post_tag شرکت abcam | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران
نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM :

شرکت Abcam یک شرکت تجارت الکترونیک در زمینه محصولات بیولوژیک است که بازخورد مشتریان عمومی را در مورد محصولات با استفاده از بررسی و رتبه بندی ارائه شده توسط مشتری ها تسهیل می کند. از سال ۲۰۱۱، این شرکت به تولید مستقیم محصولات بیولوژیک و بیوتکنولوژی منتقل شده است.

تاریخچه: این شرکت در سال ۱۹۹۸ توسط جاناتان میلنر به همراه تونی کوزریدس و دیوید Cleevely (کمک بنیانگذاران و مشاوران علمی) تاسیس شد، با این ایده که دانشمندان تحقیقاتی به راحتی بتوانند آنتی بادی های مورد نیاز خورد را در سطح اینترنت به راحتی جستجو و تهیه کنند. میلنر یک محقق فوق دکترا بود که بر روی پروتئین BRCA2 تازه کشف شده سرطان سینه را در آزمایشگاه دانشگاه کمبریج کوازارید مطالعه و پژوهش کرد. این پروژه به علت مشکلات یافتن آنتی بادی های مناسب واکنش دهندهبا کندی مواجه شده بود. این امر باعث ایجاد انگیزه ای برای ایجاد یک سرویس آنلاین که به خود و دیگر محققان در سراسر جهان برای یافتن آنتی بادی مناسب برای فعالیت های پژوهشی، شد. از زمان آغاز کار این شرکت سال ۱۹۹۸، این شرکت تنها از آنتی بادیهای موجود در بازار استفاده می کرده است. این شرکت از آنتی بادی های مرتبط با محصولات بیولوژی مانند آزمایش های سنجش ایمنی(immunoassays) به عنوان مثال کیت های SimpleStep ELISA، پپتیدها، پروتئین ها و محصولات تشخیص پروتئین از جمله کیت های رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) را عرضه می کند. شرکت Abcam همچنین مجموعه ای از محصولات غیر مرتبط با آنتی بادی مانند محصولات و مواد بیوشیمیایی، آزمایشات سلولی و ملوکولی و کیت های اپی ژنتیک (به عنوان مثال کیت های miRNA کلاسیک کریستفل) را نیز تولید و عرضه می کند. Abcam در بورس اوراق بهادار لندن ثبت شده است.

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM دستاوردها

در ماه می سال ۲۰۱۱، شرکت Abcam اعلام کرد که MitoSciences، که یک شرکت خصوصی در زمینه زیست فناوری مستقر در یوجین اورگان (ایالات متحده) و تولید کننده و توزیع کننده سیستم های ایمونولوژیک و آنتی بادی های تک سلولی با کارایی بالا، را به مالکیت خود درآورده است. محصولات: آنتی بادی های اولیه (Primary antibodies) آنتی بادی های ثانویه (Secondary antibodies) الایزا، جفت آنتی بادی همسان و Multiplex Immunoassays(ELISA, Matched Antibody Pairs and Multiplex Immunoassays) ابزارهای تصویربرداری سلول و بافت (Cell and tissue imaging tools) آزمایشات سلولی و بیوشیمیایی (Cellular and biochemical assays) پروتئین ها و پپتیدها (Proteins and Peptides) ابزار های پروتئومیکس (Proteomics tools) آگونیست ها، فعال کننده ها، آنتاگونیست ها و مهار کننده ها (Agonists, activators, antagonists and inhibitors) Lysates آزمایش های Multiplex miRNA (Multiplex miRNA assays)

نمایندگی شرکت ABCAM و لیست محصولات شرکت ABCAM

لیست محصولات شرکت ABCAM:

Annexin binding assays

۱۰X Annexin V Binding Buffer N/A ab14084 Annexin V Unlabeled Apoptosis Reagent Flow Cyt ab14193 Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14190 Annexin V-Biotin Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14165 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14142 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab14144 Annexin V-Cy3 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14143 Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14150 Annexin V-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14147 Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14153 Annexin V-EGFP Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14152 Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14085 Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab140865 X Annexin V-FITC Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14082 Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit Flow Cyt ab14155 Annexin V-PE Apoptosis Detection Kit with SYTOX Flow Cyt ab39674 Annexin V-PE Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14154 Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Flow Cyt ab14159 Annexin V-PE-Cy5 Apoptosis Detection Reagent Flow Cyt ab14158 Kinetic Apoptosis Kit (Flow Cytometry) - Annexin XII - Flow Cyt ab129816 Kinetic Apoptosis Kit (Microscopy) - Annexin XII - FM ab129817 Propidium Iodide Flow Cyt/FM ab14083

Caspases assay kits

Caspase 1 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39412 Caspase 1 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39470 Caspase 1 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102489 Caspase 2 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39794 Caspase 2 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39830 Caspase 2 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65612 Caspase 2 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102490 Caspase 3 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39383 Caspase 3 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39401 Caspase 3 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65613 Caspase 3 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65617 Caspase 3 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102491 Caspase 4 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65658 Caspase 4 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65659 Caspase 4 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102492 Caspase 5 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65660 Caspase 5 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65661 Caspase 5 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102493 Caspase 6 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39707 Caspase 6 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39709 Caspase 6 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102494 Caspase 7 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102495 Caspase 8 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab39534 Caspase 8 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab39700 Caspase 8 (active) FITC Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65614 Caspase 8 (active) Red Staining Kit adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65618 Caspase 8 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102496 Caspase 9 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65607 Caspase 9 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65608 Caspase 9 (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65615 Caspase 9 (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65619 Caspase 9 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102497 Caspase 10 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65662 Caspase 10 Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab65663 Caspase 10 Inhibitor Drug Detection Kit Caspase inhibitor-treated cells F ab102498 Caspase 12 Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65664 pan Caspase (active) FITC Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65611 pan Caspase (active) Red Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab65616 Caspase Family Substrate Kit II Plus (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab102487 Caspase Family Substrate Kit II Plus (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab102488 Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112130 Generic Caspase Activity Assay (Fluorometric - Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112131 Caspase Cascade Screening Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab102499

Calpain and cathepsin assays

Calpain Activity Assay Kit Cell lysate F ab65308 Cathepsin B Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65300 Cathepsin D Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65302 Cathepsin G Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate C ab126780 Cathepsin H Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65305 Cathepsin K Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65303 Cathepsin L Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65306 Cathepsin S Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab65307

Mitochondrial Transmembrane Potential assays

JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112133 Kit (Flow Cytometry) JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112134 (Microplate) Mitochondrial Transmembrane Potential Apoptosis Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab65310 Detection Kit NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112149 (Flow Cytometry) NIR Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (Microplate) Adherent cells, suspension cells F ab112150 Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab138898 (Flow Cytometry) Orange Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab138899 (Microplate) TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Adherent cells, suspension cells C/F ab113852

DNA Ladder and Fragmentation

Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells and tissue - ab65627 Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells AG ab66090 Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue AG ab66093 In Situ Direct DNA Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab66108 In Situ BrdU-Red Fragmentation Assay Kit (TUNEL assay) Tissue, adherent cells Flow Cyt ab66110

Other apoptosis kits

۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073 Apoptosis Membrane Blebbing Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133124 Autophagy/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells F/FM ab133075 Cytochrome c Releasing Apoptosis Assay Kit Cell lysate WB ab65311 Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172 Lysosome/Cytotoxicity Dual Staining Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133078 Nuclear Apoptosis Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab112151 Apoptosis inducers Apoptosis Inducer Kit (Ready-to-use) Live cells - most common cell culture types Contains Actionomycin D:50ul ab102480 Camptothecin: 1ml Cycloheximide (28%): 1ml Dexamethasone: 1ml Etoposide: 100ul

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83359 urine, plasma, serum ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, cell culture medium, L/B ab65313 urine, plasma, serum ATP Colorimetric/Fluorometric Assay Kit Cell lysate, cell culture medium, C/F ab83355 urine, plasma, serum Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116 Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117 Cell Cytotoxicity Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells C ab112118 Cell Cytotoxicity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112119 Cell Viability Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123 Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501 LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65391 LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65393 Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470 Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells C ab65473 Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells C ab65475 Senescence Detection Kit Adherent cells , tissue IHC-Fr/IHC-P ab65351

Glutathione assay kits

Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322 Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530 Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461 GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric - Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881 GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325 GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lystaes, urine, plasma, serum C/A ab65326 Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab11213

Cell damage kits

Product Sample Detection Product name type code ۷-AAD/CFSE Cell-Mediated Cytoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/ FM ab133073 Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459 Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712 ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359 ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313 ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355 Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65346 Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656 Catalase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83464 Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343 Glutathione Detection Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65322 Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102530 Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83461 Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389 GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric - Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881 GST Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65325 GST Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum C/A ab65326 Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112132 Hydrogen Peroxide Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A/F ab102500 NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348 NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate ,urine, plasma, serum A ab65349 Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327 Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328 Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65354 Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83463 Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65329 Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344 Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102522

Cell viability, proliferation and senescence

ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359 ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313 ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355 Beta galactosidase Detection kit Adherent cells, suspension cells H ab102534 Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116 Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117 Cell Viability Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, urine, plasma, serum L/B ab65314 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Blue) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112120 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Dual Green/Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112121 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112122 Cell Viability Assay Kit (Fluorometric - Near InfraRed) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt/FM/F ab112123 Cell Proliferation Fluorescence Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab102501 LDH-Cytotoxicity Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65391 LDH-Cytotoxicity Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65393 Cell Lysis Solution for ab65393 - - ab128687 Live-Dead Cell Staining Kit Adherent cells, suspension cells FM ab65470 Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473 Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475 Senescence Detection Kit Adherent cells, tissue H ab65351

DNA damage and cell cycle arrest kits

Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112116 Cell Cycle Assay Kit (Fluorometric - Red) Adherent cells, suspension cells Flow Cyt ab112117 Quick Cell Proliferation Assay Kit Adherent cells, suspension cells A ab65473 Quick Cell Proliferation Assay Kit II Adherent cells, suspension cells A ab65475 p53 (pS392) + Total p53 Dual Staining Kit Adherent cells IF ab133071 p53 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133068 Propidium Iodide - Flow Cyt/FM ab14083 DNA Damage - AP sites - Assay Kit (Colorimetric) Purified damaged DNA C ab65353 DNA Damage - AP sites - Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab133076

Oxidative stress assay kits

Aconitase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83459 Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65346 Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab65656 Catalase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab83464 DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Adherent cells, suspension cells C/F ab113851 Glutathione Detection Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine F ab65322 Glutathione Peroxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab102530 Glutathione Reductase (GR) Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83461 GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit (Fluorometric - Green) Cell lysate, plasma, urine F ab138881 GST Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine C/A ab65326 GST Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab65325 Hydrogen Peroxidase Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, suspension cells FM ab138874 Hydrogen Peroxide Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102500 Hydrogen Peroxide Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared) Cell culture extracts F ab138886 Intracellular GSH Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112132 Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts, plasma A ab133085 Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970 Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Colorimetric) TC supernatant, plasma, serum, urine A ab105136 Myeloperoxidase (MPO) Assay Kit (Fluorometric) TC supernatant, plasma, serum, urine F ab111749 NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65348 NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65349 Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65328 Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65327 Superoxide Dismutase Activity Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65354 Thioredoxin (TrxR) Reductase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A ab83463 Total Antioxidant Capacity Assay Kit Cell lysate, plasma, serum, urine A ab65329 Xanthine Oxidase Assay Kit TC supernatant, plasma, serum, urine A/F ab102522

General kinase assay kits

Universal Kinase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, purified protein F ab138879

AMPK, Insulin and Leptin signaling kits

Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334 Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333 Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517 Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532 Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426 Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitivity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923 Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529 Glycogen Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65620 Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335

GSK3/WNT signaling kits

AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786

Ion and metals signaling

Ammonia Assay Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab83360 Ammonia Assay Kit - Modified Berthelot - (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509 Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372 Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510 Iron Assay Kit Cell lysate, plasma and serum, urine A ab83366 Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506 Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

JNK/SAP signaling kits

JNK Activity Screening Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65784

Lipid signaling kits

PAF Acetylhydrolase Assay Kit Cell lysate, plasma, tissue homogenate A ab133088 PAF Acetylhydrolase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds A ab133091 cytosolic Phospholipase A2 Assay Kit Cell culture extracts, tissue extracts A ab133090 secretory Phospholipase A2 Assay Kit Plasma A ab133089 PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133113 PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133107 PPAR delta Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133106 PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133101 Sphingomyelin Assay Kit (Colorimetric) Plasma, serum A ab133118 Sphingomyelin Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138877 Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts, whole blood F ab138876 Sphingomyelinase Assay Kit (Fluorometric - indirect) Cell lysate, saliva, serum, tissue extracts, urine F ab133108 SREBP-2 Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133114

MAPK signaling kits

ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Adherent cells, suspension cells, nuclear extracts A ab133074 ERK/MAPK (pT202/pY204) Translocation Adherent cells IF ab133123 Assay Kit (Cell-based) p38 MAPK (pT180/pY182) Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133121

PI3 Kinase/AKT/mTOR signaling kits

Product Sample Detection Product name type code AKT Activity Assay Kit Cell lysate, tissue extracts WB ab65786 PI3 Kinase Assay Kit Purified protein TLC ab128503

Phosphate signaling kits

Acid Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83367 Acid Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83370 ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83359 ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313 ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/C/F ab83355 Alkaline Phosphatase Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83369 Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab83371 Alkaline Phosphatase Assay Kit (Fluorometric - Near Infrared) Cell culture extracts, TC supernatant F ab138887 Phosphate Assay Kit (Colorimetric) Cel lysate, urine, plasma, serum A ab65622 Phosphate Assay Kit (Fluorometric) Cel lysate, urine, plasma, serum F ab102508 Pyrophosphate Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112155

Second messenger kits

cAMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65355 cGMP Direct Immunoassay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65356 Nitric Oxide Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, urine, plasma, serum F ab65327 Nitric Oxide Assay Kit (Colorimetric) Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65328 Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505 Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114 Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115 Fluo-8 Medium removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128 Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129 Resources: www.abcam.com/cellsignalingkits 15 Cell signaling Second messenger kits (continued) Product Sample Detection Product name type code Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156 Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157

Small GTPases signaling kits

Rac Activation Kit Cell culture extracts WB ab139586 Ral Activation Kit Cell culture extracts WB ab128506 Rap Activation Kit Cell culture extracts WB ab128505 Ras activation Kit Cell culture extracts WB ab128504

Ubiquitin Proteasome pathway kits

Proteasome Activity Assay Kit Cell lysate F ab107921 Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric - Green) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112152 other biological fluids Proteasome Activity Assay Kit (Fluorometric - Red) Cell culture extracts, plasma, whole blood, F ab112153 other biological fluids Proteasome 20S Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112154

F-actin staining kits

F-actin Staining Kit - Blue Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 350/450nm ab112124 cell-free experiments F-actin Staining Kit - Green Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 500/520nm ab112125 cell-free experiments F-actin Staining Kit - Orange Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 550/575nm ab112126 cell-free experiments F-actin Staining Kit - Red Fluorescence Fixed tissue sections, fixed cells or 594/610nm ab112127 cell-free experiments

Lysosomal staining kits

Lysosomal Staining Kit - Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 360/445nm ab112135 Lysosomal Staining Kit - Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/525nm ab112136 Lysosomal Staining Kit - Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/480nm ab112138 (large stokes shift) Lysosomal Staining Kit - Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138895 Lysosomal Staining Kit - Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/590nm ab112137 Lysosomal Staining Kit - Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 590/620nm ab138896

Mitochondrial staining kits

Mitochondrial Staining Kit - Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab112143 Mitochondrial Staining Kit - Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 405/550nm ab138897 Mitochondrial Staining Kit - Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 545/575nm ab112144 Mitochondrial Staining Kit - Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 580/600nm ab112145

Cell tracking staining kits

Cell Tracking Staining Kit - Blue Fluorescence Live adherent & suspension cells 359/461 nm ab138890 Cell Tracking Staining Kit - Green Fluorescence Live adherent & suspension cells 490/520nm ab138891 Cell Tracking Staining Kit - Orange Fluorescence Live adherent & suspension cells 540/560nm ab138892 Cell Tracking Staining Kit - Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 575/600nm ab138893 Cell Tracking Staining Kit - Deep Red Fluorescence Live adherent & suspension cells 637/650nm ab138894

Other cellular staining reagents

CFSE - Cell Labeling Kit Adherent cells, suspension cells 492/517nm ab112143 CyTrack Orange - nuclear & cytoplasmic staining Adherent cells, suspension cells 457-488-549/615nm ab109203 DRAQ5 - nuclear staining Adherent cells, suspension cells 646/697nm ab108410 DRAQ7 - nuclear staining Fixed adherent and suspension 644/697nm ab109202 cells, fixed tissue sections Fluoroshield Mounting Medium with DAPI Fixed adherent and suspension 359/461 nm ab104139 cells, fixed tissue sections Propidium Iodide Fixed adherent and suspension 536 / 617 nm ab14083

