اسید فلوریدریک Hydrofluoric Acid

نام ماده: اسید فلوریدریک
سایر نامها: اسید هیدروفلوریک / اسید اچ اف / اسید ماتکاری شیشه
فرمول شیمیایی: HF
Min 60% :خلوص
درصد وزنی سولفات: Max 0.002

شماره تلگرام جهت استعلام قیمت : 09357007743__ تلفن های تماس دفتر فروش: 02166074277 و 02166356413 و 02166152701 رد کردن