برچسب- سیگما الدریچ اصلی

سیگما آلدریچ چیست؟

سیگما آلدریچ چیست؟

سیگما آلدریچ چیست؟ | لوگو سیگما آلدریچ | درباره سیگما آلدریچ | سیگما چیست

سیگما آلدریچ چیست : یک تامین کننده در تحقیقات و بازار مواد شیمیایی خوب است. سیگما آلدریچ مواد شیمیایی ارگانیک و غیر آلی، بلوک های ساختمانی، واکنش دهنده ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ های پایدار برای سنتز شیمیایی، شیمی دارویی و علوم مواد فراهم می کند. کاتالوگ مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، کاتالوگ و کتابچه راهنمای سیگما آلدریچ اغلب به عنوان یک کتابچه راهنمای کاربر به دلیل درج ساختارها، داده های فیزیکی و منابع ادبی استفاده می شود.


لوگو سیگما

 

سیگما منبع اصلی بیوشیمیایی سیگما آلدریچ است که با ارائه آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزارهای قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها نیز موجود است.


لوگوی SIGMA RBI

 

سیگما RBI محصولات تخصصی را برای استفاده در زمینه سیگنالینگ سلول و علوم اعصاب تولید می کند. پیشنهادات آنها از معرفهای بیوشیمی استاندارد به ابزارهای تحقیق تخصصی، از جمله لیگاندهای برای گیرنده ها و کانال های یونی، مهار کننده های آنزیم، آنتیبادی های فسفسی خاص، آنزیم های انتقال سیگنال کلیدی، و کیت های آزمایش برای سلول های سیگنالینگ، محدوده می باشد.


Logo ISOTEC

 

ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک را برای تعیین ساختار پروتئین، سنتز پپتید، پروتئومیک، تحقیقات متابولیک، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، رزونانس مغناطیسی هسته، زیربنای آزمون نفوذ، کشاورزی، و نیز مخلوط گاز و گاز فراهم می کند.


آرم Riedel-de Haën

 

Riedel-de Haën در سال 1999 با Sigma-سیگما آلدریچ ثبت شد و تولید کننده واکنشگرها و استانداردها است.


لوگو Supelco

 

Supelco محصولی از محصولات کروماتوگرافی Sigma-سیگما آلدریچ است. این ستون های کروماتوگرافی و ابزارهای مربوط به محیط زیست، دولت، مواد غذایی و نوشیدنی، دارویی، بیوتکنولوژی، آزمایشگاه های پزشکی و شیمیایی را فراهم می کند؛ محصولات آماده سازی نمونه و استانداردهای مرجع شیمیایی.


لوگو SAFC

 

مواد شیمیایی سایگما آلدریچ (SAFC) شعبه عرضه مواد شیمیایی خوب سیگما-الدریچ متخصص مواد خام برای محصولات کشت سلولی است. خدمات سفارشی برای مواد خام، تولید مواد تشکیل دهنده دارویی فعال.

علوم زندگی سیگما محصولاتی مانند DNA / RNA oligos سفارشی ارائه می دهد؛ DNA سفارشی و پروب LNA؛ siRNA؛ پپتیدهای علامت دار ایزوتوپیک و کتابخانه های پپتید.

آزمایشگاه های پیشرفته ژنتیک SIGMA (SAGE) یک بخش در سیگما آلدریچ است که متخصص در دستکاری ژنتیک در سیستم های in vivo برای برنامه های تحقیق و توسعه خاص است. این در سال 2008 به منظور بررسی فن آوری nuclease انگلی روی و کاربرد آن برای مدل های تحقیقات بیماری تشکیل شده است.

آزمایشگاه SAGE که در سنت لوئیس، میسوری واقع شده است، موش های نابود کننده را برای مطالعه بیماری ها و اختلالات انسانی (مانند اوتیسم) ایجاد کرده است که تا 95،000 دلار فروخته می شود. SAGE همچنین نخستین تلاش موفقیتآمیز خود در ایجاد “خرگوش نابود” را اعلام کرد. [28] امکانات آن شامل پاتوژن اختصاصی، ویروس بیوسیار و همچنین آزمایشگاه های تحقیق و توسعه می باشد.

کاربلاوب ها مقدار کمی از مواد شیمیایی تولید شده توسط واکنش های فسژن را تولید می کنند. این شرکت در سال 1998 به دست آمد. [29]

BioReliance تست و تولید خدمات را به شرکت های داروسازی و بیولوژیکی می دهد که دوره تولید را از ابتدای پیشرفت پیش از بالینی تا تولید مجوز می گیرد. این شرکت توسط سیگما آلدریچ در ژانویه 2012 به دست آورد.

سیگما آلدریچ چیست؟ | لوگو سیگما آلدریچ | درباره سیگما آلدریچ | سیگما چیست

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

ادامه مطلب ...

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ

ترکیبات آلی سیگما آلدریچ | فهرست ترکیب‌های آلی محصولات سیگما آلدریچ :

Chemical formulaSynonymsCAS number
Ac۲O۳actinium(III) oxide
AgBF۴تترافلوئوروبرات نقره۱۴۱۰۴-۲۰-۲
AgBrنقره برمید۷۷۸۵-۲۳-۱
AgBrO۳برمات نقره۷۷۸۳-۸۹-۳
AgClنقره کلرید۷۷۸۳-۹۰-۶
AgCl۳Cu۲
AgClO۳نقره کلرات
AgClO۴نقره پرکلرات۷۷۸۳-۹۳-۹
AgCNنقره سیانید۵۰۶-۶۴-۹
AgFفلوئورید نقره (I)۷۷۷۵-۴۱-۹
AgF۲فلوئورید نقره (II)۷۷۷۵-۴۱-۹
AgIنقره یدید۷۷۸۳-۹۶-۲
AgIO۳نقره یدات۷۷۸۳-۹۷-۳
AgMnO۴نقره پرمنگنات۷۷۸۳-۹۸-۴
AgN۳نقره آزید۱۳۸۶۳-۸۸-۲
AgNO۳نقره نیترات۷۷۶۱-۸۸-۸
Ag۲Oنقره(I) اکسید۱۳۰۱-۹۶-۸
AgOsilver monoxide
AgONCفولمینات نقره۵۶۱۰-۵۹-۳
AgPF۶هگزافلوئوروفسفات نقره۲۶۰۴۲-۶۳-۷
AgSNCsilver thiocyanate۱۷۰۱-۹۳-۵
Ag۲C۲silver acetylide۷۶۵۹-۳۱-۶
Ag۲CO۳کربنات نقره۵۳۴-۱۶-۷
Ag۲C۲O۴اگزالات نقره۵۳۳-۵۱-۷
Ag۲Cl۲silver(II) dichloride۷۵۷۶۳-۸۲-۵
Ag۲CrO۴کرومات نقره۷۷۸۴-۰۱-۲
Ag۲Cr۲O۷silver dichromate
Ag۲Fنقره ساب‌فلورید۱۳۰۲-۰۱-۸
Ag۲MoO۴مولیبدات نقره۱۳۷۶۵-۷۴-۷
Ag۲Oنقره(I) اکسید۲۰۶۶۷-۱۲-۳
Ag۲Sنقره سولفید۲۱۵۴۸-۷۳-۲
Ag۲SO۴نقره سولفات۱۰۲۹۴-۲۶-۵
Ag۲Seسلنید نقره (I)۱۳۰۲-۰۹-۶
Ag۲SeO۳سلنیت نقره۷۷۸۴-۰۵-۶
Ag۲SeO۴silver selenate۷۷۸۴-۰۷-۸
Ag۲Teتلورید نقره۱۲۰۰۲-۹۹-۲
Ag۳Br۲silver dibromide۱۱۰۷۸-۳۲-۳
Ag۳Br۳silver tribromide۱۱۰۷۸-۳۳-۴
Ag۳Cl۳silver(III) trichloride۱۲۴۴۴-۹۶-۱
Ag۳I۳silver(III) triiodide۳۷۳۷۵-۱۲-۵
Ag۳PO۴نقره فسفات۷۷۸۴-۰۹-۰
AlBOaluminium boron oxide۱۲۰۴۱-۴۸-۴
AlBO۲aluminium borate۶۱۲۷۹-۷۰-۷
AlBraluminium monobromide۲۲۳۵۹-۹۷-۳
AlBr۳برمید آلومینیم۷۷۲۷-۱۵-۳
AlClaluminium monochloride۱۳۵۹۵-۸۱-۸
AlClFaluminium chloride fluoride۲۲۳۹۵-۹۱-۱
AlClF۲aluminium chloride fluoride۱۳۸۱۴-۶۵-۸
AlClOaluminium chloride oxide۱۳۵۹۶-۱۱-۷
AlCl۲H۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۳آلومینیم کلرید۱۶۶۰۳-۸۴-۲
AlCl۲Faluminium chloride fluoride۱۳۴۹۷-۹۶-۶
AlCl۳آلومینیم کلرید۷۴۴۶-۷۰-۰
AlCl۴Csaluminium caesium tetrachloride۱۷۹۹۲-۰۳-۹
AlCl۴Kpotassium tetrachloroaluminate۱۳۸۲۱-۱۳-۱
AlCl۴Nasodium tetrachloroaluminate۷۷۸۴-۱۶-۹
AlCl۴Rbaluminium rubidium tetrachloride۱۷۹۹۲-۰۲-۸
AlCl۶K۳potassium hexachloroaluminate۱۳۷۸۲-۰۸-۶
AlCl۶Na۳sodium hexachloroaluminate۶۰۱۷۲-۴۶-۵
AlFمونوفلورید آلومینیوم۱۳۵۹۵-۸۲-۹
AlFOaluminium monofluoride monoxide۱۳۵۹۶-۱۲-۸
AlF۲aluminium difluoride۱۳۵۶۹-۲۳-۸
AlF۲Oaluminium difluoride oxide۳۸۳۴۴-۶۶-۰
AlF۳آلومینیم فلورید۷۷۸۴-۱۸-۱
AlF۴Kپتاسیم آلومینیم فلوئورید۱۴۴۸۴-۶۹-۶
AlF۴Lilithium tetrafluoroaluminate۱۵۱۳۸-۷۶-۸
AlF۶K۳potassium hexafluoraluminate۱۳۷۷۵-۵۲-۵
AlF۶Li۳lithium hexafluoroaluminate۱۳۸۲۱-۲۰-۰
AlF۶Na۳کریولیت۱۵۰۹۶-۵۲-۳
AlGaInPaluminium-gallium-indium phosphide
Al(OH)۳آلومینیم هیدروکسید۲۱۶۴۵-۵۱-۲
AlIaluminium monoiodide۲۹۹۷۷-۴۱-۱
AlI۳یدید آلومینیوم۷۷۸۴-۲۳-۸
AlLiO۲لیتیم آلومینات۱۲۰۰۳-۶۷-۷
AlNآلومینیم نیترید۲۴۳۰۴-۰۰-۵
Al(NO۳)۳آلومینیم نیترات۱۳۴۷۳-۹۰-۰
AlNaO۲سدیم آلومینات۱۳۰۲-۴۲-۷
AlOاکسید آلومینیوم (II)۱۴۴۵۷-۶۴-۸
AlOSialuminium silicon monoxide۳۷۳۶۱-۴۷-۰
AlO۲Aluminium(IV) oxide۱۱۰۹۲-۳۲-۳
AlPآلومینیم فسفید۲۰۸۵۹-۷۳-۱۸
AlPO۴فسفات آلومینیوم۷۷۸۴-۳۰-۷
AlTealuminium monotelluride۲۳۳۳۰-۸۶-۱
AlTe۲monoaluminium ditelluride۳۹۲۹۷-۱۸-۲
Al۲BeO۴کریزوبریل۱۲۰۰۴-۰۶-۷
Al۲Br۶dialuminium hexabromide۱۸۸۹۸-۳۴-۵
Al۲(CO۳)۳aluminium carbonate۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Cl۹K۳potassium aluminium chloride۷۴۹۷۸-۲۰-۴
Al۲CoO۴لاجوردی۱۳۳۳-۸۸-۶
Al۲F۶آلومینیم فلورید۱۷۹۴۹-۸۶-۹
Al۲I۶یدید آلومینیوم۱۸۸۹۸-۳۵-۶
Al۲MgO۴اسپینل۱۲۰۶۸-۵۱-۸
Al۲Odialuminium monoxide۱۲۰۰۴-۳۶-۳
Al۲O۲dialuminium dioxide۱۲۲۵۲-۶۳-۰
Al۲O۳آلومینا۱۳۴۴-۲۸-۱
Al۲O۵Siآلومینیم سیلیکات۱۳۰۲-۷۶-۷
Al۲O۵Siآلومینیم سیلیکات۱۲۱۴۱-۴۶-۷
Al۲O۵Siآندالوزیت۱۲۱۸۳-۸۰-۱
Al۲O۷Si۲آلومینیم سیلیکات۱۳۳۲-۵۸-۷
Al۲Sdialuminium monosulfide۱۲۰۰۴-۴۵-۴
Al۲S۳سولفید آلومینیوم۱۳۰۲-۸۱-۴
Al۲(SO۴)۳آلومینیم سولفات۱۴۴۵۵-۲۹-۹
Al۲Sedialuminium selenide۱۲۵۹۸-۱۴-۰
Al۲Tedialuminium telluride۱۲۵۹۸-۱۶-۲
Al۳F۱۴Na۵chiolite۱۳۰۲-۸۴-۷
Al۴C۳
Al۶BeO۱۰کریزوبریل۱۲۲۵۳-۷۴-۶
Al۶O۱۳Si۲مولایت۱۳۰۲-۹۳-۸
ArClFargon chloride fluoride۵۳۱۶۹-۱۵-۶
ArClHargon chloride hydride۱۶۳۷۳۱-۱۷-۷
ArFHargon fluoride hydride۱۶۳۷۳۱-۱۶-۶
AsBrOarsenic oxybromide۸۲۸۶۸-۱۰-۸
AsBr۳تری‌برمید آرسنیک۷۷۸۴-۳۳-۰
AsClOarsenic monoxide monochloride۱۴۵۲۵-۲۵-۸
AsCl۳آرسنیک تری‌کلرید۷۷۸۴-۳۴-۱
AsCl۳Oarsenic oxychloride۶۰۶۴۶-۳۶-۸
AsCl۴Farsenic tetrachloride fluoride۸۷۱۹۸-۱۵-۰
AsF۳تری‌فلوئورید آرسنیک۷۷۸۴-۳۵-۲
AsF۵پنتافلوئورید آرسنیک۷۷۸۴-۳۶-۳
AsH۳آرسین۷۷۸۴-۴۲-۱
AsI۳تری‌یدید آرسنیک۷۷۸۴-۴۵-۴
AsOarsenic monoxide۱۲۰۰۵-۹۹-۱
AsO۲arsenic dioxide۱۲۲۵۵-۱۲-۸
AsParsenic monophosphide۱۲۲۵۵-۳۳-۳
AsP۳arsenic triphosphide۱۲۵۱۱-۹۵-۴
AsTlthallium arsenide۱۲۰۰۶-۰۹-۶
As۲I۴arsenic diiodide۱۳۷۷۰-۵۶-۴
As۲O۳آرسنیک تری‌اکسید۱۳۲۷-۵۳-۳
As۲P۲arsenic diphosphide۱۲۵۱۲-۰۳-۷
As۲O۵arsenic pentaoxide۱۳۰۳-۲۸-۲
As۲S۴arsenic tetrasulfide۱۳۰۳-۳۲-۸
As۲S۵arsenic pentasulfide۱۳۰۳-۳۴-۰
As۲Searsenic hemiselenide۱۳۰۳-۳۵-۱
As۲Se۳arsenic triselenide۱۳۰۳-۳۶-۲
As۲Se۵arsenic pentaselenide۱۳۰۳-۳۷-۳
As۳O۴arsenic tetraoxide۸۳۵۲۷-۵۳-۱
As۳Parsenic(III) phosphide۱۲۵۱۲-۱۱-۷
As۴O۳tetraarsenic trioxide۸۳۵۲۷-۵۴-۲
As۴O۵tetraarsenic pentaoxide۸۳۵۲۷-۵۵-۳
As۴S۳tetraarsenic trisulfide۱۲۵۱۲-۱۳-۹
As۴S۴رهج‌الغار۱۲۲۷۹-۹۰-۲
AuBOgold monoboride monoxide۱۲۵۸۸-۹۰-۸
AuBrبرمید طلا (I)۱۰۲۹۴-۲۷-۶
AuBr۳برمید طلا (III)۱۰۲۹۴-۲۸-۷
AuCNgold cyanide۵۰۶-۶۵-۰
AuClکلرید طلا (I)۱۰۲۹۴-۲۹-۸
AuCl۳کلرید طلا (III)۱۳۴۵۳-۰۷-۱
AuF۳فلوئورید طلا (III)۱۴۷۲۰-۲۱-۹
AuIgold iodide۱۰۲۹۴-۳۱-۲
AuI۳gold(III) iodide۳۱۰۳۲-۱۳-۰
Au(OH)۳هیدروکسید طلا (III)۱۳۰۳-۵۲-۲
AuTegold telluride۳۷۰۴۳-۷۱-۳
Au۲O۳اکسید طلا (III)۱۳۰۳-۵۸-۸
Au۲Sgold sulfide۱۳۰۳-۶۰-۲
Au۲S۳gold trisulfide۱۳۰۳-۶۱-۳
Au۲(SeO۴)۳gold triselenate۱۰۲۹۴-۳۲-۳
Au۲Se۳gold triselenide۱۳۰۳-۶۲-۴

