محصولات شرکت rndsystems | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محصولات شرکت rndsystems

محصولات شرکت rndsystems

محصولات شرکت rndsystems

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 DY008 DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
2 DY999  Substrate Reagent Pack
3 DY410  Mouse TNF-alpha DuoSet ELISA
4 DY206  Human IL-6 DuoSet ELISA
5 DY208  Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA
6 DY210  Human TNF-alpha DuoSet ELISA
7 DY485  Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA
8 DY401  Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
9 DY994  Stop Solution 2N Sulfuric Acid
10 DY995  Reagent Diluent Concentrate 2
11 DY285B  Human IFN-gamma DuoSet ELISA
12 DY992  ELISA Plate Sealers
13 DY201  Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
14 DY417  Mouse IL-10 DuoSet ELISA
15 DY453  Mouse CXCL1/KC DuoSet ELISA
16 DY421  Mouse IL-17 DuoSet ELISA
17 DY998  Streptavidin-HRP
18 DY293B  Human VEGF DuoSet ELISA
19 DY217B  Human IL-10 DuoSet ELISA
20 DY240  Human TGF-beta 1 DuoSet ELISA
21 DY404  Mouse IL-4 DuoSet ELISA
22 DY413   Mouse IL-13 DuoSet ELISA
23 DY452  Mouse CXCL2/MIP-2 DuoSet ELISA

24 DY479  Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA
25 DY1679  Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA
26 DY010  Sample Activation Kit 1
27 DY266  Human CXCL10/IP-10 DuoSet ELISA

این مطلب را از دست ندهید :
مشاوره طراحی آزمایشگاه | مشاوره ساخت آزمایشگاه

28 DY402  Mouse IL-2 DuoSet ELISA

29 DY466  Mouse CXCL10/IP-10/CRG-2 DuoSet ELISA
30 DY478   Mouse CCL5/RANTES DuoSet ELISA
31 DY317  Human IL-17 DuoSet ELISA

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من و سایت سفیر آزما کیان

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *