post_tag تجهیزات آزمایشگاهی شیراز | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

برچسب- تجهیزات آزمایشگاهی شیراز

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان

تجهیزات آزمایشگاهی سفیر آزما کیان :

 

کاغذ pH متر 200 تایی

کاغذ pH متر 100 تایی

0.0کاغذ pH متر 100 تایی

فوم باکس فشرده 35×22×14 برفک

فوم باکس فشرده 48×29×21 برفک

رک میکروتیوب فریزری  لولایی 0/2

رک میکروتیوب لولایی 1/5

پیست (آبفشان) یک لیتری

پیست (آبفشان) نیم لیتری

پنس استیل

لام نئوبار

نوک سمپلر آبی RNase Free

نوک سمپلر زرد اپندورفی RNase Free

نوک سمپلر کریستالی پایه کوتاه RNase Free

گاز استریل

گاز نیم کیلویی طب افزا

گاز نیم کیلویی پارمین

چراغ الکلی

ست گیره، میله و پایه آزمایشگاهی

گیره نوا آزمایشگاهی

میله و پایه آزمایشگاهی

بشر پلاستیکی 2 لیتری

میکروتیوب در پیچ دار

لامل 20*20

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 1000 سی سی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 500 سی سی

بطری شیشه ای در آبی  زیماکس حجم 250 سی سی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 100 سی سی

لوله لخته ژل دار 6 سی سی

لوله CBC حجم 6ml

بشر 10  سی سی

بشر 5 سی سی شیشه ای

سرنگ 5 سی سی

دستکش ونیل کوچک S

رک فالکون 50 سی سی

رک فالکون 50 سی سی

رک میکروتیوب دو طرفه 0/5 و 1/5

سرنگ 2 سی سی

رک آبی گیلسونی ساده

رک نوک سمپلر زرد گیلسونی

رک سفید نوک سمپلر زرد گیلسونی

میکروتیوب 5 سی سی

کووت اسپکتروفتومتر

کووت

ست بشر پلاستیکی

بشر پلاستیکی 50 سی سی

بشر پلاستیکی 100 سی سی

بشر پلاستیکی 200 سی سی

بشر پلاستیکی 300 سی سی

بشر پلاستیکی 500 سی سی

بشر پلاستیکی 1000 سی سی

مگنت 6 سانتیمتری

مگنت 7 سانتیمتری

مگنت 2.5 سانتیمتری

مگنت 1 سانتیمتری

مزور شیشه ای 500 سی سی

مزور شیشه ای 250 سی سی

مزور شیشه ای 100 سی سی

مزور شیشه ای 50 سی سی

مزور شیشه ای 25 سی سی

مزور شیشه ای 10 سی سی

مزور  شیشه ای 5 سی سی

مزور پلاستیکی 500 سی سی

مزور پلاستیکی 250 سی سی

مزور پلاستیکی 100 سی سی

مزور پلاستیکی 50 سی سی

مزور پلاستیکی 25 سی سی

مزور پلاستیکی 10 سی سی

لوله آمیکون 50 کیلو (15)

