENDONUCL. TAQ I, 2500 U
11464825001 RESTR.-ENDONUCL. TRU 9I, 1000 U
10674257001 RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 1000 U
10674273001 RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 20 000 U
10674265001 RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 5000 U
11047663001 RESTR.-ENDONUCL. XBA I, CONC., 20 000 U
10899194001 RESTR.-ENDONUCL. XHO I, 5000 U
10703788001 RESTR.-ENDONUCL. XHO I, CONC., 12 500 U
10703770001 RESTR.-ENDONUCL. XHO I, CONC., 2500 U
10798983001 RESTR.-ENDONUCL.HIND III, CONC.,10 000 U
11274040001 RESTR.-ENDONUCL.HIND III, CONC.,50 000 U
11585924001 RESTRICTION PROTEASE FACTOR XA, 3X100UG
11179896001 RESTRICTION PROTEASE FACTOR XA, 3X250µG
10109118001 REVERSE TRANSCRIPTASE AMV, 1000 U
11062603001 REVERSE TRANSCRIPTASE M-MULV
11814524001 RGFP
10109223001 RNA
11373099910 RNA MOL.WEIGHT MARKER III, DIG-LABELED
10810274001 RNA POLYMERASE, SP6, 1000 U
11487671001 RNA POLYMERASE, SP6, 5000 U
11031163001 RNA POLYMERASE, T3, 1000 U
11031171001 RNA POLYMERASE, T3, 5000 U
10881767001 RNA POLYMERASE, T7, 1000 U
10881775001 RNA POLYMERASE, T7, 5000 U
10206938001 RNA, 16S- AND 23S-RIBOSOMAL
10165948001 RNA, MS2
11526529910 RNA-LENGHT-STANDARDS I DIG 4UG
11526537910 RNA-LENGHT-STANDARDS II DIG 2UG
10109169001 RNASE A, 100 MG
10109142001 RNASE A, 25 MG
10786357001 RNASE H, 100 U
10109134001 RNASE, 500 MG
11119915001 RNASE, DNASE-FREE
11667289001 SDS, ELECTROPHORESIS GRADE
04476093001 SIRNA TRANSFECTION REAGENT, 1 ML
04476115001 SIRNA TRANSFECTION REAGENT, 5X1 ML
10109339001 SORBITOL DEHYDROGENASE (SDH), 10 MG
11055682001 STAUROSPORINE
10800058001 STORAGE-BOX
11641786001 STREPTAVIDIN MAGNETIC PARTICLES, 10 ML
11641778001 STREPTAVIDIN MAGNETIC PARTICLES, 2 ML
03708152001 STREPTAVIDIN MUTEIN MATRIX
11721666001 STREPTAVIDIN, RECOMBINANT, 1 MG
11721674001 STREPTAVIDIN, RECOMBINANT, 5 MG
11089161001 STREPTAVIDIN-AP, 1000 U
11093266910 STREPTAVIDIN-AP-CONJUGATE
11089153001 STREPTAVIDIN-POD
11664778001 STREPTAWELL (TRANSP. 12X8 WELL STRIPS)
11734776001 STREPTAWELL (TRANSPARENT 96-WELL)
11989685001 STREPTAWELL, HB (TRANSP. 96-WELL)
11645692001 STREPTAWELL, HB (TRANSP.12X8 WELL STRIPS
11667009001 STRIP PCR TUBES AND CAPS, 8 STRIP
11417959001 SURE/CUT BUFFER A
11417967001 SURE/CUT BUFFER B
11417991001 SURE/CUT BUFFER H
11417975001 SURE/CUT BUFFER L
11417983001 SURE/CUT BUFFER M
11082035001 SURE/CUT BUFFER SET FOR RESTR. ENZYMES
11004786001 T4 DNA POLYMERASE, 100 U
11004794001 T4 DNA POLYMERASE, 500 U
10972983001 T4 GENE 32 PROTEIN, 100UG
10972991001 T4 GENE 32 PROTEIN, 500UG
10838292001 T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 1000 U
10709557001 T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 200 U
03734927001 TAQ DNA POLYM. GMP GRADE, 5 U/µL, 200µL
11596594001 TAQ DNA POLYM., 5 UNITS/µL (10X250 U)
11435094001 TAQ DNA POLYM., 5 UNITS/µL (20X250 U)
04738241001 TAQ DNA POLYMERASE (1U/UL)DNTPACK 1000 U
04738225001 TAQ DNA POLYMERASE (1U/UL)DNTPACK 250 U
04728866001 TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 100 U
04728882001 TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 1000 U
04728904001 TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 2500 U
04728874001 TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 500 U
04728858001 TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 5000 U
11647679001 TAQ DNA POLYMERASE, 1UNIT/µL (250 UNITS)
11647687001 TAQ DNA POLYMERASE,1UNIT/µL (4X250UNITS)
11146165001 TAQ DNA POLYMERASE,5 UNITS/µL (100UNITS)
11146173001 TAQ DNA POLYMERASE,5 UNITS/µL (500UNITS)
11418432001 TAQ DNA POLYMERASE,5UNITS/µL(4X250UNITS)
03333574001 TERMINAL TRANSFERASE, RECOMB. (24 000 U)
03333566001 TERMINAL TRANSFERASE,RECOMBINANT (8000U)
11534378910 TETRAMTHYLRHODAMIN-5-D-UTP, SOL.25 77
10602400001 THROMBIN, FROM HUMAN PLASMA
11271156001 TNF-ALPHA,MAUS,REC.,LSG.,5 UG
10652202001 TRANSFERRIN
11412272001 TRANSFORMING GROWTH FACTOR-B1, HUMAN
11667165001 TRIPURE ISOLATION REAGENT 200 ML
11667157001 TRIPURE ISOLATION REAGENT, 50 ML
11814273001 TRIS BASE
10812846001 TRIS-HCL
10789704001 TRITON X-100, 100 ML
11332481001 TRITON X-100, 5X10 ML
10109495001 TRNA, FROM BAKER'S YEAST, 100 MG
10109509001 TRNA, FROM BAKER'S YEAST, 500 MG
10109517001 TRNA, FROM BREWER'S YEAST, 100 MG
10109525001 TRNA, FROM BREWER'S YEAST, 500 MG
10109541001 TRNA, FROM E.COLI MRE 600, 100 MG
10109550001 TRNA, FROM E.COLI MRE 600, 500 MG
10109886001 TRYPSIN INHIBITOR (STI), 50 MG
03708985001 TRYPSIN RECOMB., PROTEOMICS GRADE,100 UG
03708969001 TRYPSIN RECOMB., PROTEOMICS GRADE,400 UG
11047841001 TRYPSIN, SEQUENCING GRADE
11418475001 TRYPSIN, SEQUENCING GRADE 4X25 UG
11418025001 TRYPSIN,SEQUENCING GRADE,MODIFIED,4X25µG
