آنتی بیوتیک | تجهیزات آزمایشگاهی | نمایندگی سیگما آلدریچ | خرید آنتی بیوتیک

آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک:

 

سفیر آزما کیان، آنتی بیوتیک ها
آنتی بیوتیک ها

 

لیست برخی از آنتی بیوتیک های موجود در شرکت سفیر آزما کیان:

 

Actinomycin D from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)

Actinomycin D from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥۹۵%

Actinomycin D from Streptomyces sp., ≥۹۵% (HPLC)

Actinomycin D for fluorescence, ≥۹۰% (HPLC), from Streptomyces sp.

Actinomycin D–Mannitol lyophilized powder

Actinonin

Aculeacin A from Aspergillus aculeatus, ≥۹۵% (HPLC)

Acycloguanosine ≥۹۹% (HPLC), powder

Adenine 9-β-D-arabinofuranoside ≥۹۹%

Alamethicin from Trichoderma viride ≥۹۸% (HPLC)

Alamethicin, Ready Made Solution from Trichoderma viride 5 mg/mL in DMSO, sterile; 0.2 μm filtered

L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic acid ≥۹۸٫۰% (T)

Albendazole analytical standard, ≥۹۸%

۱۷-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin ≥۹۸% (HPLC), solid

Amastatin hydrochloride hydrate ≥۹۷% (HPLC)

Amikacin disulfate salt potency: 674-786 μg per mg (as amikacin base)

Amikacin hydrate aminoglycoside antibiotic

Amikacin sulfate salt aminoglycoside antibiotic

۷-Aminoactinomycin D ~97% (HPLC), powder

۷-Aminocephalosporanic acid 98%

۷-Aminodesacetoxycephalosporanic acid

N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride

(+)-۶-Aminopenicillanic acid 96%

Amoxicillin potency: ≥۹۰۰ μg per mg

Amphotericin B solution 250 μg/mL in deionized water, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Amphotericin B from Streptomyces sp. ~80% (HPLC), powder

Amphotericin B from Streptomyces sp. BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)

Amphotericin B solubilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture

Ampicillin anhydrous, 96.0-100.5% (anhydrous basis)

Ampicillin meets USP testing specifications

Ampicillin Ready Made Solution, 100 mg/mL, 0.2 μm filtered

Ampicillin sodium salt

Ampicillin sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Ampicillin sodium salt BioXtra, suitable for cell culture

Ampicillin trihydrate 96.0-100.5% anhydrous basis (HPLC)

Anhydroerythromycin A analytical standard

Anisomycin from Streptomyces griseolus ≥۹۸% (HPLC), solid

Antibiotic Antimycotic Solution (100×), Stabilized with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg

amphotericin B per mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Antimycin A from Streptomyces sp.

Antimycin A1 ≥۹۰%

Antipain >50000 U/mg

Aphidicolin from Nigrospora sphaerica ≥۹۸% (HPLC), powder

Apicidin ≥۹۸% (HPLC), from microbial

Apoptolidin A Ready Made Solution 1 mg/mL in DMSO

Apramycin sulfate salt ≥۹۵% (TLC)

Artesunate from Artemisia annua

Ascochlorin ≥۹۸% (HPLC), from Verticillium hemipterigenum

Ascomycin from Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus

۵-Azacytidine ≥۹۸% (HPLC)

۵-Azacytidine Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma

Azaserine ≥۹۸% (TLC)

Azaserine Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma

Azithromycin analytical standard

Azlocillin sodium salt

Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥۵۰,۰۰۰ U/g

Bacitracin from Bacillus licheniformis, ≥۶۰۰۰۰ U/g (Potency)

Bacitracin zinc salt from Bacillus licheniformis, ~70,000 U/g

Bacitracin zinc salt from Bacillus licheniformis, meets USP testing specifications

Bactenecin ≥۹۵% (HPLC)

Bafilomycin A1 from Streptomyces griseus ≥۹۰% (HPLC)

Bafilomycin B1 from Streptomyces sp. ≥۸۰% (HPLC)

Bestatin hydrochloride ≥۹۸% (HPLC)

Beta D-4 human recombinant, expressed in E. coli, ≥۹۸% (SDS-PAGE), ≥۹۸% (HPLC), cell culture tested

Beta D-1 (36 aa) human recombinant, expressed in E. coli, ≥۹۸% (SDS-PAGE), ≥۹۸% (HPLC), cell culture tested

Beta D-1 (47 aa) human recombinant, expressed in E. coli, ≥۹۸% (SDS-PAGE), ≥۹۸% (HPLC), cell culture tested

