post_tag رد پای مواد شیمیایی سمی در خون شهروندان | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Tag - رد پای مواد شیمیایی سمی در خون شهروندان

ماده های شیمیایی سمی که انسان را کام مرگ می برد

ماده های شیمیایی سمی که انسان را کام مرگ می برد

ماده های شیمیایی سمی که انسان را کام مرگ می برد : سازمان ملل ۹ ماده شیمیایی سمی را که برای انسان مرگبار بوده یا برای سلامتی بسیار مضر است به فهرست مواد ممنوعه خود اضافه کرد بیش از ۱۶۰ کشور عضو این پیمان ، پس از یک نشست یک هفته ای در ژنو، این مواد شیمیایی را به فهرست موجود مواد ممنوعه اضافه کردند. “آخیم اشتاینر” معاون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: با افزودن ۹ ماده جدید به این پیمان، امروز تاثیر خطرناک این مواد بر سلامت انسان و محیط زیست تصدیق شده است. این اقدام، نمایانگر نگرانی جامعه بین الملل در مورد ضرورت کاهش و نهایتا حذف این موادی در سراسر زمین است. ۹ ماده شیمیایی که اکنون کشورهای عضو متعهد به حذف آنها شده اند، عبارتند از: * “لیندین” که برای درمان شپش سر و گال استفاده می شود و در حشره کش ها نیز به کار می رود. * ماده “Alpha hexachlorocyclohexane ” که یک محصول فرعی لیندین است. * ماده Beta hexachlorocyclohexane که یک محصول فرعی لیندین است. * اتر Hexabromodiphenyl و اتر heptabromodiphenyl که در مواد ضد آتش کاربرد دارند. *‌‌ اتر Tetrabromodiphenyl و اتر pentabromodiphenyl که در مواد ضد آتش استفاده می شود. * ماده Chlordecone که در آفت کش های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. * ماده Hexabromobiphenyl که در مواد ضد آتش مورد استفاده قرار می گیرد. * ماده Pentachlorobenzene که در قارچ کش ها و مواد ضد آتش به کار می رود. * اسید Perfluorooctane sulfonic که در قسمت های الکتریکی و الکترونیکی ، تصویربرداری و نساجی استفاده می شود.  

ایران مرک و سیگما ایران

سفیر آزما کیان

Read more...