11418033001 TRYPSIN,SEQUENCING GRD.,MODIFIED,4X100µG
11480022001 TTH DNA POLYMERASE, 500 U
11371843001 TUMOR NECROSIS FACT.-A,HUM(HTNF-A)REC.EC
11088939001 TUMOR NECROSIS FACTOR-A, HUMAN, REC.Y
11772457001 TUNEL AP
11966006001 TUNEL DILUTION BUFFER
11767305001 TUNEL ENZYME
11767291910 TUNEL LABEL ER
11772465001 TUNEL POD
11332465001 TWEEN 20
11734334001 UNIVERSAL PROTEASE SUBSTRATE, 40 MG
11444646001 URACIL-DNA GLYCOSYLASE
11775367001 URACIL-DNA GLYCOSYLASE,HEAT-LABILE,100 U
11775375001 URACIL-DNA GLYCOSYLASE,HEAT-LABILE,500 U
11140949001 UTP, LITHIUM SALT
03315959001 WATER, PCR GRADE (1X25ML)
03315843001 WATER, PCR GRADE (4X25ML)
03315932001 WATER,PCR GRADE (25X1ML)
11921673001 WESTERN BLOCKING REAGENT, 100 ML
11921681001 WESTERN BLOCKING REAGENT, 6X100 ML
10110434001 XANTHINE OXIDASE (XOD) FROM COW MILK
10745740001 X-GAL, 1G
10703729001 X-GAL, 2.5G
10651745001 X-GAL, 250MG
08724121001 X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 1.0 ml
08724105001 X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 0.4 ml
08724156001 X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 5 x 1.0 ml
06365779001 X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 0.4 ML
06365787001 X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 1.0 ML
06365809001 X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 5X1.0 ML
06366244001 X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 0.4 ML
06366236001 X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 1.0 ML
06366546001 X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 5X1.0ML
11296736001 5-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT I
11299964001 5-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT II
11444611001 5-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT III
11742027001 ALPHA-GLUCOSIDASE ASSAY 1PC
11858777001 ANNEXIN V FLUOS STAINING KIT
11988549001 ANNEXIN-V-FLUOS STAINING KIT
11699695001 ATP BIOLUMINESCENCE ASSAY KIT CLS II
11699709001 ATP BIOLUMINESCENCE ASSAY KIT HS II
11539426001 B-GAL ELISA
11828673001 B-GAL STAINING SET
11758241001 B-GAL REPORTER GENE ASSAY, CHEMILUM.
11418165001 BIOTIN PROTEIN LABELING KIT
11363727001 CAT ELISA
11544675001 CELL DEATH DETECTION ELISA
11774425001 CELL DEATH DETECTION ELISA^PLUS
11920685001 CELL DEATH DETECTION ELISA^PLUS , 10 X
11669915001 CELL PROLIFERATION ELISA, BRDU CHEM.LUM.
11647229001 CELL PROLIFERATION ELISA,BRDU (COLORIM.)
11465007001 CELL PROLIFERATION KIT I (MTT)
11465015001 CELL PROLIFERATION KIT II (XTT)
11585045001 CELLULAR DNA FRAGMENTATION ELISA
04744926001 CYTOTOXICITY DET.KIT PLUS (LDH) 400TESTS
04744934001 CYTOTOXICITY DET.KIT PLUS(LDH) 2000TESTS
11644793001 CYTOTOXICITY DETECTION KIT (LDH)
11277049001 DEOXYNUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE SET
11175033910 DIG DNA LABELING KIT
03353591910 DIG GEL SHIFT KIT, 2ND GENERATION
11210238001 DIG GLYCAN DIFFERENTIATION KIT
11585614910 DIG HIGH PRIME LAB./DET.KIT II
11745832910 DIG HIGH PRIME LAB/DETECTION KIT I
11363514910 DIG LUMINESCENT DETECTION KIT
11175041910 DIG NUCLEIC ACID DETECTION KIT 1 ST
03353575910 DIG OLIGO 3'-END LAB. KIT,2ND GENERATION
03353583910 DIG OLIGO TAILING KIT, 2ND GENERATION
12039672910 DIG-NORTHERN STARTER KIT
06432344001 DNA FRAGMENTATION IMAGING KIT
04743725001 EXPAND HIFI PLUS PCR SYSTEM DNTPACK 125U
04743733001 EXPAND HIFI PLUS PCR SYSTEM DNTPACK 500U
04829034001 EXPAND LONG RANGE DNTPACK 175 U
04829069001 EXPAND LONG RANGE DNTPACK 3500 U
04829042001 EXPAND LONG RANGE DNTPACK 700 U
04738250001 EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 100 U
04738276001 EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 2500 U
04738268001 EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 500 U
04743814001 EXPAND 20KB PLUS PCR SYSTEM DNTPACK
11732641001 EXPAND HIFI PCR SYS., 100 U
11759078001 EXPAND HIFI PCR SYS., 2500 U
11732650001 EXPAND HIFI PCR SYS., 500 U
03300234001 EXPAND HIFI PLUS PCR SYS., 2500 U
03300226001 EXPAND HIFI PLUS PCR SYS., 500 U
11681834001 EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. 150 U
11759060001 EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. 3600 U
11681842001 EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. (720 U)
11811002001 EXPANDTM 20 PLUS PCR SYS.
04738284001 FASTSTART HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 125 U
04738292001 FASTSTART HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 500 U
03553400001 FASTSTART HIGH FIDELITY PCR SYSTEM 500U
03553361001 FASTSTART HIGH FIDELITY PCR SYSTEM 2500U
04738314001 FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 100 U
04738381001 FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 1000 U
04738403001 FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 2500 U
04738357001 FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 500 U
04738420001 FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 5000 U
11483188001 FIRST STRAND CDNA SYNT. KIT FOR RT-PCR
11383175001 FREE FATTY ACIDS, HALF MICRO TEST
12140306001 GC RICH PCR SYSTEM
04743784001 GC RICH PCR SYSTEM DNTPACK
11585584001 HIGH PRIME DNA LABELING KIT 1 PC
11758888001 HNPP FLUORESCENT DETECTION SET
03005372001 HOMOGEN.CASPASES ASSAY, FLUORIMETRIC,100
12236869001 HOMOGEN.CASPASES ASSAY,FLUORIMETRIC,1000
11719394001 IMMUNOPRECIPITATION KIT (PROTEIN A)
11719386001 IMMUNOPRECIPITATION KIT (PROTEIN G)
11810740001 IN SITU CELL PROLIFERATION KIT, FLUOS
11493027001 ISOSTRIP MOUSE MAB ISOTYPING KIT
11814036001 LUCIFERASE RGA HIGH SENSITIV., 1000ASSAY
11669893001 LUCIFERASE RGA HIGH SENSITIV., 200ASSAYS
12015218001 LUMI-LIGHT^PLUS WB KIT (MOUSE/RABBIT)
11976826001 MIA ELISA
11333151001 MOUSE IGG ELISA
11663925910 MYCOPLASMA PCR ELISA 1PC
11699121001 PCR BUFFER SET
11578553001 PCR CORE KIT
11585541001 PCR CORE KIT^PLUS
11581295001 PCR NUCLEOTIDE MIX (200 REACT.)
11814362001 PCR NUCLEOTIDE MIX (2000 REACT.)
11888412001 PCR NUCLEOTIDE MIXPLUS (200 REACT.)
11636138001 PCR OPTIMIZATION KIT
11873601001 PEFABLOC SC PLUS, SET I
11873628001 PEFABLOC SC PLUS, SET II
11829696001 PEROXIDASE LABELING KIT
11004760001 RANDOM PRIMED DNA LABELING KIT
04898125001 RAPID DNA DEPHOS & LIGATION KIT 160 RXNS
04898117001 RAPID DNA DEPHOS & LIGATION KIT 40 RXNS
11468120910 REV. TRANSCRIPTASE ASSAY,NON-RADIOACTIVE
11277057001 RIBONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE SET
10999644001 SP6/T7 TRANSKRIPTION KIT
11854666910 TELOMERASE PCR ELISA KIT
12013789001 TELOTAGGG TELOMERASE PCR ELISA^PLUS
12209136001 TELOTAGGG TELOMERE LENGTH ASSAY
11855476001 TITAN ONE TUBE RT-PCR SYSTEM(100 REACT.)
10148334001 2.3-DIPHOSPHOGLYCERATE TEST KIT
03353621001 5'/3' RACE KIT, 2ND GENERATION
11835246001 APOPTOTIC DNA-LADDER KIT
11520709001 BM CHEM-LUM. WB-KIT (MOUSE/RABBIT)
11500708001 BM CHEM-LUM. WB-SUBSTR. (POD) 1000
11500694001 BM CHEM-LUM. WB-SUBSTR. (POD) 4000
06432379001 CELL VIABILITY IMAGING KIT 5X96
11175025910 DIG-RNA LABELING KIT 1ST
11093657910 DNA-LAB/DET-KIT,NONRADIOACTIVE
05401046001 LIBERASE RES. GRADE SELECTION KIT 5X5 MG
10976776001 NICK TRANSLATION KIT
11635379001 RAPID DNA LIGATION KIT
04719948001 COMPLETE LYSIS, BACTERIAL II EDTA-FREE
04719956001 COMPLETE LYSIS, MAMMALIAN
04719964001 COMPLETE LYSIS, MAMMALIAN EDTA-FREE
11585878001 HGH ELISA
12140314001 HIGH FIDELITY PCR MASTER
11684809910 IN SITU CELL DEATH AP
11684795910 IN SITU CELL DEATH FLUORESCEIN
11684817910 IN SITU CELL DEATH POD
12156792910 IN SITU CELL DEATH TMR
11828789001 P53 ELISA PAN
11636090910 PCR DIG PROBE SYNTHESIS 1PC
11965409910 PCR ELISA (DIG DET.HIGH VOL.) 1PC
11636111910 PCR ELISA (DIG DETECTION) 1PC
11636120910 PCR ELISA (DIG LABELING) 1PC
11636103001 PCR MASTER
11779842001 SEAP ASSAY, CHEMILUM.
03117057001 BSA FATTY ACID FREE 100 GRAMS
03116964001 BSA FRACTION V 1 KG
03116956001 BSA FRACTION V 250 GRAMS
03117332001 BSA FRACTION V CE PROT FREE 50 G
11249002001 COLLAGENASE P,C.HISTOLYT.,LYO. 1 G
03117898001 ELASTASE GRADE II LYOPHILIZATE 1 G
11348639001 PROPIDIUM IODIDE IN SOLUTION 20 ML
03117928001 QUICK SPIN HIGH CAPACITY COL 20 COLUMNS
11579681001 RNASE,DNASE FREE,HIGH CONC. 1 MG
03117073001 X-GAL 100 MG
04638956001 PCR NUCLEOTIDE MIX (5 X 200 UL)
03527867001 LINEAR ARRAY MTDNA KIT (KOOLPAK)
10127558001 ADH, SUSP. 1G (34ML)
11816594001 AGAROSE MS, 500 G
11104616001 BBFGF (156AA)
03707580001 B-GLUCURONIDASE, 1ML
10127060001 B-GLUCURONIDASE/ARYLSULFATASE, 2ML
11112589001 BLOCKING REAGENT FOR ELISA
10735086001 BSA FRACTION V, 100G
10735108001 BSA FRACTION V, 1KG
10735094001 BSA FRACTION V, 500G
10775835001 BSA FRACTION V, FATTY ACID FREE, 50G
11213865001 COLLAGENASE P, 500MG
11284932001 DNASE I,LYO., 100 MG
11033484001 ECGF, BOVINE (CULTURE GRADE), 75 MG
11120166001 ERYTHROPOIETIN, HUMAN (HEPO)
11785826001 EXPANDTM REVERSE TRANSCRIPTASE 1000 U
11785834001 EXPANDTM REVERSE TRANSCRIPTASE 5000 U
10107085001 L-LDH, (HOG MUSCLE), SUSPENSION
10837059001 LYSOZYME
11365169001 N-GLYCOSIDASE F, 100 U
11365177001 N-GLYCOSIDASE F, 250 U
11365185001 N-GLYCOSIDASE F, LYO. 100 U
11365193001 N-GLYCOSIDASE F, LYO. 250 U
05015979001 PROTEIN A-AGAROSE 15 ML
05015952001 PROTEIN G-AGAROSE 15 ML
11112481001 STREPTAVIDIN-B-GAL
10708976001 TRIS
10109878001 TRYPSIN INHIBITOR, 1 G
11680293001 X-GAL, 100MG
11939823001 TITAN ONE TUBE RT-PCR KIT
11693417001 EPO ELISA
11975188001 BLUE GENES REAGENT SET
ادامه مطلب ...
خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

معرف ها  و مواد شیمیایی  آزمایشگاهی شامل  مواد با خلوص  کافی  برای استفاده در آنالیز شیمیایی ، واکنش های  شیمیایی  یا  تست های فیزیکی  هستند.

از  نظر فنی تر ، IUPAC   معرف را  به عنوان ماده یا ترکیبی تعریف می کند که برای ایجاد یک واکنش شیمیایی،  و یا  مشاهده  تغییر  در یک  واکنش شیمیایی  به سیستم  اضافه می شود. اهداف تحلیلی مانند آنالیز شیمیایی ، آزمایش فیزیکی  یا آزمایش واکنش های شیمیایی است.

مواد شیمیایی  آزمایشگاهی  از نظر  میزان  خلوص  مشابه  مورد استفاده در صنایع غذا و دارو هستند اما مقدار آنها معمولا کم است، در صورتیکه مواد شیمیایی صنعتی  بجز صنایع غذا ودارو که مقدار هایشان در مقیاس  تناژ هستند درجه خلوص  کمتری دارند و معمولا  ارزان قیمت تر  هستند، البته  بازهم  میزان خلوص ماده  به صنعت مورد استفاده بستگی  دارد که به ترتیب صنعت دارو، غذا ،آرایشی بهداشتی نیازمند مواد با درجه خلوص بالا هستند.

در زمان تهیه محلول ها  و یا در هنگام استفاده ماده اولیه برای تولید انواع محصولات مانند دارو و آرایشی بهداشتی ، ابتدا مصرف کننده ماده شیمیایی باید تصمیم بگیرد که میزان خلوص شیمیایی بر اساس استفاده مورد نظر چه مدار باشد و گرید ماده را درنظر بگبرد.

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

لیست زیر هفت گرید رایج در مورد مواد شیمیایی و معرف ها  از بالاترین تا کمترین درجه خلوص را نشان می دهد :

درجه ACS)  – American Chemical Society)

درجه ACS با استانداردهای خلوص تعیین شده توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS) مطابقت دارد و بعضا بیشتر از آنهاست، این درجه از نظر مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی ودارو قابل قبول است و می تواند برای کاربردهای ACS یا برای روش های عمومی که نیاز به  کیفیت دقیق و خلوص 95 ≥ دارند استفاده شود. .

درجه USP)  – United States Pharmacopeia)

درجه USP نیازهای داروسازی ایالات متحده (USP) را برآورده می کند یا فراتر می رود. این درجه برای استفاده از مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی یا دارو قابل قبول است. همچنین برای اکثر مصارف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما USP که استفاده می شود باید همیشه قبل از شروع بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که خلوص آن برای این روش مناسب است.

درجه  ( National Formulary) : (NF)

درجه NF و (USP – NF –  USP) به طور مشترک یک کتاب از استانداردهای دارویی عمومی برای مواد شیمیایی و بیولوژیکی داروهای دارویی ، مقدارهای دوز ، داروهای ترکیبی ، excipients، وسایل پزشکی و مکمل های غذایی منتشر کرده اند. لیست های  مواد مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که کدام درجه مناسب است ویا در کدامیک از معیارهای معادل محسوب می شوند.

درجه آزمایشگاهی : (Laboratory grade)

درجه آزمایشگاه رایج ترین درجه برای استفاده در برنامه های آموزشی است ، اما میزان دقیق ناخالصی های آن ناشناخته است. در حالی که برای آموزش و آموزش های عالی استفاده می شود اما ، به اندازه کافی خالص نیست که برای مصارف صنایع  مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه خالص : (Purified grade)

درجه خالص یا عملی نیز گفته می شود ، با هیچ استاندارد رسمی مطابقت ندارد. به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه فنی : (Technical grade)

درجه فنی برای اهداف تجاری و صنعتی استفاده می شود. اما مانند بسیاری دیگر ، به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجات ACS ، Reagent و USP-NF به طور معمول معادل و قابل تعویض هستند اما ، تناسب همیشه باید قبل از استفاده تأیید شود. این کار را می توان با بررسی الزامات نظارتی قابل اجرا انجام داد.

  سفیر آزما کیان بزرگترین واردکننده و فروشنده مواد شیمیایی آزمایشگاهی 

 

انواع این مواد به شرح ذیل است  :

Organic

Collins reagent – for oxidizing primary alcohols

Fenton’s reagent – to oxidize contaminants

Grignard reagents – to form carbon-carbon bonds

Analytical

Fehling’s reagent  – tests chemical functionality

Tollen’s reagent – tests chemical functionality

Millon’s reagent – to detect soluble proteins

لیستی از برخی مواد شیمیایی آزمایشگاهی به تفکیک خاصیت و عملکرد :

Oxidizers Inorganic Nitrates, Nitrites, Permanganates, Chlorates, Perchlorates, Iodates, Periodates, Persulfates,  Chromates, Hypochlorites, Peroxides, Perborates   (ex: Potassium Perchlorate, Calcium hypochlorite, Sodium nitrate, Sodium iodate, Ammonium persulfate, Sodium peroxide)

Oxidizing acids Nitric acid, Perchloric acid, Hydrogen peroxide, Periodic acid, Chromic acid

Flammable liquids Methanol, Ethanol, Acetone, Xylene, Toluene, Ethyl acetate, Tetrahydrofuran, Ethyl ether, Benzene, Dimethylformamide, Acetonitrile, Hexane, Pyridine, etc.

Basic flammable liquids Flammable amines such as: Triethylamine, Diethylamine, TEMED, Ethylaminediamine, Trimethylamine solution, Pyrrolidine, Morpholine, Cyclohexylamine, Sodium methylate (in methanol solution), etc.

Inorganic bases Metal hydroxides such as Sodium, Potassium, Calcium, Nickel hydroxide Ammonium hydroxide,

Organic bases Amines such as  Ethanolamine, Tributylamine, etc.

Acidic Flammable Liquids Glacial acetic acid (100%), Acetic acid (>80%), Acetic anhydride, Formic acid (>85%), Propanoic acid (100%) (also called Propionic acid) Mixtures of acids and flammable liquids

Organic Acidsلوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی Butyric acid, Pentanoic acid, etc.

Inorganic acids Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Phosphoric acid, Hydrofluoric Acid, etc

Poisons -Toxic chemicals Many are in aqueous solution, but they are also available as mixtures or pure compounds, such  as  Acrylamide, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Chloroform, Phenol, Methylene chloride Toxic metal salts such as Silver chloride, Cadmium sulfate, Mercury acetate, Barium carbonate, Lead acetate, etc. Biological stains

Cyanides Sodium cyanide, Potassium cyanide, Calcium cyanide

 Sulfides Lead sulfide, Iron sulfide  [some metal sulfides, when they have low water content, such as Sodium and Potassium sulfides, are pyrophoric]

 Pyrophorics – air-reactive Metal alkyls and aryls, such as Methyllithium, Trimethylaluminum, Diethylzinc, phenyllithium Nonmetal alkyls, such as Triethylborane, Trimethylphosphine (Phosphorus -white)

Note:  Careful when packaged under water, don’t store in an area where water reactives are present

Metal alkyl hydrides and halides such as Diisobutylaluminum hydride, Dimethylaluminum chloride Titanium trichloride, tert-Butyl hypochlorite, Lithium diethylamide, Lithium   diisopropylamide, Sodium methoxide (Sodium methylate), Sodium sulfide [anhydrous or <30% water], Raney Nickel Catalyst

 Water-reactives Alkali metals such as Sodium,Lithium, Potassium Metal powders such as Alumium, Cobalt, Iron, Magnesium, Manganese, Palladium, Platnium, Tin, Titanium, Zinc, Zirconium Borane complexes such as Borane-dimethylamine complex, Borane-methyl sulfide complex Carbides such as Calcium carbide Grignard reagents such as Phenylmagnesium bromide, Ethylmagnesium chloride Metal hydrides and Borohydrides such as Sodium hydride, Potassium borohydride, Lithium aluminum hydride Metal phosphides such as Aluminum phosphide, Calcium phosphide, Sodium phosphide Others:  Trichlorosilane, Phosphorous pentasulfide

Water-Reactive acids Chlorosilanes such as Dimethyldichlorosilane, Ethyltrichlorosilane Acid halides such as Acetyl chloride,Benzenesulfonyl bromide, Propanoyl chloride Phosphorous pentoxide (also called Phosphoric anhydride, when mixed with water, may boil from the heat generated

Non-Hazardous or non-regulated chemicals Buffers, Surfactants, Ion exchange resins, Alumina, Silica, Culture media, Agarose, Albumin, Pump oil Non-hazardous salts such as Sodium chloride, Magnesium sulfate, Potassium phosphate, Calcium acetate, etc

https://www.orf.od.nih.gov/EnvironmentalProtection/WasteDisposal/Pages/Examples+of+Common+Laboratory+ChemicalsandtheirHazardClass.aspx

 

خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

راهنمای جامع خرید ماده های شیمیایی شرکت مرک میلیپور

 Acetonitrile

استونیتریل مایعی بی رنگ وساده ترین نیتریل آلی است که به عنوان یک حلال آپروتیک قطبی در سنتز مواد آلی، تصفیه بوتادین،  HPLC، ساخت الیگونوکلئوتیدهای DNA از مونومرها و تولید دارو و فیلم عکاسی استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
75-05-8 Acetonitrile

Acrylic acid

اسید اکریلیک یک اسید کربوکسیلیک اشباع نشده و بی رنگ است که در آب و الکل قابل پخش است و به عنوان یک واسطه شیمیایی در بسیاری از صنایع مانند صنعت پوشک، تصفیه آب و صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
79-10-7 Acrylic acid

Adipic acid

اسید آدیپیک یک دیکربوکسیلیک مهم است که به عنوان مونومر برای تولید نایلون، ماده طعم دهنده و ژل کننده ژلاتین و برای ترشح برخی از آنتی اکسیدهای کربنات کلسیم استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
124-04-9 Adipic acid

Allyl alcohol

الکل آللیل یک مایع بی رنگ، محلول در آب، بوی خردل مانند، نسبت به الکل های کوچک معمولی سمی تر و یک پروپنول است. این ماده یک واسطه شیمیایی در سنتز گلیسرول، اترهای گلیسیدیل، استرها و آمین ها می باشد و به عنوان حشره کش، علف کش، ضد باکتری، قارچ کش و یک متابولیت گیاهی نقش دارد.
CAS number ماده شیمیایی
107-18-6 Allyl alcohol

Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

آمونیوم آلوم یک سولفات کریستالی سفید دوتایی است که در تصفیه آب، چسب های گیاهی، سیمان های چینی، دئودورانت ها و دباغی ها، رنگرزی و نساجی ضد آب استفاده می شود. هم چنین یک ماده رایج در اسپری های دفع کننده سموم و آفت حیوانات است.
CAS number ماده شیمیایی
7784-26-1 Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

Acenaphthene

اسنافتن یک هیدروکربن آروماتیک سه حلقه ای، جامد کریستالی، غیرمحلول در آب و محلول در حلال های آلی است. این ماده به عنوان یک واسطه رنگ در ساخت برخی پلاستیک ها، حشره کش و قارچ کش استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
83-32-9 Acenaphthene

Acetanilide

استانیلید یک ماده شیمیایی جامد و بی بو است که به عنوان مهار کننده تجزیه پراکسید هیدروژن، تثبیت لاک های استر سلولز، سنتز رنگ و کافور، واسطه ساخت داروهای سولفا و پیش ماده در سنتز پنی سیلین استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
103-84-4 Acetanilide

Acetamide

  استامید ساده ترین آمید است که از اسید استیک حاصل می شود و به عنوان یک مونومر در تولید مواد پلیمری مانند پلی وینیل استامید، یک پلاستیک ساز و حلال صنعتی استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
60-35-5 Acetamide

Acetone

استون یک مایع بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و ساده ترین و کوچکترین کتون است. به عنوان یک حلال قطبی و آپروتیک در انواع واکنش های آلی استفاده می شود. هم چنین در صنعت پزشکی (یافتن غدد لنفاوی)، آرایشی (پاک کننده ناخن) و سنتز متیل متاکریلات کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
 67-64-1 Acetone

(Acetic acid – (glacial

اسید استیک glacial یک حلال پروتیک قطبی است که برای تبلور مجدد و خالص سازی ترکیبات آلی، تولید ترفتالیک اسید (TPA) و وینیل استات مونومر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
64-19-7 (Acetic acid (glacial

Acetaldehyde

استالدهید (اتانال) مایعی بی رنگ، فرار و قابل اشتعال است و بوی خفه کننده دارد. این ماده به طور گسترده به عنوان معرف در ساخت طیف وسیعی از مواد شیمیایی، طعم دهنده ها، عطرها، رنگ ها، داروها، کاغذ، پلاستیک، برنزه کردن چرم، نقره کردن آینه ها و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
75-07-0 Acetaldehyde

Acetaldoxime

استالدوکسیم اغلب به صورت یک مایع بی رنگ یا جامد سفید ظاهر می شود و دارای بوی تند و بسیار قابل اشتعال است. به عنوان واسطه در فرآیندهای سنتز شیمیایی و مواد اولیه سموم دفع آفات مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
107-29-9 Acetaldoxime

N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

ایمینودایتیک اسید پودری تقریباً سفید است که به عنوان بافر برای سیستم های بیولوژیکی و شلات دهنده فلزات استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
26239-55-4 N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

Acetophenone

استوفنون یک مایع بی رنگ با طعم تند و بوی شیرین شبیه بوی پرتقال ها به نظر می رسد. این ماده شیمیایی به عنوان یک کاتالیزور طعم دهنده ، حلال و پلیمریزاسیون برای تولید دارویی، پلاستیک و رزین مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
98-86-2 Acetophenone

Magnesium acetate tetrahydrate

منیزیم استات تتراهیدرات فرم نمکی استات هیدراته منیزیم است و می تواند به عنوان یک مکمل الکترولیت یا یک معرف در آزمایش های بیولوژی مولکولی مورد استفاده قرار گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
16674-78-5 Magnesium acetate tetrahydrate

Benzaldehyde

بنزآلدئید یک آلدهید معطر (بوی تلخ بادام)، مایع بی رنگ-زرد و در آب بسیار محلول است. برای ساخت سایر و سنتز مواد شیمیایی و به عنوان ماده نگهدارنده در مواد آرایشی، محصولات مراقبت شخصی، مواد غذایی، حلال روغن، طعم دهنده و رایحه مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
100-52-7 Benzaldehyde

Benzenesulfonic acid

بنزن سولفونیک اسید یک اسید آریل سولفونیک است که برای تشکیل نمک آلی استفاده می شود و می تواند ترکیبی برای ایجاد ساختارهای مافوق مولکولی باشد. همچنین به عنوان ماده مؤثر در مواد شوینده لباسشویی، تبدیل به سایر مواد شیمیایی خاص و ماده سلب كننده پلیمر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
98-11-3 Benzenesulfonic acid
 

Benzoic acid

بنزوئیک اسید یک اسید آلی معدنی مونوکربوکسیلیک است که در تهیه ویال برای آنالیزهای HPLC از انواع پلی آمین ها در مایعات بیولوژیکی، بافت ها و سلول های جدا شده از کشت استفاده شده است. به عنوان یک واسطه در رنگ، لاک، مواد مرطوب کننده، ترکیبات معطر، بنزوئیل کلراید و بنزوتریکلراید کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
65-85-0 Benzoic acid