B

Chemical formulaSynonymsCAS number
BAsآرسنید بور۱۲۰۰۵-۶۹-۵
BAsO۴boron(III) arsenate
BBr۳تری‌برمید بور۱۰۲۹۴-۳۳-۴
BCl۳تری‌کلرید بور۱۰۲۹۴-۳۴-۵
BF۳تری‌فلورید بور۷۶۳۷-۰۷-۲
BI۳boron iodide۱۳۵۱۷-۱۰-۷
BNنیترید بور۱۰۰۴۳-۱۱-۵
B(OH)۳بوریک اسید۱۰۰۴۳-۳۵-۳
BPboron(III) phosphide۲۰۲۰۵-۹۱-۸
BPO۴boron(III) orthophosphate۱۳۳۰۸-۵۱-۵
B۲Cl۴تری‌کلرید بور۱۳۷۰۱-۶۷-۲
B۲F۴تری‌فلورید بور۱۳۹۶۵-۷۳-۶
B۲H۶دیبوران۱۹۲۸۷-۴۵-۷
B۲O۳بور تری‌اکسید۱۳۰۳-۸۶-۲
B۲S۳سولفید بور۱۲۰۰۷-۳۳-۹
B۳N۳H۶بورآزین۶۵۶۹-۵۱-۳
B۴Cکاربید بور۱۲۰۶۹-۳۲-۸
Ba(AlO۲)۲barium aluminate۱۲۰۰۴-۰۴-۵
Ba(AsO۳)۲barium arsenite۱۲۵۶۸۷-۶۸-۵
Ba(AsO۴)۲barium arsenate۵۶۹۹۷-۳۱-۰
BaB۶barium hexaboride۱۲۰۴۶-۰۸-۱
Ba(BrO۳)۲·H۲Obarium bromate monohydrate۱۰۳۲۶-۲۶-۸
Ba(BrO۳)۲·۲H۲Obarium bromate dihydrate
BaBr۲barium bromide۱۰۵۵۳-۳۱-۸
Ba(CHO۲)۲barium formate۵۴۱-۴۳-۵
Ba(C۲H۳O۲)۲barium acetate۵۴۳-۸۱-۷
Ba(CN)۲barium cyanide۵۴۲-۶۲-۱
BaC۲O۴اگزالات باریم۵۱۶-۰۲-۹
BaC۲barium carbide۵۰۸۱۳-۶۵-۵
BaCO۳کربنات باریم
ویتریت
۵۱۳-۷۷-۹
Ba(ClO۴)۲پرکلرات باریم۱۳۴۶۵-۹۵-۷
BaCl۲کلرید باریم۱۰۳۶۱-۳۷-۲
BaCrO۴کرومات باریم
barium chromate(VI)
۱۰۲۹۴-۴۰-۳
BaF۲فلورید باریم۷۷۸۷-۳۲-۸
BaFeSi۴O۱۰gillespite
BaHgI۴barium tetraiodomercurate(II)۱۰۰۴۸-۹۹-۴
BaI۲باریم یدید۱۳۷۱۸-۵۰-۸
BaK۲(CrO۴)۲barium potassium chromate۲۷۱۳۳-۶۶-۰
BaMnO۴barium manganate۷۷۸۷-۳۵-۱
Ba(MnO۴)۲barium permanganate۷۷۸۷-۳۶-۲
BaMoO۴barium molybdate۷۷۸۷-۳۷-۳
BaN۶آزید باریم۱۸۸۱۰-۵۸-۷
Ba(NO۲)۲barium nitrite۱۳۴۶۵-۹۴-۶
Ba(NO۳)۲باریم نیترات۱۰۰۲۲-۳۱-۸
Ba(NbO۳)۲barium niobate۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaNb۲O۶barium metaniobate۱۲۰۰۹-۱۴-۲
BaOاکسید باریم۱۳۰۴-۲۸-۵
Ba(OH)۲هیدروکسید باریم
baryta
۱۷۱۹۴-۰۰-۲
BaO۲باریم پراکسید۱۳۰۴-۲۹-۶
Ba(PO۳)۲barium metaphosphate۱۳۴۶۶-۲۰-۱
BaSسولفید باریم۲۱۱۰۹-۹۵-۵
Ba(SCN)۲barium thiocyanate۲۰۹۲-۱۷-۳
BaS۲O۳barium thiosulfate۳۵۱۱۲-۵۳-۹
BaSiF۶barium hexafluorosilicate۱۷۱۲۵-۸۰-۳
BaSO۳باریم سولفیت۷۷۸۷-۳۹-۵
BaSO۴باریوم سولفات
باریتین
۷۷۸۷-۴۳-۷
BaSebarium selenide۱۳۰۴-۳۹-۸
BaSeO۳barium selenite۱۳۷۱۸-۵۹-۷
BaSeO۴barium selenate۷۷۸۷-۴۱-۹
BaSiO۳barium metasilicate۱۳۲۵۵-۲۶-۰
BaSi۲barium silicide۱۳۰۴-۴۰-۱
BaSi۲O۵barium disilicate۱۲۶۵۰-۲۸-۱
BaSn۳barium stannate۱۲۰۰۹-۱۸-۶
BaTeO۳barium tellurite۵۸۴۴۰-۱۷-۸
BaTeO۴·۳H۲Obarium tellurate trihydrate۲۸۵۵۷-۵۴-۲
BaTiO۳تیتانات باریم
barium metatitanate
۱۲۰۴۷-۲۷-۷
BaU۲O۷barium uranium oxide۱۰۳۸۰-۳۱-۱
BaWO۴باریوم سولفات۷۷۸۷-۴۲-۰
BaZrO۳barium zirconate۱۲۰۰۹-۲۱-۱
Ba۲Na(NbO۳)۵barium sodium niobate۱۲۳۲۳-۰۳-۴
Ba۲P۲O۷barium pyrophosphate۱۳۴۶۶-۲۱-۲
Ba۲V۲O۷barium pyrovanadate
Ba۲XeO۶barium perxenate
Ba۳(CrO۴)۲barium chromate(V)۱۲۳۴۵-۱۴-۱
Ba۳N۲barium nitride۱۲۰۴۷-۷۹-۹
Ba۳(PO۴)۲barium orthophosphate
Ba۳(VO۴)۲barium orthovandate۳۹۴۱۶-۳۰-۳
BeB۲beryllium boride۱۲۲۲۸-۴۰-۹
Be(BH۴)۲بوروهیدرید برلیم۱۷۴۴۰-۸۵-۶
BeBr۲بریلیم برمید۷۷۸۷-۴۶-۴
Be(CHO۲)۲beryllium formate۱۱۱۱-۷۱-۳
Be(C۲H۳O۲)۲بریلیوم استات ابتدایی۵۴۳-۸۱-۷
Be(C۵H۷O۲)۲beryllium acetylacetonate۱۰۲۱۰-۶۴-۷
BeCl۲برلیم کلرید۷۷۸۷-۴۷-۵
BeF۲فلوئورید بریلیم۷۷۸۷-۴۹-۷
BeI۲بریلیم یدید۷۷۸۷-۵۳-۳
BeOاکسید برلیوم
bromellite
۱۳۰۴-۵۶-۹
Be(OH)۲هیدروکسید برلیوم۱۳۳۲۷-۳۲-۷
BeSberyllium sulfide۱۳۵۹۸-۲۲-۶
BeSO۴سولفات برلیوم۱۳۵۱۰-۴۹-۱
Be۲Cberyllium carbide۵۰۶-۶۶-۱
Be۳N۲نیترید برلیم۱۳۰۴-۵۴-۷
BiBO۳bismuth(III) orthoborate
BiBr۳تری‌برمید بیسموت۷۷۸۷-۵۸-۸
Bi(C۲H۳O۲)۳bismuth(III) acetate۲۲۳۰۶-۳۷-۲
BiC۶H۵O۷bismuth(III) citrate۸۱۳-۹۳-۴
BiCl۳بیسموت کلرید۷۷۸۷-۶۰-۲
BiF۳تری‌فلوئورید بیسموت۷۷۸۷-۶۱-۳
BiI۳یدید بیسموت (III)۷۷۸۷-۶۴-۶
Bi(NO۳)۳·۵H۲Obismuth(III) nitrate pentahydrate۱۰۰۳۵-۰۶-۰
BiOClbismuth(III) oxychloride۷۷۸۷-۵۹-۹
BiOIbismuth(III) oxyiodide۷۷۸۷-۶۳-۵
(BiO)۲CO۳بیسموت ساب کربنات۵۸۹۲-۱۰-۴
BiPO۴bismuth(III) orthophosphate۱۰۰۴۹-۰۱-۱
Bi(VO۳)۵bismuth(III) metavanadate
Bi۲Se۳bismuth(III) selenide
bismuth selenide
۱۲۰۶۸-۶۹-۸
Bi۲(MoO۴)۳bismuth(III) molybdate۱۳۵۶۵-۹۶-۳
Bi۲O۳اکسید بیسموت (III)۱۳۰۴-۷۶-۳
Bi۲S۳سولفید بیسموت (III)
bismuthinite
۱۳۴۵-۰۷-۹
Bi۲Se۳bismuth(III) selenide۱۲۰۶۸-۶۹-۸
BrClمونوکلرید برم۱۳۸۶۳-۴۱-۷
BrO۳bromate ion۱۵۵۴۱-۴۵-۴
Br۲برم۷۷۲۶-۹۵-۶

C

Chemical compoundSynonymsCAS number
CCl۲F۲dichlorodifluoromethane
هالوآلکان
۷۵-۷۱-۸
CCl۴کربن تتراکلرید
tetrachloromethane
۵۶-۲۳-۵
CFCl۳هالوآلکان۷۵-۶۹-۴
CFCl۲CF۲Clهالوآلکان
CHCl۳کلروفرم
trichloromethane
methyl trichloride
۶۷-۶۶-۳
CHO۲formate ion
CH۲CHCHCH۲بوتادی‌ان۱۰۶-۹۹-۰
CH۲COketene
CH۲ClCOOHchloroacetic acid
CH۲Cl۲دی‌کلرومتان۷۵-۰۹-۲
CH۲Oفرمالدهید۱۹۷۱۰-۵۶-۶
CH۲OHCH۲OHاتیلن گلیکول
CH۳CCHمتیل استیلن
CH۳CHCHCH۳۲-بوتن
CH۳CHCH۲پروپیلن
CH۳CHOاستالدهید
CH۳CH۲Brبرمواتان
CH۳CH۲CH۲CH۲OHان-بوتانول
CH۳CH۲CH۲OH۱-پروپانول
propan-۱-ol
CH۳CH۲CONH۲پروپانامید
CH۳CH۲COOHپروپانوئیک اسید
CH۳CH۲OCH۲CH۳دی‌اتیل اتر
ethoxyethane
CH۳CH۲OHاتانول
CH۳(CH۲)۱۶COOHاسید استاریک
CH۳COCH۳استون
CH۳COClاستیل کلرید
CH۳CONH۲استامید
ethanamide
CH۳COOاستات ion
CH۳COOCHCH۲وینیل استات
CH۳COOCH۲C۶H۵بنزیل استات
CH۳COO(CH۲)۲CH(CH۳)۲ایزوآمیل استات
CH۳COOHاستیک اسید
ethanoic acid
CH۳Clکلرومتان
methyl chloride
۷۴-۸۷-۳
CH۳Iiodomethane
methyl iodide
۷۴-۸۸-۴
CH۳OCH۳دی‌متیل اتر
CH۳OHمتانول
CH۳SCH۳دی‌متیل سولفید
DMS
CH۳SHمتان‌تیول
(CH۳)۲CHOHایزوپروپیل الکل
۲-propanol
propan-۲-ol
isopropanol
(CH۳)۲COاستون
(CH۳)۲C۲O۴دی‌متیل اگزالات
(CH۳)۲NNH۲دی‌متیل‌هیدرازین نامتقارن
(CH۳)۲S+CH۲CH۲COOدی متیل سولفونیوپروپیونات
DMSP
(CH۳)۳CClترت-بوتیل کلرید
(CH)۳COHترت-بوتانول
(CH۳)۳COOC(CH۳)۳دی-ترت-بوتیل پراکسید
DTBP
CH۴متان
natural gas
۷۴-۸۲-۸
CNسیانور
C(NH۲)۳NO۳گوآنیدین نیترات
CNOسیانات
COکربن مونوکسید۶۳۰-۰۸-۰
COCl۲فسژن۷۵-۴۴-۵
CO۲کربن دی‌اکسید۱۲۴-۳۸-۹
CO۳کربن تری‌اکسید
CO۳۲−کربنات
CS۲کربن دی‌سولفید۷۵-۱۵-۰
C۲F۴تترافلوئورواتیلن۱۱۶-۱۴-۳
C۲H۲استیلن۷۴-۸۶-۲
C۲H۳Clوینیل کلرید۷۵-۰۱-۴
C۲H۳O۲استات
C۲H۴اتیلن۷۴-۸۵-۱
C۲H۴Cl۲۲،۱-دی‌کلرواتان۱۰۷-۰۶-۲
C۲H۴O۲استیک اسید۶۴-۱۹-۷
C۲H۵Brبرمواتان۷۴-۹۶-۴
C۲H۵NH۲اتیل آمین
C۲H۵NO۲گلیسین
Gly
۵۶-۴۰-۶
C۲H۵Oethoxide ion
C۲H۵OHاتانول
ethyl alcohol
(C۲H۵)۲NHدی‌اتیل‌آمین
C۲H۶اتان۷۴-۸۴-۰
C۲H۶OSدی‌متیل سولفواکسید
DMSO
۶۷-۶۸-۵
C۲O۴۲−oxalate ion
C۳H۳O۴malonate ion
C۳H۵N۳O۹نیتروگلیسرین
C۳H۶سیکلوپروپان۷۵-۱۹-۴
پروپیلن۱۱۵-۰۷-۱
C۳H۷NO۲آلانین
Ala
۵۶-۴۱-۷
C۳H۷NO۲Sسیستئین
Cys
۵۲-۹۰-۴
C۳H۷NO۳سرین (اسید آمینه)
Ser
۵۶-۴۵-۱
C۳H۸پروپان۷۴-۹۸-۶
C۳H۸O۱-پروپانول
۱-propanol
۷۱-۲۳-۸
۲-propanol۶۷-۶۳-۰
C۳N۳(OH)۳سیانوریک اسید
C۳N۱۲cyanuric triazide۵۶۳۷-۸۳-۲
C۴H۷BrO۲۲-bromobutyric acid۸۰-۵۸-۰
۴-bromobutyric acid۲۶۲۳-۸۷-۲
α-bromoisobutyric acid۲۰۵۲-۰۱-۹
اتیل برمواستات۱۰۵-۳۶-۲
C۴H۷NO۴اسید آسپارتیک
Asp
۵۶-۸۴-۸
C۴H۸سیکلوبوتان۲۸۷-۲۳-۰
C۴H۸N۲O۳آسپاراژین
Asn
۷۰-۴۷-۳
C۴H۸Oتتراهیدروفوران
THF
۱۰۹-۹۹-۹
C۴H۹NO۳ترئونین
Thr
۷۲-۱۹-۵
C۴H۹OHbutyl alcohol
C۴H۱۰بوتان (هیدروکربن)۱۰۶-۹۷-۸
۲-methylpropane۷۵-۲۸-۵
C۴H۱۰Oدی‌اتیل اتر۶۰-۲۹-۷
C۵H۴NCOOHویتامین ب۳
C۵H۵سیکلوپنتادین
C۵H۵Nپیریدین۱۱۰-۸۶-۱
C۵H۹NO۲پرولین
Pro
۱۴۷-۸۵-۳
C۵H۹NO۴اسید گلوتامیک
Glu
۵۶-۸۶-۰
C۵H۱۰سیکلوپنتان۲۸۷-۹۲-۳
C۵H۱۰N۲O۳گلوتامین
Gln
۵۶-۸۵-۹
C۵H۱۰O۴دئوکسی‌ریبوز۵۳۳-۶۷-۵
C۵H۱۱NO۲والین
Val
۶۶۰-۸۸-۸
C۵H۱۱NO۲Sمتیونین
Met
۲۵۳۴۳-۹۱-۳
C۵H۱۲پنتان (ترکیب آلی)۱۰۹-۶۶-۰
C۶F۵COOHpentafluorobenzoic acid
C۶H۴O۲orthobenzoquinone۵۸۳-۶۳-۱
parabenzoquinone
quinone
۱۰۶-۵۱-۴
C۶H۵CHOبنزآلدهید
C۶H۵CH۲OHبنزیل الکل
C۶H۵COClبنزوئیل کلرید
C۶H۵COOبنزوئیک اسید
C۶H۵COOHبنزوئیک اسید۶۵-۸۵-۰
C۶H۵Fفلوروبنزن۴۶۲-۰۶-۶
C۶H۵OHفنول
C۶H۵O۷۳−citrate ion
(C۶H۵)۴Getetraphenylgermane
C۶H۶بنزن۷۱-۴۳-۲
C۶H۶O۲
(benzenediols)
پیرو کاته‌شول۱۲۰-۸۰-۹
هیدروکینون۱۲۳-۳۱-۹
رزورسینول۱۰۸-۴۶-۳
C۶H۸O۷سیتریک اسید۷۷-۹۲-۹
C۶H۹N۳O۲هیستیدین
His
۷۱-۰۰-۱
C۶H۱۰O۳۴-acetylbutyric acid۳۱۲۸-۰۶-۱
butyl glyoxylate۶۲۹۵-۰۶-۳
اتیل استواستات۱۴۱-۹۷-۹
۲-hydroxypropyl acrylate۲۵۵۸۴-۸۳-۲
pantolactone۵۹۹-۰۴-۲
propyl pyruvate
C۶H۱۲سیکلوهگزان۱۱۰-۸۲-۷
C۶H۱۲O۶فروکتوز۷۶۶۰-۲۵-۵
گلوکز۵۰-۹۹-۷
C۶H۱۳NON-ethylmorpholine۱۱۱۹-۲۹-۵
C۶H۱۳NO۲ایزولوسین
Ile
۷۳-۳۲-۵
لوسین
Leu
۶۱-۹۰-۵
C۶H۱۴هگزان۱۱۰-۵۴-۳
C۶H۱۴N۲O۲لیزین
Lys
۵۶-۸۷-۱
C۶H۱۴N۴O۲آرژینین
Arg
۷۴-۷۹-۳
C۷H۸تولوئن۱۰۸-۸۸-۳
C۷H۱۶هپتان۱۴۲-۸۲-۵
C۸H۸cubane۲۷۷-۱۰-۱
C۸H۹NO۲استامینوفن۱۰۳-۹۰-۲
C۸H۱۸اکتان۱۱۱-۶۵-۹
C۹H۸O۴acetylsalicylic acid
استیل‌سالیسیلیک اسید
۵۰-۷۸-۲
C۹H۱۱NO۲فنیل‌آلانین
Phe
۶۳-۹۱-۲
C۹H۱۱NO۳تیروزین
Tyr
۳۱۳۳۰-۵۹-۳
C۹H۲۰نونان۱۱۱-۸۴-۲
C۱۰H۸نفتالین۹۱-۲۰-۳
C۱۰H۱۴Omentha spicata herb oil۸۰۰۸-۷۹-۵
C۱۰H۱۵ONافدرین۵۶۳۷۰-۳۰-۰
C۱۰H۱۶Oکافور۷۶-۲۲-۲
C۱۰H۲۲دکان۱۲۴-۱۸-۵
C۱۱H۱۲N۲O۲تریپتوفان
Trp
۷۳-۲۲-۳
C۱۱H۲۴اوندکان۱۱۲۰-۲۱-۴
C۱۲H۱۰biphenyl۹۲-۵۲-۴
C۱۲H۲۲O۱۱مالتوز۶۹-۷۹-۴
ساکارز۵۷-۵۰-۱
C۱۲H۲۶دودکان۱۱۲-۴۰-۳
C۱۳H۱۰Oبنزوفنون۱۱۹-۶۱-۹
C۱۳H۱۲Oیونون۲۴۸۴-۱۶-۴
C۱۳H۲۸تریدکان۶۲۹-۵۰-۵
C۱۴H۱۰anthracene۱۲۰-۱۲-۷
C۱۴H۱۰O۱۴بنزوئیل پروکساید۹۴-۳۶-۰
C۱۴H۱۸N۲O۵آسپارتام۸۱-۱۴-۱
C۱۴H۳۰tetradecane۶۲۹-۵۹-۴
C۱۵H۳۲پنتادکان۶۲۹-۶۲-۹
C۱۶H۳۴هگزادکان۵۴۴-۷۶-۳
C۱۷H۳۶هپتادکان۶۲۹-۷۸-۷
C۱۸H۳۲O۲اسید لینولئیک۶۰-۳۳-۳
C۱۸H۳۶O۲اسید استاریک۵۷-۱۱-۴
C۱۸H۳۸octadecane۵۹۳-۴۵-۳
C۱۹H۴۰nonadecane۶۲۹-۹۲-۵
C۲۰H۲۴O۲N۲کینین۱۳۰-۹۵-۰
C۲۰H۴۲ایکوزان۱۱۲-۹۵-۸
C۲۱H۳۶N۷O۱۶P۳Sکوآنزیم آ۳۱۴۱۶-۹۸-۵
C۱۶۴H۲۵۶Na۲O۶۸S۲مایتوتوکسین۵۹۳۹۲-۵۳-۹
Cl۲O۸Chlorine octaoxide

Ca–Cu

Chemical formulaSynonymsCAS number
CaB۶هگزابورید کلسیم۱۲۰۰۷-۹۹-۷
CaBr۲برمید کلسیم۷۷۸۹-۴۱-۵
Ca(CN)۲کلسیم سیانید۵۹۲-۰۱-۸
CaCO۳کلسیم کربنات
spent lime
کلسیت
سنگ آهک
سنگ مرمر
۴۷۱-۳۴-۱
CaC۲کلسیم کاربید۷۵-۲۰-۷
Ca(CHO۲)۲کلسیم فرمات۵۴۴-۱۷-۲
Ca(C۲H۳O۲)۲استات کلسیم۶۲-۵۴-۴
CaC۲O۴کلسیم اگزالات۵۶۳-۷۲-۴
CaCN۲سیانامید کلسیم۱۵۶-۶۲-۷
CaCl۲کلرید کلسیم۱۰۰۴۳-۵۲-۴
Ca(ClO۳)۲کلسیم کلرات۱۰۱۳۷-۷۴-۳
Ca(ClO۴)۲calcium perchlorate۱۳۴۷۷-۳۶-۶
CaF۲کلسیم فلوئورید
fluorite
۷۷۸۹-۷۵-۵
CaH۲هیدرید کلسیم۷۷۸۹-۷۸-۸
Ca(H۲PO۲)۲calcium hypophosphite۷۷۸۹-۷۹-۹
CaI۲یدید کلسیم۱۰۱۰۲-۶۸-۸
Ca(IO۳)۲کلسیم یدات۷۷۸۹-۸۰-۲
CaMoO۴calcium molybdate۷۷۸۹-۸۲-۴
Ca(NO۲)۲calcium nitrite۱۳۷۸۰-۰۶-۸
Ca(NO۳)۲کلسیم نیترات۱۰۱۲۴-۳۷-۵
Ca(NO۳)۲ · ۴H۲Oکلسیم نیترات۱۳۴۷۷-۳۴-۴
Ca(NbO۳)۲calcium metaniobate
CaOآهک
calcium oxide
burnt lime
۱۳۰۵-۷۸-۸
Ca(ClO)۲کلسیم هیپوکلریت
Ca(OH)۲کلسیم هیدروکسید
slaked lime
۱۳۰۵-۶۲-۰
CaO۲کلسیم پراکسید۱۳۰۵-۷۹-۹
CaSسولفید کلسیم
hepar calcies
sulfurated lime
oldhamite
۲۰۵۴۸-۵۴-۳
CaSO۴کلسیم سولفات
whiskers crystal
۷۷۷۸-۱۸-۹
CaSO۴ · ۰٫۵H۲Oگچ
calcium sulfate hemihydrate
۱۰۰۳۴-۷۶-۱
CaSecalcium selenide۱۳۰۵-۸۴-۶
CaSeO۳calcium selenite
CaSeO۴calcium selenate
CaSiO۳calcium metasilicate
ولاستونیت
۱۳۴۴-۹۵-۲
CaTecalcium telluride۱۲۰۱۳-۵۷-۹
CaTeO۳calcium tellurite
CaTeO۴calcium tellurate
CaTiO۳کلسیم تیتانات۱۲۰۴۹-۵۰-۲
Ca(VO۳)۲calcium metavanadate
Ca(VO۴)۲calcium orthovanadate
CaWO۴شئلیت۷۷۹۰-۷۵-۲
Ca۳N۲نیترید کلسیم۱۲۰۱۳-۸۲-۰
Ca۳P۲فسفید کلسیم۱۳۰۵-۹۹-۳
CdBr۲کادمیم برومید۷۷۸۹-۴۲-۶
Cd(CN)۲سیانید کادمیم۵۴۲-۸۳-۶
CdCO۳اتاویت۵۱۳-۷۸-۰
Cd(C۲H۳O۲)۲استات کادمیم۵۴۳-۹۰-۸
CdC۲O۴cadmium oxalate۸۱۴-۸۸-۰
CdCl۲کادمیم کلرید۱۰۱۰۸-۶۴-۲
CdCrO۴cadmium chromate۱۴۳۱۲-۰۰-۶
CdF۲کادمیم فلوئورید۷۷۹۰-۷۹-۶
CdI۲یدید کادمیم۷۷۹۰-۸۰-۹
Cd(IO۳)۲cadmium iodate۷۷۹۰-۸۱-۰
CdMoO۴cadmium molybdate۱۳۹۷۲-۶۸-۴
Cd(NO۳)۲کادمیم نیترات۱۰۳۲۵-۹۴-۷
Cd(N۳)۲cadmium azide۱۴۲۱۵-۲۹-۳
CdOکادمیم اکسید۱۳۰۶-۱۹-۰
Cd(OH)۲هیدروکسید کادمیم۲۱۰۴۱-۹۵-۲
CdSکادمیم سولفید
greenockite
۱۳۰۶-۲۳-۶
CdSO۳cadmium sulfite
CdSO۴cadmium sulfate۱۰۱۲۴-۳۶-۴
CdSbcadmium antimonide۱۲۰۱۴-۲۹-۸
CdSeکادمیم سلنید
cadmoselite
۱۳۰۶-۲۴-۷
CdSeO۳cadmium selenite
CdSiO۳cadmium metasilicate۱۳۴۷۷-۱۹-۵
Cd(TaO۳)۲cadmium metatantalate
CdTecadmium telluride۱۳۰۶-۲۵-۸
CdTeO۴cadmium tellurate
CdTiO۳cadmium titanate۱۲۰۱۴-۱۴-۱
CdWO۴تنگستات کادمیم۷۷۹۰-۸۵-۴
CdZrO۳cadmium metazirconate
Cd۲Nb۲O۷cadmium niobate۱۲۱۸۷-۱۴-۳
Cd۳As۲کادمیم آرسنید۱۲۰۰۶-۱۵-۴
Cd۳P۲cadmium phosphide۱۲۰۱۴-۲۸-۷
Cd۳(PO۴)۲cadmium phosphate
CeB۶سریم هگزابورید۱۲۰۰۸-۰۲-۵
CeBr۳سریم (III) برومید۱۴۴۵۷-۸۷-۵
CeCcerium carbide۱۲۰۱۲-۳۲-۷
CeCl۳سریم (III) کلرید۷۷۹۰-۸۶-۵
CeF۳cerium(III) fluoride۷۷۵۸-۸۸-۵
CeF۴cerium(IV) fluoride۷۷۵۸-۸۸-۵
CeI۲cerium(II) iodide۱۹۱۳۹-۴۷-۰
CeI۳cerium(III) iodide۷۷۹۰-۸۷-۶
CeNcerium nitride۲۵۷۶۴-۰۸-۳
CeO۲اکسید سریم (IV)
cerianite
۱۳۰۶-۳۸-۳
CeScerium(II) sulfide۱۲۰۱۴-۸۲-۳
Ce(SO۴)۲سریوم(IV) سولفات
CeSi۲cerium silicide۱۲۰۱۴-۸۵-۶
Ce۲C۳cerium(III) carbide۱۲۱۱۵-۶۳-۸
Ce۲O۳اکسید سریم (III)۱۳۴۵-۱۳-۷
Ce۲S۳cerium(III) sulfide۱۲۰۱۴-۹۳-۶
ClFchlorine fluoride۷۷۹۰-۸۹-۸
ClF۳تری‌فلورید کلر۷۷۹۰-۹۱-۲
ClF۵پنتافلوئورید کلر۱۳۶۳۷-۶۳-۳
ClOClO۳پرکلرات کلر۲۷۲۱۸-۱۶-۲
ClO۲دی‌اکسید کلر۱۰۰۴۹-۰۴-۴
ClO۳Fchlorine trioxide fluoride۷۶۱۶-۹۴-۶
Cl۲کلر۷۷۸۲-۵۰-۵
Cl۲O۳دی‌کلرین هگزاکسید۱۷۴۹۶-۵۹-۲
Cl۲O۶chlorine hexoxide۱۲۴۴۲-۶۳-۶
Cl۲O۷chlorine heptoxide۱۰۲۹۴-۴۸-۱
CoAl۲O۴لاجوردی۱۳۸۲۰-۶۲-۷
CoAscobalt arsenide۲۷۰۱۶-۷۳-۵
CoAs۲cobalt(II) arsenide۱۲۰۴۴-۴۲-۷
CoBcobalt(II) boride۱۲۰۰۶-۷۷-۸
CoBr۲کبالت (II) برومید۷۷۸۹-۴۳-۷
Co(CN)۲سیانید کبالت (II)۵۴۲-۸۴-۷
Co(C۲H۳O۲)۲استات کبالت (II)۷۱-۴۸-۷
Co(C۲H۳O۲)۳cobalt(III) acetate۹۱۷-۶۹-۱
CoC۲O۴اکسالات کبالت (II)۸۱۴-۸۹-۱
Co(ClO۴)۲cobalt(II) perchlorate۱۳۴۵۵-۳۱-۷
CoCl۲کلرید کبالت (II)۷۶۴۶-۷۹-۹
CoCrO۴cobalt(II) chromate۲۴۶۱۳-۳۸-۵
CoCr۲O۴cobalt(II) chromite۱۳۴۵۵-۲۵-۹
CoF۲فلوئورید کبالت (II)۱۰۰۲۶-۱۷-۲
CoF۳فلوئورید کبالت (III)۱۰۰۲۶-۱۸-۳
Co(IO۳)۲cobalt(II) iodate۱۳۴۵۵-۲۸-۲
CoI۲یدید کبالت (II)۱۵۲۳۸-۰۰-۳
CoMoO۴cobalt(II) molybdate۱۳۷۶۲-۱۴-۶
Co(NO۳)۲کبالت (II) نیترات۱۰۱۴۱-۰۵-۶
Co(NO۳)۳cobalt(III) nitrate۱۵۵۲۰-۸۴-۰
CoOاکسید کبالت (II)۱۳۰۷-۹۶-۶
Co(OH)۲هیدروکسید کبالت (II)۲۱۰۴۱-۹۳-۰
Co(OH)۳cobalt(III) hydroxide۱۳۰۷-۸۶-۴
CoScobalt(II) sulfide۱۳۱۷-۴۲-۶
CoS۲cobalt disulfide۱۲۰۱۳-۱۰-۴
CoSbcobalt antimonide۱۲۰۵۲-۴۲-۵
CoSecobalt(II) selenide۱۳۰۷-۹۹-۹
CoSeO۳cobalt(II) selenite
CoTecobalt(II) telluride۱۲۰۱۷-۱۳-۹
CoTiO۳cobalt(II) titanate۱۲۰۱۷-۰۱-۵
CoWO۴cobalt(II) tungstate۱۲۶۴۰-۴۷-۰
Co۲Bcobalt boride۱۲۰۴۵-۰۱-۱
Co۲SO۴کبالت(II) سولفات۱۰۱۲۴-۴۳-۳
Co۲S۳cobalt(III) sulfide۱۳۳۲-۷۱-۴
Co۲SiO۴cobalt(II) orthosilicate۱۲۰۱۷-۰۸-۲
Co۲SnO۴cobalt(II) stannate۱۲۱۳۹-۹۳-۴
Co۲TiO۴cobalt(II) titanite۱۲۰۱۷-۳۸-۸
Co۳(Fe(CN)۶)۲cobalt(II) ferricyanide۱۴۰۴۹-۸۱-۱
CrBr۲chromium(II) bromide۱۰۰۴۹-۲۵-۹
CrBr۳chromium(III) bromide۱۰۰۳۱-۲۵-۱
CrCl۲کلرید کروم (II)۱۰۰۴۹-۰۵-۵
CrCl۳کلرید کروم (III)۱۰۰۲۵-۷۳-۷
CrCl۴کلرید کروم (IV)۱۵۵۹۷-۸۸-۳
CrF۲chromium(II) fluoride۱۰۰۴۹-۱۰-۲
CrF۳تری‌فلوئورید کروم۷۷۸۸-۹۷-۸
CrF۴chromium(IV) fluoride۱۰۰۴۹-۱۱-۳
CrF۵chromium(V) fluoride۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrF۶فلوئورید کروم (VI)۱۳۸۴۳-۲۸-۲
CrI۲chromium(II) iodide۱۳۴۷۸-۲۸-۹
CrI۳chromium(III) iodide۱۳۵۶۹-۷۵-۰
Cr(NO۳)۳کروم نیترات۱۳۵۴۸-۳۸-۴
Cr(NO۲)۳chromium(III) nitrite
CrO۲اکسید کروم (IV)۱۲۰۱۸-۰۱-۸
CrO۳تری‌اکسید کروم۱۳۳۳-۸۲-۰
CrO۴۲−chromate ion
CrO۲Cl۲کرومیل کلرید۱۴۹۷۷-۶۱-۸
CrPO۴chromium(III) phosphate۷۷۸۹-۰۴-۰
CrSbchromium antimonide۱۲۰۵۳-۱۲-۲
CrVO۴chromium(III) orthovanadate
Cr۲O۳اکسید کروم (III)
eskolaite
۱۳۰۸-۳۸-۹
Cr۲(SO۴)۳سولفات کروم (III)۱۰۱۰۱-۵۳-۸
Cr۲S۳سولفید کروم (III)۱۲۰۱۸-۲۲-۳
Cr۲Se۳chromium(III) selenide
Cr۲(TeO۴)۳chromium(III) tellurate
Cr۲Te۳chromium(III) telluride۱۲۰۵۳-۳۹-۳
Cr۳As۲chromium(II) arsenide
Cr۳C۲کربید کروم۱۲۰۱۲-۳۵-۰
Cr۳Sb۲chromium(II) antimonide
Cr۳Si۲chromium(II) silicide
CsBO۲caesium borate۹۲۱۴۱-۸۶-۱
CsBrبرمید سزیم۷۷۸۷-۶۹-۱
CsBrO۳caesium bromate۱۳۴۵۴-۷۵-۶
CsBr۳caesium tribromide
CsCNcaesium cyanide۲۱۱۵۹-۳۲-۰
CsC۲H۳O۲سزیم استات۳۳۹۶-۱۱-۰
CsClسزیم کلرید۷۶۴۷-۱۷-۸
CsClO۳caesium chlorate۱۳۷۶۳-۶۷-۲
CsClO۴سزیم پرکلرات۱۳۴۵۴-۸۴-۷
CsFسزیم فلوئورید۱۳۴۰۰-۱۳-۰
CsIسزیم یدید۷۷۸۹-۱۷-۵
CsI۳caesium triiodide
CsNH۲caesium amide۲۲۲۰۵-۵۷-۸
CsNO۳سزیم نیترات۷۷۸۹-۱۸-۶
CsN۳caesium azide۲۲۷۵۰-۵۷-۸
CsNbO۳caesium metaniobate
CsOHسزیم هیدروکسید۲۱۳۵۱-۷۹-۱
CsO۲caesium superoxide۱۲۰۱۸-۶۱-۰
Cs۲Scaesium sulfide۱۲۲۱۴-۱۶-۳
CsSCNcaesium thiocyanate
CsSeO۴caesium selenate
CsTaO۳caesium metatantalate
Cs۲CO۳کربنات سزیم۲۹۷۰۳-۰۱-۳
Cs۲C۲O۴caesium oxalate
Cs۲CrO۴caesium chromate
Cs۲Cr۲O۷caesium dichromate
Cs۲HPO۴caesium hydrogen orthophosphate
Cs۲MoO۴caesium molybdate۱۳۵۹۷-۶۴-۳
Cs۲Oسزیم اکسید۲۰۲۸۱-۰۰-۹
Cs۲SO۳caesium sulfite
Cs۲SO۴سزیم سولفات۱۰۲۹۴-۵۴-۹
Cs۲SiO۳caesium metasilicate
Cs۲TeO۴caesium tellurate
Cs۲TiO۳تیتانات سزیم
caesium metatitanate
Cs۲WO۴caesium orthotungstate
Cs۳PO۴caesium orthophosphate
Cs۳VO۴caesium orthovanadate
CuBrبرمید مس (I)۷۷۸۷-۷۰-۴
Cu(BrO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) bromate hexahydrate
CuBr۲برمید مس (II)
CuC۲O۴copper oxalate
CuClکلرید مس (I)۷۷۵۸-۸۹-۶
Cu(ClO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) chlorate hexahydrate
CuCl۲کلرید مس (II)۷۴۴۷-۳۹-۴
CuFeS۲copper iron sulfide
کالکوپیریت
CuFe۲O۴copper(II) iron(II) oxide
CuFe۲S۳copper iron sulfide
cubanite
[Cu(H۲O)۴]SO۴ · H۲Oمس(II) سولفات
CuIیدید مس (I)۷۶۸۱-۶۵-۴
CuIO۳copper(I) iodate
Cu(IO۳)۲copper(II) iodate
CuMoO۴copper(II) orthomolybdate
Cu(NO۳)۲نیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۳H۲Oنیترات مس (II)
Cu(NO۳)۲ · ۶H۲Ocopper(II) nitrate hexahydrate۱۰۲۹۴-۴۱-۴
Cu(NbO۳)۲copper(II) orthoniobate
CuOمس (II) اکسید۱۳۱۷-۳۸-۰
Cu(OH)۲مس (II) هیدروکسید
Cu(OH)۲CO۳Verdigris
CuScopper(II) sulfide
کوولین
۱۳۱۷-۴۰-۴
CuSCNcopper(I) thiocyanate
CuSO۴مس(II) سولفات۷۷۵۸-۹۸-۷
CuSO۴ · ۵H۲Oمس(II) سولفات
CuSecopper(II) selenide
CuSeO۳ · ۲H۲Ocopper(II) selenite dihydrate
CuSeO۴ · ۵H۲Ocopper(II) selenate pentahydride
CuSiO۳copper(II) metasilicate
CuTecopper(II) telluride
CuTeO۳copper(II) tellurite
CuTiO۳copper(II) metatitanate
Cu(VO۳)۲copper(II) metavanadate
CuWO۴copper(II) orthotungstate
Cu۲CO۳(OH)۲مالاکیت
Cu۲Sمس(۱) سولفید
کالکوزیت
Cu۲Secopper(I) selenide
Cu۲Tecopper(I) telluride
Cu۳Ascopper(I) arsenide
Cu۳Pفسفید مس (I)
Cu۳(PO۴)۲فسفات مس
Cu۳Sbcopper(III) antimonide
Cu۹S۵copper sulfide
digenite
Cu۳Zn۲برنج (آلیاژ)

