category نمایندگی PEPROTECH پپروتک | سفیر آزما کیان مرجع فروش مواد شمیایی و آزمایشگاهی در ایران

نمایندگی PEPROTECH پپروتک

نمایندگی PEPROTECH پپروتک

نمایندگی PEPROTECH پپروتک | خرید PEPROTECH پپروتک | محصولات PEPROTECH پپروتک

نمایندگی PEPROTECH پپروتک | خرید PEPROTECH پپروتک | محصولات PEPROTECH پپروتک

نمایندگی PEPROTECH پپروتک | خرید PEPROTECH پپروتک | محصولات PEPROTECH پپروتک :

شرکت PEPROTECH پپروتک در سال 1988 توسط سه دانشمند با چشم اندازی برای ایجاد محصولات با کیفیت بالا و مقرون به صرفه برای بازار تحقیقات آغاز شد. پپروتک از آن زمان به عنوان یک شرکت پیشرفت کرده است؛ اکنون بیش از 100 کارمند و دفاتر متعددی در سراسر جهان داراست. ما احساس کردیم زمان بروزرسانی نام تجاری ما برای نشان دادن این رشد و تکامل است. PeproTech با ایجاد محصولات با کیفیت بالا بلوک های ساختمانی تحقیقات علوم زیستی شما را ایجاد می کند که منجر به کشف علم و سلامت انسان می شود. از سال 1988 پپروتک به یک شرکت جهانی با داشتن تجهیزات پیشرفته در ایالات متحده و دفاتری در سراسر جهان تبدیل شده است.

محصولات شرکت PEPROTECH پپروتک بیش از 2000 محصول متمایز می باشد. پپروتک با ارائه محصولات با کیفیت بالا و بیمه محصولات خود به نیازها و خواسته های دانشمندان و محققان توجه می کند.

محصولات شرکت PEPROTECH: • Comprehensive line of Cytokines and Antibodies • GMP Cytokines for Cell, Gene and Tissue Therapy • Animal-Free Cytokines • ELISA Development Kits • Cell Culture Media Kits / Supplements

باورهای حاکم بر شرکت پپروتک آنچه ما ایمان آوریم باورهای ما قوی هستند. آن چیزی که انجام می دهیم در قلب ماست

ما به داشتن روابط گرم با مشتریان و همکاران اعتقاد داریم.

• ما به حمایت از جامعه علوم زیستی اعتقاد داریم. • ما به داشتن یک انگیزه برای آنچه که انجام می دهیم اعتقاد داریم. • ما به کار خود ایمان داریم • ما معتقدیم یک کارمند خوشحال به معنی یک مشتری شاد است. • ما معتقدیم هر کارمند دارای صدا و ارزش است. • ما به خانواده ایمان داریم و به عنوان یک خانواده تحت یک شرکت رفتار می کنیم. • ما به صداقت و راستی اعتقاد داریم. • ما به اشتراک گذاشتن موفقیتهایمان ایمان داریم • ما معتقدیم محصولات بزرگ منجر به علم عالی می شوند.

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

Read more...