لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند Invitrogen | لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند Gibco

لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند Invitrogen | لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند Gibco

Gibco لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند

Invitrogen لیست مواد پرکاربرد و پرفروش برند

Row / Brand / Cat No. / Name / Unit

 1.   Invitrogen 11269-032 AmnioMAX™ II Complete Medium (1X), liquid 100ml

 2.   Invitrogen 10576-015 Phytohemagglutinin (M Form) (PHA), liquid 10 ml

 3.   Invitrogen 16500-500 Agarose UltraPure™ 500 g

 4.   Invitrogen 18912-014 PBS Tablets 100 tablets

 5.   Invitrogen 25030-024 L-Glutamine 200 mM (100X), liquid 100 ml

 6.   Invitrogen 10270-106 Foetal Bovine Serum Origin: EU Approved (South American )(FBS) 500 ml

 7.   Invitrogen 15210-057 KaryoMAX® Colcemid™ Solution, liquid (10 μg⁄ml),in HBSS 10 ml 1

 8.   Invitrogen 15212-012 KaryoMAX® Colcemid™ Solution, liquid (10 μg⁄ml),in PBS 10 ml 1

 9.   Invitrogen 25300-054 Trypsin, 0.05% (1X) with EDTA 4Na, liquid 100 ml 1

 10.   Invitrogen 25200-056 Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid 100 ml 1

 11.   Invitrogen 22390-025 F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid 500 ml 1

 12.   Invitrogen 22390-017 F-10 Nutrient Mixture (Ham) (1X), liquid 100 ml 1

 13.   Invitrogen 15290-018 Fungizone® Antimycotic, liquid 20 ml 1

 14.   Invitrogen 16010-167 Newborn Bovine Serum 100 ml 1

 15.   Invitrogen 21180-021 Medium 199 (10X), liquid 500 ml 1

 16.   Invitrogen 51800-035 RPMI 1640 Medium, powder 10 L 1

 17.   Invitrogen 51800-019 RPMI 1640 Medium, powder 1 L 1

 18.   Invitrogen 12800-116 Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM), powder(High Glucose) 10 L 1

 19.   Invitrogen 31600-083 Dulbecco’s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X),powder (low glucose) 10 L 1

 20.   Invitrogen 27250-018 Trypsin (1:250), powder 100 g 1

 21.   Invitrogen 72400-021 RPMI 1640 Medium (1X), liquid 500 ml 1

 22.   Invitrogen 42400-028 RPMI 1640 Medium (1X), liquid 500 ml 1

 23.   Invitrogen 15140-122 Penicillin-Streptomycin, liquid 100 ml 1

 24.   Invitrogen 31331-028 D-MEM/F-12 (1:1) (1X), liquid 500 ml

 25.   Invitrogen 11269-016 AmnioMAX™-II Complete Medium

 26.   Invitrogen 31966-021 DMEM high glucose invitrogen

 27.   Invitrogen 12557-013 PB-MAX™ Karyotyping Medium 100ml

 28.   Invitrogen 35050-038 GlutaMAX™ Supplement-100ML

 29.   Invitrogen 21600-010-10 x 1L DPBS, powder, no calcium, no magnesium

 30.   Invitrogen 15596-018-200 ml TRIzol® Reagent

 31.   Invitrogen K2100-12-1 kit PureLink™ Quick Gel Extraction Kit

 32.   Invitrogen K2100-10-1 kit PureLink® Quick Plasmid Miniprep Kit

 33.   Invitrogen K2100-02-1kit PureLink™ HiPure Plasmid Miniprep Kit

 34.   Invitrogen S33102 SYBR® Safe DNA Gel Stain

 35.   Invitrogen 10582-013-50X1L Gurr Buffer Tablets

 36.   Invitrogen 14175-095-500ML HBSS without Calcium, Magnesium or Phenol Red

 37.   Invitrogen AM7020  RNAlater™ Stabilization Solution-100ml

 38.   Invitrogen AM12230 RNAlater™ Stabilization Solution-100ml

 39.   Invitrogen 16500-500-500g

 40.   Invitrogen 15544-034-10 x 10 Ml S.O.C. Medium

 41.   Invitrogen 24040-032  Pluronic® F-68, non-ionic surfactant-100ML

 42.   Invitrogen 15596-026-100 ml   TRIzol® Reagent

 43.   Invitrogen 15527-013 UltraPure™ Glycine

 44.   Invitrogen 12280-050 PureLink™ Viral RNA/DNA Mini Kit 50 reactions

 45.   Invitrogen 122800-96A PureLink® Pro 96 Viral RNA/DNA Purification Kit

 46.   Invitrogen 31600-083-10L DMEM, powder, low glucose, pyruvate

 47.   Invitrogen 31800-089-10L RPMI 1640 Medium, powder

 48.   Invitrogen 72400-021 RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES

 49.   Invitrogen 27250-018 Trypsin (1:250) powder-100G

 50.   Invitrogen 10829-018 Knockout™ DMEM-500 mL

 51.   Invitrogen 12800-082-10LDMEM, powder, high glucose, pyruvate

 52.   Invitrogen 11140-035 MEM Non-Essential Amino Acids Solution (100X)

 53.   Invitrogen 15630-080 HEPES BUFFER 1M (CE) 100ML

 54.   Invitrogen 11668-027-0.75 mL Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 55.   Invitrogen 11668-019-1.5ml Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 56.   Invitrogen 11668-030-0.3ml Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

 57.   Invitrogen 51200-046-500ML MEM NO GLUTAMINE NO PHENOL RED

 58.   Invitrogen 15210-040 KaryoMAX® Colcemid™ Solution in HBSS

 59.   Invitrogen 17100-017-1G Collagenase, Type I, powder

 60.   Invitrogen 17101-015-1G Collagenase, Type II, powder

 61.   Invitrogen 17104-019-1G Collagenase, Type IV, powder

 62.   Invitrogen 17105-041-5G Dispase II, powder

 63.   Invitrogen AM1560  (AM1560+AM9720) mirVana™ miRNA Isolation Kit, with phenol- 40 preps

 64.   Invitrogen 22330-021-500ml McCoy’s 5A (Modified) Medium, HEPES

 65.   invitrogen L3484-200µl low-density lipoprotein from human plasma, acetylated, DiI complex (DiI AcLDL) *1 mg⁄mL*

 66.   Invitrogen AM7024-250ML RNAlater® Stabilization Solution-250ML

 67.   Invitrogen AM7021-500ML RNAlater® Stabilization Solution-500ML

 68.   Invitrogen 15090-046-100ml  Trypsin (2.5%), no phenol red

 69.   Invitrogen 25200-056-100ML 0.25% Trypsin-EDTA (1X), phenol red

 70.   Invitrogen 10270-106-500ML Fetal Bovine Serum, qualified

 71.   Invitrogen 15140-122-100ML Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL)

 72.   Invitrogen A10071-01 StemPro® Chondrogenesis Differentiation Kit

 73.   Invitrogen R250-01 Zeocin

 74.   Invitrogen S11494 SYBR® Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000X Concentrate in DMSO)

 75.   Invitrogen 10828-028-500ML  KnockOut™ Serum Replacement -500ml

 76.   Invitrogen 17502-048-5ml N-2 Supplement (100X)

 77.   Invitrogen 17504-044-10ML B-27® Supplement (50X), serum free

 78.   Invitrogen 15290-018-20ML Fungizone® Antimycotic-20ML

 79.   Invitrogen 15240-062-100ML Antibiotic-Antimycotic (100X)- 100 Ml

 80.   Invitrogen 11269-016-100ML Amniomax™-II Complete Medium

 81.   Invitrogen 10270-106-500ML Fetal Bovine Serum, qualified

 82.   Invitrogen P-130-100MG 1-pyrenebutanoic acid, succinimidyl ester

 83.   Fermentas PEP-0502 SLPI peptide, 50µg 200µg/mL in PBS pH7.2, 0.1% BSA, 0.02% sodium azide

 84.   FERMENTAs R0101-25nmol Fluorescein-12-dUTP

 85.   Invitrogen 26634  Spectra™ Multicolor Broad Range Protein Ladder

 86.   Invitrogen A-21125  Alexa Fluor® 594 Goat Anti-Mouse IgG1 (γ1)

 87.   Invitrogen 11815-024  Kanamycin sulphate

 88.   FERMENTAS R0852 X-Gluc (0.5 g)

 89.   FERMENTAS SM0251 phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker

 

این مطلب را از دست ندهید:  محصولات پرفروش سانتاکروز santa-cruz

سفیر آزما کیان نمایندگی رسمی فروش محصولات برند Invitrogen در ایران می باشد.

سفیر آزما کیان نمایندگی رسمی فروش محصولات برند Gibco در ایران می باشد.

تماس با ما:09128308091

اشتراک این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *