فروش کیت های تحقیقاتی و مواد شیمایی

              

 

سفیر آزما کیان نمایندگی محصولات فروش کیت های تحقیقاتی و مواد شیمایی از برند های مطرح اروپایی و آمریکایی  merck, sigma aldrich, abcam, Alfaaesar, bio techne, eBioscience, SANTA CRUZ, tci, Qiagen, Promega, rnd systems, ray biotech, Tocris, Thermo Fisher Scientific, StemCell, serva, Mybiosource, Millipore, Novus, Roche, LifeTechnologies, Gibco, Fermentas, dako, Cayman, biolegend, bio rad, Appliedbiosystems, antibodies online, affymetrix, agrisera, Acros, abbexa, abnova, BioVendor, IBL, bosterbio, IBL, Bethyl Laboratories, Bioteke, enzolifesciences, gelifesciences, miltenyibiotec, lifespantec, biobasic, genwaybio, avantilipids, spectrum labs, hach, lab-honeywell, cellbiolabs, randox, carbosynth, hookelabs, elabscience, uscnlifescience, exiqon, bioneer, lsbio, anaspec, biovision, abcr, peprotech, CUSABIO Life science, MP Biomedicals, SD Fine Chemicals, gehealthcare, origene, megazyme, Clontech Laboratories, euroimmun, perkinelmer, lonza, novogen, emdmillipore, biotium.