محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی | سفیر آزما کیان

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی :

در رابطه با کشت قارچ های بیماریزای پوست و نوع محیط کشت اگرچه یک روش استاندارد برای تست حساسیت پوستی وجود ندارد گزارش های متعددی وجود دارد که آزمایش حساسیت ضد میکروبی درماتوفیت ها را با استفاده از ماکروودایلوژ آگار یا ماکروودایلوشن آگار و تست های میکرودایلوشن و میکرودایلوشن انجام داده است. این گزارش ها به طور کلی ادامه روش های M27-A2 یا M38-A روی محیط کشت بوده اند. نتایج به دست آمده توسط برخی نویسندگان تنوع بسیار خوبی را نشان داده اند احتمالاً به دلیل عدم استاندارد سازی پارامترهای مختلفی که می توانند در تعیین MIC تأثیر بگذارند مانند روش تهیه تلقیح تلقیح و طول و دمای انکوباسیون. در یک مطالعه چند متری سطح بالایی از توافق داخل و کارگر برای تعیین MIC های انجام شده در محیط کشت RPMI در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و با استفاده از یک دوره کشت ۴ روزه انجام شده است. برای آزمایش قارچ های رشته ای با برخی از سازگاری ها اول از همه از فیلترهای واتمن مدل ۴۰ برای جدا کردن قارچ از کنیدی استفاده می شود در نتیجه تلقیح همگن شامل تنها میکروکنیدی ها است. جداسازی این ساختارها یک گام مهم در تعیین MIC است زیرا احتمالاً حساسیت های ضد قارچی هیفا و میکروکنیدی ها متفاوت هستند.

دمای ایده آل
دمای ایده آل قرار دادن محیط کشت حاوی قارچ یعنی ۲۸ یا ۳۵ درجه سانتیگراد هنوز هم مورد بحث است. به خوبی شناخته شده است که اکثر گونه های درماتوفیت هنگامی که دمای کشت بین ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد باشد رشد بهینه را نشان می دهد . با این حال درجه حرارت بالاتر مانند ۳۵ یا ۳۷ درجه سانتیگراد نیز پیشنهاد شده است. این پارامتر تأثیر معنی داری بر MIC برای مدت زمان کشت خاص در کلیه محیط کشت های آزمایش شده نشان نداده است.

مدت زمان کشت
تعدادی از نویسندگان برای آزمایش درماتوفیت ها روی محیط کشت قارچ پوستی زمان های مختلف کشت از ۳ تا ۲۰ روز را پیشنهاد داده اند. پس از ۴ روز T. rubrum رشد ضعیفی مشاهده شد. با این حال ۷ روز مشاهده شد که برای مشاهده قابل توجه رشد چاههای کنترل کافی است. طبق مطالعه دیگری ۴ روز کشت را برای مشاهده رشد چشمگیر در چاه های کنترل کافی است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که افزایش زمان کشت روی محیط کشت نه تنها ۱۰ روز در مقایسه با ۷ روز باعث افزایش MIC های ۱ تا ۲ رقت با همان محیط بلکه ۷ روز نسبت به ۴ روز می شود. استثناء در مورد تربینافین وجود دارد جایی که زمان کشت بر MICs تأثیر نمی گذارد.

این مطلب را از دست ندهید :
خرید محیط کشت مرک | محیط کشت مرک | فروش محیط کشت مرک | محیط کشت merck

مقایسه محیط کشت های مختلف
همه محیط کشت های آزمایش شده (براث استاندارد RPMI ، MVM و SDB) نتایج آماری متفاوتی ارائه دادند (۰۵ / ۰P) بدون فاصله رقت به جز تربینیناف. MIC بزرگتر با RPMI بافر نسبت به سایر محیط های آزمایش شده بدست آمد. محیط پیشنهادی NCCLS رشد كافی همه ایزوله ها را تأیید می كند و تأیید می كند كه این محیط رشد قابل مشاهده مناسب قارچ های رشته ای از جمله درماتوفیت ها را ایجاد می كند. بین MVM و SDB ، اولین محیط کشت ی بود که در مقایسه با RPMI بیشتر شبیه بود. اگرچه MVM یک وسیله شیمیایی تعریف شده است که اغلب در تعیین MIC برای پاراکوکسییدوئید brasiliensis به روش macrodilution براث مورد استفاده قرار می گیرد، خواندن MIC در صفحات میکرودایلوشن سخت تر است زیرا شفافیت این محیط کشت در مقایسه با رنگ زرد رسانه های دیگر که در هنگام تجسم اشتباه گرفته می شود. گزارشی در مورد استفاده از محیط MVM در تعیین MIC برای قارچهای پوستی گزارش نشده است.
گزارش های کمی در مورد استفاده از محیط SDB برای تعیین MIC برای هر گونه قارچ از جمله درماتوفیت ها وجود دارد. ما SDB را آزمایش کردیم زیرا هزینه آن به میزان قابل توجهی پایین تر از سایر محیط های آزمایش شده ذکر شده در بالا است و در کلیه آزمایشگاه های قارچ شناسی استفاده می شود. با این حال محیط کشت SDB MIC پایین تر را نشان داد و در مقایسه با MVM و RPMI اختلاف معنی داری داشت (۰۵/۰ P).

این مطلب را از دست ندهید :
محیط کشت MRS | خرید محیط کشت MRS | فروش محیط کشت MRS

روش مناسب برای کشت درماتوفیت ها
ارزیابی فعالیتهای آزمایشگاهی داروهای آزمایش شده روی محیط کشت نشان داد که تربینینین قوی ترین داروی فعال است. در نتیجه روش میکرودایلوشن برای درماتوفیتها مناسب و قابل تکرار است. نگهداری ایزوله ها در نمک استریل قبل از انتقال به سیب زمینی دکستروز آگار باعث افزایش تولید کنیدی می شود و استفاده از تلقیح حاوی تنها این ساختار را امکان پذیر می کند. به نظر می رسد که محیط کشت استاندارد RPMI یک وسیله آزمایش مناسب برای تعیین MICs برای تریکوفیتون روبروم است و داده های نویسندگان را که RPMI را برای آزمایش درماتوفیت ها توصیه می کنند تقویت می کند. در واقع دما به طور مداوم بر MIC اثر نمی گذارد و نشان می دهد که آزمایش ها می توانند در دمای ۲۸ یا ۳۵ درجه سانتیگراد انجام شوند. با این حال MIC های به دست آمده در زمان های مختلف نگهداری در محیط کشت باید با نتیجه بالینی در ارتباط باشند تا نشان دهند کدام زمان قابلیت اطمینان بهتری دارد.

 

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *