شرکت Randox

نمایندگی شرکت Randox در ایران

نمایندگی شرکت Randox در ایران :

 

Randox

سرم کنترل های هورمونی

سرم کنترل Immunoassay به منظور مانیتورینگ دقت و صحت دستگاه ها و کیت ها طراحی گردیده است. مقادیر هدف و رن جهای مشخص دستگاه ها برای 51 آنالیت شامل هورمون های باروری، تیروئیدی، هورمون های …

 

Randox

سرم کنترل های غربالگری

سرم کنترل های Randox قابل استفاده برای تمامی دستگاه های اتوماتیک می باشد همچنین بر اساس چک لیست وزارت بهداشت استفاده از حداقل دو سطح سرم کنترل …

نمایندگی شرکت Randox در ایران


سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من