Bithionol VETRANAL™, analytical standard

Blasticidine S hydrochloride

Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus crystalline, 1.5-2.0 U/mg

Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus 1.5-2.0 units/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture

Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus for fluorescence, mixture of bleomycin sulfate salts, lyophilized, powder, white to off-white

Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus BioXtra, crystalline

BM-Cyclin

Borrelidin from Streptomyces sp., ≥۹۵% (HPLC), lyophilized powder

Borrelidin from Streptomyces parvulus, ≥۹۸% (HPLC)

Brefeldin A from Penicillium brefeldianum, ≥۹۹% (HPLC and TLC)

Brefeldin A ≥۹۹% (HPLC and TLC), BioXtra, for molecular biology

۴-Bromo-calcium Ionophore A23187 ≥۹۵٫۰% (N)

Caerulomycin A from Streptomyces caeruleus, ≥۹۸% (HPLC)

Calcium ionophore III Selectophore™, function tested

Calcium Ionophore A23187 ≥۹۸% (TLC), powder

Calcium Ionophore A23187 hemicalcium salt powder

Calcium Ionophore A23187 hemimagnesium salt

(S)-(+)-Camptothecin ≥۹۰% (HPLC), powder

Capreomycin sulfate from Streptomyces capreolus antibacterial peptide

Carbadox

Carbenicillin Ready Made Solution, 100 mg/mL in ethanol/water, 0.2 μm filtered

Carbenicillin disodium meets USP testing specifications

Carbenicillin disodium salt 89.0-100.5% anhydrous basis

Carbenicillin disodium salt BioReagent, plant cell culture tested

Carboplatin

Cecropin A ≥۹۷% (HPLC), powder

Cecropin B ≥۹۷% (HPLC), powder

Cecropin P1 Porcine ≥۹۵% (HPLC), powder

Cefaclor

Cefalexin VETRANAL™, analytical standard

Cefazolin sodium salt 89.1-110.1%

Cefixime trihydrate for microbiology, ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Cefmetazole sodium salt

Cefoperazone sodium salt 870-1015 μg/mg (anhydrous basis)

Cefotaxime sodium salt potency: 916-964 μg per mg

Cefotaxime sodium salt plant cell culture tested, BioReagent, powder

Cefsulodin sodium salt hydrate third-generation cephalosporin antibiotic

Ceftazidime hydrate ≥۹۰٫۰%, contains 10% sodium carbonate as stabilizer

Ceftriaxone disodium salt hemi(heptahydrate) third-generation cephalosporin antibiotic

Cephalexin hydrate first-generation cephalosporin antibiotic

Cephalomannine ≥۹۷% (HPLC), solid

Cephalothin sodium salt 96.0-101.0%

Cephalothin sodium salt BioReagent, suitable for cell culture

Cephradine

Cercosporin from Cercospora hayii

Cerulenin ≥۹۸% (HPLC), from Cephalosporium caerulens

Cetylpyridinium chloride meets USP testing specifications

Chloramphenicol ≥۹۸% (HPLC)

Chloramphenicol γ-irradiated

Chloramphenicol BioReagent, suitable for plant cell culture

Chloramphenicol meets USP testing specifications

Chloramphenicol tested according to Ph.Eur.

Chloramphenicol succinate sodium salt ≥۸۰% (HPLC)

Chloramphenicol-Water Soluble powder, BioReagent, suitable for cell culture

Chlorhexidine diacetate salt hydrate bis(biguanide) antimicrobial

Chlorhexidine digluconate solution 20% in H2O

Chloroquine diphosphate salt solid, ≥۹۸%

Chlortetracycline hydrochloride ≥۷۵% (HPLC)

Chlortetracycline hydrochloride VETRANAL™, analytical standard

Chlortetracycline hydrochloride suitable for fluorescence, BioReagent, from Streptomyces aureofaciens, ≥۹۷٫۰% (AT)

Chlortetracycline Selective Supplement for microbiology

Chromomycin A3 from Streptomyces griseus ≥۹۵% (HPLC)

Chrysomycin A ≥۹۸% (HPLC), solid

Chrysomycin B ≥۹۸% (HPLC), solid

Cinnamycin from Streptomyces cinnamoneus, ≥۹۵% (HPLC)

Cinoxacin

Ciprofloxacin ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Ciprofloxacin VETRANAL™, analytical standard

Clarithromycin ≥۹۵% (HPLC)

Clindamycin hydrochloride lincosamide antibiotic

Clindamycin 2-phosphate aminoglycoside antibiotic

Clofazimine

Clotrimazole

Clotrimazole VETRANAL™, analytical standard

Cloxacillin sodium salt ≥۹۷٫۰% (HPLC)

Cloxacillin sodium salt monohydrate β-lactamase-resistant antibiotic

Colistin sulfate salt ≥۱۵,۰۰۰ U/mg

Colistin sodium methanesulfonate ~11,500 U/mg

Colistin sodium methanesulfonate from Bacillus colistinus

Colominic acid sodium salt from Escherichia coli

Compound 48/80

Concanamycin A ≥۷۰% (HPLC)

Concanamycin A from Streptomyces sp., ≥۸۰% (HPLC)

Cordycepin from Cordyceps militaris

Coumermycin A1

Cryptotanshinone ≥۹۰% (HPLC)

Crystal Violet ACS reagent, ≥۹۰٫۰% anhydrous basis

Crystal Violet certified by the Biological Stain Commission

Crystal Violet VETRANAL™, analytical standard

Crystal Violet indicator for the determination of the redox potential, S. No.: 785

Crystal Violet for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 0.1-2.0)

Cycloheximide ≥۹۳٫۰% (HPLC)

Cycloheximide from microbial, ≥۹۴% (TLC)

Cycloheximide PESTANAL®, analytical standard

Cycloheximide Biotechnology Performance Certified

Cycloheximide solution Ready-Made Solution, microbial, 100 mg/mL in DMSO, 0.2 μm filtered

D-Cycloserine powder

D-Cycloserine synthetic

D-Cycloserine ≥۹۶٫۰% (NT)

Cyclosporin A from Tolypocladium inflatum, ≥۹۵% (HPLC), solid

Cyclosporin A from Tolypocladium inflatum, BioReagent, for molecular biology, ≥۹۵%

Cyclosporin A ≥۹۸٫۵% (HPLC)

Cyclosporin C ≥۹۵% (HPLC), from Acremonium luzulae

Cytochalasin D from Zygosporium mansonii, ≥۹۸% (TLC and HPLC), powder

Cytochalasin B from Drechslera dematioidea ≥۹۸% (HPLC), powder

Dacarbazine antineoplastic purine analog

Daunorubicin hydrochloride meets USP testing specifications

Daunorubicin hydrochloride ≥۹۰% (HPLC)

۱۰-Deacetylbaccatin III from Taxus baccata ≥۹۵% (HPLC)

Decoyinine

Defensin HNP-1 human ≥۸۰% (HPLC)

Defensin HNP-2 human ≥۹۵% (HPLC)

Demeclocycline hydrochloride ≥۹۰% (HPLC), powder

۱-Deoxymannojirimycin hydrochloride

۱-Deoxynojirimycin hydrochloride

cis-Diamineplatinum(II) dichloride ≥۹۹٫۹% trace metals basis

۶,۹-Diamino-2-ethoxyacridine-DL-lactate monohydrate 99%

cis-Diammineplatinum(II) dichloride crystalline

۶-Diazo-5-oxo-L-norleucine crystalline

Dichlorophene PESTANAL®, analytical standard

Dicloxacillin sodium salt monohydrate

Diethylcarbamazine citrate salt ≥۹۸%

Diethylcarbamazine citrate salt VETRANAL™, analytical standard

Difloxacin hydrochloride

Dihydrostreptomycin sesquisulfate ≥۹۵% (HPLC)

Dihydrostreptomycin sesquisulfate BioReagent, suitable for cell culture, ≥۹۸% (TLC)

Dimetridazole

Diminazene aceturate analytical standard

Dirithromycin analytical standard, for drug analysis

Doxorubicin hydrochloride 98.0-102.0% (HPLC)

Doxorubicin hydrochloride suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)

Doxorubicin hydrochloride solution

Doxycycline hyclate ≥۹۸% (HPLC)

Doxycycline hyclate VETRANAL™, analytical standard

Duramycin from Streptoverticillium cinnamoneus ≥۹۰٫۰%

Econazole nitrate salt

Elafin human >90% (by MS, HPLC and SDS-PAGE), recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae

Embelin ≥۹۸% (HPLC), powder

Emetine dihydrochloride hydrate

Enrofloxacin ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Enrofloxacin VETRANAL™, analytical standard

Erythromycin potency: ≥۸۵۰ μg per mg

Erythromycin BioReagent, suitable for cell culture

Erythromycin tested according to Ph.Eur.

Erythromycin meets USP testing specifications

Erythromycin Biotechnology Performance Certified

Erythromycin ethyl succinate

Erythromycin standard solution 1 mg/mL in H2O

Ethambutol dihydrochloride antimycobacterial

Etoposide synthetic, ≥۹۸%, powder

Fengycin ≥۹۰%

Filipin complex from Streptomyces filipinensis ≥۷۰% (UV)

Florfenicol analytical standard, for drug analysis

Flubendazol VETRANAL™, analytical standard

Fluconazole ≥۹۸% (HPLC), powder

Flumequine

Flumequine VETRANAL™, analytical standard

Flumethasone

Flumethasone pivalate

۵-Fluorocytosine nucleoside analog

Flurbiprofen cyclooxygenase inhibitor

Formycin A from Streptomyces kaniharaensis, ≥۹۸% (HPLC)

Fumagillin from Aspergillus fumigatus ≥۹۰%, powder

Fumitremorgin C from Neosartorya fischeri, >98% (HPLC and TLC), film

Furazolidone

Furazolidone VETRANAL™, analytical standard

Fusaric acid from Gibberella fujikuroi

Fusidic acid sodium salt ≥۹۸% (TLC)

Description

G 418 disulfate salt potency: ≥۴۵۰ μg per mg (dried basis)

G 418 disulfate salt plant cell culture tested, BioReagent

G 418 disulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

G 418 disulfate salt solution 50 mg/mL in H2O, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Ganciclovir ≥۹۹% (HPLC), powder

Gatifloxacin synthetic

Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus ≥۹۸% (HPLC), powder

Geldanamycin-FITC ≥۹۸% (HPLC), from Streptomyces hygroscopicus

Geldanamycin Ready Made Solution 1 mg/mL, from Streptomyces hygroscopicus

Gentamicin solution 50 mg/mL in deionized water, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Gentamicin solution 10 mg/mL in deionized water, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Gentamicin solution Hybri-Max™, ۵۰ mg/mL gentamicin, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma

Gentamicin sulfate meets USP testing specifications, powder

Gentamicin sulfate meets EP, USP testing specifications

Gentamicin sulfate from Micromonospora purpurea ~700 U/mg dried material

Gentamicin sulfate salt potency: ≥۵۹۰ μg Gentamicin base per mg

Gentamicin sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Gentamicin-Glutamine solution with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Gentian Violet meets USP testing specifications

Gliotoxin from Gliocladium fimbriatum

L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Gramicidin from Bacillus aneurinolyticus (Bacillus brevis) Linear polypeptide antibiotic complex. A mixture of gramicidins A, B, C, and D.

Gramicidin A from Bacillus brevis ≥۹۰% (HPLC)

Gramicidin C from Bacillus brevis ~90% (HPLC)

Griseofulvin from Penicillium griseofulvum, 97.0-102.0%

Griseofulvin VETRANAL™, analytical standard

Herbimycin A from Streptomyces hygroscopicus ≥۹۵% (HPLC), powder

Hexadecylpyridinium chloride monohydrate 99.0-102.0%

Hexadecylpyridinium chloride monohydrate BioXtra, 99.0-102.0%

Hexadecylpyridinium chloride monohydrate tested according to Ph.Eur.

Honokiol ≥۹۸% (HPLC), powder

Hydrocortisone 21-acetate ≥۹۸% (HPLC)

Hydrocortisone 21-acetate meets USP testing specifications

Hydrocortisone 21-acetate VETRANAL™, analytical standard

Hydrocortisone 21-acetate tested according to Ph.Eur.

۸-Hydroxyquinoline ACS reagent, 99%

۸-Hydroxyquinoline crystalline

۴-Hydroxytamoxifen ≥۷۰% Z isomer (remainder primarily E-isomer)

۴-Hydroxytamoxifen analytical standard, (E) and (Z) isomers (50:50)

(Z)-4-Hydroxytamoxifen ≥۹۸% Z isomer

Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture

Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus lyophilized powder

Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus plant cell culture tested, BioReagent, ≥۶۰% (HPLC), lyophilized powder

Hygromycin B solution from Streptomyces hygroscopicus ≥۶۰% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O

Hygromycin B solution from Streptomyces hygroscopicus ≥۶۰% (HPLC), 45-60 mg/mL in H2O, γ-irradiated

Ikarugamycin ≥۹۸% (HPLC), from Streptomyces sp.

Imipenem monohydrate ≥۹۸% (HPLC)

Indomethacin ≥۹۹% (TLC)

Indomethacin meets USP testing specifications

Ionomycin calcium salt Ready Made Solution, from Streptomyces conglobatus, 1 mM in DMSO, 0.2 μm filtered

Ionomycin calcium salt from Streptomyces conglobatus powder, ≥۹۸% (HPLC)

Ionomycin from Streptomyces conglobatus ≥۹۸% (HPLC)

Irgasan ≥۹۷٫۰% (HPLC)

Itraconazole ≥۹۸% (TLC)

Iturin A from Bacillus subtilis ≥۹۵% (HPLC)

Ivermectin

Josamycin ≥۹۸٫۰% (UV)

K-252a from Nocardiopsis sp.

K-252a from Nonomuraea longicatena, ≥۹۸% (HPLC)

Kanamycin disulfate salt from Streptomyces kanamyceticus aminoglycoside antibiotic

Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus 50 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture

Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus 10 mg/mL in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus Animal Component-free

Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture

Kanamycin sulfate from Streptomyces kanamyceticus meets USP testing specifications, powder

Kanamycin B sulfate salt aminoglycoside antibiotic

Kanamycin sulfate mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C

Kanamycin sulfate Streptomyces kanamyceticus powder, γ-irradiated

Kasugamycin hydrochloride from Streptomyces kasugaensis ≥۹۰% (HPLC)

Kendomycin from Streptomyces violaceoruber solid

Ketoconazole ≥۹۸% (HPLC)

Ketoconazole

Kirromycin from Streptomyces collinus

L-(+)-Lactic acid ≥۹۸%

L-(+)-Lactic acid BioXtra, ≥۹۸% (titration)

L-(+)-Lactic acid 80%

L-(+)-Lactic acid analytical standard

Lactoferricin B, fragment 4-14 trifluoroacetate salt ≥۹۵% (HPLC)

Leptomycin A from Streptomyces sp., ~95% (HPLC), methanol solution

Leptomycin B solution from Streptomyces sp. ≥۹۵% (HPLC), Supplied in methanol: water (7:3)

Levamisol hydrochloride VETRANAL™, analytical standard

Levofloxacin ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Lincomycin hydrochloride ≥۹۰% (TLC)

Lincomycin hydrochloride BioReagent, suitable for cell culture

Lincomycin hydrochloride ≥۹۵٫۰% (TLC)

Listeria mono Selective Supplement I for microbiology

LL-37 (human) trifluoroacetate salt ≥۹۵% (HPLC)

Lomefloxacin hydrochloride

Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥۵۰۰ units/mg protein

Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus BioUltra, ≥۹۷% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥۲,۰۰۰ units/mg protein

Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus aseptically filled

Magainin I ≥۹۷% (HPLC)

Mebendazole analytical standard, ≥۹۸% (HPLC)

Meclocycline sulfosalicylate salt

Menadione sodium bisulfite ≥۹۵% (TLC)

۲-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt ≥۹۶%

N-Methyl-1-deoxynojirimycin ≥۹۸%

۲-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride ≥۹۹%

Metronidazole analytical standard

Metronidazole BioXtra

Metronidazole VETRANAL™, analytical standard

Mevastatin ≥۹۵% (HPLC), powder

(±)-Miconazole nitrate salt imidazole antibiotic

Minocycline hydrochloride crystalline

Mithramycin A from Streptomyces plicatus ≥۹۰% (HPLC)

Mitomycin C from Streptomyces caespitosus powder, contains NaCl as solubilizer

Mitomycin C from Streptomyces caespitosus powder, BioReagent, suitable for cell culture

Mitomycin C from Streptomyces caespitosus ≥۹۷۰ μg/mg (USP XXIV)

Monensin sodium salt 90-95% (TLC)

Monensin sodium salt hydrate VETRANAL™, analytical standard

Moxalactam sodium salt analytical standard

Mupirocin ≥۹۲% (HPLC), powder

Mycophenolic acid ≥۹۸%

Mycophenolic acid powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥۹۸%

Mycosubtilin ≥۹۰%

Myxothiazol from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥۹۸% (HPLC)

Prothionamide ≥۹۹% (HPLC)

Description

Nafcillin sodium salt monohydrate

Naftifine hydrochloride

Nalidixic acid ≥۹۸%

Nalidixic acid sodium salt powder

Nalidixic acid sodium salt powder

Narasin from Streptomyces auriofaciens ≥۹۸% (HPLC)

Neocarzinostatin from Streptomyces carzinostaticus ≥۹۰% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL

Neomycin solution with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Neomycin trisulfate salt hydrate powder

Neomycin trisulfate salt hydrate powder, BioReagent, suitable for cell culture

Neomycin trisulfate salt hydrate meets USP testing specifications, powder

Neomycin trisulfate salt hydrate plant cell culture tested

Neomycin trisulfate salt hydrate ≥۶۰% neomycin B basis

Netilmicin sulfate salt

Netropsin dihydrochloride from Streptomyces netropsis, ≥۹۸% (HPLC and TLC), powder

Nicarbazin

Niclosamide

Niclosamide monohydrate PESTANAL®, analytical standard

Nigericin sodium salt ≥۹۸% (TLC)

Nikkomycin Z from Streptomyces tendae ≥۹۰% (HPLC)

Nisin from Lactococcus lactis 2.5% (balance sodium chloride and denatured milk solids)

Nitrofurantoin crystalline

Nitrofurantoin VETRANAL™, analytical standard

Nonactin from Streptomyces sp., ≥۹۷٫۰% (TLC)

Nonactin from Streptomyces griseus, ≥۹۸% (function tested, HPLC)

Norfloxacin analytical standard, ≥۹۸% (TLC)

Nourseothricin sulfate ≥۸۵% (HPLC)

Novobiocin sodium meets USP testing specifications

Novobiocin sodium salt ≥۹۰% (HPLC)

Novobiocin sodium salt ≥۹۳% (HPLC)

Novobiocin sodium salt VETRANAL™, analytical standard

NP-1 human recombinant, expressed in E. coli, ≥۹۸% (SDS-PAGE), ≥۹۸% (HPLC), cell culture tested

Nystatin ≥۴,۴۰۰ USP units/mg

Nystatin powder, BioReagent, suitable for cell culture

Nystatin powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture

Nystatin Suspension suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture

Ochratoxin A from Petromyces albertensis, ≥۹۸% (HPLC)

Ofloxacin fluoroquinolone antibiotic

Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes ≥۹۰% total oligomycins basis (HPLC)

Oligomycin A ≥۹۵% (HPLC)

Oxacillin sodium salt ~95% (TLC)

Oxantel pamoate analytical standard

Oxolinic acid quinolone antibiotic

Oxytetracycline dihydrate BioXtra

Oxytetracycline hydrochloride ≥۹۵% (HPLC), crystalline

Oxytetracycline hydrochloride VETRANAL™, analytical standard

Oxytetra Selective Supplement for microbiology

Paclitaxel from Taxus brevifolia, ≥۹۵% (HPLC), powder

Paclitaxel from Taxus yannanensis, powder

Paclitaxel from semisynthetic, ≥۹۷%

Paromomycin sulfate salt ≥۹۸% (TLC)

Paromomycin sulfate salt plant cell culture tested, BioReagent

Paromomycin sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥۹۸%

Patulin ≥۹۸٫۰% (HPLC)

PD 404,182 ≥۹۸% (HPLC)

Pediocin from Pediococcus acidilactici ≥۹۵% (HPLC), buffered aqueous solution

Pefloxacin mesylate dihydrate

D-Penicillamine 98-101%

Penicillin G potassium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin G potassium salt meets USP testing specifications, powder

Penicillin G potassium salt ~1600 U/mg

Penicillin G potassium salt VETRANAL™, analytical standard

Penicillin G sodium salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin G sodium salt ~1650 U/mg

Penicillin G sodium salt 96.0-102.0%

Penicillin-Streptomycin Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin-Streptomycin with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin-Streptomycin Solution Stabilized, with 5,000 units penicillin and 5mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin − Streptomycin − Neomycin Solution Stabilized formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Penicillin–Streptomycin Solution Hybri-Max™ with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma

Pentamidine isethionate salt powder

PGLa

۱,۱۰-Phenanthroline hydrochloride monohydrate ≥۹۹٫۰% (AT)

Phenazine methosulfate ≥۹۰% (UV)

Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt potency: ≥۱۴۶۰ units per mg

Phleomycin from Streptomyces verticillus powder

Phosphomycin calcium salt

Phosphomycin disodium salt antibacterial MurA inhibitor

Pimaricin from Streptomyces chattanoogensis, ≥۹۵% (HPLC)

Pimaricin preparation ~2.5%, aqueous suspension

Pipemidic acid

Piperacillin sodium salt penicillin analog

Pirarubicin ≥۹۵% (HPLC)

Platensimycin ≥۹۰% (HPLC), from Streptomyces platensis

Polymyxin B solution 1 mg/mL in H2O, analytical standard

Polymyxin B sulfate meets USP testing specifications, powder

Polymyxin B sulfate salt

Polymyxin B sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Polymyxin B sulfate salt Biotechnology Performance Certified

Poly(vinylpyrrolidone)–Iodine complex

Potassium clavulanate from Streptomyces clavuligerus

Potassium clavulanate:cellulose (1:1)

Potassium Sorbate analytical standard

Praziquantel anthelminic, neurogenic

Praziquantel VETRANAL™, analytical standard

Puromycin dihydrochloride Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, 0.2 μm filtered

Puromycin dihydrochloride from Streptomyces alboniger ≥۹۸% (HPLC), powder

Puromycin dihydrochloride from Streptomyces alboniger powder, BioReagent, suitable for cell culture

Puromycin aminonucleoside

Pyrantel pamoate BioXtra

Pyrantel pamoate VETRANAL™, analytical standard

Pyrazinecarboxamide

Pyronaridine tetraphosphate ≥۹۵% (HPLC)

Pyrrolnitrin from Pseudomonas cepacia ≥۹۸% (HPLC), solid

Quinine hemisulfate salt monohydrate synthetic, ≥۹۰% (HPLC)

Quinine hemisulfate salt monohydrate BioReagent, suitable for fluorescence, ≥۹۸٫۰% (T)

Quinine hemisulfate salt monohydrate tested according to Ph.Eur.

Quinine hydrochloride dihydrate

Quinine sulfate meets USP testing specifications, monograph mol wt. 782.94 ((C20H24N2O2)2 . H2SO4 . 2H2O)

۸-Quinolinol PESTANAL®, analytical standard

۸-Quinolinol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥۹۹% (perchloric acid titration)

۸-Quinolinol hemisulfate salt ≥۹۸٫۰% (dry substance, T), yellow

Radicicol from Diheterospora chlamydosporia solid

Ramoplanin

Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus ≥۹۵% (HPLC), powder

Reveromycin A ≥۹۸% (HPLC), solid

Ribavirin antiviral

Ribostamycin sulfate salt

Ricobendazole ≥۹۸% (HPLC)

Rifabutin >98% (HPLC), powder

Rifampicin ≥۹۷% (HPLC), powder

Rifampicin plant cell culture tested, BioReagent, ≥۹۷% (HPLC), crystalline

Rifampicin VETRANAL™, analytical standard

Rifamycin SV sodium salt potency: ≥۹۰۰ units (dry basis)

Rifapentine

Rifaximin VETRANAL™, analytical standard

Rifaximin

Ristomycin monosulfate ≥۹۰% ristocetin A basis (balance primarily Ristocetin B)

Roxithromycin ≥۹۰% (HPLC)

Salinomycin from Streptomyces albus, ≥۹۸% (HPLC)

Salinomycin, Ready Made Solution from Streptomyces albus, ≥۹۸% (HPLC)

Sinefungin 95% (HPLC), powder

Sisomicin sulfate salt ≥۸۰% (TLC)

Sorbic acid ≥۹۹٫۰%

Sorbic acid tested according to Ph.Eur.

Sorbic acid analytical standard

Sordarin sodium salt from Sordaria araneosa, ≥۹۸% (HPLC), solid

Sparfloxacin ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Spectinomycin Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1, 0.2 μm filtered

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate potency: ≥۶۰۳ μg per mg

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥۹۸٫۰% (AT)

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate powder, BioReagent, suitable for cell culture

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate VETRANAL™, analytical standard

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate powder, γ-irradiated

Spergualin trihydrochloride >95% (HPLC and TLC), from Bacillus laterosporus

Spiramycin

Spiramycin from Streptomyces sp. VETRANAL™, analytical standard

Staurosporine from Streptomyces sp. ≥۹۸% (HPLC), film

Staurosporine from Streptomyces sp. for molecular biology, ≥۹۵% (HPLC)

Staurosporine solution from Streptomyces sp. Ready Made Solution, 1 mM in DMSO (100 μg/214 μL), 0.2 μm filtered

Streptolysin O from Streptococcus pyogenes lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial

Streptomycin solution ~1 mg/mL in 1 mM EDTA, analytical standard

Streptomycin sulfate salt powder

Streptomycin sulfate salt powder, BioReagent, suitable for cell culture

Streptomycin sulfate salt powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture

Streptonigrin from Streptomyces flocculus ≥۹۸%

Streptozocin ≥۷۵% α-anomer basis, ≥۹۸% (HPLC), powder

Succinylsulfathiazole ≥۹۸%

Succinylsulfathiazole ~95% (TLC)

Sulfabenzamide VETRANAL™, analytical standard

Sulfacetamide ≥۹۸٫۰%

Sulfacetamide VETRANAL™, analytical standard

Sulfacetamide sodium salt monohydrate

Sulfacetamide sodium salt monohydrate ≥۹۸٫۰% (dried material, T)

