اسید فلوبوریک Tetra Fluoro Buric Acid

نام ماده: اسید فلوبوریک
سایر نامها: اسید تترا فلورو بوریک / اسید تترا فلورو هیدروبوریک
فرمول شیمیایی: HBF4
خلوص:Min 50%
درصد وزنی سولفات: Max 0.002

شماره تلگرام جهت استعلام قیمت : 09357007743__ تلفن های تماس دفتر فروش: 02166074277 و 02166356413 و 02166152701 رد کردن