Biphenyl

بیفنیل یک هیدروکربن معطر و مایعی بی رنگ است که به طور کلی به عنوان نگهدارنده میوه مرکبات استفاده می شود. همچنین برای ساخت مواد شیمیایی دیگر و یک قارچ کش به کار می رود.
CAS number ماده شیمیایی
92-52-4 Biphenyl

 (chloride Bismuth (III

کلرید بیسموت (III) یک نمک معدنی است که به عنوان کاتالیزور در الکلیز، استولیز و هیدرولیز اپوکسیدها، تهیه تییران ها از اکسیران ها با استفاده از تیوسیانات آمونیوم، آلیلاسیون الکل های بنزیل ثانویه با آلیلتری متیل سیلان و … استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
7787-60-2  chloride Bismuth

1-Butanethiol

بوتانتیول (بوتیل مرکاپتان) یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی قوی است که به عنوان یک مدل آنالیت گازی برای پاسخ سریع سنسور گاز آمپرومتریک بدون غشا استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
109-79-5 1-Butanethiol

Tween 80

تویین 80 (Polysorbate 80) یک مایع زرد چسبناک چربی و محلول در آب است. به عنوان سورفاکتانت و امولسیون کننده غیر یونی در مواد غذایی، آرایشی (ضدعفونی کننده) و برخی داروها مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین در کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آبگوشت Middlebrook 7H9 استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
9005-65-6 TWEEN 80

Tween 20

تویین 20 (Polysorbate 20) یک سورفاکتانت غیر یونی از نوع پلی ساورات است که به عنوان امولسیفایر، یک عامل شستشو در Western blots و ELISA، مرطوب کننده و طعم دهنده دهان استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
 9005-64-5 Tween 20

Trioctylamine

تریوسیل آمین یک ترکیب شیمیایی شفاف و بی رنگ در گروه آمین های آلیفاتیک است که برای استخراج اسیدهای آلی، فلزات گرانبها، مواد معدنی و به عنوان عصاره گیرنده برای پردازش سوخت راکتور استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
1116-76-3 Trioctylamine

Trimethylammonium chloride

تری متیل آمین (TMA) یک ترکیب آلی، بی رنگ، قابل اشتعال و سمی است که پس از تماس با غشاهای مخاطی باعث خوردگی و نکروز می شود. در سنتز کولین، هیدروکسید تترامتیل آمونیوم، تنظیم کننده های رشد گیاه یا علف کش ها، رزین های مبادله آنیون به شدت اساسی و مواد تسطیح مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
593-81-7 Trimethylammonium chloride

Thymol blue indicator

آبی تیمول یک پودر کریستالی قهوه ای مایل به سبز یا قرمز مایل به قهوه ای است که به عنوان شاخص pH استفاده می شود. در آب نامحلول، در الکل محلول و محلول های قلیایی را رقیق می کند.
CAS number ماده شیمیایی
76-61-9 Thymol blue indicator

Trifluoroacetic acid

تری فلوئوراستیک اسید (TFA) یک مایع بی رنگ، محلول در آب و مونوکربوکسیلیک است که به عنوان حلال، عامل جفت سازی یون در کروماتوگرافی مایع (HPLC)، تولید نمک های تری فلوئورو استات و ساخت مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
76-05-1 Trifluoroacetic acid

Trichloroethylene

تری کلر اتیلن یک مایع سنتتیک، حساس به نور، فرار، بی رنگ و يكي از متداول ترين حلال های صنعتي و مؤثر برای انواع مواد آلی است. به عنوان چربی مخصوص قطعات فلزی، ماده دفع شونده، حلال رنگ و چسب مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
79-01-6 Trichloroethylene

Trichloroacetic acid

تری کلرو استیک اسید یک جامد کریستالی بی رنگ است که به عنوان متابولیت و عامل سرطان زا نقش دارد. براي ته نشینی sLRP در پلاسما، استخراج اسید آسکوربیک از نمونه های گیاهی، تهیه استانداردهای آسکوربات، رسوب و تعیین غلظت پروتئین استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
76-03-9 Trichloroacetic acid

Toluene

تولوئن یک مایع شفاف، بی رنگ و قابل اشتعال است که به عنوان حلال آلی و پیش ماده برای سنتز بنزن استفاده مورد قرار می گیرد. هم چنین در ساخت رنگ ها، رقیق کننده های رنگ، لاک ها، چسب ها، لاستیک و در بعضی از مراحل چاپ و برنزه کردن چرم استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
108-88-3 Toluene

Thiourea

تیورا یک جامد کریستالی سفید و محلول در آب است به عنوان کروموفور و آنتی اکسیدان نقش دارد. برای ساخت سایر مواد شیمیایی در فرآوری نساجی، پشم، فرآوری سنگ معدنی، کاغذهای طرح دار و فتوکپی، رزین، رنگ، پاک کننده و دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
62-56-6 Thiourea

Tetrahydrofuran

تتراهیدروفوران (THF) به شکل مایع و یکی از قطبی ترین اترها است. به عنوان پلیمر برای ساخت الیاف پلی اورتان الاستومری، یک حلال صنعتی برای پلی وینیل کلرید (PVC) و در کروماتوگرافی مایع فاز معکوس استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
109-99-9 Tetrahydrofuran

Tetrachloroethylene

تتراکلوره اتیلن (PCE) یک هیدروکربن مایع، کلر دار، بی رنگ، فرار و غیر قابل اشتعال است که به عنوان یک واسطه شیمیایی، حلال تمیز کننده و خشک کننده، یک افزودنی الکترولیتی در ساخت باتری های لیتیوم یونی و دفع فلزات استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
127-18-4 Tetrachloroethylene