Sulfachloropyridazine

Sulfachloropyridazine VETRANAL™, analytical standard

Sulfadiazine ≥۹۹٫۰%

Sulfadiazine VETRANAL™, analytical standard

Sulfadimethoxine analytical standard, ≥۹۸٫۵% (TLC)

Sulfadimethoxine VETRANAL™, analytical standard

Sulfadimidine solution 1 mg/mL in H2O

Sulfadoxin ≥۹۵% (TLC)

Sulfaguanidine

Sulfameter

Sulfameter VETRANAL™, analytical standard

Sulfamethazine ≥۹۹%

Sulfamethazine VETRANAL™, analytical standard

Sulfamethazine sodium salt ≥۹۸%

Sulfamonomethoxine

Sulfanilamide ≥۹۹%

Sulfanilamide VETRANAL™, analytical standard

Sulfanilamide puriss. p.a., ≥۹۹% (calc. to the dried substance)

Sulfanitran VETRANAL™, analytical standard

Sulfaquinoxaline sodium salt ≥۹۲٫۵%

Sulfasalazine analytical standard, ≥۹۸% (HPLC)

Sulfathiazole sodium salt ≥۹۹%

Sulochrin ≥۹۸% (HPLC), solid

Surfactin from Bacillus subtilis, ≥۹۸٫۰% (HPLC)

Swainsonine from Metarrhizium anisopliae, ≥۹۸% (TLC)

Description

Tamoxifen ≥۹۹%

Tazobactam sodium salt β-lactamase inhibitor

Teicoplanin

Terbinafine hydrochloride ≥۹۸%

Terconazole ≥۹۸%

Tetracycline ≥۹۸٫۰% (NT)

Tetracycline ≥۸۸٫۰% (HPLC)

Tetracycline hydrochloride ≥۹۵% (European Pharmacopoeia HPLC assay)

Tetracycline phosphate complex

Tetracycline hydrochloride meets USP testing specifications

Tetracycline hydrochloride powder, BioReagent, suitable for cell culture

Tetracycline hydrochloride powder

(−)-Tetramisole hydrochloride ≥۹۹% (GC)

Thiabendazole PESTANAL®, analytical standard

Thiabendazole BioReagent, plant cell culture tested, powder

Thiabendazole ≥۹۹%, powder

Thiamphenicol

Thimerosal ≥۹۵٫۰% (Hg)

Thimerosal meets USP testing specifications

Thimerosal ≥۹۷% (HPLC)

Thimerosal BioXtra, 97-101%

Thiolutin from Streptomyces luteosporeus, ≥۹۵% (HPLC)

Thiostrepton from Streptomyces azureus ≥۹۰% (HPLC)

Thio-TEPA 98%, solid

Thymol ≥۹۸٫۵%

Tiamulin VETRANAL™, analytical standard

Ticarcillin disodium salt ≥۹۵%

Tioconazole 97%

Tobramycin sulfate salt aminoglycoside antibiotic

Tobramycin Aminoglycoside antibiotic

Tolnaftate

Toyocamycin ≥۹۸% (HPLC), from Streptomyces rimosus

Triacsin C from Streptomyces sp.

Trichlorfon PESTANAL®, analytical standard

Trimethoprim VETRANAL™, analytical standard

Trimethoprim crystallized, ≥۹۹٫۰% (HPLC)

Trimethoprim lactate salt ≥۹۸%

Trimethoprim ≥۹۸% (HPLC)

Tubercidin from Streptomyces tubercidicus, ~95%

Tunicamycin from Streptomyces sp.

Tylosin solution 8 mg/mL in 0.9% NaCl, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture

Tylosin tartrate potency: ≥۸۰۰ units/mg tylosin

Tylosin tartrate powder, BioReagent, suitable for cell culture

Valacyclovir hydrochloride hydrate ≥۹۸% (HPLC), solid

Valinomycin ≥۹۸٫۰% (TLC

Valinomycin ≥۹۸% (TLC), ≥۹۰% (HPLC), solid

Valinomycin Ready Made Solution, ~1 mg/mL in DMSO, 0.2 μm filtered

Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis ≥۸۰% (HPLC)

Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis BioReagent, suitable for plant cell culture

Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis potency: ≥۹۰۰ μg per mg (as vancomycin base)

Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis meets USP testing specifications

Vinblastine sulfate salt powder, ≥۹۶% (HPLC)

Vincristine sulfate meets USP testing specifications

Vincristine sulfate salt 95.0-105.0% (HPLC), powder

Virginiamycin S1 ≥۹۹% (HPLC)

Virginiamycin M1 ~95%

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من