اسپری کننده

فیلتر سرسرنگی 0.4

قاشقی کوچک

اسپاچول قاشقی

اسپاچول ظریف دوسر

پودر PBS آماده

مگنت 5 سانتیمتری

مگنت 4  سانتیمتری

مگنت 3  سانتیمتری

مگنت 2 سانتیمتری

پنبه بهداشتی

میکروتیوب RNase free, 2 ml

کرایو ویال 1.8 سی سی معمولی

رک نوک سمپلر زرد

رک نوک سمپلر زرد گیلسونی

رک لوله 12 درصد

رک نوک سمپلر آبی لولایی

رک فالکون 15 و 50 بزرگ

رک فالکون 15 و 50 کوچک

جای لام 25 عددی

دستکش بدون پودر اپی پرفکت لارج

دستکش لاتکس بدون پودر لارج

دستکش بدون پودر اپی پرفکت کوچک

دستکش لاتکس بدون پودر کوچک

دزومد یک لیتری

آلژینات کروموژل

چسب اتوکلاو

رک فریزری میکروتیوب 1/5

رک آبی پایه بلند

رک چهار طرفه

رک  میکروتیوب دو طرفه

الکل اتانول 96 درصد

کاغد صافی واتمن58*58

رک نوک سمپلر کریستالی

رک کریستالی

رک نوک سمپلر

رک نوک سمپلرآبی

میکروتیوب 0.2

میکروتیوب 0/5

میکروتیوب شفاف 2ml

میکروتیوب 2ml

میکروتیوب 1/5

پی پت پاستور تک استریل 3ml

پی پت پاستور استریل 3 سی سی

پاستور 3 سی سی پک

نوک سمپلر آبی اپندورفی

نوک سمپلر اپندورفی زرد

نوک سمپلر کریستالی

نوک سمپلر زرد گیلسونی

نوک سمپلر

رک فالکون 15 سی سی

آلژینات بایر

کاغذ pH متر 200 تاییرک سفید نوک سمپلر زرد گیلسونیمیکروتیوب RNase free, 2 ml
کاغذ pH متر 100 تاییمیکروتیوب 5 سی سیکرایو ویال 1.8 سی سی معمولی
0.0کاغذ pH متر 100 تاییکووت اسپکتروفتومتررک نوک سمپلر زرد
فوم باکس فشرده 35×22×14 برفککووترک نوک سمپلر زرد گیلسونی
فوم باکس فشرده 48×29×21 برفکست بشر پلاستیکیرک لوله 12 درصد
رک میکروتیوب فریزری  لولایی 0/2بشر پلاستیکی 50 سی سیرک نوک سمپلر آبی لولایی
رک میکروتیوب لولایی 1/5بشر پلاستیکی 100 سی سیرک فالکون 15 و 50 بزرگ
پیست (آبفشان) یک لیتریبشر پلاستیکی 200 سی سیرک فالکون 15 و 50 کوچک
پیست (آبفشان) نیم لیتریبشر پلاستیکی 300 سی سیجای لام 25 عددی
پنس استیلبشر پلاستیکی 500 سی سیدستکش بدون پودر اپی پرفکت لارج
لام نئوباربشر پلاستیکی 1000 سی سیدستکش لاتکس بدون پودر لارج
نوک سمپلر آبی RNase Freeمگنت 6 سانتیمتریدستکش بدون پودر اپی پرفکت کوچک
نوک سمپلر زرد اپندورفی RNase Freeمگنت 7 سانتیمتریدستکش لاتکس بدون پودر کوچک
نوک سمپلر کریستالی پایه کوتاه RNase Freeمگنت 2.5 سانتیمتریدزومد یک لیتری
گاز استریلمگنت 1 سانتیمتریآلژینات کروموژل
گاز نیم کیلویی طب افزامزور شیشه ای 500 سی سیچسب اتوکلاو
گاز نیم کیلویی پارمینمزور شیشه ای 250 سی سیرک فریزری میکروتیوب 1/5
چراغ الکلیمزور شیشه ای 100 سی سیرک آبی پایه بلند
ست گیره، میله و پایه آزمایشگاهیمزور شیشه ای 50 سی سیرک چهار طرفه
گیره نوا آزمایشگاهیمزور شیشه ای 25 سی سیرک  میکروتیوب دو طرفه
میله و پایه آزمایشگاهیمزور شیشه ای 10 سی سیالکل اتانول 96 درصد
بشر پلاستیکی 2 لیتریمزور  شیشه ای 5 سی سیکاغد صافی واتمن58*58
میکروتیوب در پیچ دارمزور پلاستیکی 500 سی سیرک نوک سمپلر کریستالی
لامل 20*20مزور پلاستیکی 250 سی سیرک کریستالی
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 1000 سی سیمزور پلاستیکی 100 سی سیرک نوک سمپلر
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 500 سی سیمزور پلاستیکی 50 سی سیرک نوک سمپلرآبی
بطری شیشه ای در آبی  زیماکس حجم 250 سی سیمزور پلاستیکی 25 سی سیمیکروتیوب 0.2
بطری شیشه ای در آبی زیماکس حجم 100 سی سیمزور پلاستیکی 10 سی سیمیکروتیوب 0/5
لوله لخته ژل دار 6 سی سیلوله آمیکون 50 کیلو (15)میکروتیوب شفاف 2ml
لوله CBC حجم 6mlاسپری کنندهمیکروتیوب 2ml
بشر 10  سی سیفیلتر سرسرنگی 0.4میکروتیوب 1/5
بشر 5 سی سی شیشه ایقاشقی کوچکپی پت پاستور تک استریل 3ml
سرنگ 5 سی سیاسپاچول قاشقیپی پت پاستور استریل 3 سی سی
دستکش ونیل کوچک Sاسپاچول ظریف دوسرپاستور 3 سی سی پک
رک فالکون 50 سی سیپودر PBS آمادهنوک سمپلر آبی اپندورفی
رک فالکون 50 سی سیمگنت 5 سانتیمترینوک سمپلر اپندورفی زرد
رک میکروتیوب دو طرفه 0/5 و 1/5مگنت 4  سانتیمترینوک سمپلر کریستالی
سرنگ 2 سی سیمگنت 3  سانتیمترینوک سمپلر زرد گیلسونی
رک آبی گیلسونی سادهمگنت 2 سانتیمترینوک سمپلر
رک نوک سمپلر زرد گیلسونیپنبه بهداشتیرک فالکون 15 سی سی

 

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

محیط کشت : برای خرید محیط کشت با ما در تماس باشید : 09357007743

کیت آزمایشگاهی : برای خرید کیت آزمایشگاهی با ما در تماس باشید : 09128308091

ادامه مطلب ...
error: سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران : 09357007743 فروش 24 ساعته