برچسب- انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

تعریف مواد شیمیایی + صفر تا صد مواد شیمیایی

تعریف مواد شیمیایی

تعریف مواد شیمیایی + صفر تا صد مواد شیمیایی :

تعریف مواد شیمیایی

مواد شیمیایی، موادی هستند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های معین و ثابتی دارند. اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی را نمی توان با استفاده از روش های جداسازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و تعیین ترکیب درصد آنها، شناسایی نمود. مواد شیمیایی به صورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون ها و یا آلیاژ می باشند. شیمیدان فرانسوی جوزف پراست اولین بار در قرن 18 میلادی پس از آزمایش و کار بر روی مواد شیمیایی از جمله کربنات مس توانست مفهومی برای ماده شیمیایی ارائه دهد.

عناصر شیمیایی می‌توانند در هنگام واکنش شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و تعداد بیشماری ماده شیمیایی بوجود آورند. مثلاً آب نتیجه واکنش عنصرهای هیدروژن و اکسیژن است. در این حالت، دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن به هم متصل می‌شوند و مولکولی با فرمول شیمیایی H2O می‌سازند. همین دو عنصر در شرایط متفاوت می‌توانند ماده دیگری را به نام هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) بسازند که دارای مولکول‌های H2O2 است.

به همین شکل، همه ترکیب‌های شیمیایی می‌توانند به عناصر سازنده خود تجزیه شوند. به عنوان مثال می‌توان آب را به کمک برقکافت به عناصر هیدروژن و اکسیژن تبدیل کرد.

در طبیعت مواد شیمیایی که بتوان به صورت خالص یافت، بسیار نادر هستند. برخی از این نوع مواد شیمیایی عبارتند از: الماس، طلا، سدیم کلرید و شکر (ساکارز). مواد شیمیایی به طور کلی در ۴ حالت جامد، مایع، گاز و یا پلاسما وجود دارند. که ممکن است یک ماده شیمیایی تحت تاثیر تغییرات فشار و دما در هر یک از این حالات یافت شود. مواد شیمیایی از نظر نوع کاربرد به مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی دسته بندی می شوند. همچنین مواد شیمیایی به طور کلی به دو گروه بزرگ مواد معدنی و مواد آلی تقسیم بندی می‌شوند.

انواع مواد شیمیایی

تعریف مواد آلی

در گذشته، ماده آلی به ماده‌ای گفته می شد که توسط بدن موجودات زنده ساخته شود. تا اینکه در سال 1828 وهلر (wohler) دانشمند آلمانی، توانست برای اولین بار در آزمایشگاه ترکیب آلی اوره (CO(NH2)2)  را از یک ترکیب معدنی به نام ایزوسیانات تهیه نماید. و از آن پس معلوم شد که می‌توان مواد آلی را نیز در آزمایشگاه ساخت.

به طور کلی ترکیبات آلی را ترکیبات کربن می نامند، زیرا در تمامی مواد شیمیایی آلی کربن وجود دارد.

تعریف مواد معدنی

شیمی معدنی را می‌توان به طور کلی به عنوان شیمی عناصر دیگر در نظر گرفت که شامل همه عناصر باقیمانده در جدول تناوبی و همچنین کربن، که نقش عمده‌ای در بیشتر ترکیبات معدنی دارد، معرفی نمود.

تفاوت مواد آلی و غیر آلی (مواد معدنی)

* در تمام ترکیبات آلی حتماً کربن وجود دارد، در صورتی که مواد معدنی بدون کربن بسیاری وجود دارد. همچنین در ترکیبات آلی، اتم های کربن می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند و زنجیرهای طویل تشکیل دهند، در حالی‌ که این خاصیت در عناصر دیگر خیلی کمتر دیده می‌شود.

*  مقاومت مواد آلی در برابر حرارت از مواد معدنی کمتر است.

* اغلب واکنش‌های میان مواد آلی کند و دو طرفه یا تعادلی بوده، در حالی که اغلب واکنش‌های معدنی سریع می‌باشند.

خواص فیزیکی و شیمیایی چیست؟

ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می‎کند، تعریف می‎گردد. درست همان طور که یک فرد با ویژگی‎هایی منحصر به فرد خود نظیر قد، رنگ پوست، فرم بدن و غیره توصیف می‎شود؛ ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی‎ خود مشخص می‌گردد. در شیمی، خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی‎هایی تعریف می‎شود که از طریق آن ویژگی‌ها، ماده تغییر می‎کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده‎اش به شکل‎های دیگری تبدیل می‎گردد. در تغییرات فیزیکی فقط حالت فیزیکی ماده تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده آن. بنابراین تغییرات همه حالت های ماده مانند ذوب، انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش و همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی هستند. در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش دهنده‌ها تغییر می‌یابد. البته در یک واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند و تنها ترکیب، تجزیه یا نوآرایی صورت می پذیرد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نمی‎باشند اما می‌توان آن‌ها را از طریق حواس پنج‌گانه شناخت. در مقایسه با خواص شیمیایی، برخی از خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده می‎باشند. یک تغییر شیمیایی ممکن است با آزاد شدن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند.

به عنوان مثال طلا را یک فلز جامد به رنگ زرد روشن می‎شناسیم که می‌توان آن را به یک صفحه‎ مسطح تبدیل نمود یا می‎توان آن را مفتول نموده و به شکل یک سیم درآورد. با این وجود، نقطه‎ ذوب، نقطه‎ جوش، گرمای ویژه، گرمای تبخیر، چگالی و سایر خواص فیزیکی طلا، قابل مشاهده نمی‎باشند اما می‌توان این ویژگی‎ها را پس از انجام آزمایش‌هایی در آزمایشگاه تعیین نمود.

خطرات مواد شیمیایی

مواد قابل اشتعال

مواد قابل اشتعال اغلب به صورت آئروسل (ذرات ريز مايع پخش شده در هوا)، گاز، مايع و يا جامد می باشند. در بيشتر آزمايشگاه ها، گازها، مايعات و جامدات از اهميت بيشتری برخورداند.

تعریف OSHA از مواد قابل اشتعال الف- گازهایی كه در دما و فشار محيط، با غلظت 13 درصد (حجمی) يا كمتر از آن در حضور هوا توليد مخلوط قابل اشتعال می كند. ب-  گازهایی كه در دما و فشار محيط، با غلظت بالاتر از 12 درصد حجمی آن در حضور هوا توليد مخلوط قابل اشتعال می كند. پ-  مايعات قابل اشتعال به مايعاتی گفته می شود كه دمای احتراق آنها پائين تر از8/37 درجه سانتی گراد (100 درجه فارنهایت) باشد. ت-  جامدات قابل اشتعال موادی هستند که در اثر عوامل قابل انفجار و تركيدن ناشی از اثر اصطكاک، جذب رطوبت و تغيير خودبخودی ماهيت شيميايی، به شدت آتش می گيرند و باعث ايجاد مخاطرات جدی می شوند. استفاده از اطلاعات موجود در برگه اطلاعات ايمنی مواد شيميايی يک ماده شيميايی بهترين مرجع برای تعيين قابل اشتعال بودن آن ها می باشد. علاوه بر اين، بر روی برچسب این گونه مواد، قابل اشتعال بودن آنها قيد شده است.

مواردی كه هنگام كار كردن با مواد قابل اشتعال بايد رعايت شود عبارتند از:

الف- مواد قابل احتراق را از مكان های ذيل خارج كنيد:

1- محيطی كه در آن از شعله مستقيم و سطوح بسيار داغ (Hot Plate) استفاده می شود. 2- محيطی كه در آن دستگاه های مكانيكی و الكتريكی نامطمئن در حال كار كردن است. (بدليل احتمال جرقه زدن)

ب- مواد قابل اشتعال بايد در كابينت های مخصوص نگهداری آن ها قرار داشته باشند. اين كابينت ها بايد از منابع ایجاد شعله و حرارت دور باشند و يا در مكانی مخصوص كه به همين منظور درنظر گرفته شده نگهداری شوند.

پ- کف آزمایشگاه ها به منظور پيشگيری از ايجاد الكتريسيته، می بایست از موادی که تولید الکتریسیته ساکن نمی کنند پوشیده شود. همچنین در آزمايشگاه هايی كه با مواد شيميايی قابل اشتعال سروكار دارند، در صورتی كه يخچال يا فريزر وجود دارد بايد توسط متخصصين ذيربط تأييد شود كه خطر ايجاد جرقه و آتش سوزی توسط آنها وجود ندارد.

ت- سيگار كشيدن در آزمایشگاه ممنوع می باشد.

مواد خورنده

به موادی گفته می شود که در صورت تماس با نسوج و بافت های زنده به طريق شيميايی باعث تخريب يا تغيير غيرقابل بازگشت در آنها می شود.

نمونه های زيادی از اين مواد در آزمايشگاه ها وجود دارند، از جمله اسيدهای قوی و بازهای قوی هستند. اكسيدكننده های قوی نيز می توانند سبب سوختگی و صدمه به چشم ها و پوست شوند. شيشه هايی كه مواد خورنده در آن نگهداری می شوند بايد در يک ظرف ديگر قرار داده شده و در مكانی نگهداری شود كه هوای آن تهويه می شود. ظرف دوم می تواند از جنس پلاستيک يا مشابه آن باشد. ظرف دوم نه تنها از نشست كردن و ريختن مواد خورنده جلوگيری می كند، بلکه سبب پيشگيری از خوردگی وسايل فلزی ديگر نيز می شود.

مواد اکسید کننده

اكسيدكننده ها عواملی هستند كه سبب آتش سوزی می شوند و يا به گسترش آن به ساير مواد كمک می كنند، در نتيجه يا آتش می گيرند و يا سبب آزاد شدن اكسيژن و يا گازهای ديگر می شوند.

برخی از مواد اكسيدكننده عبارتند از : نمک های پرمنگنات (پرمنگنات پتاسيم – KMnO4) اسيد نيتريک غليظ (HNO3) نيترات آمونيوم (NH4NO3) تركيبات هيپوكلريت و هيپوهاليد (سدیم هیپوکلریت –  آب ژاول – وایتکس) يد و هالوژن های دیگر كلريت ها و كلرات ها و پركلرات ها (كلرات سديم NaClO4) تركيبات كروم (VI) و ساير كرومات ها و دی كرومات ها پيريدينيوم كلروكرومات پراكسيدها سولفوكسيدها اوزون اسميوم تتراكسايد نیتروژن اکسید(N2O) مواد اكسيد كننده در صورت تركيب شدن با مواد قابل اشتعال تشكيل مواد قابل انفجار می دهند. در نتيجه مواد اكسيدكننده بايد دور از حلال ها در مكانی سرد و به دور از رطوبت نگهداری شوند.

مواد واکنش پذیر با آب

مواد شیمیایی واکنش پذیر با آب دسته ای از موادی هستند كه شديداً با آب واكنش داده و ضمن ايجاد گرما، توليد گازهای قابل اشتعال يا سمی می كنند.

بيشترين مواد واكنش پذير با آب در آزمايشگاه های شيمی وجود دارد، اما تعدادی از هيدريدها و فلزات قليايی مانند سديم ممكن است در ساير آزمايشگاه های مراكز تحقيقات هم وجود داشته باشد. * كلسيم هيدريد، ليتيم آلومينيوم هيدريد، فلزات سديم، پتاسيم و ليتيم. * اين گونه مواد بايد در مكانی سرد و خشک نگهداری شوند و هرگز آنها را در زير دستشويی نگهداری نكنيد. * به منظور پيشگيری از واكنش فلزات قليايی با بخار آب موجود در هوا، اين فلزات بايد در روغن های معدنی (يا نفت) نگهداری شود. برخی از مواد واکنش پذیر با آب عبارتند از: *فلزات قليايی *هيدريدهای فلزات قليايی *آميدهای فلزات قليايی *آلكيل هاي فلزی مانند ليتيم آلكيل و آلومينيوم آلكيل *واكنشگرهای گرينيارد *هاليدهای غيرفلزی مانند BF3، PCl3، PCl5، SiCl2، SiCl4، BCl3 *اسيد هاليدهای غيرآلی مانندPOCl3، SOCl2 و SO2Cl2 *پنتا اكسيد فسفر *كلسيم كاربيد *اسيد هاليدهای آلی *انيدريدهايی كه وزن مولكولی كمی دارند.

مواد آتش گیر

مواد شیمیایی آتش گير به موادی گفته می شود كه به طور خودبخود در هوا (دماي پائين تر از 40 درجه سانتی گراد) مشتعل می شوند. مواد آتش گير عموماً با آب واكنش پذير هستند و در صورت تماس با آب يا هوای مرطوب آتش خواهند گرفت. نگهداری و جابجا كردن مواد آتش گير بايد در ظرفی كه فضای آن از گاز آرگون يا نيتروژن (به استتثناء چند مورد) پرشده است، انجام گیرد.

نگهداری مواد آتش گير

الف- محلول های آتش گیر

مقادير كم محلول های آتش گير را در شيشه هايی كه درپوش آن از جنس PTFE (Polytertrafluoroethylene) می باشد نگهداری می كنند. مقادير زيادتر آن در سيلندرهای فلزی (مانند سيلندر گاز) نگهداری می شود كه يک سوزن مخصوص به دريچه خروجی آن وصل شده و بوسيله يک سرنگ كاملاً خشک، هوای داخل سيلندر با يک گاز بی اثر (آرگون يا نيتروژن) جايگزين می شود.

ب- مواد جامد آتش گیر

جامدهای آتش گير در جعبه های مخصوصی كه بوسيله گاز بی اثر پر شده اند، نگهداری می شوند. اين جعبه ها فوق العاده گران قيمت بوده و لذا بعضی از اين مواد به شكل محلول فروخته می شوند و بعضی ديگر در ظروف حاوی روغن معدنی (مانند پارافين و ..) يا حلال های هيدروكربنی سبک نگهداری می شوند. جامدهای آتش گير ضعیف مانند ليتيم آلومينيوم هيدريد يا سديم هيدريد را می توان برای مدت زمان كوتاه در هوای معمولی جابجا كرد، اما برای نگهداری طولانی مدت بايد در ظروفی كه فضای آن با يک گاز خنثی (آرگون يا نيتروژن) پر شده است، نگهداری شود. برخی از مواد آتش گیر عبارتند از: 1- ذرات ريز فلزات از جمله منيزيم، كلسيم، زيركونيم، اورانيوم 2- فلزات قليايی 3- هيدريدهای فلزی يا غيرفلزی مانند سديم هيدريد، ليتيم آلومينيوم هيدريد 4- تركيبات ارگانومتاليک 5- مشتقات آلكيله شده هيدريدهای فلزی و غيرفلزی مانند دی اتيل آلومينوم هيدريد، بوتيل ليتيم و تری متيل آلومينيوم 6- كربونيل های فلزی 7- كاتاليزورهای هيدروژناسيون مانند نيكل رانی 8- فسفر سفيد يا زرد 9- پلوتونيوم 10- متان تلورول 11- آرسين 12- دی بوران 13- فسفين 14- سيلان 15- هيدرازين

موادی که تولید پراکسید می کنند:

مواد شيميايی هستند كه به مرور زمان يا در اثر تماس با هوا توليد كريستال های پراكسيد می كنند این پراکسیدها به ضربه حساس می باشند. عمومی ترين مواد شيميايی كه توليد پراكسيد می كنند عبارتند از دی اتيل اتر و تتراهيدروفوران (THF)، وقتی كه درب اين مواد باز شد نمی توان از توليد پراكسيد در آنها جلوگيری كرد مگر اينكه در ظرفی نگهداری شوند كه هوای داخل آن گاز بی اثر باشد. لذا توصيه می شود تمام موادی كه توليد پراكسيد می كنند در هنگام کار کردن به شكل دوره ای ميزان پراكسيد توليد شده در آنها با استفاده از آزمایش های مخصوص ارزيابی شود. به عنوان يک اقدام احتياطی، توصیه می شود فقط مقاديری از اين مواد كه در آزمايش در حال اجرا استفاده می شود را در آزمايشگاه نگهداری كنيد.

دسته بندی مواد شيميايی كه با گذشت زمان توليد پراكسيد می كنند:

گروه اول: تركيبات غيراشباع، خصوصاً آنهايی كه جرم مولكولی كمی دارند و ممكن است شديداً پليمريزه شده و به طور اتفاقی شروع به توليد پراكسيد كنند. اين تركيبات را بيشتر از 12 ماه نگهداری نكنيد. برخی از ترکیبات شیمیایی گروه اول عبارتند از: آكريليک اسيد، آكريلو نيتريل، بوتا دل ان، متيل متا آكريلات، استایرن، وينيل كلرايد، وینیل استات و … گروه دوم: اين گروه شامل تركيباتی است كه در هنگام تلغيظ شدن (به وسیله تقطیر و یا تبخیر) خطر توليد پراكسيد دارند. مقدار پراكسيد در اين تركيبات بايد در صورت تلغيظ شدن يا رسيدن به يک غلظت مشخص اندازه گيری شود. اين تركيبات را نیز بيشتر از 12 ماه نگهداری نكنيد. برخی از ترکیبات شیمیایی گروه دوم عبارتند از: استال، كومن (ايزو پروپيل بنزن)، سیکلو هگزن، دی استیلن، دی سیکلوپنتادی ان، دی اتیل اتر، دی اکسان، فوران، تتراهیدروفوران (THF)، وینیل اتر و … گروه سوم: پراكسيد توليد شده توسط اين تركيبات حتی بدون تغليظ شدن ممكن است منفجر شود. اين تركيبات را بيشتر از سه ماه نگهداری نكنيد. برخی از ترکیبات شیمیایی گروه سوم عبارتند از: دی وینیل اتر، ایزو پروپیل اتر، دی مینیل استیلن، وینیلیدین کلرید، پتاسیم آمید، سدیم آمید و …

ترکیبات سرمازا

به گازهايی گفته می شود كه در دماهای پائين به مايع يا جامد تبديل شده اند. برخی از ترکیبات سرمازا عبارتند از: هليوم مايع، نيتروژن مايع، اكسيژن مايع و يخ خشک (دی اكسيد كربن جامد)

خطراتی كه به دليل استفاده از این تركيبات سرمازا ممكن است رخ دهد عبارتند از: صدمات بافتی ( به شكل يخ زدن بافت به علت سرما)، ايجاد خفگی به دليل جانشين شدن اين تركيبات با اكسيژن موجود در هوا و همچنین احتمال انفجار به دليل نوسانات فشار در ظرف نگهداری آنها

نكاتی که به هنگام کار کردن با ترکیبات سرمازا باید رعایت شوند به شرح ذیل می باشد:

1- نگهداری و كار كردن با مواد سرمازا بايد در مكانی كه هوای آن به خوبی تهويه می شود انجام گیرد. 2- به عنوان يک اقدام پيشگيرانه هميشه موقع جابجاكردن يا كار كردن با مواد سرمازا از دستكش مخصوص استفاده كنيد. 3- موقع تخليه ماده سرمازا يا بازكردن درب ظرف آن بايد ماسک محافظ صورت پوشيده شود. 4- حمل و نقل مواد سرمازا بايد به شيوه صحيح و تأييد شده انجام گيرد (به عنوان مثال بهره گیری از ظروف دو جداره مخصوص). 5- در صورت استفاده از بالابرهای برقی برای انتقال مواد سرمازا بايد درب ظروف مورد استفاده كاملاً سفت و محكم بوده و حداكثر ظرفيت آن يک ليتر (برای مواد مايع) يا يک كيلوگرم (برای مواد جامد) باشد.

مواد منفجره شونده

ترکیبی قابل انفجار است که در صورت قرار گرفتن در معرض ضربه ناگهانی، فشار يا دمای بالا، سبب آزاد شدن مقادير بسیار زيادی حرارت و گاز با فشار زياد به محيط شود.

برخی از موادی كه در اثر تركيب شدن با يكديگر توانايی توليد ماده منفجرشونده را دارند عبارتند از: (اين واكنشگرها به شكل عمومی در آزمايشگاه ها موجود است) * استون + كلروفرم در حضور يک باز * استون + مس، نقره، جيوه يا نمک های آنها * آمونياک +  I2 ،Br2 و یا Cl2    * كربن دی سولفيد + سديم آزيد * کلر + يک الكل * كلروفرم يا تتراكلريدكربن + پودر آلومينيوم يا منيزيم * دی اتيل اتر + كلر * دی متيل سولفوكسيد + يك آسيل هاليد، SOCl2 و یا  POCl3 * دی متيل سولفوكسيد +  CrO3 * اتانول + كلسيم هيپوكلريت * اتانول + نيترات نقره * اسيد نيتريک + استيک اسيد يا استيک انيدريد * پيكريک اسيد + نمک يک فلز سنگين مانند سرب، جيوه يا نقره * اكسيد نقره + آمونياک + اتانول * سديم + هيدروكربن كلردار * سديم هيپوكلريت + آمينسفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی :

ابتداء می خواهیم شما را با معنای ماده و ماده شیمیایی آشنا کنیم و بعد به بحث های تخصصی تر بپردازیم، اما معنای ماده؛ماده یعنی هر چیزی که حجمی را اشغال می کند. و مواد شیمیایی هم یعنی موادی که عموما از طریق سنتز شیمیایی به وجود می آیند و یا آن موادی که منشائی طبیعی داشته و به عنوان مواد اولیه بقیه مواد شیمیایی محسوب می شوند.

این مواد، دارای 2 دسته بزرگ هستند، یکی مواد معدنی و دیگری هم مواد آلی که در ادامه به بررسی آنان می پردازیم … .

مواد شیمیایی را بیشتر بشناسیم:

مواد شیمیایی دارای ویژگی ها و ترکیبات ثابت و مشخصی هستند. همچنین شناسایی اجزایی که تشکیل دهنده مواد شیمیایی هستند، با روش های جداسازی فیزیکی و تجزیه عناصر آنها ممکن نیست.

خوب است بدانید که جوزف پراست (شیمی دان معروف فرانسوی) برای اولین دفعه در قرن هجدهم میلادی توانست مفهومی از مواد شیمیایی ارائه کند که این موفقیت او پس از آزمایش های گسترده ی او بر روی مواد شیمیایی ای همچون کربنات مس به وجود آمد.

عناصر شیمیایی، هنگام واکنش شیمیایی می توانند با یکدیگر مخلوط و ترکییب شوند که در نتیجه باعث به وجود آمدن تعداد بی شماری از مواد شیمیایی بشوند. به عنوان نمونه آب، محصول واکنش عنصر های اکسیژن و هیدروژن می باشد، در اینجا 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن با هم ترکیب شده و به هم متصل هستند، بنابراین باعث به وجود آمدن مولکولی با فرمول H2O می شوند. در ضمن توجه داشته باشید که این 2 عنصر در شرایط مختلف می توانند ماده ای دیگر را به وجود بیاورند، مثلا هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) که از مولکول های H2O2 تشکیل شده است.

مواد شیمیایی خالص در طبیعت، بسیار کم و نادر هستند لذا یافتن آنها امری مشکل و نادر است. برخی از این مواد شیمیایی خالص عبارتند از؛ طلا، الماس، شکر (ساکارز)، سدیم کلرید … .

طبقه بندی مواد شیمیایی:

مواد شیمیایی، 4 نوع هستند که عبارت است از؛ مواد شیمیایی جامد، مایع، گاز و پلاسما، که تمام این چهار قسمت، به دو گروه مواد معدنی و مواد آلی تقسیم می شوند.که ممکن است یک ماده شیمیایی بر اثر تغییرات دما و فشار در هر کدام از این 4 حالت دیده شود. گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی معمولا در کنار نام و مشخصات و فرمول ماده بر روی بسته بندی درج می شود که در واقع به میزان خلوص ماده اشاره دارد.

مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی:

یکی از تقسیمات مهم برای مواد شیمایی، تقسیم این مواد به صنعتی و آزمایشگاهی است. مواد شیمیایی بر اساس نوع کاربردی که دارند، در 2 نوع شیمیایی و آزمایشگاهی تولید می شوند.

بیشتر مواد شیمیایی ای که در کشور ما وجود دارد از خارج وارد می شود زیرا همانطور که دانستید، یافتن مواد شیمیایی خالص کار دشواری است. مواد شیمیایی صنعتی در قسمت های بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد که برخی از آنها عبارتند از؛ صنایع تولیدی، پزشکی، مواد غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، رنگ سازی، فولاد و ذوب آهن، داروسازی، صنایع نساجی، جوهرسازی و … .

مواد شیمیایی صنعتی ایران معمولا در انبار های تهران نگهداری می شوند و دیگر شهر های ایران برای خرید مواد شیمیایی سراغ تهران می روند، البته ارسال این مواد به تمام شهر ها و استان های کشور به سهولت انجام می شود و خوشبختانه امروزه با پیشرفت هایی که صورت گرفته، خرید مواد شیمیایی به راحتی صورت می گیرد. شرکت بازرگانی سفیر آزما کیان سالیان سال است که در حوزه فروش مواد شیمیایی خدمات رسانی می کند و ما در این شرکت بهترین مواد شیمیایی را از قدرتمند ترین کشور های صنعتی دنیا همچون چین، کره و آلمان برای شما وارد کرده ایم و امیدواریم رضایت شما را تا به اینجا برآورده کرده باشیم.

مواد شیمیایی آلی و معدنی

مواد آلی: برخی از مواد شیمیایی هستند که عنصر اصلی تشکیل دهنده آنها هیدروژن است، به این مواد شیمیایی، آلی گفته می شود. جالب است بدانید که در گذشته های دور مواد آلی را به موادی می شناختند، که در تهیه آن مواد از حیوانات و گیاهان استفاده شده باشد. یکی دیگر از اسامی مواد آلی، مواد ارگانیک است که البته امروزه این نام کمتر بر سر زبان هاست.

ویژگی مشترکی که در میان تمام منابع آلی وجود دارد، وجود کربن در تمام این مواد است. امروزه عصر، عصر کربن است و هر روزه رسانه ها و روزنامه ها و مجلات، ذهن ما را به ترکیبات کربن همچون چربی های اشباع نشده، کلسترول، حشره کش ها و استروئیدها و … جلب می کنند.

مواد معدنی: به طور کلی هر نوع ترکیب دیگری به غیر از مواد شیمیایی آلی که در اطراف ما وجود دارد جزو مواد شیمیایی معدنی هستند.

تفاوت های مواد شیمیایی آلی و معدنی:

اصلی ترین تفاوتی که بین این دو نوع مواد وجود دارد، مربوط می شود به کربن، که همانظور که دانستید در مواد آلی کربن وجود دارد و در مواد معدنی خبری از کربن نیست.

اما تفاوت دیگری که بین این 2 نوع ماده وجود دارد آن است که مواد شیمایی آلی مقاومت بالایی در مقابل حرارت دارند و این برخلاف مواد شیمیایی معدنی است. همچنین محصولاتی که با استفاده از مواد آلی تولید می شوند نیز در مقایسه با محصولات تولید شده از مواد شیمیایی معدنی، مقاومت بسیار بالاتری در برابر حرارت دارند.سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

با ما در تماس باشید : 09357007743

ادامه مطلب ...

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی :

تنوع بالای مواد شیمیایی در بعضی از مواقع موجب می شود بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و سردرگم شوند. در این مقاله سعی بر این شده است تا با تمرکز بر دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس کاربرد و تهیه لیست مواد شیمیایی این امکان به وجود آید تا مواد شیمیایی چه صنعتی و چه آزمایشگاهی را بیابید.

مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است. دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد ،در ادامه لیستی از مواد شیمیایی رایج و دسته بندی آنها ارائه می شود.

تمامی مواد زیر از طریق سایت اینترنتی ایران مرک قابل خریداری و سفارش می باشند.

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ابتدا لیست مواد شیمیایی شرکت ایران مرک را قرار داده و در ادامه لیست مواد شیمیایی را بر اساس دسته بندی های مختلف(مانند اسیدها و …) قرار خواهیم داد.

لیست مواد شیمیایی ایران مرک

مواد شیمیایی ایران مرک در دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی عرضه میشوند.

لیست مواد شیمیایی صنعتی ایران مرک

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 آب اکسیژنه H2O2
2 آب ژاول NaOCl
3 آب مقطر H۲O
4 آمونیاک NH3
5 آمونیوم کلراید(نشادر) NH4Cl
6 اتانول C2H5OH
7 استون C3H6O
8 اسید بوریک H3BO3
9 اسید سولفوریک H2SO4
10 پلی وینیلی الکل(PVA) (C2H4O)x
11 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) (C6H9NO)n
12 تیو سولفات سدیم Na2S2O3
13 سود پرک(سود سوز آور) NaOH
14 سولفات مس(کات کبود) CuSO4
15 سیلیکاژل SiO2
16 کربن فعال C
17 کربوکسی متیل سلولز(CMC)
18 کلرید روی ZnCl2
19 گلیسیرین جامد C3H8O3
20 نیترات روی Zn(NO3)2
21 نیترات سرب Pb(NO3)2
22 نیترات کلسیم Ca(NO3)2
23 نیترات منیزیم Mg(NO3)2
24 هگزان C6H14
25 هیدروکلریک اسید HCl

لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی ایران مرک

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 1 و 3 فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین) 1,3-(NH₂)₂C₆H₄
2 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride C₉H₃Cl₃O₃
3 1 اکتانول CH₃(CH₂)₇OH
4 2 پروپانول C₃H₈O
5 2 مرکاپتواتانول HSCH₂CH₂OH
6 4-4 دی آمینو دی فنیل سولفون [4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
7 m-phenylediamine(MPD) C6H4-1,3-(NH2)2
8 N,N-دی متیل هگزیل آمین C8H19N
9 آب اکسیژنه H2O2
10 آب ژاول NaOCl
11 آکریل آمید C3H5NO
12 آلومینیوم ایزوپروپوکسید Al[OCH(CH3)2]3
13 آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید) KAl(SO₄)₂
14 آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3
15 آلومینیوم کلرید AlCl₃
16 آمونیاک NH₃
17 آمونیوم آهن(II) سولفات H₈FeN₂O₈S₂
18 آمونیوم استات CH₃COONH₄
19 آمونیوم تیوسیانات NH₄SCN
20 آمونیوم دی کرومات (NH4)2Cr2O7
21 آمونیوم فلورید NH₄F
22 آمونیوم مولیبدات NH₄)₆Mo₇O₂₄
23 آمونیوم مونو وانادات NH₄VO₃
24 آمیدوکلرید جیوه (HgNH2)Cl
25 آهن(II) کلرید FeCl₂
26 آهن(III) نیترات Fe(NO₃)₃
27 اتانول C₂H₅OH
28 اتانول آمین NH₂CH₂CH₂OH
29 اتیل استات CH₃COOC₂H₅
30 اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
31 اتیلن اکسید C2H4O
32 اتیلن گلیکول HOCH₂CH₂OH
33 ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک) H3PO4
34 استات روی 2آبه (CH₃COO)₂Zn .2H₂O
35 استات سدیم CH₃COONa
36 استات سدیم 3 آبه CH₃COONa .3 H₂O
37 استون C₃H₆O
38 استو نیتریل CH₃CN
39 استیک اسید CH₃COOH
40 اسکاندیم اکسید Sc2O3
41 اسید استئاریک CH₃(CH₂)₁₆COOH
42 اسید اسکوربیک C6H8O6
43 اسید اگزالیک بدون آب HOOCCOOH
44 اسید اگزالیک دو آبه (COOH)₂ * 2 H₂O
45 اسید بوریک H₃BO₃
46 اسید سولفوریک H₂SO₄
47 اسید سیتریک (HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
48 اسید سیتریک 1 آبه C₆H₈O₇ .H₂O
49 اسید گلوتامیک C5H9NO4
50 اسید لاکتیک CH3CH(OH)COOH
51 اسید مالیک C₄H₆O₅
52 اسید نیتریک HNO3
53 اسید هیدروکلریک HCl
54 اکریلیک اسید CH₂=CHCOOH
55 اکسید آرسنیک As2O3
56 اکسید آلومینیوم(گاما) Al2O3
57 اکسید تیتانیوم آناتاز TiO2
58 اکسید روی ZnO
59 اکسید گرافن C
60 اکسید گرافن تک لایه C
61 اکسید گرافن چندلایه C
62 اکسید گرافن کاهش یافته C
63 اکسید گرافن(محلول در الکل) C
64 مس(II) اکسید CuO
65 N-لوریل سدیم سارکوزین CH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
66 اوره CO(NH₂)₂
67 ایزو پروپیل آمین C₃H₉N
68 باریم تیتاننات BaTiO₃
69 باریم کلرید BaCl₂
70 برمید مس CuBr₂
71 بنز آلدهید C₆H₅CHO
72 بنزن C₆H₆
73 بنزوات سدیم C₆H₅COONa
74 بنزوفنون C₆H₅COC₆H₅
75 بی کربنات آمونیوم (NH₄)HCO₃
76 بی کربنات سدیم(جوش شیرین) NaHCO₃
77 بیسفنول ای دی گلایسیدیل اتر C21H24O4
78 پارافرمالدهید (CH₂O)n
79 پتاسیم استات CH₃COOK
80 پتاسیم برمید سیگما KBr
81 پتاسیم برمید مرک KBr
82 پتاسیم پرسولفات K₂O₈S₂
83 پتاسیم دی کرومات K₂Cr₂O₇
84 پتاسیم فری سیانید C6N6FeK3
85 پتاسیم فسفات دی بازیک K2HPO4
86 پتاسیم فلورید KF
87 پتاسیم کرومات K₂CrO₄
88 پتاسیم کلرات KClO₃
89 پتاسیم کلرید KCl
90 پتاسیم نیترات KNO₃
91 پتاسیم هگزاسیانوفرات ‎C6N6FeK4
92 پتاسیم هیدروکسید(پتاس) KOH
93 پتاسیم یدید KI
94 پترولیوم بنزین
95 پرمنگنات پتاسیم KMnO₄
96 پلی اتیلن اکسید (C2H4O)n
97 پلی اتیلن گلیکول 400 HO(C₂H₄O)nH
98 پلی اتیلن گلیکول 4000 HO(C₂H₄O)nH
99 پلی اتیلن گلیکول 600 HO(C₂H₄O)nH
100 پلی اتیلن گلیکول 6000 HO(C₂H₄O)nH
101 پلی اکریلیک اسید CH2CHCO2H
102 پلی متیل متاکریلات [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
103 پلی هیدروکسی بوتیرات PHB
104 پلی وینیل الکل(PVA) (C₂H₄O)n
105 پلی وینیل بوتیرال (C8H14O2)n
106 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما (C6H9NO)n
107 پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک (C6H9NO)n
108 پنتا سدیم تری سولفات Na₅P₃O₁₀
109 تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
110 تترا متیل اتیلن دی آمینش C₆H₁₆N₂
111 تتراکلرید کربن CCl4
112 تترا هیدرو فوران C₄H₈O
113 تری اتانول آمین N(CH₂CH₂OH)₃
114 تری اتیل سیترات C12H20O7
115 تری سدیم سیترات 2 آبه C₆H₅Na₃O₇ .2 H₂O
116 تری سدیم فسفات 12 آبه Na₃O₄P.12 H₂O
117 تری کلرو اتیلن C2HCl3
118 تری کلرو استیک اسید سیگما C2HCl3O2
119 تریتون X100 C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
120 تولوئن C₆H₅CH₃
121 تویین 20 C58H114O26
122 تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسید C12H28O4Ti
123 تیتریپلکس 3 C₁₀H₁₄N₂O₈.2Na.2H₂O
124 تیوسیانات پتاسیم KSCN
125 دودکانتیول C12H26S
126 دی اتیل اتر (C₂H₅)₂O
127 دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا) SiO₂
128 دی سدیم تترابورات(بوراکس) Na₂B₄O₇
129 دی سدیم هیدروژن فسفات Na₂HPO₄
130 دی سیستئین C3H7NO2S
131 دی سیستئین هیدروکلرید 1 آبه C3H7NO2S . HCl . H2O
132 دی متیل سولفوکسید (CH₃)₂SO
133 دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
134 دیبوتیلامین
135 روغن سیلیکون (Si(CH3)2O)n
136 زایلین C₆H₄(CH₃)₂
137 ساخارین C7H5NO3S
138 ساکارز C₁₂H₂₂O₁₁
139 سدیم آزید NaN₃
140 سدیم برمید NaBr
141 سدیم بوروهیدرات
142 سدیم بوروهیدرید NaBH₄
143 سدیم پتاسیم تارتارات 4 آبه(نمک راشل) C₄H₄KNaO₆ .4 H₂O
144 سدیم پر سولفات Na₂S₂O₈
145 سدلم تیوسولفات Na₂O₃S₂
146 سدیم دی سولفیت Na₂O₅S₂
147 سدیم دی کرومات 2 آبه Na₂Cr₂O₇ .2 H₂O
148 سدیم دی کلرو استات C2HCl2NaO2
149 سدیم سلنات Na2SeO4
150 سدیم سولفید آبدار Na2S · xH2O
151 سدیم فرمات CHNaO2
152 سدیم فسفینات 1 آبه(سدیم هیپوفسفیت) NaH₂PO₂ .H₂O
153 سدیم کربنات Na₂CO₃
154 سدیم کلرات NaClO₃
155 سدیم کلرید NaCl
156 سدیم متیلات CH₃NaO
157 سدیم مولیبدات Na2MoO4
158 سدیم نیترات(سیگما) NaNO3
159 سدیم نیترات(مرک) NaNO₃
160 سدیم هیدروکسید NaOH
161 سدیم هیدروکسید پلتس NaOH
162 سرب(II) نیترات Pb(NO₃)₂
163 سولفات آمونیوم (NH₄)₂SO₄
164 کلرید منیزیم MgCl₂
165 کلرید نیکل 6 آبه NiCl₂ * 6 H₂O
166 کلسیم سیلیکات Ca2SiO4
167 کلوئید اکسید گرافن
168 کوماسی بریلینت بلو C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
169 کیتوسان C6H11NO4
170 کیتوسان مدیوم
171 گالیک اسید C₇H₆O₅
172 گرافن محلول در الکل و زایلین C
173 گرافن آمین دار C
174 گرافن تک لایه با اکسیژن بالا C
175 گرافن تک لایه با اکسیژن کم C
176 گرافن کربوکسیل دار C
177 گرافن هیدروکسیل دار C
178 گرافن C
179 گلایسین C₂H₅NO₂
180 گلوکز C₆H₁₂O₆
181 گلوکز 1 آبه C₆H₁₂O₆.H₂O
182 گلیسیرین (HOCH₂)₂CHOH
183 گوگرد S
184 لانتانیوم نیترات 6 آبه La(NO₃)₃ .6 H₂O
185 لیتیم کلرید LiCl
186 لیتیم هیدروکسید LiOH
187 متانول CH₃OH
188 متوکسید سدیم
189 متیل اورانژ C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
190 متیلن بلو C₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
191 محلول آمونیاک NH3
192 مس(II) سولفات 5 آبه (کات کبود) CuSO₄ .5 H₂O
193 مس(]]) کلرید CuCl₂
194 مس(II) نیترات 3 آبه Cu(NO₃)₂.3 H₂O
195 مس(II)نیترات 1 آبه Cu(NO3)2 · xH2O
196 منگنز(II) سولفات 1 آبه MnSO₄ .H₂O
197 منگنز(II) کلرید 2 آبه MnCl₂ .2 H₂O
198 منیزیم استات 4 آبه Mg(CH3COO)2
199 منیزیم سولفات MgSO₄
200 منیزیم نیترات Mg(NO₃)₂
201 مولیبذات سدیم Na₂MoO₄
202 مونو پتاسیم فسفات KH₂PO₄
203 نانو آهن(کلوئید) Fe
204 نانو پودر زئولیت Al2O34SiO2H2O
205 نانو تیوب کربنی تک دیواره C
206 نانو تیوب کربنی چند دیواره C
207 نانوذرات آهن Fe
208 نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4
209 نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا) Al2O3
210 نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما) Al2O3
211 نانوذرات اکسید بیسموت Bi₂O₃
212 نانوذرات اکسید تنگستن WO3
213 نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
214 نانوذرات اکسید آهن Fe2O3
215 نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب) WO3
216 نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلین) WO3
217 نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز) TiO2
218 نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل) TiO2
219 نانوذرات اکسید روی ZnO
220 نانوذرات اکسید زیرکونیوم ZrO2
221 نانوذرات اکسید قلع SnO2
222 نانوذرات اکسید کبالت Co2O3 و Co3O4
223 نانوذرات اکسید کروم Cr2O3
224 نانوذرات اکسید مس CuO
225 نانوذرات اکسید منگنز MnO2
226 نانوذرات اکسید منیزیم MgO
227 نانوذرات اکسید مولیبدن MoO3
228 نانوذرات اکسید نیکل NiO
229 نانوذرات اکسید وانادیم V2O3
230 نانوذرات دی سولفید تنگستن WS2
231 نانوذرات سلنیوم Se
232 نانوذرات سیلیکا SiO2
233 نانوذرات طلا Au
234 نانوذرات کاربید بور B4C
235 نانوذرات کاربید تنگستن WC
236 نانوذرات کاربید تیتانیوم TiC
237 نانوذرات کاربید سیلیسیم SiC
238 نانوذرات کاربید وانادیم VC
239 نانوذرات کربنات کلسیم CaCo3
240 نانوذرات کیتوسان C6H11NO4
241 نانو ذرات گرافیت C
242 نانو ذرات مس Cu
243 نانو ذرات نقره Ag
244 نانو ذرات نیترید آلومینیوم AlN
245 نانوذرات نیترید تیتانیوم TiN
246 نانو ذرات نیترید زیرکونیوم ZrN
247 نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم Al(OH)3
248 نانوذرات هیدروکسید منیزیم Mg(OH)2
249 نانو رس
250 نانوفیبر کربنی C
251 نانو کلوئید آهن Fe
252 نانو کلوئید اکسید آلومینیوم Al2O3
253 نانو کلوئید اکسید روی ZnO
254 نانوکلوئید سلنیوم Se
255 نانو کلوئید سیلوکسان (OSiH2)n
256 نانو کلوئید مس Cu
257 نانو کلوئید نقره Ag
258 نانو میله کاربید تنگستن WC
259 نانوذرات اکسید روی ZnO
260 نشاسته (C₆H₁₀O₅)n
261 نیترات آمونیوم NH₄NO₃
262 نیترات جیوه 1 آبه Hg(NO₃)₂ .H₂O
263 نیترات روی 4 آبه Zn(NO₃)₂ .4 H₂O
264 نیترات کبالت Co(NO₃)₂
265 نیترات کبالت 6 آبه Co(NO₃)₂ .6 H₂O
266 نیترات کلسیم 4 آبه Ca(NO₃)₂ .4 H₂O
267 نیترات نقره AgNO₃
268 نیتریت سدیم NaNO₂
269 نیکل(II) استیل استونات C₁₀H₁₄NiO₄
270 نیکل(II) نیترات 6 آبه Ni(NO₃)₂ .6 H₂O
271 هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برمید C₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br
272 هگزا متیل دی سیلازان CH3)3SiNHSi(CH3)3
273 هگزا متیل دی سیلان (CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
274 هگزا متیل دی سولوکسان
275 هگزان C6H14
276 هیپوفسفرو اسید H3PO2
277 هیدرازین آبدار N2H4.1H2O
278 هیدروکسید کبالت
279 هیدروکسید منیزیم کربنات CH2Mg2O5
281 ید I₂
282
283
284
285

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند. اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل عمل کرد.اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین 0 تا 7 است. در ادامه با برخی از لیست مواد شیمیایی اسیدی آشنا می شویم.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم C10H14N2Na2O8.2H2O
2 اسید فسفریک H3PO4
3 استیک اسید C2H4O2
4 اسید استئاریک C18H36O2
5 اسید آسکوربیک C6H8O6
6 اسید اگرالیک C2H2O4
7 اسید بوریک H3BO3
8 اسید سولفوریک H2SO4
9 اسید سیتریک C6H8O7
10 اسید گلوتامیک C5H9NO4
11 اسید لاکتیک C3H6O3
12 اسید مالیک C4H6O5
13 اسید نیتریک HNO3
14 پلی اکریلیک اسید C3H4O2
15 تری کلرواستیک اسید C2HCl3O2
16 گالیک اسید C7H6O5
17 هیپو فسفریک اسید H3PO2
18 هیدروکلریک اسید HCl
19 هیدرو فلوئوریک اسید HF
20 هیدروبرمیک اسید HBr
21 هیدرو یدیک اسید HI
22 هیپو کلرو اسید HClO
23 کلرو اسید HClO2
24 کلریک اسید HClO3
25 پر کلریک اسید HClO4
26 هیپو فلورو اسید HFO
27 فلورو سولفوریک اسید HSO3F
28 فلورو آنتیمونیک اسید HSbF6
29 فلورو بوریک اسید HBF4
30 هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
31 کرومیک اسید H2CrO4
32 فرمیک اسید HCOOH
33 آسکوربیک اسید

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی – باز ها(لیست مواد شیمیایی قلیایی)

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسیل(OH) هستند. زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسیل یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند. بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند، به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند. بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود. سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است. pH این مواد بین 7 تا 14 قرار دارد. شما می توانید با کلیک بر روی هریک از مواد زیر خرید خود را براساس میزان دلخواه ثبت کنید.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 سدیم هیدروکسید NaOH
2 آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH
3 پتاسیم هیدروکسید KOH
4 تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
5 لیتیم هیدروکسید LiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 آب مقطر H2O
2 اتانول C2H6O
3 متانول CH3OH
4 آمونیاک NH3
5 فرمالدهید CH2O
6 اتیل استات C4H8O2
7 گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
8 1-اکتانول C8H18O
9 2-پروپانول C3H8O
10 اتیلن گلیکول C2H6O2
11 دی متیل سولفوکسید C2H6OS
12 پترولیوم بنزین
13 تولوئن C7H8
14 بنزآلدهید C7H6O
15 سیکلوهگزان C6H12
16 تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
17 دی اتیل اتر C4H10O
18 اتیل بنزن C8H10
19 کلروفرم CHCl3
20 دی متیل فرمامید C3H7NO
21 تترا هیدروفوران C4H8O
22 تتراکلرید کربن CCl4
23 اتانول آمین C2H6O

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا – مواد شیمیایی ضد کپک

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد. بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای دیگر استفاده میشود که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 اتانول C2H6O
2 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C3H8O
3 فرمالدهید CH2O
4 پرمنگنات پتاسیم KMnO4
5 پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه) H2O2
6 کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین) Ca(ClO)2
7 هیپو کلریت سدیم NaClO
8 پراستیک اسید C2H4O3
9 گلوتار آلدهید C5H8O2

لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند. باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش میگیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛ این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
1 استون C3H6O
2 بنزن C6H6
3 دی اتیل اتر C4H10O
4 اتانول C2H6O
5 متانول CH3OH
6 اتیل استات C4H8O2
7 ایزوپروپانول(2-پروپانول) C₃H₈O
8 پترولیوم بنزین
9 تولوئن C₆H₅CH₃
10 سیکلوهگزان C₆H₁₂
11 اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
12 دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
13 تترا هیدرو فوران C₄H₈O
14 نفت
15 پودر آلومینویم Al
16 پودر فسفر P
17 پودر گوگرد S
18 پودر تیتانیوم Ti
19 استالدهید C2H4O
20 استونیتریل C2H3N
21 استیل کلرید CH3COCl
22 استیلن C2H2
23 اکرولین C3H4O
24 اکریلونیتریل C3H3N
25 آلیل کلرید C3H3N
26 آرسین AsH3
27 بوتان C۴H۱۰
28 بونیل کلرید C4H9Cl
29 بوتیلن C4H8
30 کربن مونواکسید CO
31 سیانوژن CBrN
32 هگزان C6H14
33 دی متیل آمین (CH3)2NH
34 دی متیل سولفید C2H6S
35 اتیل استات C4H8O2
36 اتیل آمین C2H5NH2
37 فوران C4H4O
38 متیل آمین CH5N
39 دی متیل اتر C2H6O
40 تترا فلوئورو اتیلن C2F4
41 تترا هیدروفوران C4H8O
42 آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات) NH4HCO3
43 نیترات روی Zn(NO₃)₂
44 نیترات مس Cu(NO₃)₂
45 سدیم متیلات CH3NaO
46 هگزا متیل دی سیلازان C6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند. لذا باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل شده استفاده نمود.

ردیف نام ماده اطلاعات بیشتر
1 Methaqualone دارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
2 Amphetamine آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
3 Phenylacetone برای سنتز آمفتامین استفاده میشود
4 Methamphetamine مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
5 Methcathinone این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
6 Lysergic acid diethylamide اسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
7 γ-Hydroxybutyric acid گاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا 4-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
8 Methyl​enedioxy​methamphetamine اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرداوری لیست مواد شیمیایی این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در فروشگاه ایران مرک در مقادیر دلخواه و با کیفیت تضمینی انجام می شود.

لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت پیدا نکردید، از طریق تماس با شرکت میتوانید موجودی آن را استعلام کنید.

 

لیست قیمت مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

ایران مرک - سیگما ایران - سفیر آزما کیان

ادامه مطلب ...
خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

خرید مواد شیمیایی مرک میلیپور | مواد شیمیایی مرک میلیپور | فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک میلیپور

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

معرف ها  و مواد شیمیایی  آزمایشگاهی شامل  مواد با خلوص  کافی  برای استفاده در آنالیز شیمیایی ، واکنش های  شیمیایی  یا  تست های فیزیکی  هستند.

از  نظر فنی تر ، IUPAC   معرف را  به عنوان ماده یا ترکیبی تعریف می کند که برای ایجاد یک واکنش شیمیایی،  و یا  مشاهده  تغییر  در یک  واکنش شیمیایی  به سیستم  اضافه می شود. اهداف تحلیلی مانند آنالیز شیمیایی ، آزمایش فیزیکی  یا آزمایش واکنش های شیمیایی است.

مواد شیمیایی  آزمایشگاهی  از نظر  میزان  خلوص  مشابه  مورد استفاده در صنایع غذا و دارو هستند اما مقدار آنها معمولا کم است، در صورتیکه مواد شیمیایی صنعتی  بجز صنایع غذا ودارو که مقدار هایشان در مقیاس  تناژ هستند درجه خلوص  کمتری دارند و معمولا  ارزان قیمت تر  هستند، البته  بازهم  میزان خلوص ماده  به صنعت مورد استفاده بستگی  دارد که به ترتیب صنعت دارو، غذا ،آرایشی بهداشتی نیازمند مواد با درجه خلوص بالا هستند.

در زمان تهیه محلول ها  و یا در هنگام استفاده ماده اولیه برای تولید انواع محصولات مانند دارو و آرایشی بهداشتی ، ابتدا مصرف کننده ماده شیمیایی باید تصمیم بگیرد که میزان خلوص شیمیایی بر اساس استفاده مورد نظر چه مدار باشد و گرید ماده را درنظر بگبرد.

خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

لیست زیر هفت گرید رایج در مورد مواد شیمیایی و معرف ها  از بالاترین تا کمترین درجه خلوص را نشان می دهد :

درجه ACS)  – American Chemical Society)

درجه ACS با استانداردهای خلوص تعیین شده توسط انجمن شیمی آمریکا (ACS) مطابقت دارد و بعضا بیشتر از آنهاست، این درجه از نظر مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی ودارو قابل قبول است و می تواند برای کاربردهای ACS یا برای روش های عمومی که نیاز به  کیفیت دقیق و خلوص 95 ≥ دارند استفاده شود. .

درجه USP)  – United States Pharmacopeia)

درجه USP نیازهای داروسازی ایالات متحده (USP) را برآورده می کند یا فراتر می رود. این درجه برای استفاده از مواد غذایی ، مواد اولیه دارویی یا دارو قابل قبول است. همچنین برای اکثر مصارف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما USP که استفاده می شود باید همیشه قبل از شروع بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که خلوص آن برای این روش مناسب است.

درجه  ( National Formulary) : (NF)

درجه NF و (USP – NF –  USP) به طور مشترک یک کتاب از استانداردهای دارویی عمومی برای مواد شیمیایی و بیولوژیکی داروهای دارویی ، مقدارهای دوز ، داروهای ترکیبی ، excipients، وسایل پزشکی و مکمل های غذایی منتشر کرده اند. لیست های  مواد مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که کدام درجه مناسب است ویا در کدامیک از معیارهای معادل محسوب می شوند.

درجه آزمایشگاهی : (Laboratory grade)

درجه آزمایشگاه رایج ترین درجه برای استفاده در برنامه های آموزشی است ، اما میزان دقیق ناخالصی های آن ناشناخته است. در حالی که برای آموزش و آموزش های عالی استفاده می شود اما ، به اندازه کافی خالص نیست که برای مصارف صنایع  مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه خالص : (Purified grade)

درجه خالص یا عملی نیز گفته می شود ، با هیچ استاندارد رسمی مطابقت ندارد. به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجه فنی : (Technical grade)

درجه فنی برای اهداف تجاری و صنعتی استفاده می شود. اما مانند بسیاری دیگر ، به اندازه کافی خالص نیست که در صنایع مواد غذایی ، دارویی یا درمانی استفاده شود.

درجات ACS ، Reagent و USP-NF به طور معمول معادل و قابل تعویض هستند اما ، تناسب همیشه باید قبل از استفاده تأیید شود. این کار را می توان با بررسی الزامات نظارتی قابل اجرا انجام داد.

  سفیر آزما کیان بزرگترین واردکننده و فروشنده مواد شیمیایی آزمایشگاهی 

 

انواع این مواد به شرح ذیل است  :

Organic

Collins reagent – for oxidizing primary alcohols

Fenton’s reagent – to oxidize contaminants

Grignard reagents – to form carbon-carbon bonds

Analytical

Fehling’s reagent  – tests chemical functionality

Tollen’s reagent – tests chemical functionality

Millon’s reagent – to detect soluble proteins

لیستی از برخی مواد شیمیایی آزمایشگاهی به تفکیک خاصیت و عملکرد :

Oxidizers Inorganic Nitrates, Nitrites, Permanganates, Chlorates, Perchlorates, Iodates, Periodates, Persulfates,  Chromates, Hypochlorites, Peroxides, Perborates   (ex: Potassium Perchlorate, Calcium hypochlorite, Sodium nitrate, Sodium iodate, Ammonium persulfate, Sodium peroxide)

Oxidizing acids Nitric acid, Perchloric acid, Hydrogen peroxide, Periodic acid, Chromic acid

Flammable liquids Methanol, Ethanol, Acetone, Xylene, Toluene, Ethyl acetate, Tetrahydrofuran, Ethyl ether, Benzene, Dimethylformamide, Acetonitrile, Hexane, Pyridine, etc.

Basic flammable liquids Flammable amines such as: Triethylamine, Diethylamine, TEMED, Ethylaminediamine, Trimethylamine solution, Pyrrolidine, Morpholine, Cyclohexylamine, Sodium methylate (in methanol solution), etc.

Inorganic bases Metal hydroxides such as Sodium, Potassium, Calcium, Nickel hydroxide Ammonium hydroxide,

Organic bases Amines such as  Ethanolamine, Tributylamine, etc.

Acidic Flammable Liquids Glacial acetic acid (100%), Acetic acid (>80%), Acetic anhydride, Formic acid (>85%), Propanoic acid (100%) (also called Propionic acid) Mixtures of acids and flammable liquids

Organic Acidsلوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی Butyric acid, Pentanoic acid, etc.

Inorganic acids Hydrochloric acid, Sulfuric acid, Phosphoric acid, Hydrofluoric Acid, etc

Poisons -Toxic chemicals Many are in aqueous solution, but they are also available as mixtures or pure compounds, such  as  Acrylamide, Formaldehyde, Glutaraldehyde, Chloroform, Phenol, Methylene chloride Toxic metal salts such as Silver chloride, Cadmium sulfate, Mercury acetate, Barium carbonate, Lead acetate, etc. Biological stains

Cyanides Sodium cyanide, Potassium cyanide, Calcium cyanide

 Sulfides Lead sulfide, Iron sulfide  [some metal sulfides, when they have low water content, such as Sodium and Potassium sulfides, are pyrophoric]

 Pyrophorics – air-reactive Metal alkyls and aryls, such as Methyllithium, Trimethylaluminum, Diethylzinc, phenyllithium Nonmetal alkyls, such as Triethylborane, Trimethylphosphine (Phosphorus -white)

Note:  Careful when packaged under water, don’t store in an area where water reactives are present

Metal alkyl hydrides and halides such as Diisobutylaluminum hydride, Dimethylaluminum chloride Titanium trichloride, tert-Butyl hypochlorite, Lithium diethylamide, Lithium   diisopropylamide, Sodium methoxide (Sodium methylate), Sodium sulfide [anhydrous or <30% water], Raney Nickel Catalyst

 Water-reactives Alkali metals such as Sodium,Lithium, Potassium Metal powders such as Alumium, Cobalt, Iron, Magnesium, Manganese, Palladium, Platnium, Tin, Titanium, Zinc, Zirconium Borane complexes such as Borane-dimethylamine complex, Borane-methyl sulfide complex Carbides such as Calcium carbide Grignard reagents such as Phenylmagnesium bromide, Ethylmagnesium chloride Metal hydrides and Borohydrides such as Sodium hydride, Potassium borohydride, Lithium aluminum hydride Metal phosphides such as Aluminum phosphide, Calcium phosphide, Sodium phosphide Others:  Trichlorosilane, Phosphorous pentasulfide

Water-Reactive acids Chlorosilanes such as Dimethyldichlorosilane, Ethyltrichlorosilane Acid halides such as Acetyl chloride,Benzenesulfonyl bromide, Propanoyl chloride Phosphorous pentoxide (also called Phosphoric anhydride, when mixed with water, may boil from the heat generated

Non-Hazardous or non-regulated chemicals Buffers, Surfactants, Ion exchange resins, Alumina, Silica, Culture media, Agarose, Albumin, Pump oil Non-hazardous salts such as Sodium chloride, Magnesium sulfate, Potassium phosphate, Calcium acetate, etc

https://www.orf.od.nih.gov/EnvironmentalProtection/WasteDisposal/Pages/Examples+of+Common+Laboratory+ChemicalsandtheirHazardClass.aspx

 

خرید آنلاین مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

راهنمای جامع خرید ماده های شیمیایی شرکت مرک میلیپور

 Acetonitrile

استونیتریل مایعی بی رنگ وساده ترین نیتریل آلی است که به عنوان یک حلال آپروتیک قطبی در سنتز مواد آلی، تصفیه بوتادین،  HPLC، ساخت الیگونوکلئوتیدهای DNA از مونومرها و تولید دارو و فیلم عکاسی استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
75-05-8 Acetonitrile

Acrylic acid

اسید اکریلیک یک اسید کربوکسیلیک اشباع نشده و بی رنگ است که در آب و الکل قابل پخش است و به عنوان یک واسطه شیمیایی در بسیاری از صنایع مانند صنعت پوشک، تصفیه آب و صنایع نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
79-10-7 Acrylic acid

Adipic acid

اسید آدیپیک یک دیکربوکسیلیک مهم است که به عنوان مونومر برای تولید نایلون، ماده طعم دهنده و ژل کننده ژلاتین و برای ترشح برخی از آنتی اکسیدهای کربنات کلسیم استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
124-04-9 Adipic acid

Allyl alcohol

الکل آللیل یک مایع بی رنگ، محلول در آب، بوی خردل مانند، نسبت به الکل های کوچک معمولی سمی تر و یک پروپنول است. این ماده یک واسطه شیمیایی در سنتز گلیسرول، اترهای گلیسیدیل، استرها و آمین ها می باشد و به عنوان حشره کش، علف کش، ضد باکتری، قارچ کش و یک متابولیت گیاهی نقش دارد.
CAS number ماده شیمیایی
107-18-6 Allyl alcohol

Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

آمونیوم آلوم یک سولفات کریستالی سفید دوتایی است که در تصفیه آب، چسب های گیاهی، سیمان های چینی، دئودورانت ها و دباغی ها، رنگرزی و نساجی ضد آب استفاده می شود. هم چنین یک ماده رایج در اسپری های دفع کننده سموم و آفت حیوانات است.
CAS number ماده شیمیایی
7784-26-1 Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate

Acenaphthene

اسنافتن یک هیدروکربن آروماتیک سه حلقه ای، جامد کریستالی، غیرمحلول در آب و محلول در حلال های آلی است. این ماده به عنوان یک واسطه رنگ در ساخت برخی پلاستیک ها، حشره کش و قارچ کش استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
83-32-9 Acenaphthene

Acetanilide

استانیلید یک ماده شیمیایی جامد و بی بو است که به عنوان مهار کننده تجزیه پراکسید هیدروژن، تثبیت لاک های استر سلولز، سنتز رنگ و کافور، واسطه ساخت داروهای سولفا و پیش ماده در سنتز پنی سیلین استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
103-84-4 Acetanilide

Acetamide

  استامید ساده ترین آمید است که از اسید استیک حاصل می شود و به عنوان یک مونومر در تولید مواد پلیمری مانند پلی وینیل استامید، یک پلاستیک ساز و حلال صنعتی استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
60-35-5 Acetamide

Acetone

استون یک مایع بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و ساده ترین و کوچکترین کتون است. به عنوان یک حلال قطبی و آپروتیک در انواع واکنش های آلی استفاده می شود. هم چنین در صنعت پزشکی (یافتن غدد لنفاوی)، آرایشی (پاک کننده ناخن) و سنتز متیل متاکریلات کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
 67-64-1 Acetone

(Acetic acid – (glacial

اسید استیک glacial یک حلال پروتیک قطبی است که برای تبلور مجدد و خالص سازی ترکیبات آلی، تولید ترفتالیک اسید (TPA) و وینیل استات مونومر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
64-19-7 (Acetic acid (glacial

Acetaldehyde

استالدهید (اتانال) مایعی بی رنگ، فرار و قابل اشتعال است و بوی خفه کننده دارد. این ماده به طور گسترده به عنوان معرف در ساخت طیف وسیعی از مواد شیمیایی، طعم دهنده ها، عطرها، رنگ ها، داروها، کاغذ، پلاستیک، برنزه کردن چرم، نقره کردن آینه ها و مواد ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
75-07-0 Acetaldehyde

Acetaldoxime

استالدوکسیم اغلب به صورت یک مایع بی رنگ یا جامد سفید ظاهر می شود و دارای بوی تند و بسیار قابل اشتعال است. به عنوان واسطه در فرآیندهای سنتز شیمیایی و مواد اولیه سموم دفع آفات مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
107-29-9 Acetaldoxime

N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

ایمینودایتیک اسید پودری تقریباً سفید است که به عنوان بافر برای سیستم های بیولوژیکی و شلات دهنده فلزات استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
26239-55-4 N-(2-Acetamido)-iminodiacetic acid

Acetophenone

استوفنون یک مایع بی رنگ با طعم تند و بوی شیرین شبیه بوی پرتقال ها به نظر می رسد. این ماده شیمیایی به عنوان یک کاتالیزور طعم دهنده ، حلال و پلیمریزاسیون برای تولید دارویی، پلاستیک و رزین مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
98-86-2 Acetophenone

Magnesium acetate tetrahydrate

منیزیم استات تتراهیدرات فرم نمکی استات هیدراته منیزیم است و می تواند به عنوان یک مکمل الکترولیت یا یک معرف در آزمایش های بیولوژی مولکولی مورد استفاده قرار گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
16674-78-5 Magnesium acetate tetrahydrate

Benzaldehyde

بنزآلدئید یک آلدهید معطر (بوی تلخ بادام)، مایع بی رنگ-زرد و در آب بسیار محلول است. برای ساخت سایر و سنتز مواد شیمیایی و به عنوان ماده نگهدارنده در مواد آرایشی، محصولات مراقبت شخصی، مواد غذایی، حلال روغن، طعم دهنده و رایحه مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
100-52-7 Benzaldehyde

Benzenesulfonic acid

بنزن سولفونیک اسید یک اسید آریل سولفونیک است که برای تشکیل نمک آلی استفاده می شود و می تواند ترکیبی برای ایجاد ساختارهای مافوق مولکولی باشد. همچنین به عنوان ماده مؤثر در مواد شوینده لباسشویی، تبدیل به سایر مواد شیمیایی خاص و ماده سلب كننده پلیمر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
98-11-3 Benzenesulfonic acid
 

Benzoic acid

بنزوئیک اسید یک اسید آلی معدنی مونوکربوکسیلیک است که در تهیه ویال برای آنالیزهای HPLC از انواع پلی آمین ها در مایعات بیولوژیکی، بافت ها و سلول های جدا شده از کشت استفاده شده است. به عنوان یک واسطه در رنگ، لاک، مواد مرطوب کننده، ترکیبات معطر، بنزوئیل کلراید و بنزوتریکلراید کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
65-85-0 Benzoic acid

Biphenyl

بیفنیل یک هیدروکربن معطر و مایعی بی رنگ است که به طور کلی به عنوان نگهدارنده میوه مرکبات استفاده می شود. همچنین برای ساخت مواد شیمیایی دیگر و یک قارچ کش به کار می رود.
CAS number ماده شیمیایی
92-52-4 Biphenyl

 (chloride Bismuth (III

کلرید بیسموت (III) یک نمک معدنی است که به عنوان کاتالیزور در الکلیز، استولیز و هیدرولیز اپوکسیدها، تهیه تییران ها از اکسیران ها با استفاده از تیوسیانات آمونیوم، آلیلاسیون الکل های بنزیل ثانویه با آلیلتری متیل سیلان و … استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
7787-60-2  chloride Bismuth

1-Butanethiol

بوتانتیول (بوتیل مرکاپتان) یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی قوی است که به عنوان یک مدل آنالیت گازی برای پاسخ سریع سنسور گاز آمپرومتریک بدون غشا استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
109-79-5 1-Butanethiol

Tween 80

تویین 80 (Polysorbate 80) یک مایع زرد چسبناک چربی و محلول در آب است. به عنوان سورفاکتانت و امولسیون کننده غیر یونی در مواد غذایی، آرایشی (ضدعفونی کننده) و برخی داروها مورد استفاده قرار می گیرد. هم چنین در کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در آبگوشت Middlebrook 7H9 استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
9005-65-6 TWEEN 80

Tween 20

تویین 20 (Polysorbate 20) یک سورفاکتانت غیر یونی از نوع پلی ساورات است که به عنوان امولسیفایر، یک عامل شستشو در Western blots و ELISA، مرطوب کننده و طعم دهنده دهان استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
 9005-64-5 Tween 20

Trioctylamine

تریوسیل آمین یک ترکیب شیمیایی شفاف و بی رنگ در گروه آمین های آلیفاتیک است که برای استخراج اسیدهای آلی، فلزات گرانبها، مواد معدنی و به عنوان عصاره گیرنده برای پردازش سوخت راکتور استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
1116-76-3 Trioctylamine

Trimethylammonium chloride

تری متیل آمین (TMA) یک ترکیب آلی، بی رنگ، قابل اشتعال و سمی است که پس از تماس با غشاهای مخاطی باعث خوردگی و نکروز می شود. در سنتز کولین، هیدروکسید تترامتیل آمونیوم، تنظیم کننده های رشد گیاه یا علف کش ها، رزین های مبادله آنیون به شدت اساسی و مواد تسطیح مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
593-81-7 Trimethylammonium chloride

Thymol blue indicator

آبی تیمول یک پودر کریستالی قهوه ای مایل به سبز یا قرمز مایل به قهوه ای است که به عنوان شاخص pH استفاده می شود. در آب نامحلول، در الکل محلول و محلول های قلیایی را رقیق می کند.
CAS number ماده شیمیایی
76-61-9 Thymol blue indicator

Trifluoroacetic acid

تری فلوئوراستیک اسید (TFA) یک مایع بی رنگ، محلول در آب و مونوکربوکسیلیک است که به عنوان حلال، عامل جفت سازی یون در کروماتوگرافی مایع (HPLC)، تولید نمک های تری فلوئورو استات و ساخت مواد شیمیایی دیگر استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
76-05-1 Trifluoroacetic acid

Trichloroethylene

تری کلر اتیلن یک مایع سنتتیک، حساس به نور، فرار، بی رنگ و يكي از متداول ترين حلال های صنعتي و مؤثر برای انواع مواد آلی است. به عنوان چربی مخصوص قطعات فلزی، ماده دفع شونده، حلال رنگ و چسب مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
79-01-6 Trichloroethylene

Trichloroacetic acid

تری کلرو استیک اسید یک جامد کریستالی بی رنگ است که به عنوان متابولیت و عامل سرطان زا نقش دارد. براي ته نشینی sLRP در پلاسما، استخراج اسید آسکوربیک از نمونه های گیاهی، تهیه استانداردهای آسکوربات، رسوب و تعیین غلظت پروتئین استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
76-03-9 Trichloroacetic acid

Toluene

تولوئن یک مایع شفاف، بی رنگ و قابل اشتعال است که به عنوان حلال آلی و پیش ماده برای سنتز بنزن استفاده مورد قرار می گیرد. هم چنین در ساخت رنگ ها، رقیق کننده های رنگ، لاک ها، چسب ها، لاستیک و در بعضی از مراحل چاپ و برنزه کردن چرم استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
108-88-3 Toluene

Thiourea

تیورا یک جامد کریستالی سفید و محلول در آب است به عنوان کروموفور و آنتی اکسیدان نقش دارد. برای ساخت سایر مواد شیمیایی در فرآوری نساجی، پشم، فرآوری سنگ معدنی، کاغذهای طرح دار و فتوکپی، رزین، رنگ، پاک کننده و دارو مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
62-56-6 Thiourea

Tetrahydrofuran

تتراهیدروفوران (THF) به شکل مایع و یکی از قطبی ترین اترها است. به عنوان پلیمر برای ساخت الیاف پلی اورتان الاستومری، یک حلال صنعتی برای پلی وینیل کلرید (PVC) و در کروماتوگرافی مایع فاز معکوس استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
109-99-9 Tetrahydrofuran

Tetrachloroethylene

تتراکلوره اتیلن (PCE) یک هیدروکربن مایع، کلر دار، بی رنگ، فرار و غیر قابل اشتعال است که به عنوان یک واسطه شیمیایی، حلال تمیز کننده و خشک کننده، یک افزودنی الکترولیتی در ساخت باتری های لیتیوم یونی و دفع فلزات استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
127-18-4 Tetrachloroethylene

Sulfuric acid

اسید سولفوریک یک مایع روغنی متراکم و الکترولیت بسیار قوی است که میل بالایی به آب دارد. یک ماده شیمیایی مهم تجاری است که به عنوان ضدعفونی کننده مواد غذایی و لبنیات و تهیه کودها، مواد شوینده، مواد منفجره، رزین ها، پالایش نفت و … مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
7664-93-9 Sulfuric acid

Pyridine

پیریدین یک ترکیب N-heterocyclic، مایع، قابل اشتعال، بی رنگ و محلول در آب با بوی نامطبوع ماهی است. به عنوان پیش ماده در تهیه آلکیل سیلیکات ها، حل سایر مواد، تهیه نانوذرات اکسید وانادیوم، داروها، ویتامین ها، طعم دهنده های مواد غذایی، رنگ ها، محصولات لاستیکی، چسب ها، حشره کش ها و علف کش ها استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
110-86-1 Pyridine

Potassium chromate

پتاسیم کرومات به شکل جامد، کریستالی، زرد و محلول در آب است که از نظر صنعتی اهمیت دارد. در آنالیزهای شیمیایی، ساخت رنگدانه های رنگ، جوهرها و سایر ترکیبات کروم و به عنوان یک قارچ کش استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
7789-00-6 Potassium chromate

Potassium dichromate

دی کرومات پتاسیم یک جامد به رنگ قرمز نارنجی است و به عنوان یک ماده اکسید کننده قوی در محیط اسیدی عمل می کند،در تهیه معرف های دی کرومات پشتیبانی شده از نانوکامپوزیت های پلیمری هیبریدی مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
7778-50-9 Potassium dichromate

Phthalic anhydride

انیدرید فتالیک به شکل جامد سوزنی و درخشان با بوی نامطبوع است که به عنوان ماده اولیه برای ساخت مواد شیمیایی دیگر از جمله پلاستیک سازها، پلی استر، رزین های آلکیدی و برخی رنگدانه ها و رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در سنتز پتالیمید، فنل فتالین و آنتراسن استفاده می شود.
CAS number ماده شیمیایی
85-44-9 Phthalic anhydride

Phenol

فنل به شکل جامد کریستالی سفید رنگ است که بیشتر در مواد آرایشی و دارویی، سنتز پپتید فاز جامد، استخراج DNA/RNA و جزئی از محلول رنگ آمیزی الكساندر مورد استفاده قرار می گیرد.
CAS number ماده شیمیایی
108-95-2 Phenol

O-cresol

O-کریزول به صورت مایع بی رنگ، زرد یا صورتی مایل به قرمز با بوی شبیه فنل است و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. دارای خواص عصبی – سمی بوده و به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده کاربرد دارد.
CAS number ماده شیمیایی
95-48-7 O-cresol

Ninhydrin

نین هیدرین به شکل کریستال یا پودر زرد روشن تا سفید است که به عنوان معرف برای تعیین کمیت اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها به روش فوتومتریک و رنگ سنجی استفاده شود.
CAS number ماده شیمیایی
485-47-2 Ninhydrin

merck-nedashimi-products

مرکز فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی، فروش مواد آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و …

سفیر آزما کیان، شرکت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برترین برند های دنیا

توجه: تمامی ماده ها و کیت تحقیقاتی از بیش از ۲۰۰ برند و تامین کننده موجود می باشد!

جهت خرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی، تنها کافیست که با ما تماس بگیرید:

02166074277   -   ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱  -  ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من


ادامه مطلب ...