Sulfuric acid

اسید سولفوریک یک مایع روغنی متراکم و الکترولیت بسیار قوی است که میل بالایی به آب دارد. یک ماده شیمیایی مهم تجاری است که به عنوان ضدعفونی کننده مواد غذایی و لبنیات و تهیه کودها، مواد شوینده، مواد منفجره، رزین ها، پالایش نفت و … مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
7664-93-9 Sulfuric acid

Pyridine

پیریدین یک ترکیب N-heterocyclic، مایع، قابل اشتعال، بی رنگ و محلول در آب با بوی نامطبوع ماهی است. به عنوان پیش ماده در تهیه آلکیل سیلیکات ها، حل سایر مواد، تهیه نانوذرات اکسید وانادیوم، داروها، ویتامین ها، طعم دهنده های مواد غذایی، رنگ ها، محصولات لاستیکی، چسب ها، حشره کش ها و علف کش ها استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
110-86-1 Pyridine

Potassium chromate

پتاسیم کرومات به شکل جامد، کریستالی، زرد و محلول در آب است که از نظر صنعتی اهمیت دارد. در آنالیزهای شیمیایی، ساخت رنگدانه های رنگ، جوهرها و سایر ترکیبات کروم و به عنوان یک قارچ کش استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
7789-00-6 Potassium chromate

Potassium dichromate

دی کرومات پتاسیم یک جامد به رنگ قرمز نارنجی است و به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی در محیط اسیدی عمل می کند،در تهیه معرف های دی کرومات پشتیبانی شده از نانوکامپوزیت های پلیمری هیبریدی مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
7778-50-9 Potassium dichromate

Phthalic anhydride

انیدرید فتالیک به شکل جامد سوزنی و درخشان با بوی نامطبوع است که به عنوان ماده اولیه برای ساخت مواد شیمیایی دیگر از جمله پلاستیک سازها، پلی استر، رزین های آلکیدی و برخی رنگدانه ها و رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در سنتز پتالیمید، فنل فتالین و آنتراسن استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
85-44-9 Phthalic anhydride

Phenol

فنل به شکل جامد کریستالی سفید رنگ است که بیشتر در مواد آرایشی و دارویی، سنتز پپتید فاز جامد، استخراج DNA/RNA و جزئی از محلول رنگ آمیزی الكساندر مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
108-95-2 Phenol

O-cresol

O-کریزول به صورت مایع بی رنگ، زرد یا صورتی مایل به قرمز با بوی شبیه فنل است و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. دارای خواص عصبی – سمی بوده و به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
95-48-7 O-cresol

Ninhydrin

نین هیدرین به شکل کریستال یا پودر زرد روشن تا سفید است که به عنوان معرف برای تعیین کمیت اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها به روش فوتومتریک و رنگ سنجی استفاده شود.
CAS number ماده شیمیایی
485-47-2 Ninhydrin

merck-nedashimi-products

مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید:

02166074277   -   ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱  -  ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من


ادامه مطلب ...

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ

برخی از مواد پرفروش سیگما آلدریچ :  

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 
177601
2-Fluoro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
C56352
2-Chloro-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135615
2-Bromo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
245798
2-Iodo-2-methylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B75204
(±)-2-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
267848
3-Bromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
473324
1-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
250023
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
327131
(S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
277029
2-Chloro-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
306878
2-Bromo-2-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
124095
1-Bromo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
476447
1-Iodo-3-methylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
274496
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249890
1-Bromo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
301086
1-Iodo-2,2-dimethylpropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252263
1-Bromo-2-ethylbutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
304255
3-Chloro-3-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
470163
3-(Chloromethyl)pentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494348
1-Bromo-4-methylpentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
162566
2-Bromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
249416
2-Ethylhexyl bromide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
444359
2-Ethylhexyl iodide
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108502
2-Bromodecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
108499
2-Bromododecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B82308
2-Bromotridecane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154792
Dichloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
135267
Bromochloromethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
242861
Chloroiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
239992
Dibromomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
158429
Diiodomethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
374040
1-Bromo-2-fluoroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
154784
1,2-Dichloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
232750
1-Bromo-2-chloroethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
240656
1,2-Dibromoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122807
1,2-Diiodoethane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D72204
1,3-Dichloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
443719
1-Bromo-3-fluoropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
236446
1-Bromo-3-chloropropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
234478
1-Chloro-3-iodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
125903
1,3-Dibromopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
238414
1,3-Diiodopropane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D59100
1,4-Dichlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
B60800
1-Bromo-4-chlorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
434027
1-Bromo-4-fluorobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
140805
1,4-Dibromobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
396222
1-Chloro-4-iodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D122602
1,4-Diiodobutane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D69602
1,5-Dichloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521590
1-Chloro-5-iodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241660
1-Bromo-5-chloropentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
128007
1,5-Dibromopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
252131
1,5-Diiodopentane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D63809
1,6-Dichlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
521582
1-Chloro-6-iodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
241652
1-Bromo-6-chlorohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
D41007
1,6-Dibromohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
251178
1,6-Diiodohexane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
144991
1,7-Dibromoheptane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
361283
1,8-Dichlorooctane
NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS
Sigma aldrich
494402
Butane
106-97-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154954
Pentane
109-66-0
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
139386
Hexane
110-54-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
154873
Heptane
142-82-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
296988
Octane
 111-65-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigma-aldrich
N29406
Nonane
111-84-2
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D901
Decane
 124-18-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
U407
Undecane
1120-21-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
D221104
Dodecane
112-40-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
T57401
Tridecane
629-50-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
172456
Tetradecane
629-59-4
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
P3406
Pentadecane
 629-62-9
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
H6703
Hexadecane
544-76-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
128503
Heptadecane
629-78-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
O652
Octadecane
593-45-3
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
N28906
Nonadecane
629-92-5
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
219274
Eicosane
112-95-8
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
286052
Heneicosane
629-94-7
NON-AROMATIC HYDROCARBONS
sigmaaldrich
ادامه مطلب ...