D

Chemical formulaSynonymsCAS Number
DBrdeuterium bromide
DIdeuterium iodide
DLiلیتیم هیدرید
DNasodium deuteride
D۲Odeuterium oxide
آب سنگین
D۳Otrideuterium oxide
DyBr۳dysprosium(III) bromide
DyCl۲dysprosium(II) chloride
DyCl۳کلرید دیسپروزیم (III)
DySi۲dysprosium(II) silicide
Dy۲O۳اکسید دیسپروزیم (III)
Dy۲S۳dysprosium(III) sulfide

E

Chemical formulaSynonymsCAS number
ErFerbium monofluoride۱۶۰۸۷-۶۷-۵
ErF۲erbium difluoride۱۶۰۸۷-۶۵-۳
ErF۳erbium trifluoride۱۳۷۶۰-۸۳-۳
ErI۳erbium triiodide۱۳۸۱۳-۴۲-۸
ErI۴Naerbium sodium tetraiodide۱۲۹۸۶۳-۱۳-۴
ErOerbium monoxide۱۲۲۸۰-۶۱-۴
EuFeuropium monofluoride۱۷۲۰۹-۶۰-۸
EuF۳europium trifluoride۱۳۷۶۵-۲۵-۸
EuI۲europium diiodide۲۲۰۱۵-۳۵-۶
EuNbO۲europium niobium dioxide۱۰۷۰۶۹-۷۸-۳
EuNb۲O۶europium diniobium hexaoxide۵۵۲۱۶-۳۲-۵
EuOeuropium monoxide۱۲۰۲۰-۶۰-۹
EuO۲Vmonoeuropium monovandium dioxide۸۸۷۶۲-۳۰-۵
EuO۳Tieuropium titanium trioxide۱۲۰۲۰-۶۱-۰
EuO۳Veuropium metavanadate۳۹۴۳۲-۲۱-۸
EuO۴Weuropium tungsten tetraoxide۱۳۵۳۷-۱۲-۷
EuSeuropium monosulfide۱۲۰۲۰-۶۵-۴
EuS۲europium disulfide۵۵۹۵۷-۴۲-۱
Eu۲Odieuropium monoxide۶۲۴۶۲-۴۷-۹
Eu۲O۲dieuropium dioxide۶۲۴۶۲-۴۸-۰
Eu۲Sdieuropium monosulfide۶۲۴۶۲-۴۹-۱
Eu۲S۲dieuropium disulfide۶۲۴۶۲-۵۱-۵