Sample preparation kits Chromatin Extraction Kit Chromatin or DNA-protein complex for ChIP, in vitro protein-DNA binding ab117152 assays and nuclear enzyme assays. Histone Extraction Kit Histone protein for histone detection ab113476 Nuclear Extraction Kit Nuclear protein for enzyme assay activity or protein detection ab113474 Nuclear (nucleic acid-free) Extraction Kit Nuclear protein (no nucleic acid) for protein detection ab113477 Whole Cell Extraction Kit Whole cell protein for enzyme assay activity or protein detection ab113475

Bisulfite modification Kits Methylated control DNA kit Methylation-positive control for bisulfite conversion treatments ab117125 DNA purification & modification kit DNA isolation and bisulfite conversion from sample (two separate steps) ab117124 Bisulfite modification kit - whole cell Direct bisulfite conversion from cells or tissue ab117126 Fast DNA modification kit Bisulfite conversion of purified DNA ab117127

DNA methylation kits MBD2 Binding Activity Quantification Assay Kit Measurement of MBD2 binding activity to methylated DNA ab113473 MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450 MBD2 ChIP Kit - Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451 Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133 ChIP Kit - DNA Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135 ChIP Kit Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136 ChIP Kit - tissue Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134 (hMeDIP) ChIP Kit Methylated DNA Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total methylated DNA ab117128 Methylated DNA Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total methylated DNA ab117129 Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Colorimetric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117130 Hydroxymethylated DNA Quantification Kit Fluorometric measurement of total hydroxymethylated DNA ab117131

DNMT and demethylase activity kits DNMT Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of DNMT activity ab113467 DNMT Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of DNMT activity ab113468 DNMT1A Assay Kit Determination of DNMT1 protein amount ab113469 DNMT3A Assay Kit Determination of DNMT3A protein amount ab113470 DNMT3B Assay Kit Determination of DNMT3B protein amount ab113471 DNMT1 Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT1 inhibitor molecules ab113465 DNMT3B Inhibitor Screening Assay Kit Screening of DNMT3B inhibitor molecules ab113466 DNA demethylase (total) activity Measurement of total activity of DNA demethylase enzymes ab113472

Histone modification detection and quantification kits Histone H3 total Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115091 Histone H3 total Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of total Histone H3, independently of its modification state ab115092

Histone acetylation detection kits Histone Acetyl Transferase Activity Colorimetric detection of HAT activity ab65352 Assay Kit (Colorimetric) Histone Acetyl Transferase Inhibitor Fluorometric evaluation of HAT inhibitors ab133099 Screening Assay Kit Histone H3 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H3 ab115102 Histone H4 Acetylation Assay Kit Measurement of global acetylation of Histone H4 ab115103 Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H3 ab115124 Fast Kit (Colorimetric) Histone H3 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131561 Fast Kit (Fluorometric) Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab115125 Fast Kit (Colorimetric) Histone H4 Total Acetylation Detection Detection and quantification of acetylated Histone H4 ab131562 Fast Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K9) Assay Kit (In situ) Measurement of acetylated K9 on Histone H3 from cells ab115101 Histone H3 (acetyl K9) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115104 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (acetyl K9) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K9 on Histone H3 ab115105 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K14) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115106 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (acetyl K14) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K14 on Histone H3 ab115107 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K18) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115108

Histone H3 (acetyl K18) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K18 on Histone H3 ab115109 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K23) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115110 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (acetyl K23) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K23 on Histone H3 ab115111 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K36) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115112 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (acetyl K36) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K36 on Histone H3 ab115113 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (acetyl K56) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115114 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (acetyl K56) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K56 on Histone H3 ab115115 Assay Kit (Fluorometric) Histone H4 (acetyl K5) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115116 Assay Kit (Colorimetric) Histone H4 (acetyl K5) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K5 on Histone H4 ab115117 Assay Kit (Fluorometric) Histone H4 (acetyl K8) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115118 Assay Kit (Colorimetric) Histone H4 (acetyl K8) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K8 on Histone H4 ab115119 Assay Kit (Fluorometric) Histone H4 (acetyl K12) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115122 Assay Kit (Colorimetric) Histone H4 (acetyl K12) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K12 on Histone H4 ab115123 Assay Kit (Fluorometric) Histone H4 (acetyl K16) Quantification Colorimetric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115120 Assay Kit (Colorimetric) Histone H4 (acetyl K16) Quantification Fluorometric measurement of acetylated K16 on Histone H4 ab115121 Assay Kit (Fluorometric)

Histone deacetylase detection kits SIRT1 Screening Assay Kit (FRET-based) FRET-based evaluation of SIRT1 inhibitor or activator compounds ab133126 SIRT2 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT2 inhibitor or activator compounds ab133082 SIRT3 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT3 inhibitor or activator compounds ab133129 SIRT6 Screening Assay Kit Fluorometric evaluation of SIRT6 inhibitor or activator compounds ab133083

Histone methyltransferase detection kits Histone H3 (K4) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone methyltransferase activity ab113452 Quantification Assay Kit Histone H3 (K9) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone methyltransferase activity ab113453 Quantification Assay Kit Histone H3 (K27) Methyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K27) histone methyltransferase activity ab113454 Quantification Assay Kit Histone H3 (K4) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K4) histone demethylase activity ab113455 Quantification Assay Kit Histone H3 (K9) Demethyltransferase Activity Measurement of Histone H3 (K9) histone demethylase activity ab113458

Histone demethylase activity detection kits KDM1/LDS1 Inhibitor Assay Kit Screening of KDM1/LSD1 inhibitor molecules ab113456 KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit Measurement of KDM1/LSD1 activity (indirect detection) ab113457 KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113459 KDM1/LDS1 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM1/LSD1 activity ab113460 KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113461 KDM4/JMJD2 Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM2/JMJD2 activity ab113462 KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of KDM5/JARID activity ab113463 KDM5/JARID Activity Quantification Kit (Fluorometric) Fluorometric measurement of KDM5/JARID activity ab113464

Histone methylation detection kits Histone H3 (methyl K4) Assay Kit Measurement of methylated K4 on Histone H3 ab115048 Histone H3 (methyl K4) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K4 on Histone H3 directly from cells ab115046 Histone H3 (methyl K9) Assay Kit Measurement of methylated K9 on Histone H3 ab115049 Histone H3 (methyl K9) Assay Kit (In Situ) Measurement of methylated K9 on Histone H3 directly from cells ab115047 Histone H3 (methyl K27) Assay Kit Measurement of methylated K27 on Histone H3 ab115050 Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115051 Histone H3 (tri methyl K27) Assay Kit (In Situ) Measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 from cells ab115045 Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115054 Kit (Colorimetric) Histone H3 (mono-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K4 on Histone H3 ab115055 Kit (Fluorometric) Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115052 Kit (Colorimetric) Histone H3 (di-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K4 on Histone H3 ab115053 Kit (Fluorometric) Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115056 Kit (Colorimetric) Histone H3 (tri-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K4 on Histone H3 ab115057 Kit (Fluorometric) Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115058 Kit (Colorimetric) Histone H3 (pan-methyl K4) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K4 on Histone H3 ab115059 Kit (Fluorometric) Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115060 Kit (Colorimetric) Histone H3 (mono-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K9 on Histone H3 ab115061 Kit (Fluorometric) Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115062 Histone H3 (di-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K9 on Histone H3 ab115063 Kit (Fluorometric) Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115064 Histone H3 (tri-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K9 on Histone H3 ab115065 Kit (Fluorometric) Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115066 Kit (Colorimetric) Histone H3 (pan-methyl K9) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K9 on Histone H3 ab115067 Kit (Fluorometric) Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115068 Kit (Colorimetric) Histone H3 (mono-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of mono-methylated K27 on Histone H3 ab115069 Kit (Fluorometric) Histone H3 (di-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115070 Histone H3 (di-methyl K37) Quantification Fluorometric measurement of di-methylated K27 on Histone H3 ab115071 Kit (Fluorometric) Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Kit (Colorimetric) Colorimetric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115072 Histone H3 (tri-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of tri-methylated K27 on Histone H3 ab115073 Kit (Fluorometric) Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Colorimetric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab115074 Kit (Colorimetric) Histone H3 (pan-methyl K27) Quantification Fluorometric measurement of pan-methylated K27 on Histone H3 ab131560

Histone methylation detection kits Histone H3 (mono-methyl K36) Colorimetric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115075 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (mono-methyl K36) Fluorometric measurement of mono-methylated K36 on Histone H3 ab115076 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (di-methyl K36) Colorimetric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115077 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (di-methyl K36) Fluorometric measurement of di-methylated K36 on Histone H3 ab115078 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (tri-methyl K36) Colorimetric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115079 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (tri-methyl K36) Fluorometric measurement of tri-methylated K36 on Histone H3 ab115080 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (pan-methyl K36) Colorimetric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115081 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (pan-methyl K36) Fluorometric measurement of pan-methylated K36 on Histone H3 ab115082 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (mono-methyl K79) Colorimetric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115083 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (mono-methyl K79) Fluorometric measurement of mono-methylated K79 on Histone H3 ab115084 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (di-methyl K79) Colorimetric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115085 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (di-methyl K79) Fluorometric measurement of di-methylated K79 on Histone H3 ab115086 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (tri-methyl K79) Colorimetric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115087 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (tri-methyl K79) Fluorometric measurement of tri-methylated K79 on Histone H3 ab115088 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H3 (pan-methyl K79) Colorimetric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115089 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H3 (pan-methyl K79) Fluorometric measurement of pan-methylated K79 on Histone H3 ab115090 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H4 (mono-methyl K20) Colorimetric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115093 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H4 (mono-methyl K20) Fluorometric measurement of mono-methylated K20 on Histone H4 ab115094 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H4 (di-methyl K20) Colorimetric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115095 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H4 (di-methyl K20) Fluorometric measurement of di-methylated K20 on Histone H4 ab115096 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H4 (tri-methyl K20) Colorimetric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115097 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H4 (tri-methyl K20) Fluorometric measurement of tri-methylated K20 on Histone H4 ab115098 Quantification Kit (Fluorometric) Histone H4 (pan-methyl K20) Colorimetric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115099 Quantification Kit (Colorimetric) Histone H4 (pan-methyl K20) Fluorometric measurement of pan-methylated K20 on Histone H4 ab115100 Quantification Kit (Fluorometric) Histone phosphosphorylation detection kits Product Application Product name code Histone H3 (phospho S10) Measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 directly from cells ab115126 Assay Kit (In Situ) Histone H3 (phospho S10) Colorimetric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115127 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (phospho S10) Fluorometric measurement of phosphorylated S10 on Histone H3 ab115128 Assay Kit (Fluorometric) Histone H3 (phospho S28) Colorimetric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115129 Assay Kit (Colorimetric) Histone H3 (phospho S28) Fluorometric measurement of phosphorylated S28 on Histone H3 ab115130 Assay Kit (Fluorometric)

Sumoylation detection kits Global Protein Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated protein ab115131 HDAC1 Sumoylation Assay Kit Measurement of global sumoylated HDAC1 ab115132

in vitro DNA/Protein interaction DNA/ protein Binding Assay Kit (Colorimetric) Colorimetric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117139 DNA/ protein Binding Assay Kit (Fluorometric) Fluorometric detection of interaction of transcription factors with dsDNA of your own design ab117140 ATF2 (pT69/pT71) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ATF2 binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133074 CREB (pS133) Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific CREB binding activity to dsDNA cAMP response elements ab133117 ChREBP Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific ChREBP binding activity to dsDNA carbohydrate ab133103 response elements HIF-1 alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific HIF-1 alpha binding activity to dsDNA HIF-1 alpha ab133104 response elements NF-kB p50 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p50 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133105 response elements NF-kB p50/p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of NF-kB binding activity to dsDNA NF-kB response elements ab133128 NF-kB p65 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific NF-kB p65 subunit binding activity to dsDNA NF-kB ab133112 response elements PPAR (alpha, delta, gamma) Transcription Factor Colorimetric detection of-- PPARs binding activity to dsDNA PPAR response elements ab133113 Assay Kit PPAR alpha Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR alpha binding activity to dsDNA PPAR ab133107 response elements PPAR delta Transcriprtion Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR delta binding activity to dsDNA PPAR ab133106 response elements PPAR gamma Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific PPAR gamma binding activity to dsDNA PPAR ab133101 response elements SREBP-1 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-1 binding activity to dsDNA SREBP ab133125 response elements SREBP-2 Transcription Factor Assay Kit Colorimetric detection of specific SREBP-2 binding activity to dsDNA SREBP ab133111 response element

in vivo DNA/Protein interaction ChIP Kit - One Step One step immunoprecipitation of mammalian DNA ab117138 ChIP Kit - Plants Immunoprecipitation of plant DNA ab117137 ChIP Kit - Histone H3 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 ab117148 ChIP Kit - Histone H3 (acetyl) - Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H3 from tissue ab117150 ChIP Kit - Histone H4 (acetyl) Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 ab117149 ChIP Kit - Histone H4 (acetyl) - Tissue Immunoprecipitation of pan-acetylated Histone H4 from tissue ab117151 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K4) Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 ab117143 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K4) - Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K4 on Histone H3 from tissue ab117145 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K9) Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 ab117141 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K9) - Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K9 on Histone H3 from tissue ab117144 ChIP Kit - Histone H3 (tri-methyl K9) Immunoprecipitation of tri-methylated K9 on Histone H3 ab117142 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K27) Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 ab117146 ChIP Kit - Histone H3 (methyl K27) - Tissue Immunoprecipitation of pan-methylated K27 on Histone H3 from tissue ab117147 MBD2 ChIP Kit Immunoprecipitation of MBD2 from cells ab113450 MBD2 ChIP Kit - Tissue Immunoprecipitation of MBD2 from tissue ab113451 Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from nuclear extracts ab117133 ChIP Kit - DNA Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from cells ab117135 ChIP Kit Methylated DNA Immunoprecipitation (MeDIP) Immunoprecipitation of 5-mC (methylated cytosine) residue from tissue ab117136 ChIP Kit - tissue Hydroxymethylated DNA Immunoprecipitation Immunoprecipitation of 5-hmC (hydroxymethylated cytosine) residue ab117134 (hMeDIP) ChIP Kit

Alcohol assay kits Alcohol Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102533 Aldehyde Quantification Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts A ab112113 Aldehyde Quantification Assay Kit (Fluorometric) Cell culture extracts F ab138882 Ethanol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65343 Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337

Amino acid assay kits Alanine Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab105134 Ammonia Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83360 Ammonia Assay Kit - Modified Berthelot - (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102509 Ascorbic Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65346 Ascorbic Acid Assay Kit (Biological Samples) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65656 Aspartate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102512 Branched Chain Amino Acid TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83374 Acetyl CoA Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102504 Creatine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65339 Creatinine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65340 Glutamate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83389 Glutamate Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, other biological fluids F ab138883 Glutamate Dehydrogenase Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102527 Glutamate Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate F ab138885 Glutamic Oxaloacetic Transaminase Activity Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab105135 Inosine Quantification Assay Kit (Flurometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab126286 L-Alanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83394 L-Amino Acid Asay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65347 L-Carnitine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83392 Phenylalanine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab83376 Sarcosine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65338 Trypsin Activity TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531 Urea Assay Kit Cell lysates, urine, plasma, serum A ab83362 Uric Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344

Angiogenesis and coagulation assay kits Factor VII Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108830 Factor X Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma A ab108833 In Vitro Angiogenesis Assay Kit Adherent cells, suspension cells FM ab133119 Plasminogen activator Inhibitor Type 1 Human TC supernatants A ab108894 Chromogenic Activity Kit Renin Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate A ab138875 Renin Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds ab133092 Tissue type Plasminogen Activator Human TC supernatants A ab108905 Chromogenic Activity Assay Kit Tissue Factor Human Chromogenic Activity Assay Kit TC supernatants, plasma, tissue A ab108906 Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab108915 Chromogenic Activity Assay Kit Urokinase type Plasminogen Activator Human TC supernatants, plasma A ab65337 Chromogenic Activity Assay Kit-Direct Assay

Coenzyme and cofactor assay kits ADP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83359 ADP/ATP Ratio Assay Kit (Bioluminescent) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum L/B ab65313 ATP Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A/F ab83355 ATP Detection Assay Kit (Luminescent) Adherent cells, suspension cells L ab113849 ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109714 tissue extracts, cell lysate ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, tissue, suspension cells, A ab109716 tissue extracts, cell lysate Coenzyme A Detection Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A/F ab102504 Coenzyme A Detection Kit (Fluorometric - Green) Cell culture extracts, tissue extracts, cell lysate F ab138889 Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366 Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506 NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348 NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349 PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546 Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Ion and Metal assay kits Aconitase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum C ab83459 Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109712 Calcium Detection Kit (Colorimetric) Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102505 Calcium Assay Kit (Luminometric) Adherent cells, suspension cells L ab112114 Calcium Quantification Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112115 Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112128 Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112129 Rhod-4 Medium Removal No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112156 Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit Adherent cells, suspension cells F ab112157 Chloride Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83372 Cobalt Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102510 Hemin Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65332 Iron Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab83366 Magnesium Detection Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102506 Zinc Quantification Kit Cell lysate, culture medium, urine, plasma, serum A ab102507

Citric acid cycle/Intermediary metabolism assay kits Alpha Ketoglutarate (alpha KG) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83431 Citrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83396 Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337 Fumarate Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102516 Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatants A ab133130 Isocitrate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83424 Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102528 Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391 NAD/NADH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65348 NADP/NADPH Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab65349 Oxaloacetate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83428 PicoProbe™ Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546 Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65342 Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432 Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, tissue A/C ab110671 (Activity + Quantity) Microplate Assay Kit Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, tissue A/C ab109902 Activity Microplate Assay Kit Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, tissue A/C ab110174 Quantity Microplate Assay Kit

Lipid metabolism/Diabetes assay kits Acetylcholinesterase Assay Kit (Colorometric) Cell culture extracts, whole blood A ab138871 Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric - Green) Cell culture extracts, whole blood F ab138872 Acetylcholinesterase Assay Kit (Fluorometric - Red) Cell culture extracts, whole blood F ab138873 Acetyl CoA Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum F ab87546 Adipogenesis Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133102 Adipogenesis Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102513 Adipolysis Assay Kit Adherent cells, TC supernatants A/H ab133115 beta Hydroxybutyrate (beta HB) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83390 CETP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65383 CETP Inhibitor Drug Screening Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65385 Cholesterol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells FM ab133116 Cholesterol/Cholesteryl Ester Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102515 Cholesterol/Cholesteryl Ester Quantitation Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65359 Choline/Acetylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65345 Free Fatty Acid Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65341 Free Glycerol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65337 Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333 Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517 Glucose Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532 Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426 Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923 Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529 Glycerol Assay Kit (Cell-based) Adherent cells, cell culture media, TC supernatant A ab133130 Hepatic Lipid Accumulation/ Steatosis Assay Kit Adherent cells A/H ab133131 HDL and LDL/VLDL Cholesterol Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65390 HDL Precipitation Buffer for ab65390 - - ab105138 Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102526 LDL Uptake Assay Kit (Cell-based) Adherent cells IF ab133127 Lipase Detection kit I TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102524 Lipase Detection kit II - HTP TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102525 Lipase Detection Kit III (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab118969 Lipid Hydroxyperoxide (LPO) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue extracts A ab133085 Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit Cell culture extracts, plasma, tissue A/F ab118970 Lipoxygenase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133087 Lysyl Oxidase Activity Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112139 Myeloperoxidase (MPO) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133080 Phosphatidylcholine Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83377 PLTP Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65386 PLTP Inhibitor Drug Screening Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum F ab65387 Triglyceride Quantification Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65336

Sugar metabolism assay kits Uric Acid Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65344 Amylase Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102523 ChREBP Translocation Assay Kit (Cell-based) Adherent cells H ab133120 Dipeptidyl peptidase IV (DPP4) Inhibitor Screening Assay Kit Pharmarcological compounds F ab133081 Fructose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83380 Galactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83382 Galactose and Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83378 Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65333 Glucose Detection Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102517 Glucose 6 Phosphate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83426 Glucose 6 Phosphate Assay Kit (High Sensitvity) TC supernatants, urine, plasma, serum F ab107923 Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102529 Glucose Dehydrogenase Detection Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102532 Glucose Oxidase Assay Kit (Fluorometric) Plasma, urine, other biological fluids F ab138884 Glucose Uptake Assay Kit (Colorimetric) Adherent cells, suspension cells A ab136955 Glucose Uptake Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab136956 Glucose and Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65334 Hexokinase Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells, tissue, F ab136957 tissue extracts, serum D-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83429 L-Lactate Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65331 L-Lactate Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab65330 Lactate Dehydrogenase Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab102526 Lactose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83384 Malate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83391 Maltose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab83388 Maltose and Glucose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65335 Neuraminidase Assay Kit (Fluorometric - Blue) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts, F ab138888 cell culture medium, TC supernatants Pyruvate Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A ab65342 Pyruvate Kinase (PK) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83432 Sialic Acid (NANA) Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83375 Starch Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83393

Other metabolism assay kits Sucrose Assay Kit TC supernatants, urine, plasma, serum A/F ab83387 Asparaginase Activity Assay Kit Cell lysate, milk, other biological fluids A/F ab107922 Beta Secretase Activity Assay Kit (Fluorometric) Cell lysate, culture media, urine, plasma, serum F ab65357 Beta Secretase Inhibitor Screening Assay Kit Pharmacological compounds F ab133072 Formaldehyde Assay Kit Urine F ab133084 Formate Assay Kit Cell lysate, urine, plasma, serum A ab111748 MDR Assay Kit (Fluorometric) Adherent cells, suspension cells F ab112142 MMP Activity Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112146 MMP Activity Assay Kit (Fluorometric - Red) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112147 MMP-1 Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118973 MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric - Green) Adherent cells, suspension cells, cell culture extracts F ab112148 MMP-3 Activity Assay Kit (Fluorometric) TC supernatants, cell culture extracts, tissue, F ab118972 urine, plasma, serum Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit Compound inhibitors F ab118971 Protein Carbonyl Content Assay Kit protein-containing samples A ab126287 Trypsin Activity Assay Kit (Colorimetric) TC supernatants, urine, plasma, serum A ab102531

Microplate assay kits Aconitase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A 109712 ATP synthase Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue, Suspension cells, A 109714 Tissue Extracts, Cell Lysate ATP synthase Specific Activity Microplate Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue, A ab109716 Tissue Extracts, Cell Lysate Complex I Enzyme Activity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab109721 Complex II Enzyme Activity Microplate Assay Kit Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109908 Complex IV Human Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109909 Assay Kit Complex IV Human Specific Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109910 Assay Kit Complex IV Rodent Enzyme Activity Microplate Mitochondria, tissue homogenate or cell lysate A ab109911 Assay Kit Cytochrome c Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110172 Frataxin Protein Quantity Microplate Assay Kit Cell culture extracts, Tissue A ab110173 MitoTox™ Complex I OXPHOS Activity Mitochondria A ab109903 Microplate Assay MitoTox™ Complex II OXPHOS Activity Mitochondria A ab109904 Microplate Assay MitoTox™ Complex III OXPHOS Activity Mitochondria A ab109905 Microplate Assay MitoTox™ Complex IV OXPHOS Activity Mitochondria A ab109906 Microplate Assay MitoTox™ Complex V OXPHOS Activity Mitochondria A ab109907 Microplate Assay Pyruvate dehydrogenase (PDH) Combo Cell culture extracts, Tissue A/C ab110671 (Activity + Quantity) Microplate Assay Kit Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Cell culture extracts, Tissue A/C ab109902 Activity Microplate Assay Kit Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Cell culture extracts, Tissue A/C ab110174 Quantity Microplate Assay Kit Dipstick assay kits Product Sample Detection Product name type code Complex I Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109720 Complex I Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109722 Complex I Rodent Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109875 Complex IV Human Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture supernatant, Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109876 Complex IV Human Protein Quantity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109877 Complex IV Rodent Enzyme Activity Dipstick Assay Kit Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109878 Frataxin Protein Quantity Dipstick Assay Kit Whole Blood DR/SC ab109881 MetaPath™ Fatty Acid Oxidation 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109880 ۳۳ Dipstick assay kits (continued) Product Sample Detection Product name type code MetaPath™ Mito Disease 4-Plex Dipstick Array Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109879 Pyruvate dehydrogenase (PDH) Enzyme Activity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109882 Dipstick Assay Kit Pyruvate dehydrogenase (PDH) Protein Quantity Cell culture extracts, Tissue DR/SC ab109883 Dipstick Assay Kit

Cellular activity and staining kits CFSE - Cell Labeling Kit Cells F ab113853 DCFDA - Cellular Reactive Oxygen Species Cells F ab113851 Detection Assay Kit JC1 - Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113850 Luminescent ATP Detection Assay Kit Cells L ab113849 Mitochondrial Viability Stain Cells F ab129732 TMRE—Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit Cells F ab113852

Cell fractionation and mitochondrial isolation kits Cell Fractionation Kit - HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718 Cell Fractionation Kit Standard Cells / tissue WB, dot blot, ELISA ab109719 Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110168 enzyme analysis Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, ab110169 (with Dounce Homogenizer) enzyme analysis Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110170 enzyme analysis Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, ab110171

Isolation and Preparation kit ۱۰kD Spin Column - - ab93349 Apoptotic Cell Enrichment Kit Cell culture sample preparation ab65782 Apoptotic DNA Ladder Isolation Kit Apoptotic cells, apoptotic tissue extraction DNA fragments ab65627 Apoptotic DNA Ladder Detection Kit Apoptotic cells detection DNA fragments on AG ab66090 beta galactosidase Detection Culture cells Microscopy/Expression check ab102534 Cytosol/Particulate Rapid Separation Kit Cell culture, tissue cellular fraction separation ab65398 Apoptotic DNA Ladder Detection Kit (high sensitivity) DNA from apoptotic tissue detection DNA fragments on AG ab66093 Genomic DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of genomic DNA ab65358 Mammalian Cell Extraction Kit Cell culture, tissue cell lysate preparation ab65399 Mitochondria/Cytosol Fractionation Kit Cell culture, tissue WB, ELISA ab65320 Mitochondrial DNA Isolation Kit Cell culture, tissue Isolation of mitochondrial DNA ab65321 PEG Virus Precipitation Kit Retroviruses, baculoviruses, lentiviruses, phages in virus concentration ab102538 cell culture medium/environmental samples Plasma Membrane Protein Extraction Kit Cell culture, tissue WB, 2D gels, enzyme analysis ab65400 Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cellular or tissue lysates inhibition of proteases for cell lysates ab65621 Cell Fractionation Kit - HT Cells WB, dot blot, ELISA ab109718 Cell Fractionation Kit Standard Cells, tissue WB, dot blot, ELISA ab109719 Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110168 Mitochondria Isolation Kit for Tissue Tissue WB, immunoassay, enzyme analysis ab110169 (with Dounce Homogenizer) Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110170 Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells Cells WB, immunoassay, enzyme analysis ab110171 (with Dounce Homogenizer) Protein quantification kits BCA Protein Quantification Cell lysate, tissue lysates, serum, plasma ab102536 Protease Inhibitor Cocktail Formulation (DMSO) Cell lysate, tissue lysates ab65621 Protein Quantitation Kit (Bradford Assay) Cell lysate, tissue lysates ab102535 Protein Carbonyl Content Assay Kit Protein-containing samples ab126287

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

Read more...