110507 | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

Product Tag - 110507

Sigma aldrich iran

Sigma-aldrich 1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans 110507 589-90-2

Sigma-aldrich 1,4-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans 110507 589-90-2

Catalog Number

NAME

CAS Number

Category Name

brand

۱۱۰۵۰۷

۱,۴-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans

۵۸۹-۹۰-۲

NON-AROMATIC HALOGENATED HYDROCARBONS

sigmaaldrich

Linear Formula: C6H10(CH3)2

Molecular Weight: ۱۱۲٫۲۱

CAS Number: ۵۸۹-۹۰-۲

لومینسانس, ایمونوفلورسانس, الایزا, گاماکانتر, فلورسنت, لومینومتر, محیط کشت میکروبی, آنتی بیوگرام, پلیت, آنتی سرم, Real Time PCR, استخراج ژن, توالی یابی DNA ، کیت PCR ، مواد و آنزیم ها, Blotting, فلوسایتومتری, ژل الکتروفورز, سرولوژی, پاتولوژی, سیتولوژی, کیت های الایزا ELISA, سفیر آزما کیان, سیگما آلدریچ, واردات سیگما آلدریچ,مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ,سفیر آزما کیان, مواد شیمیایی, مواد آزمایشگاهی, کیت تحقیقاتی, تجهیزات آزمایشگاهی, سیگما آلدریچ, سیگما-آلدریچ, sigmaaldrich, sigma-aldrich

Read more...