F

Chemical formulaSynonymsCAS number
F۲Feفلوئورید آهن (II)۴۱۴۲۸-۵۵-۱
FGagallium monofluoride۱۳۹۶۶-۷۸-۴
FGaOgallium monofluoride monoxide۱۵۵۸۶-۶۶-۰
FGdgadolinium monofluoride۱۲۲۵۹-۱۸-۶
FGegermanium monofluoride۱۴۹۲۹-۴۶-۵
FHgmercury fluoride[نیازمند ابهام‌زدایی]۲۷۵۷۵-۴۷-۹
FHoholmium monofluoride۱۶۰۸۷-۶۶-۴
FIمونوفلوئورید ید۱۳۸۷۳-۸۴-۲
FI۲monofluorodiiodine۵۸۷۵۱-۳۳-۰
FInindium monofluoride۱۳۹۶۶-۹۵-۵
FLalanthanum monofluoride۱۳۹۴۳-۴۴-۷
FLiلیتیم فلورید۷۷۸۹-۲۴-۴
FLiOlithium hypofluorite۳۴۲۴۰-۸۴-۱
FLi۲dilithium monofluoride۵۰۶۴۴-۶۹-۴
FMgmagnesium monofluoride۱۴۹۵۳-۲۸-۷
FMnmonomanganese monofluoride۱۳۵۶۹-۲۵-۰
FMnO۳manganese fluoride trioxide۱۵۵۸۶-۹۷-۷
FMomolybdenum monofluoride۶۰۳۸۸-۱۸-۳
FNfluoroimidogen۱۳۹۶۷-۰۶-۱
FNOنیتروسیل فلوئورید۷۷۸۹-۲۵-۵
FNO۲نیتریل فلوئورید۱۰۰۲۲-۵۰-۱
FNO۳fluorine nitrate۷۷۸۹-۲۶-۶
FNSتیازیل فلوئورید۱۸۸۲۰-۶۳-۸
FNaسدیم فلوئورید۷۶۸۱-۴۹-۴
FNa۲disodium monofluoride۸۷۳۳۱-۱۳-۳
FNdneodymium monofluoride۱۳۹۴۰-۷۷-۷
FOoxygen monofluoride۱۲۰۶۱-۷۰-۰
FOThthorium monofluoride monoxide۱۹۷۹۷-۹۰-۱
FOTititanium fluoride oxide۱۷۴۹۷-۷۵-۵
FO۲dioxygen monofluoride۱۵۴۹۹-۲۳-۷
FO۳Sfluorosulfate radical۲۱۵۴۹-۰۲-۰
FPphosphorus monofluoride۱۶۰۲۷-۹۲-۲
FPSphosphenothious fluoride۵۵۷۵۳-۳۹-۴
FPS۲phosphenodithioic fluoride۱۳۷۶۴۹-۴۶-۸
FPblead monofluoride۱۴۹۸۶-۷۲-۲
FPuplutonium monofluoride۲۰۸۸۲-۱۶-۰
FRbفلوئورید روبیدیم۱۳۴۴۶-۷۴-۷
FSmonosulfur monofluoride۱۶۰۶۸-۹۶-۵
FScscandium monofluoride۱۴۰۱۷-۳۳-۵
FSmsamarium monofluoride۱۷۲۰۹-۵۹-۵
FSntin monofluoride۱۳۹۶۶-۷۴-۰
FSrstrontium monofluoride۱۳۵۶۹-۲۷-۲
FThthorium monofluoride۵۱۶۸۶-۳۴-۱
FTititanium fluoride۱۸۰۲۵-۲۲-۴
FTlتالیم (I) فلوئورید۷۷۸۹-۲۷-۷
FWtungsten monofluoride۵۱۶۲۱-۱۶-۰
FXeزنون (عنصر)۱۶۷۵۷-۱۴-۵
FYyttrium monofluoride۱۳۹۸۱-۸۸-۹
FZrفلوئورید زیرکونیم (IV)۱۳۵۶۹-۲۸-۳
F۲فلوئور۷۷۸۲-۴۱-۴
F۲Feferrous fluoride۷۷۸۹-۲۸-۸
F۲Gagallium difluoride۵۱۷۷۷-۷۹-۸
F۲Gdgadolinium difluoride۱۲۲۵۹-۱۹-۷
F۲Geژرمانیم دی‌فلوئورید۱۳۹۴۰-۶۳-۱
F۲GeOdifluorogermanone۷۲۱۹۰-۳۸-۶
F۲Hgفلوئورید جیوه (II)۷۷۸۳-۳۹-۳
F۲Hg۲فلوئورید جیوه (I)۱۳۹۶۷-۲۵-۴
F۲Hoholmium difluoride۱۶۰۸۷-۶۴-۲
F۲IPdifluoroiodophosphine۱۳۸۱۹-۱۱-۹
F۲K۲dipotassium difluoride۱۲۲۸۵-۶۲-۰
F۲Krکریپتون دی‌فلورید۱۳۷۷۳-۸۱-۴
F۲Lalanthanum difluoride۱۵۹۴۸-۶۸-۲
F۲Li۲لیتیم فلورید۱۲۲۶۵-۸۲-۶
F۲Mgمنیزیم فلورید۷۷۸۳-۴۰-۶
F۲Mnmanganese difluoride۷۷۸۲-۶۴-۱
F۲Momolybdenum difluoride۲۰۲۰۵-۶۰-۱
F۲MoO۲molybdenum difluoride dioxide۱۳۸۲۴-۵۷-۲
F۲Ndifluoroamino radical۳۷۴۴-۰۷-۸
F۲N۲Onitrosodifluoroamine۱۴۹۸۴-۷۸-۲
F۲Na۲disodium difluoride۱۲۲۸۵-۶۴-۲
F۲Ndneodymium difluoride۱۳۹۴۰-۷۶-۶
F۲Niفلوئورید نیکل (II)۱۰۰۲۸-۱۸-۹
F۲Oاکسیژن دی‌فلوئورید۷۷۸۳-۴۱-۷
F۲OSتیونیل فلوئورید۷۷۸۳-۴۲-۸
F۲OSidifluorooxosilane۱۴۰۴۱-۲۲-۶
F۲OTititanium fluoride oxide۱۳۵۳۷-۱۶-۱
F۲O۲perfluoroperoxide۷۷۸۳-۴۴-۰
F۲O۲Sسولفوریل فلورید۲۶۹۹-۷۹-۸
F۲O۲Wtungsten difluoride dioxide۱۴۱۱۸-۷۳-۱
F۲O۵S۳peroxydisulfuryl difluoride
F۲Pphosphorus difluoride۱۳۸۷۳-۵۲-۴
F۲Pbفلورید سرب (II)۷۷۸۳-۴۶-۲
F۲Ptplatinum difluoride۱۸۸۲۰-۵۶-۹
F۲Puplutonium difluoride۲۰۸۸۲-۱۵-۹
F۲Sسولفور دی‌فلورید۱۳۸۱۴-۲۵-۰
F۲SWtungsten difluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۷۸-۱
F۲S۲difluorodisulfane۱۳۷۰۹-۳۵-۸
F۲S۲thiothionyl fluoride۱۶۸۶۰-۹۹-۴
F۲S۲thiothionyl fluoride۱۰۱۹۴۷-۳۰-۲
F۲S۲Wtungsten difluoride disulfide۴۱۸۳۱-۸۱-۶
F۲Scscandium difluoride۱۴۰۱۷-۳۴-۶
F۲Seselenium difluoride۷۰۴۲۱-۴۳-۱
F۲Sidifluorosilylene۱۳۹۶۶-۶۶-۰
F۲Sntin difluoride۷۷۸۳-۴۷-۳
F۲Srاسترانسیم فلوئورید۷۷۸۳-۴۸-۴
F۲Ththorium difluoride۲۸۸۴۴-۱۱-۳
F۲Tititanium difluoride۱۳۸۱۴-۲۰-۵
F۲Tl۲dithallium difluoride۳۱۹۷۰-۹۷-۵
F۲Wtungsten difluoride۳۳۹۶۳-۱۵-۴
F۲Xeزنون دی‌فلورید۱۳۷۰۹-۳۶-۹
F۲Yyttrium difluoride۱۳۹۸۱-۸۹-۰
F۲Znفلورید روی۷۷۸۳-۴۹-۵
F۲Zrفلوئورید زیرکونیم (IV)۱۳۸۴۲-۹۴-۹
F۳Feفلوئورید آهن (III)۷۷۸۳-۵۰-۸
F۳Gaفلوئورید گالیم (III)۷۷۸۳-۵۱-۹
F۳Gdgadolinium trifluoride۱۳۷۶۵-۲۶-۹
F۳Hoholmium trifluoride۱۳۷۶۰-۷۸-۶
F۳Lalanthanum trifluoride۱۳۷۰۹-۳۸-۱
F۳Li۳trilithium trifluoride۱۱۰۶۸۲-۱۹-۴
F۳Lulutetium trifluoride۱۳۷۶۰-۸۱-۱
F۳Mnفلوئورید منگنز (III)۷۷۸۳-۵۳-۱
F۳Momolybdenum trifluoride۲۰۱۹۳-۵۸-۲
F۳MoOmolybdenum trifluoride oxide۲۲۵۲۹-۲۹-۹
F۳MoSmolybdenum trifluoride sulfide۶۷۳۷۴-۷۶-۹
F۳Nنیتروژن تری‌فلورید۷۷۸۳-۵۴-۲
F۳NOnitrogen trifluoride oxide۱۳۸۴۷-۶۵-۹
F۳NO۲Sdifluoroaminosulfonyl fluoride۱۳۷۰۹-۳۰-۳
F۳NO۳Sdifluoraminooxysulfonyl fluoride۶۸۱۶-۱۲-۲
F۳NSتی‌آزیل تری‌فلورید۱۵۹۳۰-۷۵-۳
F۳NaSnsodium trifluorostannate۱۳۷۸۲-۲۲-۴
F۳Ndneodymium trifluoride۱۳۷۰۹-۴۲-۷
F۳OPphosphoryl fluoride۱۳۴۷۸-۲۰-۱
F۳OTatantalum monoxide trifluoride۲۰۲۶۳-۴۷-۲
F۳OVvanadium trifluoride oxide۱۳۷۰۹-۳۱-۴
F۳Pتری‌فلوئورید فسفر۷۷۸۳-۵۵-۳
F۳PSتیوفسفریل فلوئورید۲۴۰۴-۵۲-۶
F۳Prpraseodymium trifluoride۱۳۷۰۹-۴۶-۱
F۳Puفلوئورید پلوتونیم (III)۱۳۸۴۲-۸۳-۶
F۳Rhrhodium fluoride۶۰۸۰۴-۲۵-۳
F۳Ssulfur trifluoride۳۰۹۳۷-۳۸-۳
F۳SWtungsten trifluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۷۹-۲
F۳Sbآنتیموان تری‌فلوئورید۷۷۸۳-۵۶-۴
F۳Scفلوئورید اسکاندیم۱۳۷۰۹-۴۷-۲
F۳Sitrifluorosilyl radical۱۴۸۳۵-۱۴-۴
F۳Smفلوئورید ساماریم (III)۱۳۷۶۵-۲۴-۷
F۳Tbterbium trifluoride۱۳۷۰۸-۶۳-۹
F۳Ththorium trifluoride۱۳۸۴۲-۸۴-۷
F۳Tiفلورید تیتانیوم (III)۱۳۴۷۰-۰۸-۱
F۳Tlthallium trifluoride۷۷۸۳-۵۷-۵
F۳Tmthulium trifluoride۱۳۷۶۰-۷۹-۷
F۳Wtungsten trifluoride۵۱۶۲۱-۱۷-۱
F۳Yفلوئورید ایتریم (III)۱۳۷۰۹-۴۹-۴
F۳Ybفلوئورید ایتربیم (III)۱۳۷۶۰-۸۰-۰
F۳Zrzirconium trifluoride۱۳۸۱۴-۲۲-۷
F۴Geژرمانیم تترافلوئورید۷۷۸۳-۵۸-۶
F۴Ge۲digermanium tetrafluoride۱۲۳۳۲-۰۸-۰
F۴Hfhafnium fluoride۱۳۷۰۹-۵۲-۹
F۴Mg۲dimagnesium tetrafluoride۵۶۴۵۰-۸۹-۶
F۴Mg۲منیزیم فلورید۵۸۷۹۰-۴۱-۳
F۴Momolybdenum tetrafluoride۲۳۴۱۲-۴۵-۵
F۴MoOmolybdenum tetrafluoride oxide۱۴۴۵۹-۵۹-۷
F۴MoSmolybdenum tetrafluoride monosulfide۷۰۴۸۷-۶۰-۴
F۴N۲تترافلوروهیدرازین۱۰۰۳۶-۴۷-۲
F۴Na۲Sndisodium tetrafluorostannate۱۵۰۰۷-۵۵-۳
F۴OOsosmium oxide tetrafluoride۳۸۴۴۸-۵۸-۷
F۴OP۲diphosphorus tetrafluoride oxide۱۳۸۱۲-۰۷-۲
F۴ORerhenium tetrafluoride oxide۱۷۰۲۶-۲۹-۸
F۴OSتیونیل تترافلورید۱۳۷۰۹-۵۴-۱
F۴OWtungsten tetrafluoride oxide۱۳۵۲۰-۷۹-۱
F۴OXexenon tetrafluoride oxide۱۳۷۷۴-۸۵-۱
F۴P۲diphosphorus tetrafluoride۱۳۸۲۴-۷۴-۳
F۴Pblead tetrafluoride۷۷۸۳-۵۹-۷
F۴Ptplatinum tetrafluoride۱۳۴۵۵-۱۵-۷
F۴Puتترافلوئورید پلوتونیم۱۳۷۰۹-۵۶-۳
F۴Sسولفور تترافلورید۷۷۸۳-۶۰-۰
F۴SWtungsten tetrafluoride monosulfide۴۱۸۳۱-۸۰-۵
F۴Seسلنیوم تترافلورید۱۳۴۶۵-۶۶-۲
F۴Siتترافلوئورید سیلیسیم۷۷۸۳-۶۱-۱
F۴Sn۲ditin tetrafluoride۱۳۰۹۵۰-۲۸-۶
F۴Tititanium fluoride۷۷۸۳-۶۳-۳
F۴Uاورانیوم تترافلورید۱۰۰۴۹-۱۴-۶
F۴Wtungsten tetrafluoride۱۳۷۶۶-۴۷-۷
F۴Xeزنون تترافلورید۱۳۷۰۹-۶۱-۰
F۴Zrفلوئورید زیرکونیم (IV)۷۷۸۳-۶۴-۴
F۵Iپنتافلوئورید ید۷۷۸۳-۶۶-۶
F۵Momolybdenum pentafluoride۱۳۸۱۹-۸۴-۶
F۵ORerhenium monoxide pentafluoride۲۳۳۷۷-۵۳-۹
F۵Pپنتافلوئورید فسفر۷۶۴۷-۱۹-۰
F۵Puplutonium pentafluoride۳۱۴۷۹-۱۹-۳
F۵Sدی‌سولفور دکافلوئورید۱۰۵۴۶-۰۱-۷
F۵Sbپنتافلوئورید آنیموان۷۷۸۳-۷۰-۲
F۵Taفلورید تانتال (V)۷۷۸۳-۷۱-۳
F۵Uاورانیوم پنتافلورید۱۳۷۷۵-۰۷-۰
F۵Wtungsten pentafluoride۱۹۳۵۷-۸۳-۶
F۶Fe۲diiron hexafluoride۱۷۱۱۴-۴۵-۳
F۶La۲lanthanum trifluoride dimer۱۲۵۹۲-۳۱-۳
F۶Moمولیبدن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۷۷-۹
F۶NP۳nitridotriphosphorous hexafluoride۵۶۵۶۴-۵۶-۸
F۶Ososmium hexafluoride۱۳۷۶۸-۳۸-۲
F۶Puپلوتونیوم هگزافلورید۱۳۶۹۳-۰۶-۶
F۶Reرنیم هگزافلورید۱۰۰۴۹-۱۷-۹
F۶Sهگزا فلوراید گوگرد۲۵۵۱-۶۲-۴
F۶Seهگزافلوئورید سلنیم۷۷۸۳-۷۹-۱
F۶Si۲hexafluorodisilane۱۳۸۳۰-۶۸-۷
F۶Sn۳tritin hexafluoride۱۲۳۲۴-۶۰-۶
F۶Teتلوریم هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۰-۴
F۶Uهگزافلوراید اورانیوم۷۷۸۳-۸۱-۵
F۶Wتنگستن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۲-۶
F۶Xeهگزافلورید زنون۱۳۶۹۳-۰۹-۹
F۷Iهپتافلورید ید۱۶۹۲۱-۹۶-۳
F۷NSpentafluorosulfanyldifluoroamine۱۳۶۹۳-۱۰-۲
F۷Reرنیوم هپتافلوئورید۱۷۰۲۹-۲۱-۹
F۸Si۳octafluorotrisilane۱۴۵۲۱-۱۴-۳
F۱۰Mo۲molybdenum fluoride۶۵۶۵۳-۱۸-۱
F۱۰S۲دی‌سولفور دکافلوئورید۵۷۱۴-۲۲-۷
F۱۵Mo۳molybdenum fluoride۶۵۶۵۳-۰۵-۶
FeAsSiron arsenic sulfide
arsenopyrite
FeBr۲برمید آهن (II)۷۷۸۹-۴۶-۰
FeBr۳برمید آهن (III)
FeBr۳ · ۶H۲Oiron(III) bromide hexahydrate
FeCO۳سیدریت
FeC۲O۴اکسالات آهن (II)
FeC۵O۵پنتاکربونیل آهن
pentacarbonyl iron
۱۳۴۶۳-۴۰-۶
FeC۱۰H۱۰فروسن
FeCl۲کلرید آهن (II)
FeCl۳کلرید آهن (III)۷۷۰۵-۰۸-۰
FeCr۲O۴کرومیت (ore)
FeF۲ · ۴H۲Oiron(II) fluoride tetrahydrate
FeIiron monoiodide۳۳۰۱۹-۲۱-۵
FeI۲iron diiodide
iron(II) iodide
۷۷۸۳-۸۶-۰
FeI۲ · ۴H۲Oiron(II) iodide tetrahydrate
FeI۳iron(III) iodide
FeMoO۴iron(II) orthomolybdate
FeOاکسید آهن (II)
اکسید آهن (II)
wüstite
۱۳۴۵-۲۵-۱
FeO۲iron dioxide۱۲۴۱۱-۱۵-۳
FeO۲Hگوتیت
FeO۲H · nH۲Oلیمونیت
Fe(OH)۲هیدروکسید آهن (II)
Fe(OH)۳آهن (III) اکسید-هیدروکسید
FeO۴Sفروس سولفات۷۷۲۰-۷۸-۷
FeO۸H۴P۲iron(II) dihydrogen phosphate
FePiron(III) phosphide
FeSسولفید آهن
iron(II) sulfide
۱۳۱۷-۹۶-۰
FeS۲پیریت
fool’s gold
۱۳۰۹-۳۶-۰
iron(IV) sulfide
مارکارسیت
۱۲۰۶۸-۸۵-۸
FeSeiron(II) selenide
FeTeiron(II) telluride
FeTiO۳iron(II) metatitanate
FeVO۴iron(III) orthovanadate
FeWO۴iron(II) orthotungstate
FeZrO۳iron(II) metazirconate
Fe۲I۲diiron diiodide۹۲۷۸۵-۶۴-۳
Fe۲I۴diiron tetraiodide۹۲۷۸۵-۶۳-۲
Fe۲O۳اکسید آهن
اکسید آهن (III)
هماتیت
۱۳۱۷-۶۰-۸
Fe۲O۳venetian red۸۰۱۱-۹۷-۰
Fe۲O۱۲S۳سولفات آهن (III)
iron(III) sulfate
۱۰۰۲۸-۲۲-۵
Fe۲O۱۲W۳iron(III) orthotungstate
Fe۲Pdiiron phosphide
Fe۲SiO۴fayalite
Fe۳H۲Na۲O۴۵Siکریزوتیل
white asbestos
۱۲۰۰۱-۲۸-۴
Fe۳O۴مگنتیت
triiron(II, III) tetraoxide
۱۳۰۹-۳۸-۲
Fe۳Piron(tri) phosphide
Fe۷Si۸O۲۴H۲amosite
brown asbestos
grunerite
۱۲۱۷۲-۷۳-۵

G

Chemical formulaSynonymsCAS number
GaAsگالیم آرسنید
GaAsO۴gallium(III) orthoarsenate
GaBr۳برمید گالیم (III)۱۳۴۵۰-۸۸-۹
Ga(C۲H۳O۲)۳gallium(III) acetate
GaCl۲gallium(II) chloride۱۲۸۵۷۹-۰۹-۹
GaCl۳تری‌کلرید گالیم۱۳۴۵۰-۹۰-۳
GaI۲gallium(II) iodide
GaI۳یدید گالیم (III)۱۳۴۵۰-۹۱-۴
GaNنیترید گالیم
Ga(OH)۳گالیم (III) هیدروکسید
GaPO۴gallium(III) orthophosphate
GaSbگالیم آنتیمونید۱۲۰۶۴-۰۳-۸
GaTeتلورید گالیم (II)۱۲۰۲۴-۱۴-۵
Ga۲O۳اکسید گالیم (III)۱۲۰۲۴-۲۱-۴
Ga۲(SO۴)۳·۱۸H۲Ogallium(III) sulfate octadecahydrate
Ga۲S۳gallium(III) sulfide
Ga۲Te۳تلورید گالیم (III)
GeBr۴germanium(IV) bromide۱۳۴۵۰-۹۲-۵
GeH۳COOH۲-germaacetic acid
GeI۲germanium(II) iodide۱۳۵۷۳-۰۸-۵
GeI۴germanium(IV) iodide۱۳۴۵۰-۹۵-۸
GeOژرمانیم مونوکسید۲۰۶۱۹-۱۶-۳

H

Chemical formulaSynonymsCAS number
HAthydrogen astatide
HBrhydrogen bromide
هیدروبرومیک اسید
۱۰۰۳۵-۱۰-۶
HCCHاستیلن
ethyne
HCNhydrocyanic acid
hydrogen cyanide
۶۹۱۴-۰۷-۴
HCONH۲فرم‌آمید
methanamide
HCOOformate ion
HCOOHفرومیک اسید
methanoic acid
HCOONH۴آمونیوم فرمات
HCO۳بی‌کربنات
HC۳H۵O۳اسید لاکتیک
HC۵H۵N+pyridinium ion
HC۶H۷O۶اسید اسکوربیک
HC۹H۷O۴استیل‌سالیسیلیک اسید
HC۱۲H۱۷ON۴SCl۲ویتامین ب۱
vitamin B۱ hydrochloride
HClهیدروکلریک اسید
هیدروژن کلرید
۷۶۴۷-۰۱-۰
HClOهیپوکلرو اسید۷۷۹۰-۹۲-۳
HClO۲کلرو اسید۱۳۸۹۸-۴۷-۰
HClO۳کلریک اسید۷۷۹۰-۹۳-۴
HClO۴پرکلریک اسید۷۶۰۱-۹۰-۳
HDOsemiheavy water
water-d1
۱۴۹۴۰-۶۳-۷
HFهیدروفلوئوریک اسید۷۶۶۴-۳۹-۳
HIهیدروژن یدید۱۰۰۳۴-۸۵-۲
HIO۳یدیک اسید
HNO۲نیتراس اسید۷۷۸۲-۷۷-۶
HNO۳نیتریک اسید
hydrogen nitrate
۷۶۹۷-۳۷-۲
HN۳هیدرازوئیک اسید۷۷۸۲-۷۹-۸
HOClهیپوکلرو اسید۷۷۹۰-۹۲-۳
HOFهیپوفلورو اسید۱۴۰۳۴-۷۹-۸
HOOCCOOHاکسالیک اسید
HPO۴۲−فسفات
HSO۳hydrogen sulfite ion
HSO۴سولفات
HTOpartially tritiated water
water-t
۱۳۶۷۰-۱۷-۲
H۲هیدروژن۱۳۳۳-۷۴-۰
H۲C(CH)CNاکریلونیتریل
H۲COفرمالدهید۱۹۷۱۰-۵۶-۶
H۲CO۳کربنیک اسید۱۰۷-۳۲-۴
H۲CSOsulfine۴۰۱۰۰-۱۶-۱
H۲C۲O۴اکسالیک اسید۱۴۴-۶۲-۷
H۲C۴H۴O۶اسید تارتاریک
H۲C۸H۴O۴فتالیک اسید
H۲Ph
H۲CrO۴اسید کرومیک
H۲NCH۲COOHگلیسین
H۲NNH۲هیدرازین
H۲Oآب۷۷۳۲-۱۸-۵
H۲O۲آب اکسیژنه۷۷۲۲-۸۴-۱
H۲PO۴فسفات
H۲Sسولفید هیدروژن
hydrosulfuric acid
۷۷۸۳-۰۶-۴
H۲SO۳سولفورو اسید
H۲SO۴سولفوریک اسید
hydrogen sulfate
۷۶۶۴-۹۳-۹
H۲S۲O۷disulfuric acid
H۲S۲O۸پروکسی‌دی‌سولفوریک اسید
H۲SeO۳سلنوس اسید
H۲SeO۴سلنیک اسید
H۲SiO۳سیلیسیک اسید۷۶۹۹-۴۱-۴
H۲TeO۳تلورو اسید
H۲TiO۳اسید تیتانیک
H۳AsO۴آرسنیک اسید
H۳CCH۲CH۳پروپان
H۳N+CH۲COOzwitterion
H۳O+hydronium ion
H۳PO۴فسفریک اسید۷۶۶۴-۳۸-۲
H۴XeO۶perxenic acid
H۶TeO۶تلوریک اسید
HfBr۴hafnium(IV) bromide۱۳۷۷۷-۲۲-۵
HfF۴hafnium(IV) fluoride۱۳۷۰۹-۵۲-۹
HfOCl۲ · ۸H۲Ohafnium(IV) oxychloride octahydrate
HfOH(C۲H۳O۲)۳hafnium(IV) acetate, basic
Hf(SO۴)۲hafnium(IV) sulfate
Hg(BrO۳)۲ · ۲H۲Omercury(II) bromate dihydrate
HgBr۲برمید جیوه (II)۷۷۸۹-۴۷-۱
Hg(C۲H۳O۲)۲استات جیوه (II)
Hg(C۷H۵O۲)۲ · H۲Omercury(II) benzoate monohydrate
HgClO۴ · ۴H۲Omercury(I) perchlorate tetrahydrate
Hg(ClO۴)۲ · ۳H۲Omercury(II) perchlorate trihydrate
HgCl۲کلرید جیوه (II)۷۴۸۷-۹۴-۷
Hg(IO۳)۲mercury(II) iodate
HgI۲یدید جیوه (II)۷۷۷۴-۲۹-۰
Hg(NO۳)۲ · H۲Omercury(II) nitrate monohydrate
Hg(CNO)۲فولمینات جیوه (II)۶۲۸-۸۶-۴
HgOجیوه (II) اکسید۲۱۹۰۸-۵۳-۲
HgSسولفید جیوه
cinnabar
Hg(SCN)۲mercury(II) thiocyanate
HgSeسلنید جیوه
HgSeO۳mercury(II) selenite
HgTeتلورید جیوه
HgTeO۳mercury(II) tellurite
HgWO۴mercury(II) tungstate
Hg۲Br۲برمید جیوه (I)۱۵۳۸۵-۵۸-۷
Hg۲Cl۲کلرید جیوه (I)۱۰۱۱۲-۹۱-۱
Hg۲I۲یدید جیوه (I)۱۵۳۸۵-۵۷-۶
Hg۳(AsO۴)۲mercury(II) orthoarsenate

I

Chemical formulaSynonymsCAS number
IBriodine(I) bromide۷۷۸۹-۳۳-۵
IBr۳iodine(III) bromide
IClمونوکلرید ید۷۷۹۰-۹۹-۰
ICl۳تری‌کلرید ید
IO۳iodate ion
I۲ید۷۵۵۳-۵۶-۲
I۳triiodide ion
InAsآرسنید ایندیم
InBrبرمید ایندیم (I)۱۴۲۸۰-۵۳-۶
InBrI۲indium(III) bromodiiodide
InBr۲Iindium(III) dibromoiodide
InBr۳برمید ایندیم (III)۱۳۴۶۵-۰۹-۳
InClindium(I) chloride۱۳۴۶۵-۱۰-۶
InCl۲indium(II) chloride
InCl۳کلرید ایندیم (III)۱۰۰۲۵-۸۲-۸
InCl۳·۴H۲Oindium(III) chloride tetrahydrate
InIindium(I) iodide۱۳۹۶۶-۹۴-۴
In(IO۳)۳indium(III) iodate
InI۲indium(II) iodide
InI۳indium(III) iodide۱۳۵۱۰-۳۵-۵
In(NO۳)۳·۴٫۵H۲Oindium(III) nitrate tetrahemihydrate
In(OH)۳indium(III) hydroxide
InPایندیم فسفید۲۲۳۹۸-۸۰-۷
InPO۴indium(III) orthophosphate
InSindium(II) sulfide۱۲۰۳۰-۱۴-۷
InSbایندیم آنتیمونید۱۳۱۲-۴۱-۰
InTeindium(II) telluride۱۲۰۳۰-۱۹-۲
In۲O۳اکسید ایندیم (III)۱۳۱۲-۴۳-۲
In۲(SO۴)۳·H۲Oindium(III) sulfate monohydrate
In۲S۳سولفید ایندیم (III)
In۲Se۳سلنید ایندیم (III)
In۲Te۳تلورید ایندیم (III)

K

Chemical formulaSynonymsCAS number
KCNپتاسیوم سیانید۱۵۱-۵۰-۸
KCNSتیوسیانات پتاسیم۳۳۳-۲۰-۰
KClپتاسیم کلرید۷۴۴۷-۴۰-۷
KClO۳پتاسیم کلرات۳۸۱۱-۰۴-۹
KClO۴پتاسیم پرکلرات۷۷۷۸-۷۴-۷
KFپتاسیوم فلورید۱۳۴۵۵-۲۱-۱
KMnO۴پتاسیم پرمنگنات۷۷۲۲-۶۴-۷
K۲MnO۴پتاسیم منگنات۱۰۲۹۴-۶۴-۱
KrF۲کریپتون دی‌فلورید۱۳۷۷۳-۸۱-۴

L

Chemical formulaSynonymsCAS number
LaCl۳لانتان (III) کلرید۱۰۰۹۹-۵۸-۸
LaPO۴lanthanum(III) phosphate۱۴۹۱۳-۱۴-۵
LaPO۴·۰٫۵H۲Olanthanum(III) phosphate crystal hemihydrate
Li(AlSi۲O۶)keatite
LiBrبرمید لیتیم۷۵۵۰-۳۵-۸
LiBr·۲H۲Olithium bromide dihydrate
LiBrO۳lithium bromate
LiCNlithium cyanide
LiC۲H۵Olithium ethoxide
LiFلیتیم فلورید۷۷۸۹-۲۴-۴
LiHSO۴lithium hydrogen sulfate
LiIO۳lithium iodate
LiNasodium lithium
LiNO۳لیتیم نیترات
LiNO۳·H۲Olithium nitrate monohydrate
LiTaO۳لیتیم تانتالات
lithium metatantalate
LiVO۳·۲H۲Olithium metavanadate dihydrate
Li۲B۴O۷·۵H۲Olithium tetraborate pentahydrate
Li۲CrO۴lithium chromate
Li۲CrO۴·۲H۲Olithium chromate dihydrate
Li۲Cr۲O۷lithium dichromate
Li۲MoO۴lithium orthomolybdate۱۳۵۶۸-۴۰-۶
Li۲NbO۳lithium metaniobate
Li۲SO۴سولفات لیتیم۱۰۳۷۷-۴۸-۷
Li۲SeO۳lithium selenite
Li۲SeO۴lithium selenate
Li۲SiO۳lithium metasilicate۱۰۱۰۲-۲۴-۶
lithium orthosilicate
Li۲TeO۳lithium tellurite
Li۲TeO۴lithium tellurate
Li۲TiO۳تیتانات لیتیم۱۲۰۳۱-۸۲-۲
Li۲WO۴lithium orthotungstate۱۳۵۶۸-۴۵-۱
Li۲ZrO۳lithium metazirconate

M

Chemical formulaSynonymsCAS number
Mg(AlO۲)۲اسپینل
As۲Mg۳magnesium arsenide۱۲۰۴۴-۴۹-۴
MgCO۳منیزیم کربنات
مگنزیت
۵۴۶-۹۳-۰
MgC۲O۴magnesium oxalate
Mg(ClO۳)۲magnesium chlorate
Mg(ClO۳)۲·xH۲Omagnesium chlorate hydrate
MgCl۲کلرید منیزیم۷۷۸۶-۳۰-۳
MgCrO۴magnesium chromate
MgCrO۴·۵H۲Omagnesium chromate pentahydrate
MgF۲منیزیم فلورید۷۷۸۳-۴۰-۶
MgI۲منیزیم یدید۱۰۳۷۷-۵۸-۹
MgMoO۴magnesium molybdate
MgNH۴PO۴·۶H۲Omagnesium ammonium phosphate hexahydrate
Mg(NO۳)۲نیترات منیزیم
Mg(NO۳)۲·۶H۲Omagnesium nitrate hexahydrate
MgNaAl۵(Si۴O۱۰)۳(OH)۶مونتموریونیت (clay)
MgOاکسید منیزیم
magnesia
آجر منیزیتی
۱۳۰۹-۴۸-۴
Mg(OH)۲منیزیوم هیدروکساید
منیزیوم هیدروکساید
MgPomagnesium polonide
MgSسولفید منیزیم۱۲۰۳۲-۳۶-۹
MgSO۴منیزیم سولفات۷۴۸۷-۸۸-۹
MgSemagnesium selenide
MgSeO۳magnesium selenite
MgSeO۴magnesium selenate
MgSiO۳magnesium metasilicate
انستاتیت
۱۳۷۷۶-۷۴-۴
MgTiO۳magnesium metatitanate۱۲۰۳۲-۳۰-۳
Mg(VO۳)۲magnesium metavanadate
MgWO۴magnesium tungstate۱۳۵۷۳-۱۱-۰
Mg۲Al(AlSiO۵)(OH)۴amesite
Mg۲P۲O۷magnesium pyrophosphate
Mg۲SiO۴forsterite۱۰۰۳۴-۹۴-۳
Mg۳As۲magnesium arsenide
Mg۳Bi۲magnesium bismuthide
Mg۳P۲magnesium phosphide
Mg۳(Si۲O۵)(OH)۴کریزوتیل
Mg۳(Si۴O۱۰)(OH)۲تالک
Mg۳(VO۴)۲magnesium orthovanadate
MnAsmanganese(III) arsenide
MnBimanganese(III) bismuthide
MnBr۲برمید منگنز (II)۱۳۴۴۶-۰۳-۲
MnBr۲·۴H۲Omanganese(II) bromide tetrahydrate
Mn(CHO۲)۲manganese(II) formate
Mn(CHO۲)۲·۲H۲Omanganese(II) formate dihydrate
MnCO۳کربنات منگنز (II)
MnCl۲کلرید منگنز (II)۷۷۷۳-۰۱-۵
MnF۲فلوئورید منگنز (II)۷۷۸۲-۶۴-۱
MnI۲یدید منگنز (II)
MnMoO۴manganese(II) orthomolybdate
Mn(NO۳)۲نیترات منگنز (II)
Mn(NO۳)۲·۴H۲Omanganese(II) nitrate tetrahydrate
MnOاکسید منگنز (II)۱۳۴۴-۴۳-۰
Mn(OH)۲manganese hydroxide
MnOOHمنگانیت
MnO۲manganese dioxide
پیرولوزیت
۱۳۱۳-۱۳-۹
MnO۴permanganate ion
MnPb۸(Si۲O۷)۳barysilate
MnSسولفید منگنز (II)۱۸۸۲۰-۲۹-۶
MnTemanganese(II) telluride
MnZrO۳manganese(II) metazirconate
Mn۲O۳اکسید منگنز (III)
Mn۳As۲manganese(II) arsenide
Mn۳O۴اکسید منگنز (II، III)
trimanganese tetroxide
hausmannite
Mn۳P۲manganese(II) phosphide
Mn۳Sb۲manganese(II) antimonide
MoBr۲molybdenum(II) bromide۱۳۴۴۶-۵۶-۵
MoBr۳molybdenum(III) bromide۱۳۴۴۶-۵۷-۶
MoCl۲molybdenum(II) chloride
MoCl۳molybdenum(III) chloride
MoCl۵کلرید مولیبدن (V)۱۰۲۴۱-۰۵-۱
MoO۲اکسید مولیبدن (IV)۱۸۸۶۸-۴۳-۴
MoO۴۲−molybdate ion
MoS۲مولیبدن دی‌سولفید
molybdenum disulfide
molybdenite
۱۳۱۷-۳۳-۵
Hg۲Br۲برمید جیوه (I)

N

Chemical formulaSynonymsCAS number
4|Cl}}4Sodium tetrachloroborate
NH۲آمید ion
NH۲CH۲CH۲NH۲اتیلن‌دی‌آمین
NH۲CONH۲اوره
NH۲C۶H۴SO۳Hsulfanilic Acid
NH۲OHهیدروکسیل‌آمین
(NH۲)۲COاوره
NH۳آمونیاک۷۶۶۴-۴۱-۷
NH۴+آمونیوم ion
(NH۴)۳Nآمونیاک
NH۴Brآمونیم برمید۱۲۱۲۴-۹۷-۹
NH۴CO۲NH۲ammonium carbamate
(NH۴)۲CO۳آمونیوم کربنات
NH۴Clآمونیوم کلرید۱۲۱۲۵-۰۲-۹
NH۴ClO۴آمونیوم پرکلرات۷۷۹۰-۹۸-۹
NH۴HSآمونیوم هیدروسولفید
(NH۴)H۲AsO۴ammonium dihydrogen arsenate
NH۴NO۳آمونیوم نیترات۶۴۸۴-۵۲-۲
NH۴OCONH۲ammonium carbamate
(NH۴)۲Ce(NO۳)۶سریک آمونیوم نیترات
ceric ammonium nitrate
CAN
(NH۴)۳PO۴ammonium phosphate
(NH۴)۲CrO۴ammonium chromate
(NH۴)۲Hg(SCN)۴mercury(II) ammonium thiocyanate
(NH۴)۲[PtCl۶]ammonium hexachloroplatinate(IV)
(NH۴)۲[Pt(SCN)۶]ammonium hexathiocyanoplatinate(IV)
(NH۴)۲SO۴آمونیوم سولفات
NI۳نیتروژن تری‌یدید
NOنیتریک اکسید
nitrogen oxide
nitrogen(II) oxide
۱۰۱۰۲-۴۳-۹
NO۲نیتروژن دی‌اکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۱۰۲-۴۴-۰
NO۲nitrite ion
NO۲Clnitryl chloride۱۳۴۴۴-۹۰-۱
NO۳نیترات
N۲نیتروژن۷۷۲۷-۳۷-۹
N۲H۴هیدرازین۳۰۲-۰۱-۲
N۲Oدی نیتروژن مونوکسید
dinitrogen oxide
nitrogen(I) oxide
۱۰۰۲۴-۹۷-۲
N۲O۳دی‌نیتروژن تری‌اکسید
nitrogen(III) oxide
۱۰۵۴۴-۷۳-۷
N۲O۴دی‌نیتروژن تترااکسید
nitrogen(IV) oxide
۱۰۵۴۴-۷۲-۶
N۲O۵dinitrogen pentaoxide
nitrogen(V) oxide
۱۰۱۰۲-۰۳-۱
N۴H۴trans-tetrazene۵۴۴۱۰-۵۷-۰
NaAlSi۳O۳آلبیت
NaAsO۲sodium metaarsenite
NaAu(CN)۲sodium dicyanoaurate(I)
Na۲Cr۲O۷ · ۲H۲Oسدیم دی‌کرومات۱۰۵۸۸-۰۱-۹
Na[B(NO۳)۴]sodium tetranitratoborate(III)
NaBrسدیم برمید۷۶۴۷-۱۵-۶
NaCNسدیم سیانید۱۴۳-۳۳-۹
NaC۶F۵COOpentafluorobenzoate
NaC۶H۵COOسدیم بنزوئیک اسید
NaCa۲(Al۵Si۵O۲۰) · ۶H۲Oتامسونیت
NaClسدیم کلرید
rock-salt
halite
۷۶۴۷-۱۴-۵
NaHسدیم هیدرید۷۶۴۶-۶۹-۷
NaHCOOسدیم فرمات
NaHCO۳جوش شیرین
baking soda
۱۴۴-۵۵-۸
NaIسدیم یدید۷۶۸۱-۸۲-۵
NaNH۲C۶H۴SO۳sodium sulfanilate
NaNO۳سدیم نیترات
NaNbO۳sodium metaniobate
NaNbO۳ · ۷H۲Osodium metaniobate heptahydrate
NaOClسدیم هیپوکلریت۷۶۸۱-۵۲-۹
NaOHسدیم هیدروکسید۱۳۱۰-۷۳-۲
NaO۲As(CH۳)۲ · ۳H۲Osodium salt of cacodylic acid
NaSeO۳سلنیت سدیم
NaTaO۳sodium metatantalate
NaVO۳سدیم متاوانادات
Na۲CO۳سدیم کربنات
soda ash
۴۹۷-۱۹-۸
Na۲C۲O۴سدیم اگزالات۶۲-۷۶-۰
Na۲MoS۴sodium thiomolybdate
Na۲O۲سدیم پراکسید۱۳۱۳-۶۰-۶
Na۲Oسدیم اکسید
Na۲Sسدیم سولفید۱۳۱۳-۸۲-۲
Na۲SO۴سدیم سولفات
salt cake
۷۷۵۷-۸۲-۶
Na۲S۲O۳سدیم تیوسولفات
Na۲S۲O۵سدیم متابی‌سولفیت۷۶۸۱-۵۷-۴
Na۲S۴sodium tetrasulfide
Na۲SeO۳سلنیت سدیم۱۰۱۰۲-۱۸-۸
Na۲SeO۴سلنات سدیم
Na۲TeO۳سدیم تلوریت
Na۲TeO۴sodium tellurate
Na۲TiO۳متاتیتانات سدیم
Na۲ZnO۲زینکات سدیم
Na۲ZrO۳sodium metazirconate
Na۳AlF۶کریولیت۱۵۰۹۶-۵۲-۳
Na۳[Co(CO۳)۳]sodium tricarbonatocobaltate(III)
Na۳VO۴سدیم ارتووانادات
Na۴V۲O۷sodium pyrovanadate
NbBr۵برمید نیوبیم (V)۱۳۴۷۸-۴۵-۰
NbCl۳niobium(III) chloride
NbCl۵کلرید نیوبیم (V)۱۰۰۲۶-۱۲-۷
NbI۵niobium(V) iodide
Nb۲O۳niobium(III) oxide
NdCl۲neodymium(II) chloride
neodymium dichloride
۲۵۴۶۹-۹۳-۶
NdI۲neodymium(III) iodide
neodymium diiodide
Nd(OH)۳neodymium hydroxide
Nd۲O۳نئودیمیم اکسید
dineodymium trioxide
NiAsnickel(III) arsenide
NiAsSnickel arsenic sulfide
gersdorffite
NiBr۲برمید نیکل (II)۱۳۴۶۲-۸۸-۹
NiBr۲ · ۳H۲Onickel(II) bromide trihydrate
NiBr۲ · ۶H۲Onickel(II) bromide hexahydrate
Ni(CO)۴تتراکربونیل نیکل
NiC۲O۴ · ۲H۲Onickel(II) oxalate dihydrate
NiCl۲کلرید نیکل (II)۷۷۱۸-۵۴-۹
NiFe۲O۴nickel(II) iron(III) oxide
NiI۲یدید نیکل (II)
Ni(H۲PO)۲ · ۶H۲Onickel(II) hypophosphite hexahydrate
NiMoO۴nickel(II) orthomolybdate
Ni(NO۳)۲ · ۶H۲Onickel(II) nitrate hexahydrate
NiOOHnickel oxo-hydroxide
NiOاکسید نیکل (II)۱۳۱۳-۹۹-۱
Ni(OH)۲هیدروکسید نیکل (II)
NiSمیلریت
millerite
۱۶۸۱۲-۵۴-۷
NiSO۴سولفات نیکل (II)
NiS۲nickel sulfide۱۲۰۳۵-۵۱-۷
NiSenickel(II) selenide
NiTiO۳nickel(II) metatitanate
Ni(VO۳)۲nickel(II) metavanadate
NiWO۴nickel(II) orthotungstate
Ni۲SiO۴nickel(II) orthosilicate
Ni۳(PO۴)۲nickel(II) orthophosphate
Ni۳Sb۲nickel(II) antimonide

O

Chemical formulaSynonymsCAS number
Oاکسیژن۷۷۸۲-۴۴-۷
O۲dioxygen
O۲superoxide ion
O۲۲−پروکسید
OF۲اکسیژن دی‌فلوئورید۷۷۸۳-۴۱-۷
O۲F۲dioxygen difluoride۷۷۸۳-۴۴-۰
OHهیدروکسید
O۳ازون (مولکول)۱۰۰۲۸-۱۵-۶
O۳ozonide ion

P

Chemical formulaSynonymsCAS number
P۲I۴diphosphorus tetraiodine
P۲S۳diphosphorus trisulfide
P۲Se۳diphosphorus triselenide
P۳N۵phosphorus nitride
PH۳فسفین
POCl۳فسفریل کلرید۱۰۰۲۵-۸۷-۳
Pb(IO۳)۲lead(II) iodate
Pb(N۳)۲lead(II) nitride
Pb(NO۳)۲سرب (II) نیترات
Pb(OH)۲هیدروکسید سرب (II)
Pb(OH)۴دی‌اکسید سرب
PbC۲O۴lead oxalate
PbCO۳کربنات سرب
PbCrO۴کرومات سرب (II)
PbF۲فلورید سرب (II)
PbI۲سرب (II) یدید
PbOاکسید سرب (II)
PbO۲دی‌اکسید سرب
PbSسرب (II) سولفید
PbSO۴سولفات سرب (II)۷۴۴۶-۱۴-۲
PoBr۲polonium dibromide۶۶۷۹۴-۵۴-۵
PoCl۲دی‌کلرید پولونیوم
PoCl۴polonium tetrachloride۱۰۰۲۶-۰۲-۵
PoF۶polonium hexafluoride۳۵۴۷۳-۳۸-۲
PoH۲هیدروژن پولونید۳۱۰۶۰-۷۳-۸
PoOpolonium monoxide
PoO۲polonium dioxide۷۴۴۶-۰۶-۲
PoO۳polonium trioxide

R

Chemical formulaSynonymsCAS number
RnF۲radon difluoride
RuCl۳کلرید روتنیم (III)
RuF۶ruthenium hexafluoride۱۳۶۹۳-۰۸-۸
RuO۴تتراکسید روتنیم۲۰۴۲۷-۵۶-۹

S

Chemical formulaSynonymsCAS number
SCNتیوسیانات
SF۴سولفور تترافلورید
SF۶هگزا فلوراید گوگرد۲۵۵۱-۶۲-۴
SOF۲تیونیل فلوئورید۷۷۸۳-۴۲-۸
SO۲گوگرد دی‌اکسید۷۴۴۶-۰۹-۵
SO۲Cl۲سولفوریل کلرید۷۷۹۱-۲۵-۵
SO۲F۲سولفوریل فلورید۲۶۹۹-۷۹-۸
SO۲OOHperoxymonosulfurous acid (aqueous)
SO۳تری اکسید سولفور۷۴۴۶-۱۱-۹
SO۳۲−sulfite ion
SO۴۲−سولفات
S۲Br۲sulfur(II) bromide۷۱۶۷۷-۱۴-۰
S۲O۳۲−thiosulfate ion
S۲O۷۲−disulfate ion
SbBr۳آنتیموان تری‌برمید۷۷۸۹-۶۱-۹
SbCl۳آنتیموان تری‌کلرید۱۰۰۲۵-۹۱-۹
SbCl۵پنتاکلرید آنیموان۷۶۴۷-۱۸-۹
SbI۳antimony(III) iodide۷۷۹۰-۴۴-۵
SbPO۴antimony(III) phosphate
Sb۲OS۲antimony oxysulfide
kermesite
Sb۲O۳سنارمونتیت۱۳۰۹-۶۴-۴
Sb۲O۵پنتاکسید آنتیموان
Sb۲S۳استیبین۱۳۴۵-۰۴-۶
Sb۲Se۳تری‌سلنید آنتیموان۱۳۱۵-۰۵-۵
Sb۲Se۵antimony(V) selenide
Sb۲Te۳antimony(III) telluride
Sc۲O۳اسکاندیوم اکسید
scandia
SeBr۴selenium(IV) bromide
SeClسلنیوم مونوکلرید
SeCl۴سلنیوم تتراکلرید۱۰۰۲۶-۰۳-۶
SeOCl۲selenium(IV) oxychloride۷۷۹۱-۲۳-۳
SeOF۲selenyl difluoride
SeO۲سلنیوم دی‌اکسید۷۴۴۶-۰۸-۴
SeO۴۲−selenate ion
SeTeselenium(IV) telluride۱۲۰۶۷-۴۲-۴
SiBr۴silicon(IV) bromide۷۷۸۹-۶۶-۴
SiCسیلیسیم کاربید۴۰۹-۲۱-۲
SiCl۴تتراکلرید سیلیسیم۱۰۰۲۶-۰۴-۷
SiH۴silane۷۸۰۳-۶۲-۵
SiI۴تترایدید سیلیسیم۱۳۴۶۵-۸۴-۴
SiO۲silicon(IV) dioxide
سیلیسیم دی‌اکسید
quartz
۷۶۳۱-۸۶-۹
SiO۴۴−silicate ion
Si۲O۷۶−disilicate ion
Si۳N۴سیلیکون نیترید۱۲۰۳۳-۸۹-۵
Si۶O۱۸۱۲−cyclosilicate ion
SnBrCl۳tin(IV) bromotrichloride
SnBr۲برمید قلع (II)۱۰۰۳۱-۲۴-۰
SnBr۲Cl۲tin(IV) dibromodichloride
SnBr۳Cltin(IV) tribromochloride۱۴۷۷۹-۷۳-۸
SnBr۴برمید قلع (IV)۷۷۸۹-۶۷-۵
SnCl۲کلرید قلع (II)۷۷۷۲-۹۹-۸
SnCl۲I۲tin(IV) dichlorodiiodide
SnCl۴کلرید قلع (IV)۷۶۴۶-۷۸-۸
Sn(CrO۴)۲tin(IV) chromate
SnI۴یدید قلع (IV)۷۷۹۰-۴۷-۸
SnO۲دی‌اکسید قلع۱۸۲۸۲-۱۰-۵
SnO۳۲−stannate ion
SnSسولفید قلع (II)۱۳۱۴-۹۵-۰
SnS۲سولفید قلع (IV)
Sn(SO۴)۲·۲H۲Otin(IV) sulfate dihydrate
SnSeسلنید قلع۱۳۱۵-۰۶-۶
SnSe۲tin(IV) selenide
SnTetin(II) telluride۱۲۰۴۰-۰۲-۷
SnTe۴tin(IV) telluride
Sn(VO۳)۲tin(II) metavanadate
Sn۳Sb۴tin(IV) antimonide
SrBr۲استرانسیم برمید۱۰۴۷۶-۸۱-۰
SrBr۲·۶H۲Ostrontium bromide hexahydrate
SrCO۳کربنات استرانسیم
SrCl۲کلرید استرانسیم
SrC۲O۴strontium oxalate
SrF۲استرانسیم فلوئورید۷۷۸۳-۴۸-۴
SrI۲استرانسیم یدید۱۰۴۷۶-۸۶-۵
SrI۲·۶H۲Ostrontium iodide hexahydrate
Sr(MnO۴)۲strontium permanganate
SrMoO۴strontium orthomolybdate۱۳۴۷۰-۰۴-۷
Sr(NbO۳)۲strontium metaniobate
SrOاکسید استرانسیم۱۳۱۴-۱۱-۰
Sr۲RuO۴strontium ruthenate
SrSسولفید استرانسیم۱۳۱۴-۹۶-۱
SrSeO۳strontium selenite
SrSeO۴strontium selenate
SrTeO۳strontium tellurite
SrTeO۴strontium tellurate
SrTiO۳strontium metatitanate

T

Chemical formulaNameCAS number
T۲Oآب تریتیومی
tritiated water
۱۴۹۴۰-۶۵-۹
TaBr۳tantalum(III) bromide
TaBr۵برومید تانتال (V)
TaCl۵کلرید تانتال (V)۷۷۲۱-۰۱-۹
TaI۵tantalum(V) iodide
TaO۳tantalate ion
TcO۴pertechnetate ion
TeBr۲tellurium(II) bromide
TeBr۲tellurium(II) bromide
TeBr۴تترابرمید تلوریم
TeCl۲تری‌تلوریم دی‌کلرید
TeCl۴تتراکلرید تلوریم۱۰۰۲۶-۰۷-۰
TeI۲tellurium(II) iodide
TeI۴تترایدید تلوریم
TeO۲دی‌اکسید تلوریم۷۴۴۶-۰۷-۳
TeO۴tellurate ion
TeYyttrium telluride۱۲۱۸۷-۰۴-۱
Th(CO۳)۲thorium carbonate۱۹۰۲۴-۶۲-۵
Th(NO۳)۴thorium nitrate۱۳۸۲۳-۲۹-۵
TiBr۴تیتانیم تترابرمید۷۷۸۹-۶۸-۶
TiCl۲I۲titanium(IV) dichlorodiiodide
TiCl۳Ititanium(IV) trichloroiodide
TiCl۴تتراکلرید تیتانیم۷۵۵۰-۴۵-۰
TiO۲تیتانیوم دی اکسید
rutile
۱۳۱۷-۷۰-۰
TiO۳۲−titanate ion
TlBrبرمید تالیوم (I)۷۷۸۹-۴۰-۴
TlBr۳thallium(III) bromide
Tl(CHO۲)thallium(I) formate
TlC۲H۳O۲thallium(I) acetate۵۶۳-۶۸-۸
Tl(C۳H۳O۴)thallium(I) malonate
TlClکلرید تالیم (I)۷۷۹۱-۱۲-۰
TlCl۳thallium(III) chloride
TlFتالیم (I) فلوئورید۷۷۸۹-۲۷-۷
TlIیدید تالیوم (I)۷۷۹۰-۳۰-۹
TlIO۳thallium(I) iodate
TlI۳thallium(III) iodide
TiI۴تیتانیم تترایدید۷۷۲۰-۸۳-۴
TiO(NO۳)۲ · xH۲Otitanium(IV) oxynitrate hydrate
TlNO۳thallium(I) nitrate۱۰۱۰۲-۴۵-۱
TlOHهیدروکسید تالیم (I)
TlPF۶thallium(I) hexafluorophosphate۶۰۹۶۹-۱۹-۹
TlSCNthallium thiocyanate
Tl۲MoO۴thallium(I) orthomolybdate
Tl۲SeO۳thallium(I) selenite
Tl۲TeO۳thallium(I) tellurite
Tl۲WO۴thallium(I) orthotungstate
Tl۳Asthallium(I) arsenide

U

Chemical formulaSynonymsCASt number
UF۴اورانیوم تترافلورید۱۰۰۴۹-۱۴-۶
UF۶هگزافلوراید اورانیوم۷۷۸۳-۸۱-۵

V

Chemical formulaSynonymsCAS number
VBr۲vanadium(II) bromide
VBr۳برمید وانادیم (III)
VCl۲کلرید وانادیم (II)۱۰۵۸۰-۵۲-۶
VCl۳کلرید وانادیم (III)۷۷۱۸-۹۸-۱
VSO۵وانادیل سولفات۲۷۷۷۴-۱۳-۶
V۲O۳اکسید وانادیوم (III)۱۳۱۴-۳۴-۷
V۲O۵اکسید وانادیم (V)۱۳۱۴-۶۲-۱
V۲O۷۴−divanadate ion
pyrovanadate ion

W

Chemical formulaSynonymsCAS number
WBr۲tungsten(II) bromide۱۳۴۷۰-۱۰-۵
WBr۳tungsten(III) bromide۱۵۱۶۳-۲۴-۳
WBr۴tungsten(IV) bromide۱۴۰۵۵-۸۱-۳
WBr۵برمید تنگستن (V)۱۳۴۷۰-۱۱-۶
WBr۶tungsten(VI) bromide۱۳۷۰۱-۸۶-۵
W(CO)۶tungsten(VI) carbonyl۱۴۰۴۰-۱۱-۰
WCl۲tungsten(II) chloride۱۳۴۷۰-۱۲-۷
WCl۳tungsten(III) chloride۲۰۱۹۳-۵۶-۰
WCl۴tungsten(IV) chloride۱۳۴۷۰-۱۳-۸
WCl۵کلرید تنگستن (V)۱۳۴۷۰-۱۴-۹
WCl۶هگزاکلرید تنگستن۱۳۲۸۳-۰۱-۷
WF۴tungsten(IV) fluoride۱۳۷۶۶-۴۷-۷
WF۵tungsten(V) fluoride۱۹۳۵۷-۸۳-۶
WF۶تنگستن هگزافلوئورید۷۷۸۳-۸۲-۶
WI۲tungsten(II) iodide۱۳۴۷۰-۱۷-۲
WI۴tungsten(IV) iodide۱۴۰۵۵-۸۴-۶
WOBr۳tungsten(V) oxytribromide۲۰۲۱۳-۵۶-۳
WOBr۴اکسی‌تترابرمید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۷-۹
WOCl۳tungsten(V) oxytrichloride۱۴۲۴۹-۹۸-۰
WOCl۴اکسی‌تتراکلرید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۸-۰
WOF۲اکسی‌تترافلورید تنگستن (VI)۱۳۵۲۰-۷۹-۱
WO۲اکسید تنگستن (IV)۱۲۰۳۶-۲۲-۵
WO۲Br۲tungsten(VI) dioxydibromide۱۳۵۲۰-۷۵-۷
WO۲Cl۲تنگستن دی‌کلرید دی‌اکسید۱۳۵۲۰-۷۶-۸

ترکیب‌های آلی

WO۲I۲

tungsten(VI) dioxydiiodide۱۴۴۴۷-۸۹-۳
WO۳تنگستن تری‌اکسید۱۳۱۴-۳۵-۸
WO۴۲−tungstate ion
WS۲سولفید تنگستن (IV)۱۲۱۳۸-۰۹-۹
WS۳tungsten(VI) sulfide۱۲۱۲۵-۱۹-۸
WSe۲tungsten(IV) selenide۱۲۰۶۷-۴۶-۸
WTe۲تلورید تنگستن (IV)۱۲۰۶۷-۷۶-۴
W۲Cکاربید تنگستن۱۲۰۷۰-۱۳-۲

Y

</t

Chemical formulaSynonymsCAS number
YAsآرسنید ایتریم (III)۱۲۲۵۵-۴۸-۰
YB۶بورید ایتریم۱۲۰۰۸-۳۲-۱
YBr۳برمید ایتریم (III)۱۳۴۶۹-۹۸-۲
YC۲yttrium carbide۱۲۰۷۱-۳۵-۱
YCl۳ytrrium chloride۱۰۳۶۱-۹۲-۹
YF۳فلوئورید ایتریم (III)۱۳۷۰۹-۴۹-۴
YPyttrium phosphide۱۲۲۹۴-۰۱-۸
YSbآنتیمونید ایتریم (III)۱۲۱۸۶-۹۷-۹
YVO۴yttrium vanadate۱۳۵۶۶-۱۲-۶
Y۲O۳اکسید ایتریم (III)
yttrium oxide
۱۳۱۴-۳۶-۹
Y۲S۳سولفید ایتریم (III)۱۲۰۳۹-۱۹-۹
YbBr۲ytterbium(II) bromide۲۵۵۰۲-۰۵-۰
YbBr۳برمید ایتربیم (III)۱۳۷۵۹-۸۹-۲
YbCl۲ytterbium(II)chloride۱۳۸۷۴-۷۷-۶
ادامه مطلب ...
سیگما آلدریچ | خرید سیگما آلدریچ | فروش سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | شرکت سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی شرکت سیگما آلدریچ | خرید و فروش سیگما الدریچ

سیگما آلدریچ (سیگما الدریچ – شرکت سیگما آلدریچ – خرید و فروش سیگما الدریچ – نمایندگی سیگما آلدریچ) :

نمایندگی سیگما آلدریچ : این امکان را به مشتریان می دهد که محصولات را با اطمینان خاطر خریداری کنند. محصولات سفیر آزما کیان تضمین شده هستند شامل گارانتی می شوند. به این صورت که اگر ماده شیمیایی به تست های آزمایشگاهی پاسخ نداد،‌ شرکت کالا را از شما پس می گیرد و مبلغ دریافتی را باز می گرداند.

سیگما الدریچ : یکی از شرکت های پیشرو در تکنولوژی و علوم است که در زمینه تولید و ارائه محصولات بیوشیمی، محصولات ارگانیک، کیت تحقیقاتی و خدماتی که برای تحقیقات علمی لازم است، فعالیت می کند.

سیگما آلدریچ به بیش از ۱.۳ میلیون مشتری محصولات خود را ارائه می دهد. این شرکت در ۳۵ کشور دنیا حدود ۹۰۰۰ کارمند دارد تا بتواند خدمات خود را به بهترین نحو  ارائه دهد.

جهت خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ، می توانید به صفحه تماس با ما سفیر آزما کیان که نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران است، مراجعه کنید.

این شرکت بزرگ متعهد است که موفقیت مشتریان خود را در راه اختراعات و نو آوری هایشان سرعت دهد.

برای خرید مواد شیمیایی سیگما الدریچ از وارد کننده و نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با ما تماس بگیرید.

این شرکت در سال ۱۹۷۵ با ادغام شرکت شیمیایی سیگما و شرکت شیمی صنعتی آلدریچ به وجود آمد.

آلدریچ در سنت لوئیس اداره می شود و در حدود ۴۰ کشور مختلف در دنیا فعالیت دارد.

فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ توسط نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

در سپتامبر ۲۰۱۴، شرکت مرک آلمان اعلام کرد که شرکت سیگما الدریچ را به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار خریداری خواهد کرد. این فرایند خرید در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ تکمیل شد و سیگما آلدریچ به یکی از شرکت های زیرمجموعه مرک آلمان تبدیل شد. این شرکت در حال حاضر بخشی از کسب و کار و تجارت علمی و بیولوژیک شرکت مرک است و پس از ادغام با شرکت میلیپور که قبلا توسط مرک خریداری شده بود، به عنوان میلیپور سیگما کار می کند.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران، با سابقه سال ها فروش محصولات این شرکت آماده ارائه خدمات به تمامی محققین در سراسر کشور است.

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ، با ما تماس بگیرید.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچآدرس : اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

در سال ۱۹۷۵ با ادغام دو “شرکت شیمیایی سیگما” در ایالت سنت لوئیس و “شرکت شیمیایی آلدریچ” در ایالت میلواکی که هر دو از شرکت های متخصص در زمینه تولید مواد شیمیایی در آمریکا بودند، تشکیل شد.

این شرکت طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ رشد چشمگیری داشته است.

درامد سیگما در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۲.۷بیلیون دلار رسیده است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

شرکت سفیر آزما کیان، نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران می باشد.  جهتخرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ با کیفیت اصلی و با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید.

شرکت سیگما آلدریچ : کنونی از برند های زیر و ادغام آن ها با یکدیگر تشکیل می شود:

آلدریچ: تولید کننده و فروش مواد شیمیایی، بلوک های ساختمانی، معرف ها، مواد پیشرفته و ایزوتوپ هاست.

سیگما: سیگما تامین کننده و تولید کننده اصلی بیوشیمیایی شرکت است.

از جمله تولیدات آن انواع آنتی بیوتیک ها، بافر ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ابزار پزشکی قانونی، هماتولوژی و بافت شناسی، نوکلئوتید ها، پروتئین ها، پپتیدها، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها می باشد.

سیگما RBI : این شرکت محصولات بیولوژیکی را در زمینه (cell signaling) و علوم اعصاب تولید می کند.

ISOTEC : شرکت ISOTEC محصولات با برچسب ایزوتوپیک تولید می کند.

Riedel-de Haën : محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل واکنش ها و استانداردها می باشد.

 Supelco : یکی از شرکت های زیر مجموعه است که محصولات کروماتوگرافی را در این مجموعه تولید می کند.

Sigma-Aldrich Fine Chemicals : شرکت SAFC متخصص در زمنیه تولید مواد خام برای محصولات کشت سلولی است.

Sigma Life Science : این شرکت در زمینه تولید محصولات ژنتیکی را در مجموعه شرکت های خرید سیگما الدریچ فعالیت می کند.

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

آمار و ارقام جالب در مورد شرکت 

 با تولید بالغ بر ۵۰۰۰۰ محصول، یک غول در دنیای تولید مواد شیمیایی محسوب می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


برند های زیر مجموعه شرکت

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

این شرکت حدود ۱۰۰۰۰ کارمند دارد و محصولاتش عمدتا برای انجام تحقیقات به کار می روند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ


  بیشترین درصد مشتریان شرکت را ارگان های دولتی و دانشگاه ها تشکیل داده اند.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما الدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


مرک اعلام کرده که حاکمیت جهانی این شرکت در حال توسعه است، خصوصا در کشور های رو به رشد آسیایی روز به روز بر فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و کیت تحقیقاتی افزوده می شود.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران؛


شرکت سیگما آلدریچ بزرگ ترین فروشنده مواد و تجهیزات تحقیقاتی در شبکه جهانی اینترنت است.

سیگما آلدریچ | سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ | خرید سیگما الدریچ | شرکت سیگما آلدریچ

نمایندگی سیگما الدریچ در ایران؛

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

لیست برخی از مواد قابل خرید شرکت سیگما الدریچ :

Row / company / Cat No./  Name / Unit

1 sigma aldrich S1875-1G (-)-Scopolamine hydrobromide trihydrate 2 sigma aldrich 14340-25MG (+)-Bicuculline 3 sigma aldrich 32406-100MG (±)-3-Chloro-1,2-propanediol 4 sigma aldrich C1788-500MG (±)-Catechin hydrate 5 sigma aldrich 74264-10MG-F (±)-L-Alliin 6 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysil 7 sigma aldrich 281778-100ML (3-Aminopropyl)trimethoxysilane 8 sigma aldrich 569615-100M (3-Chloropropyl)triethoxysilane 9 sigma aldrich 175617-25G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 10 sigma aldrich 175617-100G (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 11 sigma aldrich 226084-5G (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexaflu 12 sigma aldrich C9750-25G ?-Carotene 13 sigma aldrich C7762-5MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 14 sigma aldrich C7762-25MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 15 sigma aldrich C7762-100MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 16 sigma aldrich C4129-250MG ?-Chymotrypsin from bovine pancreas 17 sigma aldrich G4511-100UN ?-Glucosidase from almonds 18 sigma aldrich G9422-10G ?-Glycerophosphate disodium salt hydrate 19 sigma aldrich L3908-1G ?-Lactoglobulin from bovine milk 20 sigma aldrich N7505 ?-Nicotinamide adenine dinucleotide 2?-phosphate reduced tet 21 sigma aldrich 47133 ?-Sitosterol 22 sigma aldrich S1270-10MG ?-Sitosterol 23 sigma aldrich Z0292-1MG ?-Zearalanol 24 sigma aldrich 105228-5G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 25 sigma aldrich 14510-1G-F 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N?,N?-tetraacetic acid 26 sigma aldrich 450561-5G 11-Mercaptoundecanoic acid 27 sigma aldrich W4262-10MG 1400W dihydrochloride 28 sigma aldrich B59497-500G 1-Bromobutane 29 sigma aldrich O806-1L 1-Octadecene 30 sigma aldrich D9132-1G 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

بهترین برند ها را از سفیر آزما کیان خرید کنید :

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد. سایر نمایندگی های شرکت سفیر آزما کیان :

 1. نمایندگی آلفا ایسر | نمایندگی alfa aesar
 2. نمایندگی کایمن | نمایندگی cayman
 3. نمایندگی فلوکا | نمایندگی fluka
 4. نمایندگی مرک | نمایندگی meck
 5. نمایندگی سیگما الدریچ | نمایندگی sigma aldrich
 6. نمایندگی مرک آلمان
 7. نمایندگی ترموفیشر | نمایندگی Thermo Fisher
 8. نمایندگی پرومگا | نمایندگی Promega
 9. نمایندگی ساپلکو | نمایندگی SUPELCO
 10. نمایندگی ابکم | نمایندگی abcam
 11. نمایندگی invitrogen | نمایندگی اینویتروژن
 12. نمایندگی Fermentas | نمایندگی فرمنتاژ
 13. نمایندگی LONZA | نمایندگی لونزا
 14. نمایندگی R&D SYSTEMS
 15. نمایندگی تکریس | نمایندگی TOCRIS
 16. نمایندگی gibco | نمایندگی گیبکو
 17. نمایندگی MyBioSource | نمایندگی مای بایو سورس
 18. نمایندگی RayBiotech | نمایندگی ری بایو تچ
 19. نمایندگی بایوویژن | نمایندگی BioVision |
 20. نمایندگی بایولجند | نمایندگی BioLegend

دفتر فروش: ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۷۷

 شماره تلگرام و واتس اپ جهت استعلام فوری قیمت : ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

 

 

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته