محصولات شرکت مرک | محصولات شرکت Merck | محصولات شرکت مرک آلمان | مرک آلمان

محصولات شرکت مرک | محصولات شرکت Merck | محصولات شرکت مرک آلمان | خرید مرک آلمان

محصولات شرکت مرک | محصولات شرکت Merck | محصولات شرکت مرک آلمان | خرید مرک آلمان

محصولات شرکت مرک :

 

محصولات شرکت مرکMerck - Advanced Analytics:
محصولات شرکت مرکMerck – Advanced Analytics

۰ ml 23610

۱٫۰۰۰۶۶٫۱۰۰۰ ۱ l 52460
Acetic acid 30% for analysis Reag. Ph Eur 1.59166.0500 500 ml 3120
Acetic acid 96% for analysis EMSURE(r)

Acetic acid 99-100% for synthesis
۶۴-۱۹-۷

۶۷-۶۴-۱

۱٫۰۰۰۲۰٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 14870 1.00020.4000 GB 4 l 23800 Acetone for spectroscopy Uvasol(r)
۶۷-

Absorption tube for CO2 (sodium hydroxide on support)
۱٫۰۱۵۶۲٫۰۰۰۳ ۱ ST 17260
Absorption tube for H2O (molecular sieve
۰٫۳ nm with indicator)
۱٫۰۶۱۰۷٫۰۰۰۳ ۱ ST 14150

Acenaphthene for synthesis
۸۳-۳۲-۹
۸٫۱۴۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9420

Acetaldehyde diethyl acetal for synthesis
۱۰۵-۵۷-۷

Acetaldehyde dimethyl acetal Msynth(r)plus
۵۳۴-۱۵-۶

۴-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-N- piperidinyloxy (free radical) for synthesis 14691-89-5
۸٫۱۴۷۲۱٫۰۰۰۱ ۱ g 4150
۸٫۱۴۷۲۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 26910
Acetanilide for synthesis

Acetanilide test substance for elementary analysis
۱۰۳-۸۴-۴
۱٫۰۰۰۱۱٫۰۰۰۵ ۵ g 5000
Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 64-19-7
۱٫۰۰۰۶۳٫۱۰۰۰ ۱ l 5570

Acetone dried (max. 0.0075% H2O) SeccoSolv(r)
۶۷-۶۴-۱
۱٫۰۰۲۹۹٫۰۱۶۱ SB 150 ml 4370
۱٫۰۰۲۹۹٫۰۵۰۰ GB 500 ml 3490
۱٫۰۰۲۹۹٫۱۰۰۱ SB 1 l 7290

۱٫۰۰۰۱۲٫۱۰۰۰ GB 1 l 5610
۱٫۰۰۰۱۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11700
Acetone for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۶۷-۶۴-۱

۸٫۴۵۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8960 1.00063.1011 1 l 5120 8.45087.0100 100 ml 15130 1.00063.2500 2.5 l 10910 Acetone for liquid chromatography 1.00063.2510 Safe break 2.5 l 11350 LiChrosolv(r)
Acetaldehyde dimethyl acetal for synthesis
۵۳۴-۱۵-۶

Acetaldehyde Msynth(r)plus
۷۵-۰۷-۰

Acetaldehyde for synthesis
۷۵-۰۷-۰
۸٫۰۰۰۰۴٫۰۵۰۰ C 500 ml
۸٫۰۰۰۰۴٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 10510

Acetaldoxime (mixture of cis and trans isomers) for synthesis
۱۰۷-۲۹-۹

۱٫۰۰۰۶۳٫۲۵۱۱ C 2.5 l 10030
Acetic acid (glacial) 100% Suprapur(r)
۶۴-۱۹-۷
۱٫۰۰۰۶۶٫۰۲۵۰ ۲۵

۶۴-۱
۱٫۰۰۰۲۲٫۰۵۰۰ GB 500 ml 5360
۱٫۰۰۰۲۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19120
Acetone for gas chromatography MS SupraSolv(r)
۶۷-۶۴-۱
۱٫۰۰۶۵۸٫۱۰۰۰ GB 1 l 5600
۱٫۰۰۶۵۸٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11700
Acetone-D6 deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۶۶۶-۵۲-۴

۴-Acetamidobenzaldehyde for synthesis
۱۲۲-۸۵-۰
۸٫۰۰۱۰۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 14020

۴-Acetamidobenzenesulfonyl chloride for synthesis
۱۲۱-۶۰-۸
۸٫۴۱۰۲۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10530

۴-Acetamidobenzoic acid for synthesis
۵۵۶-۰۸-۱

۸٫۱۵۰۳۵٫۰۰۲۵ GB 25 ml 19920
Acetic acid-D4 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۱۸۶-۵۲-۳

Acetoacetaldehyde-1,1-dimethyl acetal for synthesis
۵۴۳۶-۲۱-۵
۸٫۲۰۰۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7710

H2O)
۷۵-۰۵-۸
۱٫۱۳۲۱۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 11060
۱٫۱۳۲۱۲٫۴۰۰۰ GB 4 l 17680
Acetonitrile dried (max. 0.005 % H2O) SeccoSolv(r)
۷۵-۰۵-۸
۱٫۰۰۰۰۴٫۰۱۶۱ SB 150 ml 3510
۱٫۰۰۰۰۴٫۰۵۰۰ GB 500 ml 3890
۱٫۰۰۰۰۴٫۱۰۰۱ SB 1 l 9350
Acetonitrile for analysis EMSURE(r) ACS,

۸٫۱۴۵۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3340 Acetohydrazide for synthesis Reag. Ph Eur 3-Acetamidophenol for synthesis 1068-57-1 75-05-8 621-42-1 8.20556.0050 50 g 13300 1.00003.1000 GB 1 l 5080 8.41293.0025 25 g 5840 8.20556.0250 250 g 32090 1.00003.2500 GB 2.5 l 10600

۸٫۰۰۰۲۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4110 8.00028.1000 1 l 6560

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱-Acetylthiourea for synthesis
۵۹۱-۰۸-۲
۸٫۱۸۲۲۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7670
N-Acetyl-4-piperidone for synthesis
۳۲۱۶۱-۰۶-۱
۸٫۱۶۱۴۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7520
۸٫۱۶۱۴۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 26500
(+)-Di-O-acetyl-L-rhamnal for synthesis
۳۴۸۱۹-۸۶-۸
۸٫۱۸۲۳۵٫۰۰۰۱ ۱ g 12130
Acrylamide for synthesis
۷۹-۰۶-۱
۸٫۰۰۸۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3700
۸٫۰۰۸۳۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4720
۸٫۰۰۸۳۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 7860
۲-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid for synthesis
۱۵۲۱۴-۸۹-۸
۸٫۱۸۶۶۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۱۸۶۶۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 7800
Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۷۹-۱۰-۷

Acrylonitrile (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۱۰۷-۱۳-۱

Acryloyl chloride (stabilised with phenothiazine) for synthesis 814-68-6

۱-Adamantaneammonium chloride for synthesis
۶۶۵-۶۶-۷

۱-Adamantanemethanol for synthesis
۷۷۰-۷۱-۸

۱- Adamantanol for synthesis
۷۶۸-۹۵-۶
۸٫۰۱۳۳۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4420
۲- Adamantanol for synthesis
۷۰۰-۵۷-۲
۸٫۱۴۵۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g

۲-Adamantanone for synthesis
۷۰۰-۵۸-۳
۸٫۱۴۵۹۵٫۰۰۰۵ ۵ g 4380
۸٫۱۴۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15430
Adapter S 40 for the direct aspiration of solvents through tubes of 3 mm O.D. from bottles with S 40 thread
۱٫۰۹۹۹۶٫۰۰۰۱ ۱ ST 4600
Adipamide for synthesis
۶۲۸-۹۴-۴
۸٫۰۰۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8290
۸٫۰۰۰۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25890
Adipic acid for synthesis
۱۲۴-۰۴-۹
۸٫۱۸۶۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3730
۸٫۱۸۶۵۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 4640
Adipic dihydrazide for synthesis
۱۰۷۱-۹۳-۸
۸٫۴۱۶۸۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9350
۸٫۴۱۶۸۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 19650
Adiponitrile for synthesis
۱۱۱-۶۹-۳
۸٫۰۰۰۹۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5140
Adipyl chloride for synthesis
۱۱۱-۵۰-۲
۸٫۴۳۹۵۱٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 8490
۸٫۴۳۹۵۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 34140
(S)-(+)-Alanine for synthesis
۵۶-۴۱-۷
۸٫۱۶۰۰۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3830
۸٫۱۶۰۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 12080
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate for the spectrophotometric determination of fluoride
۱٫۰۱۰۱۰٫۰۰۰۵ ۵ g 42170

Alkali blue (C.I. 42765) indicator
۱۳۲۴-۷۶-۱
۱٫۰۹۱۹۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5590
Alkali blue solution indicator

N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride for synthesis
۸۵۴۰۹-۲۲-۹

Alkylbenzyldimethylammonium chloride (50% solution in water) for synthesis 8.14858.1000 1 l 8090
Alkylbenzyldimethylammonium chloride for

Allyl acetate for synthesis
۵۹۱-۸۷-۷
۸٫۲۰۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430
۸٫۲۰۵۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12720

Allyl acetoacetate for synthesis
۱۱۱۸-۸۴-۹
۸٫۱۸۶۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6430

Allyl alcohol for synthesis
۱۰۷-۱۸-۶
۸٫۰۰۹۷۴٫۰۱۰۰ S 100 ml 4410
۸٫۰۰۹۷۴٫۱۰۰۰ S 1 l 9660

Allyl cyanide for synthesis
۱۰۹-۷۵-۱
۸٫۰۰۲۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10020

Allyl cyanoacetate for synthesis
۱۳۳۶۱-۳۲-۵
۸٫۱۸۵۵۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 4540

Allyl 2,3-epoxypropyl ether for synthesis
۱۰۶-۹۲-۳
۸٫۰۰۲۵۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10090

Allyl hexanoate for synthesis
۱۲۳-۶۸-۲
۸٫۱۴۹۹۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9900

Allyl isothiocyanate (stabilised) for synthesis
۵۷-۰۶-۷

۸٫۰۰۲۶۰٫۰۰۰۵ S 5 ml 2890 8.00260.0250 S 250 ml 6940 4-Allylanisole for synthesis
۱۴۰-۶۷-۰

۸٫۴۱۲۵۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8980 Allylbenzene for synthesis
۳۰۰-۵۷-۲ ۸٫۲۱۶۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 10370 3-Allyloxy-1,2-propanediol for synthesis
۱۲۳-۳۴-۲
۸٫۱۸۴۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4930

۳-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt for synthesis
۵۲۵۵۶-۴۲-۰
۸٫۱۴۹۰۶٫۰۲۵۱ ۲۵۰ ml 21180

Allylpalladium(II) chloride dimer (58% Pd) for synthesis
۱۲۰۱۲-۹۵-۲
۸٫۲۴۴۳۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10580

۲-Allylphenol for synthesis
۱۷۴۵-۸۱-۹
۸٫۱۸۵۸۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9580

۲-(Allylthio)-2-thiazoline for synthesis
۳۵۷۱-۷۴-۲
۸٫۱۸۰۸۳٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7520

N-Allylthiourea for synthesis
۱۰۹-۵۷-۹

۸٫۱۴۴۵۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6280 8.14453.0050 50 g 22430

۸٫۰۱۰۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4720 8.01081.0500 500 g 5840 8.01081.1000 1 Kg 8210
Aluminium fine powder, stabilized about 8.20054.0250 250 ml 4450 2% fat 8.20054.1000 1 l 14020

۱٫۰۰۱۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5150 1.00103.0250 250 g 7620

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Amino-2-cyanoacetamide for synthesis
۶۷۱۹-۲۱-۷
۸٫۱۴۹۰۲٫۰۰۰۵ ۵ g 11700
۸٫۱۴۹۰۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 102250
۲-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid for

۲-Amino-3-hydroxypyridine for synthesis
۱۶۸۶۷-۰۳-۱
۸٫۱۴۵۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5540
۸٫۱۴۵۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 16250
۲-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole for

۲-Amino-3-methylpyridine for synthesis
۱۶۰۳-۴۰-۳
۸٫۲۲۲۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9440
۲-Amino-4-methylpyridine for synthesis
۶۹۵-۳۴-۱

synthesis synthesis 8.00386.0100 100 g 8190 2789-92-6 2349-67-9 2-Amino-5-methylpyridine for synthesis

۲-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid for synthesis
۲۰۷۷۶-۶۳-۰
۸٫۱۵۱۰۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 22980
۲-Amino-4,6-dichloropyrimidine for synthesis
۵۶-۰۵-۳
۸٫۴۱۶۶۶٫۰۰۰۵ ۵ g
۵-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1, for synthesis
۵۲۱-۳۱-۳
۸٫۲۰۰۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g 6550
۸٫۲۰۰۷۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 14030
۲-Amino-4,6-dimethylpyrimidine for synthesis
۷۶۷-۱۵-۷
۸٫۴۱۷۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7710
۸٫۴۱۷۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 34290
۴-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-
pyrazolin-5-one GR for analysis
۸۳-۰۷-۸
۱٫۰۷۲۹۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4460
۱٫۰۷۲۹۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22950
۳-Amino-4-fluorobenzotrifluoride for
synthesis
۵۳۵-۵۲-۴

۵-Amino-2-fluorobenzotrifluoride for
synthesis
۲۳۵۷-۴۷-۳
۸٫۴۱۰۶۷٫۰۰۰۱ ۱ ml 5960
۴- Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۶۵-۴۹-۶

۵- Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۸۹-۵۷-۶
۸٫۲۰۰۹۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16010
۴-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt dihydrate for synthesis
۶۰۱۸-۱۹-۵
۸٫۲۰۰۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6280
۴-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7- disulfonic acid monosodium salt for synthesis
۵۴۶۰-۰۹-۳
۸٫۲۰۰۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۲۰۰۷۸٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10550

۸٫۱۴۲۶۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11510
۳-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole for synthesis
۱۶۶۹۱-۴۳-۳
۸٫۱۴۲۶۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9220
(S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl) pyrrolidine for synthesis

۱۶۸۷-۵۳-۲
۸٫۱۴۵۸۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 12650
۸٫۱۴۵۸۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 42650
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol for synthesis
۲۰۲۶-۴۸-۴
۸٫۱۴۰۸۲٫۰۰۰۱ ۱ ml 5800
۲- Amino-2-methyl-1,3-propanediol for synthesis
۱۱۵-۶۹-۵
۸٫۰۱۴۶۴٫۰۰۵۰ ۵۰ g 3700
۸٫۰۱۴۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 11700
۳- Amino-4-methylbenzoic acid for synthesis
۲۴۵۸-۱۲-۰
۸٫۴۰۱۷۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 14890
(R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol for

۸٫۱۴۶۱۵٫۰۰۰۱ ۱ g 12020
۳-Amino-5-methylisoxazol for synthesis
۱۰۷۲-۶۷-۹
۸٫۱۴۱۸۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7670
۳-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4- triazole for synthesis
۴۵۵۳۴-۰۸-۵

۲-Amino-4-methylphenol for synthesis
۹۵-۸۴-۱
۸٫۲۱۶۷۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5470
۲-Amino-5-methylphenol for synthesis
۲۸۳۵-۹۸-۵

۴-Amino-3-methylphenol for synthesis
۲۸۳۵-۹۹-۶
۸٫۰۰۴۱۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 10860
۱-Amino-4-methylpiperazine for synthesis
۶۹۲۸-۸۵-۴
۸٫۲۰۰۸۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 4160
۸٫۲۰۰۸۶٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 12580

۱۶۰۳-۴۱-۴
۸٫۲۰۰۸۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13270
۲-Amino-6-methylpyridine for synthesis
۱۸۲۴-۸۱-۳
۸٫۰۰۴۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6020
۲-Amino-4-methylpyrimidine for synthesis
۱۰۸-۵۲-۱

۲-Amino-2-methyl-1-propanol for synthesis
۱۲۴-۶۸-۵
۸٫۰۱۴۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5040
۸٫۰۱۴۶۵٫۱۰۰۰ ۱ l 11290
۸٫۰۱۴۶۵٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 19980
۲-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride for synthesis 3207-12-3
۸٫۱۴۰۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۱۴۰۹۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9320
۲-Amino-5-nitrobenzotrifluoride for
synthesis
۱۲۱-۰۱-۷
۸٫۴۱۴۵۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9690
۴-Amino-3-nitrophenol for synthesis
۶۱۰-۸۱-۱
۸٫۱۴۴۵۴٫۰۰۰۵ ۵ g 6280
۲-Amino-3-nitropyridine for synthesis
۴۲۱۴-۷۵-۹
۸٫۴۱۴۴۸٫۰۰۰۵ ۵ g 7710
۲-Amino-5-nitropyridine for synthesis
۴۲۱۴-۷۶-۰
۸٫۱۴۰۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8800
۶-Amino-1,4-benzodioxane for synthesis
۲۲۰۱۳-۳۳-۸
۸٫۱۸۴۸۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7890
۴-Amino-1,3-dimethyluracil for synthesis
۶۶۴۲-۳۱-۵

۸٫۱۸۵۰۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7200 8.18507.0250 250 g 22350 3- Amino-1,2-propanediol for synthesis
۶۱۶-۳۰-۸
۸٫۱۸۵۲۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10670
۴- Amino-1,2,4-triazole for synthesis
۵۸۴-۱۳-۴
۸٫۰۱۳۰۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9970
۱-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid for determination of phosphate
۱۱۶-۶۳-۲
۱٫۰۰۰۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7890
۱٫۰۰۰۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 24810

۸٫۰۰۳۶۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2720 8.00360.0500 500 ml 6030
۸٫۴۱۶۳۶٫۸۵۰۰ ۵۰۰ mg 3860 8.41636.0005 5 g 15220

۸٫۴۱۰۲۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7010 8.41027.0025 25 ml 9740 8.41027.0100 100 ml 30930

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱-Aminoindane for synthesis
۳۴۶۹۸-۴۱-۴

۵-Aminoisophthalic acid for synthesis
۹۹-۳۱-۰
۸٫۰۱۲۴۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4940
Aminomethanesulfonic acid for synthesis
۱۳۸۸۱-۹۱-۹
۸٫۴۱۰۳۵٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7100
۲-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
۳۷۳۱-۵۱-۹
۸٫۱۴۴۲۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6850
۳-(Aminomethyl)pyridine for synthesis
۳۷۳۱-۵۲-۰
۸٫۰۷۰۱۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 13780
۴-Aminomorpholine for synthesis
۴۳۱۹-۴۹-۷
۸٫۲۰۰۸۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 12730
۴-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid for synthesis
۸۴-۸۶-۶

۴-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۰-۱۳-۲

۶-Aminopenicillanic acid for synthesis
۵۵۱-۱۶-۶
۸٫۴۱۶۷۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8120
p-Aminophenol Msynth(r)plus
۱۲۳-۳۰-۸
۸٫۴۵۱۲۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6870
۸٫۴۵۱۲۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13870
۲- Aminophenol for synthesis
۹۵-۵۵-۶
۸٫۰۰۴۱۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3730
۸٫۰۰۴۱۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5900
۸٫۰۰۴۱۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 18230
۳- Aminophenol for synthesis
۵۹۱-۲۷-۵

۴- Aminophenol for synthesis
۱۲۳-۳۰-۸

(R)-(-)-alpha-Aminophenylacetic acid for resolution of racemates for synthesis 875-74-1
۸٫۰۷۰۷۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4870
۴-Aminophenylacetic acid for synthesis
۱۱۹۷-۵۵-۳
۸٫۰۰۴۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5660

DL-alpha-Aminophenylacetic acid for synthesis
۲۸۳۵-۰۶-۵
۸٫۰۷۰۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3970
Aminopropanol (mixture of isomers) Msynth(r)plus
۷۸-۹۶-۶
۸٫۴۵۰۴۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5030
۸٫۴۵۰۴۹٫۱۰۰۰ ۱ l 7210
Aminopropanol (mixture of isomers) for synthesis
۷۸-۹۶-۶

۱-(۳-Aminopropyl)-imidazole for synthesis
۵۰۳۶-۴۸-۶
۸٫۱۴۸۵۲٫۰۰۵۱ ۵۰ ml 19160
۲-Aminopyrazine for synthesis
۵۰۴۹-۶۱-۶
۸٫۰۱۳۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 16550
۵-Aminopyrazole-4-carbonitrile for synthesis
۱۶۶۱۷-۴۶-۲
۸٫۴۱۰۴۴٫۰۰۰۱ ۱ g 11760
۲-Aminopyridin-3-carboxylic acid for synthesis
۵۳۴۵-۴۷-۱
۸٫۴۳۹۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 3520
۸٫۴۳۹۳۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13570
۲- Aminopyridine for synthesis
۵۰۴-۲۹-۰
۸٫۰۱۱۱۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۰۱۱۱۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 16100
۳- Aminopyridine for synthesis
۴۶۲-۰۸-۸
۸٫۰۱۱۱۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5140
۴- Aminopyridine for synthesis
۵۰۴-۲۴-۵
۸٫۰۱۱۱۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8460
۸٫۰۱۱۱۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14400
۲- Aminopyrimidine for synthesis
۱۰۹-۱۲-۶
۸٫۰۱۲۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8320
(۳S)-(-)-Aminopyrrolidine for synthesis
۱۲۸۳۴۵-۵۷-۳
۸٫۱۴۸۸۷٫۰۰۰۱ ۱ g 15110
۳- Aminoquinoline for synthesis
۵۸۰-۱۷-۶
۸٫۴۱۶۳۴٫۰۰۰۱ ۱ g 6890

۳-Aminoquinuclidine dihydrochloride for synthesis
۶۵۳۰-۰۹-۲
۸٫۱۴۳۵۷٫۰۰۰۵ ۵ g 8320
N-Aminorhodanine for synthesis
۱۴۳۸-۱۶-۰
۸٫۱۴۵۸۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11400

۲-Aminothiazole for synthesis
۹۶-۵۰-۴
۸٫۰۱۲۷۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3430
۸٫۰۱۲۷۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 12790
۲-Aminothiophenol for synthesis
۱۳۷-۰۷-۵
۸٫۰۱۳۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4070
۸٫۰۱۳۳۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7530
۴- Aminothiophenol for synthesis
۱۱۹۳-۰۲-۸

۸٫۴۱۶۰۲٫۰۰۰۵ ۵ g 8490 8.41602.0025 25 g 30550 1.-Aminoundecanoic acid for synthesis
۲۴۳۲-۹۹-۷
۸٫۰۱۲۲۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10260
۴(۶)-Aminouracil for synthesis
۸۷۳-۸۳-۶
۸٫۴۱۶۹۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7970
۵- Aminovaleric acid for synthesis
۶۶۰-۸۸-۸

۸٫۴۱۴۹۵٫۰۰۰۵ ۵ g 10030 8.41495.0025 25 g 38920 5-Amino-1-pentanol for synthesis
۲۵۰۸-۲۹-۴
۸٫۴۱۲۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14670
۳-Amino-1-phenyl-butane for synthesis
۲۲۳۷۴-۸۹-۶
۸٫۴۱۰۷۴٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5550
۸٫۴۱۰۷۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 22160
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol for synthesis
۳۱۸۲-۹۵-۴
۸٫۱۴۱۳۲٫۰۰۰۱ ۱ g 4610
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol for synthesis
۲۷۹۹-۱۷-۹
۸٫۱۸۲۳۱٫۰۰۰۱ ۱ g 6280
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol for synthesis
۲۷۴۹-۱۱-۳
۸٫۴۱۲۱۷٫۰۰۰۱ ۱ ml 7460
۳- Amino-1-propanol for synthesis
۱۵۶-۸۷-۶
۸٫۰۰۴۲۳٫۰۰۰۵ ۵ ml 3730
۸٫۰۰۴۲۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6330
DL-2-Amino-1-propanol for synthesis
۶۱۶۸-۷۲-۵
۸٫۰۱۰۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 7890
۴- Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine for synthesis
۳۶۷۶۸-۶۲-۴
۸٫۱۴۷۲۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8550
۲-Amino-2-thiazoline for synthesis
۱۷۷۹-۸۱-۳
۸٫۰۱۳۱۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11290
Ammonia solution 25 % Suprapur(r) 1.05428.0250 250 ml 7000
۱٫۰۵۴۲۸٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12960
۱٫۰۵۴۲۸٫۱۰۰۰ ۱ l 12960
۱٫۰۵۴۲۸٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 18310

۱٫۰۱۲۰۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5130 1.01201.5000 C 5 Kg 17970

۱٫۰۱۲۰۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 10190 1.01209.0500 500 g 44170
۱٫۰۱۱۸۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 61430 Ammonium sulfate for analysis EMSURE(r) 5720 1.01182.5000 5 Kg 238500 ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱٫۰۱۲۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 2840 1.01217.1000 1 Kg 4730 1.01217.5000 5 Kg 16550

۱٫۰۳۷۹۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9930 1.03792.5000 5 Kg 27800

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Ammonium thiocyanate solution for 1000 ml, c(NH4SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N)
Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۰۰٫۰۰۰۱ ۱ ST 3050
Ammonium thiosulfate 98%+
۷۷۸۳-۱۸-۸

n-Amyl alcohol (Pentan-1-ol) for analysis EMSURE(r)

n-Amyl alcohol for synthesis
۷۱-۴۱-۰
۸٫۰۷۵۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3730
۸٫۰۷۵۰۰٫۱۰۰۰ ۱ l 6520
۸٫۰۷۵۰۰٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 13580
Amyl formate for synthesis
۶۳۸-۴۹-۳
۸٫۲۰۰۵۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11700
trans-Anethole for synthesis
۴۱۸۰-۲۳-۸

(-)-۱,۶-Anhydro-ک-D-glucopyranose for synthesis
۴۹۸-۰۷-۷
۸٫۱۸۵۴۹٫۰۰۰۱ ۱ g 11110
Aniline for analysis EMSURE(r)

m-Anisidine for synthesis
۵۳۶-۹۰-۳

p-Anisidinium chloride for synthesis
۲۰۲۶۵-۹۷-۸
۸٫۲۰۱۰۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7810
p-Anisoin for synthesis
۱۱۹-۵۲-۸
۸٫۴۱۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11600
Anisole for synthesis
۱۰۰-۶۶-۳
۸٫۰۱۴۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3920
۸٫۰۱۴۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6160
۸٫۰۱۴۵۲٫۱۰۰۰ ۱ l 10050
۸٫۰۱۴۵۲٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 15530
Anthracene for synthesis
۱۲۰-۱۲-۷
۸٫۲۰۱۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7190
۸٫۲۰۱۰۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 13540
۹-Anthracenecarboxylic acid for synthesis
۷۲۳-۶۲-۶
۸٫۲۱۹۵۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9030
Anthracene-9-methanol for synthesis
۱۴۶۸-۹۵-۷
۸٫۴۱۰۵۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g
۹-Anthraldehyde for synthesis
۶۴۲-۳۱-۹
۸٫۲۰۱۱۰٫۰۰۰۵ ۵ g 4710
۸٫۲۰۱۱۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14840

Antimony powder for analysis particle size
< 150 µm EMSURE(r)
۷۴۴۰-۳۶-۰
۱٫۰۷۸۳۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12000
Antimony standard solution traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sb CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5080
۱٫۷۰۲۰۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 7130
Antimony(III) chloride for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۵-۹۱-۹
۱٫۰۷۸۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15580
۱٫۰۷۸۳۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 38930
Antimony(III) oxide for analysis EMSURE(r)
۱۳۰۹-۶۴-۴
۱٫۰۷۸۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4570
۱٫۰۷۸۳۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 30500
Antimony(III) oxide extra pure
۱۳۰۹-۶۴-۴
۱٫۰۷۸۳۵٫۲۵۰۰ ۲٫۵ Kg 60840
Antimony(III) chloride for synthesis
۱۰۰۲۵-۹۱-۹
۸٫۱۴۶۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15440
۸٫۱۴۶۵۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 38580
Antimony(III) fluoride for synthesis
۷۷۸۳-۵۶-۴

۸٫۰۷۸۳۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2890 8.07839.0250 250 g 11450 Antimony(V) chloride for synthesis

Antimony(V) fluoride for synthesis
۷۷۸۳-۷۰-۲
۸٫۱۲۰۳۴٫۰۱۰۰ C 100 g 69480

۶۲-۵۳-۳

Anilinium chloride for synthesis
۱۴۲-۰۴-۱
۸٫۲۰۰۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۲۰۰۹۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15840
۲-Anilinoethanol for synthesis
۱۲۲-۹۸-۵

Anion multi-element standard I 1000 mg/l: F¯, PO4³¯, Br¯ in H2O CertiPUR(r) 1.11437.0500 500 ml 10190
Anion multi-element standard II 1000 mg/l: Cl¯, NO3¯, SO4²¯ in H2O CertiPUR(r) 1.11448.0500 500 ml 7790
p-Anisidine Msynth(r)plus
۱۰۴-۹۴-۹
۸٫۴۵۰۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6600
۸٫۴۵۰۰۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10680

Anthranilic acid for synthesis
۱۱۸-۹۲-۳
۸٫۲۰۱۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3360
۸٫۲۰۱۱۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13360
Anthraquinone for synthesis
۸۴-۶۵-۱

Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۱-۰۸-۸
۸٫۴۱۰۳۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۴۱۰۳۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 13630
Anthrone for synthesis
۹۰-۴۴-۸

Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
۹۰-۴۴-۸
۱٫۰۱۴۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10450
Antimony ICP standard traceable to SRM from NIST Sb2O3 in HCl 7% 1000 mg/l Sb CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 21820

(S)-(+)-Arginine hydrochloride for synthesis
۱۱۱۹-۳۴-۲
۸٫۱۶۰۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6160
Arsenazo III metal indicator
۱۶۶۸-۰۰-۴
۱٫۱۰۱۰۷٫۰۰۰۵ ۵ g 43940
Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000
mg/l As CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 26220
Arsenic lumps for analysis (protective gas: nitrogen) EMSURE(r)
۷۴۴۰-۳۸-۲
۱٫۰۰۱۱۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 41150
Arsenic standard 1000 mg As, (As2O5 in H2O) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۳۹٫۰۰۰۱ ۱ ST 7960
Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l As CertiPUR(r)

۸٫۲۰۱۱۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7380 8.20118.0100 100 g 19670

۸٫۰۰۱۸۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3190 8.00184.0250 250 g 4850

۱٫۷۰۲۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4830 1.70227.0500 500 ml 6760

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Palladium standard solution traceable to SRM from NIST Pd(NO3)2 in HNO3 0,5
mol/l 1000 mg/l Pd CertiPUR(r)

Platinum standard solution traceable to SRM from NIST H2PtCl6 in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt CertiPUR(r)

Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l K CertiPUR(r)

Scandium standard solution traceable to SRM from NIST Sc2O3 in HNO3 1 mol/l 1000 mg/l Sc CertiPUR(r)

Selenium standard solution traceable to SRM from NIST SeO2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Se CertiPUR(r)

Silicon standard solution traceable to SRM from NIST acidic, (NH4)2SiF6 in H2O 1000 mg/l Si CertiPUR(r)

Silicon standard solution traceable to SRM from NIST SiO2 in NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l Si CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4090
۱٫۷۰۲۳۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 5700
Silver standard solution traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Ag CertiPUR(r)

Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Na CertiPUR(r)

Strontium standard solution traceable to SRM from NIST Sr(NO3)2 in HNO3 0,5
mol/l 1000 mg/l Sr CertiPUR(r)

Tellurium standard solution traceable to SRM from NIST H6TeO6 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Te CertiPUR(r)
۱٫۱۹۵۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8160
Thallium standard solution traceable to

Tin standard solution traceable to SRM from NIST SnCl4 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Sn CertiPUR(r)

Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2TiF6 in H2O 1000
mg/l Ti CertiPUR(r)

Tungsten standard solution traceable to SRM from NIST (NH4)2WO4 in H2O 1000
mg/l W CertiPUR(r)

Vanadium standard solution traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l V CertiPUR(r)

Yttrium standard solution traceable to SRM from NIST Y(NO3)3 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Y CertiPUR(r)

Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO3)2 in HNO3 0,5 mol/l 1000 mg/l Zn CertiPUR(r)

Zirconium standard solution traceable to SRM from NIST ZrOCl2 in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Zr CertiPUR(r)
۱٫۷۰۲۳۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10700

Matrix modifiers for
Graphite Furnace AAS
Magnesium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Mg) = 10,0 ± ۰,۲ g/l (Mg(NO3)2 * 6 H2O in HNO3 ca. 17%) 1.05813.0050 50 ml 14370
Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS c(Pd) = 10,0 ± ۰,۲ g/l (Pd(NO3)2 / HNO3 ca. 15%) 1.07289.0050 50 ml 26380
Phosphate modifier for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 ± ۲ g/l in H2O 1.07290.0050 50 ml 8280
Barium acetate for analysis EMSURE(r) ACS
۵۴۳-۸۰-۶
۱٫۰۱۷۰۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 12530
Barium carbonate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۵۱۳-۷۷-۹
۱٫۰۱۷۱۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8630
۱٫۰۱۷۱۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 21580

Barium chloride dihydrate extra pure
۱۰۳۲۶-۲۷-۹
۱٫۰۱۷۱۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5080
Barium chloride dihydrate for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur 10326-27-9
۱٫۰۱۷۱۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4130

۱٫۰۱۷۱۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6350 1.01719.5000 5 Kg 22230 Barium chloride solution for 1000 ml, c(BaCl2) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol(r) 1.09962.0001 1 ST 9560
Barium fluoride 99.99 Suprapur(r)
۷۷۸۷-۳۲-۸
۱٫۰۱۷۲۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 15160
Barium hydroxide octahydrate extra pure
۱۲۲۳۰-۷۱-۶
۱٫۰۱۷۳۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17540
Barium hydroxide octahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱۲۲۳۰-۷۱-۶
۱٫۰۱۷۳۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 6690
Barium ICP standard traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Ba CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 16570
Barium nitrate for analysis EMSURE(r) ACS
۱۰۰۲۲-۳۱-۸
۱٫۰۱۷۲۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 8190
Barium perchlorate anhydrous for analysis EMSURE(r)
۱۳۴۶۵-۹۵-۷
۱٫۰۱۷۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16790
۱٫۰۱۷۳۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 52460
Barium perchlorate solution in 2-propanol/ water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0.005 mol/l TitriPUR(r)
۱٫۰۹۰۸۶٫۱۰۰۰ ۱ l 5410
Barium rods diameter about 2 cm 99+
۷۴۴۰-۳۹-۳
۱٫۱۲۰۴۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25050
Barium standard 1000 mg Ba, (BaCl2 in 7% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۶۸٫۰۰۰۱ ۱ ST 5030
Barium standard solution traceable to SRM from NIST Ba(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ba CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3870
۱٫۱۹۷۷۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 5410
Barium sulfate for white standard DIN 5033
۷۷۲۷-۴۳-۷
۱٫۰۱۷۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 63660
Barium titanate (IV)
۱۲۰۴۷-۲۷-۷
۱٫۱۲۰۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 9140
۱٫۱۲۰۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10420
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt

۸٫۰۰۴۷۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430 Benzanilide for synthesis 8.00470.0500 500 ml 7190 93-98-1 8.00470.2500 2.5 l 18750

۱٫۰۱۷۸۳٫۱۰۰۰ GB 1 l 10150 1.01783.2500 GB 2.5 l 21160

۸٫۲۰۱۳۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8490 8.20131.0050 50 g 31750 8.20131.8500 500 mg 2460
۸٫۴۳۷۶۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7390 8.43764.0100 100 g 13170

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Benzonitrile for synthesis (S)-(-)-1-Benzoyloxy-2-benzyloxy-3- Benzyl benzoate for synthesis 100-47-0 tosyloxypropane for synthesis 120-51-4 8.01800.0100 100 ml 3160 109371-33-7 8.18701.0100 100 ml 3730 8.01800.0500 500 ml 4940 8.14143.0001 1 g 9580 8.18701.1000 1 l 8280

Benzophenone for synthesis
۱۱۹-۶۱-۹
۸٫۰۱۸۰۱٫۰۰۰۵ ۵ g 3940

Benzophenone hydrazone for synthesis
۵۳۵۰-۵۷-۲
۸٫۱۸۰۲۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4560
p-Benzoquinone for synthesis
۱۰۶-۵۱-۴
۸٫۰۲۴۱۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۰۲۴۱۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9420
Benzothiazole for synthesis
۹۵-۱۶-۹

۱-Benzothiophene for synthesis
۹۵-۱۵-۸
۸٫۴۱۵۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 7080
۱- Benzotriazole for synthesis
۹۵-۱۴-۷
۸٫۲۲۳۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4800
۸٫۲۲۳۱۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 19830
۸٫۲۲۳۱۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 35160
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’- tetramethyluronium tetrafluoroborate for synthesis
۱۲۵۷۰۰-۶۷-۶
۸٫۴۰۰۴۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 13870
Benzotrifluoride for synthesis

۸٫۴۱۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6030
Benzoyl chloride for synthesis
۹۸-۸۸-۴

۸٫۰۱۸۰۴٫۱۰۰۰ ۱ l 7350
Benzoyl peroxide (with 25% H2O) for synthesis
۹۴-۳۶-۰

۸٫۰۱۶۴۱٫۱۰۰۰ C 1 Kg 18640
Benzoylacetone for synthesis
۹۳-۹۱-۴
۸٫۰۲۱۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8900
۸٫۰۲۱۹۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22160
۲- Benzoylbenzoic acid for synthesis
۸۵-۵۲-۹
۸٫۰۰۱۳۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4410
۸٫۰۰۱۳۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 16680
(۲R,6S)-(+)-4-Benzoyloxy-2- benzoyloxymethyl-6-methoxy- 2H-pyran- 3(6H)-one for synthesis
۲۵۵۵۲-۰۶-۱
۸٫۱۸۲۳۳٫۰۰۰۱ ۱ g 15740
۳-
Benzoylpropionic acid for synthesis
۲۰۵۱-۹۵-۸
۸٫۱۰۴۴۲٫۰۰۵۰ ۵۰ g 9040
۲- BENZOYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS
۹۱-۰۲-۱

۳- Benzoylpyridine for synthesis
۵۴۲۴-۱۹-۱

(۲S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid for resolution of racemates for synthesis 17026-42-5
۸٫۱۸۸۶۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10310
(۲R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate for resolution of racemates for synthesis
۶۲۷۰۸-۵۶-۹

(۲R)-(-)-1-Benzoyl-2-tert-butyl- 3-methyl- 4-imidazolidinon for synthesis
۱۰۱۰۵۵-۵۷-۶
۸٫۱۴۱۶۷٫۰۰۰۱ ۱ g 10770
۲-Benzyl-4-chlorophenol for synthesis
۱۲۰-۳۲-۱

N-Benzyl-N,N-dimethyldodecylammonium

۱۳۹-۰۷-۱
۸٫۴۳۸۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15230
۸٫۴۳۸۶۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 54780

methylthiazolium chloride for synthesis
۴۵۶۸-۷۱-۲
۸٫۱۸۱۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
Benzyl acetate for synthesis
۱۴۰-۱۱-۴
۸٫۰۳۱۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430
۸٫۰۳۱۸۱٫۱۰۰۰ ۱ l 6330

۸٫۱۴۵۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11010
Benzyl alcohol for analysis EMSURE(r)
۱۰۰-۵۱-۶
۱٫۰۹۶۲۶٫۱۰۰۰ GB 1 l 8250
۱٫۰۹۶۲۶٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 17190
Benzyl alcohol for synthesis
۱۰۰-۵۱-۶
۸٫۲۲۲۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3710

Benzyl bromide for synthesis
۱۰۰-۳۹-۰
۸٫۰۱۸۱۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6180
۸٫۰۱۸۱۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11450
Benzyl bromoacetate for synthesis
۵۴۳۷-۴۵-۶
۸٫۲۰۱۹۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 9170
Benzyl butyl phthalate for synthesis
۸۵-۶۸-۷
۸٫۲۱۰۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4280
۸٫۲۱۰۳۰٫۱۰۰۰ ۱ l 10090
Benzyl butyrate for synthesis
۱۰۳-۳۷-۷

۸٫۱۶۱۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4830 8.16125.0500 500 ml 16050 Benzyl carbamate for synthesis
۶۲۱-۸۴-۱
۸٫۴۱۳۰۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6290
Benzyl chloride Msynth(r)plus
۱۰۰-۴۴-۷

۸٫۴۵۰۲۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5960 8.45024.2500 2.5 l 11480 Benzyl chloride for synthesis
۱۰۰-۴۴-۷
۸٫۰۱۸۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4160
۸٫۰۱۸۰۹٫۱۰۰۰ C 1 l 4870
۸٫۰۱۸۰۹٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 8040
Benzyl chloroformate (stabilised) for synthesis
۵۰۱-۵۳-۱
۸٫۱۴۶۸۸٫۰۲۵۰ C 250 ml 23750

۱۰۳-۴۱-۳
۸٫۰۰۲۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9690
Benzyl cyanide for synthesis

۸٫۰۱۸۱۱٫۰۱۰۰ S 100 ml 4280
۸٫۰۱۸۱۱٫۰۵۰۰ S 500 ml 4990
Benzyl isocyanate for synthesis
۳۱۷۳-۵۶-۶
۸٫۴۱۳۷۲٫۰۰۰۵ ۵ ml 12430
Benzyl isothiocyanate for synthesis
۶۲۲-۷۸-۶

Benzyl mercaptan for synthesis
۱۰۰-۵۳-۸
۸٫۰۲۲۲۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9040
Benzyl phenyl sulfide for synthesis
۸۳۱-۹۱-۴
۸٫۴۱۵۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11480
Benzyl propionate for synthesis
۱۲۲-۶۳-۴

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

(R)-(-)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl- phosphate for synthesis
۳۹۶۴۸-۶۷-۴
۸٫۲۴۴۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 8590
(S)-(+)-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl- phosphate for synthesis
۳۵۱۹۳-۶۴-۷
۸٫۲۴۵۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 8590
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۵۳۱-۹۴-۷
۸٫۱۴۷۷۴٫۰۰۰۱ ۱ g 4190
۸٫۱۴۷۷۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 30980
(S)-(-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۵۳۱-۹۹-۲

۱-۱’-Binaphthyl-2,2′-diol for synthesis
۶۰۲-۰۹-۵
۸٫۴۱۲۹۲٫۰۰۰۵ ۵ g 6110
Biphenyl-4-carbaldehyde for synthesis
۳۲۱۸-۳۶-۸
۸٫۴۱۲۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9580
Biphenyl-2-carboxylic acid for synthesis
۹۴۷-۸۴-۲
۸٫۴۱۵۲۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3730
Biphenyl-4-carboxylic acid for synthesis
۹۲-۹۲-۲

Biphenyl-2,2′-diol for synthesis
۱۸۰۶-۲۹-۷

۲,۲’-Biphenyldicarboxylic acid for synthesis
۴۸۲-۰۵-۳
۸٫۰۲۲۵۶٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11060
۴-Biphenylylacetic acid for synthesis
۵۷۲۸-۵۲-۹
۸٫۱۴۴۸۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10860
۲-Biphenylylamine for synthesis
۹۰-۴۱-۵

۸٫۴۱۱۴۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 15010

۲,۲’-Bipyridine GR for analysis (reagent for
iron(II) and molybdenum) ACS
۳۶۶-۱۸-۷
۱٫۰۳۰۹۸٫۰۰۰۵ ۵ g 5790
۱٫۰۳۰۹۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 25980
۲,۲’-Biquinoline GR for analysis
۱۱۹-۹۱-۵
۱٫۰۲۹۵۵٫۰۰۰۵ ۵ g 55950
Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) peroxide for synthesis
۸۰-۴۳-۳
۸٫۲۰۱۶۳٫۰۰۰۵ ۵ g 3030
۸٫۲۰۱۶۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10860
Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride (41% Pd) for synthesis
۱۴۵۹۲-۵۶-۴
۸٫۲۴۴۳۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ mg 12910
Bis(1-aminoguanidinium) sulfate for synthesis
۹۹۶-۱۹-۰
۸٫۲۰۰۷۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6890
۱,۴-Bis(aminomethyl)-benzene for synthesis
۵۳۹-۴۸-۰
۸٫۴۱۶۵۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6180
N,N’-Bis(3-aminopropyl)ethylendiamine for synthesis
۱۰۵۶۳-۲۶-۵
۸٫۴۳۵۷۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5780
Bis(benzonitrile)-palladium(II) chloride (27.7% Pd) for synthesis
۱۴۲۲۰-۶۴-۵
۸٫۱۸۱۸۱٫۰۰۰۱ ۱ g 11070
۱-۲-Bis(bromomethyl)-benzene for synthesis
۹۱-۱۳-۴
۸٫۲۰۴۱۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 14190
۱-۳-Bis(bromomethyl)-benzene for synthesis
۶۲۶-۱۵-۳

۱-۲-Bis-(2-chloroethoxy) ethane for synthesis
۱۱۲-۲۶-۵
۸٫۱۴۵۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4940
۸٫۱۴۵۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 11600

Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride for

Bis(4-chlorophenyl) sulfone for synthesis
۸۰-۰۷-۹
۸٫۲۱۹۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9290
۱-۲-Bis(cyanomethyl)-benzene for synthesis
۶۱۳-۷۳-۰
۸٫۱۸۴۶۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5800
Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)- tetrafluoroborat for synthesis 35138-22-8
۸٫۲۴۴۲۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 12980
۸٫۲۴۴۲۵٫۱۰۰۰ ۱ g 34090
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0) for synthesis
۱۲۹۵-۳۵-۸
۸٫۴۳۸۰۶٫۰۰۰۱ ۱ g 8740
۸٫۴۳۸۰۶٫۰۰۰۵ ۵ g 32410
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II) for synthesis
۱۲۷۱-۲۴-۵
۸٫۴۳۸۰۸٫۰۰۰۱ ۱ g 13630
۸٫۴۳۸۰۸٫۰۰۰۵ ۵ g 39890
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV) for synthesis
۱۲۶۳۶-۷۲-۵

۸٫۴۳۸۰۷٫۰۰۰۱ ۱ g 11560 8.43807.0005 5 g 35150 Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride for synthesis
۱۲۷۱-۱۹-۸

۸٫۰۳۰۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 5470 8.03036.0025 25 g 20930 Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride for synthesis
۱۲۹۱-۳۲-۳

۸٫۰۳۰۲۷٫۰۰۰۵ ۵ g 7670 8.03027.0025 25 g 30660 1-2-Bis(dibromomethyl)-benzene for synthesis
۱۳۲۰۹-۱۵-۹
۸٫۲۱۸۹۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 16160
۴,۴’-Bis(diethylamino)-benzophenone for synthesis
۹۰-۹۳-۷

۸٫۲۰۱۶۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 4220 8.20161.0250 250 g 14400 4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone for synthesis
۹۰-۹۴-۸
۸٫۰۸۱۲۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7420
۸٫۰۸۱۲۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25050
۱-۴-Bis(dimethylamino)-butane for synthesis

۸٫۲۱۰۰۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070
۸٫۲۱۰۰۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10860
Biphenyl-4-ol for synthesis
۹۲-۶۹-۳
۸٫۰۱۹۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4240
۴,۴’-Bipyridine for synthesis
۵۵۳-۲۶-۴
۸٫۲۰۱۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g

۸٫۲۰۱۵۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4370
۱-۳-Bis(chloromethyl)-benzene for synthesis
۶۲۶-۱۶-۴
۸٫۱۸۴۶۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7270
۱-۴-Bis(chloromethyl)-benzene for synthesis
۶۲۳-۲۵-۶

۱-۸-Bis(dimethylamino)-naphthalene for synthesis
۲۰۷۳۴-۵۸-۱
۸٫۱۸۰۸۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8230
۴,۴’-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone for synthesis
۱۲۲۶-۴۶-۶
۸٫۲۰۱۶۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 19410

synthesis 8.18727.0025 25 ml 6680 5790 13623-94-4 8.18727.0100 100 ml 18590

Bis(4-fluorophenyl) sulfone for synthesis 1.19804.0100 100 ml 5790 383-29-9 1.19804.0500 500 ml 8090

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd) for synthesis 13965-03-2

۸٫۰۴۱۷۴٫۰۰۰۵ ۵ g 43890
۲,۲’-Bithiophene for synthesis
۴۹۲-۹۷-۷
۸٫۴۱۸۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g
(۲S,4S)-(-)-N-BOC-4-Diphenylphosphino- 2-diphenyl phospino methyl-pyrrolidine for synthesis
۶۱۴۷۸-۲۸-۲
۸٫۲۴۴۲۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 16460
(S)-(-)-BOC-Phenylalaninol for synthesis
۶۶۶۰۵-۵۷-۰
۸٫۱۴۶۴۴٫۰۰۰۱ ۱ g 14090
Boiling chips granules ~ 1-2 mm 1.07912.0250 250 g 3120
Boiling chips granules ~ 2-8 mm 1.07913.0100 100 g 3790
۱٫۰۷۹۱۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 16100
Boric acid 99.9999 Suprapur(r)
۱۰۰۴۳-۳۵-۳

(۱S)-(-)-Borneol for synthesis
۴۶۴-۴۵-۹
۸٫۱۴۴۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8630

Boron standard solution traceable to SRM from NIST H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR(r)

Boron tribromide for synthesis
۱۰۲۹۴-۳۳-۴

Boron trifluoride-acetic acid-complex for
synthesis
۳۷۳-۶۱-۵

Boron trifluoride-diethyl ether complex for
synthesis
۱۰۹-۶۳-۷
۸٫۰۱۶۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6160
۸٫۰۱۶۴۷٫۱۰۰۰ C 1 l 21850

Boron trifluoride-methanol complex (20% solution in methanol) for synthesis 8.01663.0100 100 ml 4800
۸٫۰۱۶۶۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 12450

Borontrifluoride-acetonitrile complex for
synthesis
۸٫۱۴۷۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4150

Borontrifluoride-tetrahydrofuran complex
for synthesis
۴۶۲-۳۴-۰

Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 0° Brix CertiPUR(r) 5.00400.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 10° Brix Certipur(r) 5.00410.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 20° Brix CertiPUR(r) 5.00420.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 30° Brix CertiPUR(r) 5.00430.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 40° Brix Certipur(r) 5.00440.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 5° Brix CertiPUR(r) 5.00405.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 50° Brix Certipur(r) 5.00450.0001 5 x 8 ml 12000
Refractive index standard traceable to SRM from NIST and PTB 60° Brix CertiPUR(r) 5.00460.0001 5 x 8 ml 12000
Brij(r) 35 for synthesis
۹۰۰۲-۹۲-۰
۸٫۰۱۹۶۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4450
۸٫۰۱۹۶۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13860
Brij(r) 58 (stabilised with 2-tert-butyl- yphenol and citric acid) for

L-Bornyl acetate for synthesis
۵۶۵۵-۶۱-۸

Boron hydride dimethylamine for synthesis
۷۴-۹۴-۲
۸٫۲۰۴۹۶٫۰۰۱۰ S 10 g 6490
۸٫۲۰۴۹۶٫۰۰۵۰ S 50 g 18850
Boron hydride-tert-butylamine for synthesis
۷۳۳۷-۴۵-۳
۸٫۴۱۷۳۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12420
Boron hydride-tetrahydrofuran complex (stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis 8.41077.0100 100 ml 12310
Boron ICP standard traceable to SRM from NIST, H3BO3 in H2O 1000 mg/l B CertiPUR(r)

Bottle key for opening and closing bottles with S 40 and S 28 screw caps 1.08801.0001 1 ST 2230

Brix Standards CertiPUR(r)
for refractometer calibration

Extended certification meets extended shelf life, extended measurement uncertainty calculated according to ISO 17025
Stable : minimum shelf life of Brix Standards
۰°C is 36 months,
Other Brix Standards is 24 months

۹۰۰۴-۹۵-۹
۸٫۱۴۷۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5840
۸٫۱۴۷۲۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15430
۴-Bromo-1-butene for synthesis
۵۱۶۲-۴۴-۷
۸٫۴۱۶۴۲٫۰۰۰۵ ۵ ml 11210
۱-Bromo-2-chlorobenzene for synthesis
۶۹۴-۸۰-۴
۸٫۲۰۱۹۱٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 9630
۱-Bromo-3-chlorobenzene for synthesis
۱۰۸-۳۷-۲
۸٫۰۱۶۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12130
۱-Bromo-4-chlorobenzene for synthesis
۱۰۶-۳۹-۸
۸٫۲۱۹۶۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2990
۸٫۲۱۹۶۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5550
۵-Bromo-2-chlorobenzoic acid for synthesis
۲۱۷۳۹-۹۲-۴
۸٫۱۴۹۸۹٫۰۱۰۱ ۱۰۰ g 25270

۱-Bromo-3-chloropropane Msynth(r)plus
۱۰۹-۷۰-۶
۸٫۴۵۱۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6850

۲-Bromo-2,4-difluoroacetophenone for
synthesis
۱۰۲۴۲۹-۰۷-۲
۸٫۴۳۸۵۶٫۰۰۰۵ ۵ g 48960

۸٫۰۲۲۶۰٫۰۰۰۵ ۵ g 3160 8.02260.0250 250 g 5420

۸٫۱۴۹۶۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4770 8.14963.0050 50 g 12840

۸٫۰۱۶۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8030 8.01658.0100 100 g 16820
۵-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde for 8.01549.0250 250 ml 4960 3′-Bromoacetophenone for synthesis synthesis 2142-63-4 1761-61-1 2-Bromo-2-methylp
potassium carbonat ropane (stabilis
e) for synthesis ed with 8.18514.0025 25 ml 11110

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲- Bromoaniline for synthesis
۶۱۵-۳۶-۱

۳- Bromoaniline for synthesis
۵۹۱-۱۹-۵
۸٫۲۱۶۹۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11960
۴- Bromoaniline for synthesis
۱۰۶-۴۰-۱
۸٫۰۱۶۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 10400
۴-Bromoaniline GR for analysis
۱۰۶-۴۰-۱

۲- Bromoanisole for synthesis
۵۷۸-۵۷-۴

۳- Bromoanisole for synthesis
۲۳۹۸-۳۷-۰

۴- Bromoanisole for synthesis
۱۰۴-۹۲-۷
۸٫۰۱۶۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml
۸٫۰۱۶۰۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13780
۲- Bromobenzaldehyde for synthesis
۶۶۳۰-۳۳-۷
۸٫۲۱۶۹۵٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7800
۳- Bromobenzaldehyde for synthesis
۳۱۳۲-۹۹-۸
۸٫۲۱۶۹۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7650
۴- Bromobenzaldehyde for synthesis
۱۱۲۲-۹۱-۴

۴-Bromobenzonitrile for synthesis
۶۲۳-۰۰-۷
۸٫۰۴۱۴۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6790
۳- Bromobenzotrifluoride for synthesis
۴۰۱-۷۸-۵
۸٫۲۰۲۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12130
۴- Bromobenzotrifluoride for synthesis
۴۰۲-۴۳-۷
۸٫۴۱۲۰۷٫۰۰۰۵ ۵ ml 14280
۲-Bromobenzoyl chloride for synthesis
۷۱۵۴-۶۶-۷
۸٫۱۸۵۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 22870
۴-Bromobenzoyl chloride for synthesis
۵۸۶-۷۵-۴

۲- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۱۸۹۸۲-۵۴-۲
۸٫۴۱۱۲۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 7580
۳- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۱۵۸۵۲-۷۳-۰
۸٫۴۱۱۴۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 11920
۸٫۴۱۱۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 47690
۴- Bromobenzyl alcohol for synthesis
۸۷۳-۷۵-۶

۲- Bromobenzyl bromide for synthesis
۳۴۳۳-۸۰-۵
۸٫۴۱۶۶۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8590
۸٫۴۱۶۶۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 45740
۳- Bromobenzyl bromide for synthesis
۸۲۳-۷۸-۹
۸٫۴۱۵۱۶٫۰۰۰۵ ۵ g 6940
۸٫۴۱۵۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 18230
۴- Bromobenzyl bromide for synthesis
۵۸۹-۱۵-۱

Bromocresol green sodium salt indicator water-soluble ACS
۶۲۶۲۵-۳۲-۵
۱٫۰۱۵۴۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 16040
Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur
۱۱۵-۴۰-۲
۱٫۰۳۰۲۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13800
Bromocresol purple indicator ACS,Reag. Ph Eur
۱۱۵-۴۰-۲
۱٫۰۳۰۲۵٫۰۰۰۵ ۵ g 5190
Bromocycloheptane for synthesis
۲۴۰۴-۳۵-۵
۸٫۱۸۴۶۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11920
Bromocyclohexane for synthesis
۱۰۸-۸۵-۰

۸٫۰۲۲۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4380 8.02296.1000 1 l 13670 Bromocyclopentane for synthesis
۱۳۷-۴۳-۹
۸٫۰۲۷۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8630
Bromocyclopropane for synthesis
۴۳۳۳-۵۶-۶

۸٫۰۲۷۷۵٫۰۰۰۱ ۱ ml 3160 8.02775.0005 5 ml 12020 8.02775.0050 50 ml 47690 1-Bromodecane for synthesis
۱۱۲-۲۹-۸
۸٫۰۱۶۷۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 6160
Bromodiphenylmethane for synthesis
۷۷۶-۷۴-۹
۸٫۰۱۵۳۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7080
۱- Bromododecane for synthesis
۱۴۳-۱۵-۷

Bromobenzene for synthesis
۱۰۸-۸۶-۱
۸٫۰۱۷۸۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 3160
۲-
Bromobiphenyl for synthesis
۲۰۵۲-۰۷-۵
۸٫۱۴۹۱۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 16670

Bromoethane for synthesis
۷۴-۹۶-۴

۸٫۰۰۸۷۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4220 8.00871.1000 1 l 10650
۴-Bromobenzenesulfonyl chloride for
synthesis
۹۸-۵۸-۸
۸٫۲۰۱۸۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10680

۸۸-۶۵-۳
۸٫۲۰۱۸۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3330
۴-Bromobenzoic acid for synthesis
۵۸۶-۷۶-۵
۸٫۰۰۵۰۷٫۰۰۵۰ ۵۰ g 11210
۲- Bromobenzonitrile for synthesis
۲۰۴۲-۳۷-۷
۸٫۲۱۶۹۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10360
۳- Bromobenzonitrile for synthesis
۶۹۵۲-۵۹-۶
۸٫۲۱۶۹۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10980

۲-Bromobutane for synthesis
۷۸-۷۶-۲

۲-Bromobutyric acid for synthesis
۸۰-۵۸-۰
۸٫۰۰۴۶۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml
۴-Bromobutyric acid for synthesis
۲۶۲۳-۸۷-۲
۸٫۴۱۶۵۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21520
Bromocresol green indicator ACS,Reag. Ph Eur
۷۶-۶۰-۸
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۰۱ ۱ g 11650
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۰۵ ۵ g 16650
۱٫۰۸۱۲۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 41620

for synthesis
۴۲۶۳-۵۲-۹
۸٫۱۸۸۶۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7650
(۲-Bromoethyl) ethyl ether for synthesis
۵۹۲-۵۵-۲

N-(2-Bromoethyl)phthalimide for synthesis
۵۷۴-۹۸-۱
۸٫۲۰۱۷۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4770
۲- Bromoethylammonium bromide for synthesis
۲۵۷۶-۴۷-۸
۸٫۲۰۱۷۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6160
۸٫۲۰۱۷۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 15310

۸٫۲۱۷۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6020 8.21714.0500 500 g 25410

۸٫۱۴۴۳۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4440 8.14432.0500 500 ml 17520

۸٫۴۱۱۱۶٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 11740 8.14783.0005 5 ml 5020 2-Bromoisovaleric acid for synthesis 8.14783.0100 100 ml 14880

۸٫۴۳۸۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g 22250 8.43850.0025 25 g 55590
۲-Bromomesitylene for synthesis 1.08122.0005 5 g 5110 576-83-0 1.08122.0025 25 g 13450

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۳- Bromopropylammonium bromide for synthesis
۵۰۰۳-۷۱-۴
۸٫۴۱۱۹۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8740
۳-Bromopropyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
۳۶۰۷-۱۷-۸
۸٫۴۰۱۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10110
۲-Bromopyridine for synthesis
۱۰۹-۰۴-۶

Bromothymol blue sodium salt indicator water-soluble ACS
۳۴۷۲۲-۹۰-۲
۱٫۰۱۸۹۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11490
۲- Bromotoluene for synthesis
۹۵-۴۶-۵

۳- Bromotoluene for synthesis
۵۹۱-۱۷-۳
۴-
Bromo-o-xylene for synthesis
۵۸۳-۷۱-۱
۸٫۴۱۷۰۱٫۰۰۵۰ C 50 ml 5750
۵- Bromo-m-xylene for synthesis
۵۵۶-۹۶-۷
۸٫۴۱۲۸۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 6660
(-)-Brucine for resolution of racemates for synthesis
۳۵۷-۵۷-۳

۳- Bromopyridine for synthesis
۶۲۶-۵۵-۱

۴- Bromopyridinium chloride for synthesis
۱۹۵۲۴-۰۶-۲

۲-Bromostyrene (stabilised) for synthesis
۲۰۳۹-۸۸-۵
۸٫۴۱۱۱۲٫۰۰۰۱ ۱ ml 9170
N-B romosuccinimide for synthesis
۱۲۸-۰۸-۵
۸٫۰۱۹۴۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3160
۸٫۰۱۹۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6850
۸٫۰۱۹۴۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 21530

۴-Bromotoluene for synthesis
۱۰۶-۳۸-۷

Bromotrimethylsilane for synthesis
۲۸۵۷-۹۷-۸

۱-Bromoundecane for synthesis
۶۹۳-۶۷-۴
۸٫۰۱۹۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4980
۵-Bromouracil for synthesis
۵۱-۲۰-۷
۸٫۴۱۷۴۳٫۰۰۰۵ ۵ g 4240
۸٫۴۱۷۴۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21310
۵-Bromovaleric acid for synthesis
۲۰۶۷-۳۳-۶

BTS catalyst (about 5 x 3 mm) for gas
purification
۱٫۰۴۱۸۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 76840

CertiPUR(r) Buffers
certified secondary reference material
Solid Substances (25°C)

High quality Buffer substances pH deviation ± ۰٫۰۰۳ units.
Traced back to NIST, U.S.A and PTB
Germany.
Certificate of analysis enclosed in pack.
Measured @25°C

۲-Bromoterephthalic acid for synthesis 8.18329.0050 50 g 11960 586-35-6 8.18329.0250 250 g 25460
۸٫۴۱۴۶۷٫۰۰۰۵ ۵ g 9210
۸٫۴۱۴۶۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 30020
۱- Bromotetradecane for synthesis
۱۱۲-۷۱-۰
۸٫۱۸۸۹۶٫۰۰۰۵ ۵ ml 2990
۸٫۱۸۸۹۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5550
۲- Bromothiazole for synthesis
۳۰۳۴-۵۳-۵
۸٫۱۴۶۶۱٫۰۰۰۵ ۵ ml 13890
۲- Bromothiophene for synthesis
۱۰۰۳-۰۹-۴
۸٫۰۱۶۵۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 8650
۳- Bromothiophene for synthesis
۸۷۲-۳۱-۱

۴- Bromothiophenol for synthesis
۱۰۶-۵۳-۶

Bromothymol blue indicator ACS,Reag. Ph Eur
۷۶-۵۹-۵
۵-
Bromovaleronitrile for synthesis
۵۴۱۴-۲۱-۱
۸٫۱۴۶۷۰٫۰۰۰۵ ۵ ml 12650
۸٫۱۴۶۷۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 53820
۵-Bromo-1-pentene for synthesis
۱۱۱۹-۵۱-۳
۸٫۴۱۸۸۴٫۰۰۰۵ ۵ ml 27950
۲- Bromo-4′-phenylacetophenone for synthesis
۱۳۵-۷۳-۹
۸٫۴۱۲۵۶٫۰۰۰۵ ۵ g 5820
۳- Bromo-1-propene (stabilised) for synthesis
۱۰۶-۹۵-۶

۱۳۸۵۲۶-۶۹-۹

۱-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene for
synthesis
۴۰۷-۱۴-۷

۳-Bromo-o-xylene for synthesis
۵۷۶-۲۳-۸

Potassium tetraoxalate dihydrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary reference material from NIST/ PTB pH(S)=1.681 (25°C) (DIN 19266)
CertiPUR(r)
۶۱۰۰-۲۰-۵
۱٫۰۱۹۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890
Potassium hydrogen tartrate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S)= 3.639 (25°C) (DIN 19266) CertiPUR(r)
۸۶۸-۱۴-۴
۱٫۰۱۹۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890
Potassium hydrogen phthalate certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) =
۴٫۰۰۵ (۲۵°C) (DIN 19266) CertiPUR(r)
۸۷۷-۲۴-۷
۱٫۰۱۹۶۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 22890

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions
(۲۵°C)

High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units.
Traced back NIST to U.S.A and
PTB Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.
Buffer solution (glycine/sodium chloride/ hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.09441.0500 New 500 ml 4350
۱٫۰۹۴۴۱٫۴۰۰۰ New 4 l 25140
Buffer solution (Potassium tetraoxalate dihydrate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.68 (25°C) CertiPUR(r) 1.99015.0500 New 500 ml 4350
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 2.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 3.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer solution (Potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) CertiPUR(r) 1.09406.0500 500 ml 4220
۱٫۰۹۴۰۶٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۱٫۰۹۴۰۶٫۴۰۰۰ ۴ l 24490
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 5.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/ hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 8.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.09408.0500 500 ml 4220
۱٫۰۹۴۰۸٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۱٫۰۹۴۰۸٫۴۰۰۰ ۴ l 24490
Buffer solution, traceable
to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) CertiPUR(r)
۱٫۹۹۰۹۱٫۰۵۰۰ New 500 ml 4350
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/ sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer Solution (Disodium hydrogen phosphate/Sodium hydroxide) traceable to
NIST und PTB pH 12.00 (25°C)

۱٫۹۹۰۲۲٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml
۱٫۹۹۰۲۲٫۴۰۰۰ ۴ l

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions;
color Coded 20°C
High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units. Traced back to NIST, U.S.A and PTB Germany. Certificate of analysis available on internet. Measured @20°C.
Buffer solution (Citric acid/Sodium hydroxide/Hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH
۴٫۰۰ (۲۰ °C) CertiPUR(r)

Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR(r)
۱٫۰۹۴۰۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4530
۱٫۰۹۴۰۰٫۴۰۰۰ ۴ l 26220
۱٫۰۹۴۰۰٫۹۰۱۰ ۱۰ l 37440

CertiPUR(r) Buffers
certified ready to use buffer solutions;
color Coded 25°C

High quality Buffer solutions pH ± ۰٫۰۱۵ units.
Traced back to NIST, U.S.A and PTB
Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.
Buffer solution (Citric acid/Sodium hydroxide/Hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH
۴٫۰۰ (۲۵ °C) CertiPUR(r)

۱٫۹۹۰۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4070 1.99054.4000 4 l 23490 Buffer solution (di-Sodium hydrogen phosphate/Potassium dihydrogen phosphate), colour: yellow, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C)
CertiPUR(r)

Buffer Solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: yellow, tracable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) CertiPUR(r)
۱٫۹۹۰۵۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4350
۱٫۹۹۰۵۰٫۴۰۰۰ ۴ l 25140

CertiPUR(r) Buffers certified ready to use buffer solutions;sachets 25°C

۱٫۰۹۴۴۶٫۰۵۰۰ New 500 ml 4070 1.09475.0500 500 ml 4530 High quality Buffer solutions 1.09446.4000 New 4 l 23490 1.09475.4000 4 l 26220 pH ± ۰٫۰۱۵ units. Buffer solution (citric acid/sodium 1.09475.9010 10 l 37440 Traced back to NIST, U.S.A and PTB
hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (25°C) CertiPUR(r) 1.99036.0500 New 500 ml 4070
۱٫۹۹۰۳۶٫۴۰۰۰ New 4 l 23490
Buffer solution, traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.86 (25°C) CertiPUR(r) 1.99068.0500 New 500 ml 4350
Buffer solution (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) CertiPUR(r)

Buffer solution (di-Sodium hydrogen phosphate/Potassium dihydrogen phosphate), colour: green, traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) CertiPUR(r) 1.09477.0500 500 ml 4530
۱٫۰۹۴۷۷٫۴۰۰۰ ۴ l 26220
۱٫۰۹۴۷۷٫۹۰۱۰ ۱۰ l 37440
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), coloured: blue, traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) CertiPUR(r)

Germany.
Certificate of analysis available on internet.
Measured @25°C.

۱٫۰۹۴۰۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4220 1.09476.0500 500 ml 4530 1.09407.1000 1 l 7300 1.09476.4000 4 l 26220 1.09407.4000 4 l 24490 1.09476.9010 10 l 37440

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

tert-Butanol EMPLURA(r)
۷۵-۶۵-۰

۱- Butanol for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۷۱-۳۶-۳
۱٫۰۱۹۹۰٫۱۰۰۰ GB 1 l 5800
۱٫۰۱۹۹۰٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 12070
۲- Butanol for analysis EMSURE(r)
۷۸-۹۲-۲

tert-Butanol for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۷۵-۶۵-۰
۱٫۰۹۶۲۹٫۰۵۰۰ GB 500 ml
۱٫۰۹۶۲۹٫۵۰۰۰ AL 5 l 28520
۱- Butanol for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۷۱-۳۶-۳

۲- Butanoneoxime for synthesis
۹۶-۲۹-۷

cis-2-Butene-1,4-diol for synthesis
۶۱۱۷-۸۰-۲

۳- Buten-1-ol for synthesis
۶۲۷-۲۷-۰
۸٫۴۱۶۲۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 7350
[۲-(۲-Butoxyethoxy)ethyl] acetate for synthesis
۱۲۴-۱۷-۴
۸٫۲۱۰۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2950
۸٫۲۱۰۱۴٫۱۰۰۰ ۱ l 6290
۸٫۲۱۰۱۴٫۲۵۰۰ ۲٫۵ l 14690
۲-Butoxyethyl acetate for synthesis
۱۱۲-۰۷-۲

n- Butyl acetate for analysis EMSURE(r)
۱۲۳-۸۶-۴

Butyl acrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
۱۴۱-۳۲-۲
۸٫۰۰۸۳۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2730

Butyl benzoate for synthesis
۱۳۶-۶۰-۷

Butyl butyrate for synthesis
۱۰۹-۲۱-۷

Butyl chloroformate for synthesis
۵۹۲-۳۴-۷
۸٫۲۰۲۷۰٫۰۲۵۰ S 250 ml 4420
Di-tert-butyl dicarbonate for synthesis
۲۴۴۲۴-۹۹-۵

۸٫۲۰۲۴۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 9920

۸٫۰۱۵۵۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5170
Butyl formate for synthesis
۵۹۲-۸۴-۷

۱- Butyl imidazole for synthesis
۴۳۱۶-۴۲-۱
۸٫۱۴۹۷۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11140
۸٫۱۴۹۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 24390
n-Butyl isocyanate for synthesis
۱۱۱-۳۶-۴
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 5060
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 15580
۸٫۴۰۰۹۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 45570
Di-tert-butyl malonate for synthesis
۵۴۱-۱۶-۲
۸٫۴۱۲۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 7010
Butyl methacrylate (stabilised) for synthesis
۹۷-۸۸-۱

tert-Butyl methyl ether for analysis EMSURE(r) ACS
۱۶۳۴-۰۴-۴

tert-Butyl methyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r) 1634-04-4

tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv(r) 1634-04-4

tert-Butyl methyl ether for spectroscopy Uvasol(r)
۱۶۳۴-۰۴-۴
۱٫۰۱۹۸۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 12560
Butyl nitrite for synthesis
۵۴۴-۱۶-۱
۸٫۲۰۲۴۷٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 4160
۸٫۲۰۲۴۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 17480
Di-tert-butyl peroxide for synthesis
۱۱۰-۰۵-۴
۸٫۲۰۲۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4410
Butyl phosphate (mixture of mono and di esters) for synthesis
۸٫۲۰۲۵۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 2950 8.20251.1000 1 l 13050 Butyl propionate for synthesis
۵۹۰-۰۱-۲

Butyl 3-pyridinecarboxylate for synthesis
۶۹۳۸-۰۶-۳
۸٫۰۰۷۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8740
n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
۱۱۱-۳۴-۲

۸٫۰۱۸۴۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5470 8.01847.0500 500 ml 9140 4,4′-Di-tert-butyl-1,1’biphenyl for synthesis
۱۶۲۵-۹۱-۸
۸٫۴۲۸۶۱٫۰۰۰۵ ۵ g 14610
۸٫۴۲۸۶۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 56230
Butylamine Msynth(r)plus
۱۰۹-۷۳-۹
۸٫۴۵۰۲۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4060
۸٫۴۵۰۲۱٫۱۰۰۰ ۱ l 8810
Butylamine for synthesis
۱۰۹-۷۳-۹
۸٫۰۱۵۳۹٫۱۰۰۰ ۱ l 6160
۸٫۰۱۵۳۹٫۲۵۰۰ C 2.5 l 10230
۲- Butylamino-ethanol for synthesis
۱۱۱-۷۵-۱

۸٫۱۴۸۴۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3430 8.14843.0500 500 ml 12650 Butylbenzene for synthesis
۱۰۴-۵۱-۸
۸٫۲۰۲۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 12310
۳,۵-Di-tert-butylcatechol for synthesis
۱۰۲۰-۳۱-۱
۸٫۴۱۰۰۵٫۰۰۰۵ ۵ g 3330
Di-tert-butyldichlorosilane for synthesis
۱۸۳۹۵-۹۰-۹
۸٫۱۴۲۴۴٫۰۰۰۵ ۵ ml 24860
n-Butylethylether for synthesis
۶۲۸-۸۱-۹
۸٫۴۰۰۳۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8650
۲,۵-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis
۸۸-۵۸-۴

۲۵۰ g 9540
۱ Kg 30020

۱٫۰۲۰۶۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4950 1.02066.1000 1 Kg 12360

۸٫۲۰۲۳۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4150 8.20230.0500 500 ml 14920

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Calcium chloride tetrahydrate 99.995 Suprapur(r)
۲۵۰۹۴-۰۲-۴

Calcium hydride for synthesis
۷۷۸۹-۷۸-۸

Calcium hydroxide for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۱۳۰۵-۶۲-۰
۱٫۰۲۰۴۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4100
۱٫۰۲۰۴۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6300
Calcium hydroxide for the preparation of DIN 19266 pH standard buffer solutions 1305-62-0
۱٫۰۲۱۱۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 21310
Calcium hypochlorite for synthesis
۷۷۷۸-۵۴-۳
۸٫۴۱۷۹۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4060
۸٫۴۱۷۹۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 6160
Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Ca CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 20720
Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Ca CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۷۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 41450
Calcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur(r)
۱۳۴۷۷-۳۴-۴

Calcium nitrate tetrahydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۱۳۴۷۷-۳۴-۴
۱٫۰۲۱۲۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4790
Calcium standard dissolved in oil 1 g/kg Ca CertiPUR(r)
۱٫۱۵۰۵۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 36270
Calcium oxide from marble small lumps
~۳-۲۰ mm
۱۳۰۵-۷۸-۸
۱٫۰۲۱۰۹٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6790
Calcium propionate for synthesis
۴۰۷۵-۸۱-۴

Calcium standard 1000 mg Ca, (CaCl2 in 6.5% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۴۳٫۰۰۰۱ ۱ ST 6280
Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0.5
mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR(r)

Calcium sulfate dihydrate precipitated for analysis EMSURE(r)
۱۰۱۰۱-۴۱-۴
۱٫۰۲۱۶۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 3320
Calcon (C.I.15705) metal indicator
۲۵۳۸-۸۵-۴
۱٫۰۴۵۹۴٫۰۰۵۰ ۵۰ g 3860
Calconcarboxylic acid metal indicator 1.04595.0005 5 g 5620
۱٫۰۴۵۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14790
(۱S)-(-)-Camphanic acid for synthesis
۱۳۴۲۹-۸۳-۹
۸٫۱۸۲۰۷٫۰۰۰۵ ۵ g 13090

۸٫۲۰۲۵۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3430
۸٫۲۰۲۵۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5960
(۱S)-(-)-Camphor for synthesis
۴۶۴-۴۸-۲
۸٫۱۴۰۳۳٫۰۰۰۱ ۱ g 4870
DL-Camphor for synthesis
۷۶-۲۲-۲
۸٫۴۱۴۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 3730
۸٫۴۱۴۵۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10740
(۱R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid chloride for synthesis
۳۹۲۶۲-۲۲-۱
۸٫۱۸۳۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 15530
(۱S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid for resolution of racemates for synthesis 3144-16-9
۸٫۲۲۳۱۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8900
(۱R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid for synthesis
۳۵۹۶۳-۲۰-۳
۸٫۴۰۰۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 23750
(۱S)-(+)-Camphorlactone- sulfonyloxaziridine for synthesis 127411-75-0
۸٫۱۴۵۶۴٫۰۰۰۱ ۱ g 8090
(۱R)-(-)-Camphorquinone for synthesis
۱۰۳۳۴-۲۶-۶
۸٫۱۴۰۷۱٫۰۰۰۱ ۱ g 9320
(۱S)-(+)-Camphorquinone for synthesis
۲۷۶۷-۸۴-۲
۸٫۱۴۰۶۵٫۰۰۰۱ ۱ g 9320
DL-Camphorquinone for synthesis
۱۰۳۷۳-۷۸-۱
۸٫۱۴۵۳۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 18330
D-(-)-Camphorsulfonylimine for synthesis
۶۰۸۸۶-۸۰-۸
۸٫۱۴۳۷۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6180
(۱S,2R)-(-)-2,10-Camphorsultame for synthesis
۹۴۵۹۴-۹۰-۸
۸٫۱۴۳۹۷٫۰۰۰۱ ۱ g 6280

epsilon-Caprolactam for synthesis
۱۰۵-۶۰-۲
۸٫۰۲۸۰۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 2470
۸٫۰۲۸۰۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4110
۸٫۰۲۸۰۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 5800
epsilon-Caprolactone for synthesis
۵۰۲-۴۴-۳
۸٫۰۲۸۰۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5650
N-C arbamoyl-2-cyanoacetamide for synthesis
۱۴۴۸-۹۸-۲
۸٫۴۳۳۰۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10970
Carbazole for synthesis
۸۶-۷۴-۸

Carbon disulfide EMPLURA(r)
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۱٫۱۰۰۰ GB S 1 l 18370
Carbon disulfide for analysis EMSURE(r)
ACS,Reag. Ph Eur
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۴٫۱۰۰۰ GB S 1 l 26810
Carbon disulfide for spectroscopy Uvasol(r)
۷۵-۱۵-۰
۱٫۰۲۲۱۰٫۱۰۰۰ GB S 1 l 49870
Carbon tetrabromide for synthesis
۵۵۸-۱۳-۴
۸٫۲۲۱۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 11210
۸٫۲۲۱۵۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 21010
۱٫۱’-Carbonyldiimidazole for synthesis
۵۳۰-۶۲-۱
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۰۲ ۲ g 3120
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۰۵ ۵ g 4070
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11960
۸٫۰۲۳۰۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 39990
۴-Carboxybenzenesulfonamide for synthesis
۱۳۸-۴۱-۰
۸٫۴۳۰۹۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5360
۴-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide Msynth(r)plus
۱۷۸۱۴-۸۵-۶

۸٫۴۵۱۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6750 8.45134.0050 50 g 10660 8.45134.1000 1 Kg 147570
۴-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide for synthesis
۱۷۸۱۴-۸۵-۶

۸٫۱۸۳۳۰٫۰۰۵۰ ۵۰ g 7460 L-Carnitine for synthesis
۵۴۱-۱۵-۱ ۸٫۴۰۰۹۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 13010 DL-Carnitine hydrochloride for synthesis
۴۶۱-۰۵-۲
۸٫۴۱۷۷۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4110
(R)-(-)-Carvone for synthesis
۶۴۸۵-۴۰-۱
۸٫۱۸۴۰۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7800

۱٫۰۲۴۲۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 11690 p-Chloranil for synthesis
۱۱۸-۷۵-۲ ۸٫۰۲۳۶۱٫۰۰۰۵ ۵ g 2840

۸٫۴۳۸۷۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 23560 8.43875.0100 100 ml 65830

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Chloro-N,N-dimethylacetamide for synthesis
۲۶۷۵-۸۹-۰
۸٫۲۰۲۹۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 18170
۴-Chloro-3,5-dimethylphenol for synthesis
۸۸-۰۴-۰
۸٫۱۸۷۳۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7190
۱-Chloro-2,4-dinitrobenzene for synthesis
۹۷-۰۰-۷
۸٫۲۰۲۹۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 1900
۴-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid for synthesis
۱۱۸-۹۷-۸
۸٫۱۶۱۴۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8230
۸٫۱۶۱۴۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 25270
۴-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride for
synthesis
۳۹۳-۷۵-۹
۸٫۴۱۸۱۲٫۰۰۰۵ ۵ g 5200
۲-Chloro-3,5-dinitropyridine for synthesis
۲۵۷۸-۴۵-۲
۸٫۱۴۱۳۴٫۰۰۰۱ ۱ g 6850
۳-Chloro-4-fluoroaniline for synthesis
۳۶۷-۲۱-۵

۲-Chloro-6-fluorobenzaldehyde for
synthesis
۳۸۷-۴۵-۱
۸٫۴۱۶۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 15100
۲-Chloro-6-fluorobenzoic acid for synthesis
۴۳۴-۷۵-۳

۸٫۴۱۴۸۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9210
۲-Chloro-4-fluorophenol for synthesis
۱۹۹۶-۴۱-۴
۸٫۴۱۱۲۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 6020
۲-Chloro-6-fluorophenyl acetic acid for
synthesis
۳۷۷۷۷-۷۶-۷
۸٫۱۴۷۴۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6110
۲-Chloro-6-fluorotoluene for synthesis
۴۴۳-۸۳-۴
۸٫۴۱۷۰۸٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 6280
۵-Chloro-2-hydroxybenzoic acid for synthesis
۳۲۱-۱۴-۲
۸٫۲۰۳۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5700
۸٫۲۰۳۴۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17920
Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H2O 1000 mg/l Cl CertiPUR(r)
۱٫۱۹۸۹۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 4480
Chloride standard 1000 mg Cl¯ (HCl in H2O) Titrisol(r)

۱-Chloro-3-methoxypropane for synthesis
۳۶۲۱۵-۰۷-۳
۸٫۴۳۸۳۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 7090
۳-Chloro-1-methoxy-2-propanol for synthesis
۴۱۵۱-۹۷-۷
۸٫۱۴۵۱۳٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6610
۳-Chloro-2-methylaniline for synthesis
۸۷-۶۰-۵
۸٫۰۲۶۴۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 12780
۵-Chloro-2-methylaniline for synthesis
۹۵-۷۹-۴
۸٫۰۲۶۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8120
۵-Chloro-2-methylbenzoxazole for synthesis
۱۹۲۱۹-۹۹-۹
۸٫۱۴۶۰۸٫۰۰۰۵ ۵ g
۶-Chloro-3,4-methylenedioxybenzyl chloride for synthesis
۲۳۴۶۸-۳۱-۷
۸٫۱۴۸۷۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 17290
۴-Chloro-3-methylphenol for synthesis
۵۹-۵۰-۷

۸٫۰۲۲۹۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 13160
۱- Chloro-2-methylpropane for synthesis
۵۱۳-۳۶-۰
۸٫۲۰۳۱۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 5440
۸٫۲۰۳۱۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13240
۲- Chloro-2-methylpropane for synthesis

۲-Chloro-1-methylpyridinium iodide for synthesis
۱۴۳۳۸-۳۲-۰
۸٫۱۸۱۷۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7310
۴-Chloro-alpha-methylstyrene for synthesis
۱۷۱۲-۷۰-۵
۸٫۴۱۸۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 8190
۳-Chloro-4-methyl-phenyl isocyanate for synthesis
۲۸۴۷۹-۲۲-۳
۸٫۴۰۱۰۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 8650

۸٫۰۵۹۰۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3520
۸٫۰۵۹۰۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 8210
۲-Chloro-4-nitroaniline for synthesis
۱۲۱-۸۷-۹
۸٫۰۲۶۲۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6770
۴- Chloro-2-nitroaniline for synthesis
۸۹-۶۳-۴
۵-
Chloro-2-nitroaniline for synthesis
۱۶۳۵-۶۱-۶
۸٫۱۸۳۵۵٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4560
۸٫۱۸۳۵۵٫۰۰۵۰ ۵۰ g 25080
۴-Chloro-3-nitrobenzaldehyde for synthesis
۱۶۵۸۸-۳۴-۴
۸٫۱۴۰۴۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9480
۱-Chloro-2-nitrobenzene for synthesis
۸۸-۷۳-۳
۸٫۰۶۲۳۲٫۱۰۰۱ ۱ Kg 7160
۱- Chloro-3-nitrobenzene for synthesis
۱۲۱-۷۳-۳
۸٫۱۸۶۶۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5340
۸٫۱۸۶۶۴٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17290
۲- Chloro-4-nitrobenzoic acid for synthesis
۹۹-۶۰-۵

۲-Chloro-5-nitrobenzoic acid for synthesis
۲۵۱۶-۹۶-۳
۸٫۲۱۹۹۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 12990
۴-Chloro-2-nitrobenzoic acid for synthesis
۶۲۸۰-۸۸-۲
۸٫۱۸۴۸۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7460
۴- Chloro-3-nitrobenzoic acid for synthesis
۹۶-۹۹-۱
۸٫۰۰۴۷۹٫۰۰۰۵ ۵ g 3810
۸٫۰۰۴۷۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5610
۵- Chloro-2-nitrobenzoic acid for synthesis
۲۵۱۶-۹۵-۲
۸٫۱۸۵۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۴-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride for synthesis
۱۲۱-۱۷-۵
۸٫۴۱۰۲۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11070
۴-Chloro-3-nitrophenol for synthesis
۶۱۰-۷۸-۶
۸٫۱۴۵۸۱٫۰۰۰۵ ۵ g 7890
۸٫۱۴۵۸۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 33540
۲-Chloro-3-nitropyridine for synthesis
۵۴۷۰-۱۸-۸
۸٫۴۱۲۷۳٫۰۰۰۵ ۵ g 4930
۲-Chloro-6-nitrotoluene for synthesis
۸۳-۴۲-۱
۸٫۱۵۱۱۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 9030
۴-Chloro-2-nitrotoluene for synthesis
۸۹-۵۹-۸

۴-Chloro-3-nitrotoluene for synthesis
۸۹-۶۰-۱
۸٫۴۱۵۷۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10150
(۲-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene for synthesis
۵۱۵-۴۰-۲
۸٫۱۸۶۲۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3610

۱٫۰۹۸۷۱٫۰۰۰۱ ۱ ST 4000 8.02625.0250 250 g 3830 2-Chloro-1,4-phenylenediammonium 2-Chloro-1-iodobenzene for synthesis
۶۱۵-۴۱-۸
۸٫۴۱۳۹۵٫۰۰۰۵ ۵ ml

۵۳۰۰ ۴-Chloro-3-nitroaniline for synthesis
۶۳۵-۲۲-۳
۸٫۴۱۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۷۵۳۰ sulfate for synthesis
۶۱۷۰۲-۴۴-۱
۸٫۲۰۳۲۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۶۱۶۰

۸٫۴۱۷۹۵٫۰۰۰۵ C 5 ml 17520 8.41795.0025 C 25 ml 32370

۸٫۰۰۴۷۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3970 8.00473.0100 100 g 15200

۸٫۰۰۴۷۶٫۰۰۰۵ ۵ g 3730 8.40095.0005 5 ml 8260 8.00476.0250 250 g 8930 8.40095.0025 25 ml 25150

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۲-Chlorobenzyl chloride for synthesis
۶۱۱-۱۹-۸
۸٫۲۰۴۵۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 5690
۸٫۲۰۴۵۷٫۱۰۰۰ ۱ l 15640
۴-Chlorobenzyl cyanide for synthesis
۱۴۰-۵۳-۴
۸٫۰۲۶۲۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8290
۲-Chlorobenzylamine for synthesis
۸۹-۹۷-۴
۸٫۲۱۷۲۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 6850
O-(2-Chlorobenzyloxycarbonyl)-N- hydroxysuccinimide for synthesis

۱-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۱۰۹-۶۹-۳
۱٫۰۱۶۹۲٫۱۰۰۰ ۱ l 32320
۱-
Chlorododecane for synthesis
۱۱۲-۵۲-۷
۸٫۰۵۳۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3090
۸٫۰۵۳۴۰٫۱۰۰۰ ۱ l 8740
Chloroethane for synthesis
۷۵-۰۰-۳
۸٫۲۱۹۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8420
۲- Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate for synthesis
۱۵۴۸۴-۴۴-۳
۸٫۱۴۵۰۱٫۰۰۱۰ ۱۰ g 5610
۸٫۱۴۵۰۱٫۰۰۵۰ ۵۰ g 21530

۸٫۴۱۰۴۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 27700
N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride for synthesis
۸۶۹-۲۴-۹

Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 13300
۱٫۰۲۴۴۴٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 27700
Chloroform for spectroscopy Uvasol(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۷٫۰۵۰۰ GB 500 ml 9980
۱٫۰۲۴۴۷٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 35620
Chloroform GR for analysis (for determinations with dithizone) 67-66-3
۱٫۰۲۴۴۲٫۱۰۰۰ GB 1 l 9200
۱٫۰۲۴۴۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19160
Chloroform-D1 0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶

۸٫۰۱۶۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4930
۸٫۰۱۶۴۰٫۱۰۰۰ ۱ l 7300
۸٫۰۱۶۴۰٫۲۵۰۰ C 2.5 l 15320
۲-Chlorobutane for synthesis
۷۸-۸۶-۴
۸٫۲۰۲۸۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5040

N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium chloride for synthesis
۴۵۸۴-۴۶-۷
۸٫۰۲۴۴۸٫۰۰۰۵ ۵ g 2890
۸٫۰۲۴۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6440
۸٫۰۲۴۴۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 19980

Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۰۳۴۲۰٫۰۰۲۵ GB 25 ml 3080
۱٫۰۳۴۲۰٫۰۱۰۰ GB 100 ml 7800

۶۲۸-۲۰-۶
۸٫۲۰۲۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8910
۴-Chlorobutyryl chloride for
۴۶۳۵-۵۹-۰
۸٫۰۲۵۹۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml
۳-Chlorocinnamic acid for synthesis
۱۴۴۷۳-۹۰-۶
۸٫۴۱۳۲۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
Chlorocyclohexane for synthesis
۵۴۲-۱۸-۷

Chlorocyclopentane for synthesis
۹۳۰-۲۸-۹
۸٫۴۱۵۸۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7170
۱-Chlorodecane for synthesis
۱۰۰۲-۶۹-۳

Chlorodimethylsilane for synthesis
۱۰۶۶-۳۵-۹
۸٫۱۴۱۰۴٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10310
Chlorodiphenylmethane for synthesis
۹۰-۹۹-۳
۸٫۰۱۵۶۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10550

۵۸۸۷۸-۳۷-۸
۸٫۱۴۷۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4020
۸٫۱۴۷۳۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 15430

۸٫۴۱۴۱۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 6610
N-(2-Chloroethyl)-piperidine hydrochloride for synthesis
۲۰۰۸-۷۵-۵
۸٫۰۷۵۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 5870

۸۷۰-۲۴-۶
۸٫۲۰۲۶۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4260
۸٫۲۰۲۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8590
Chloroform for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۴۴۵٫۰۲۵۰ GB 250 ml 2940
۱٫۰۲۴۴۵٫۱۰۰۰ GB 1 l 9200
۱٫۰۲۴۴۵٫۲۵۰۰ GB C 2.5 l 19160
Chloroform dried (max. 0.003% H2O) SeccoSolv(r)
۶۷-۶۶-۳
۱٫۰۲۳۹۵٫۱۰۰۱ SB 1 l 13510
Chloroform for gas chromatography ECD

min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶

Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۰۹ ۱۰x.75GA7.5 ml 5640
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۱۰ GA 10 ml 5410
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۰۲۵ GB 25 ml 9840
۱٫۰۲۴۴۶٫۰۱۰۰ GB 100 ml 29830
Chloroform-D1 with TMS (1 vol.%), deuteration degree min. 99.5 % for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv(TM)**
۸۶۵-۴۹-۶
۱٫۱۳۳۵۹٫۰۰۲۵ GB 25 ml 4080
۱٫۱۳۳۵۹٫۰۱۰۰ GB 100 ml 12310
۱-Chloroheptane for synthesis
۶۲۹-۰۶-۱
۸٫۱۴۲۸۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 31580
۱-Chlorohexadecane for synthesis
۴۸۶۰-۰۳-۱
۸٫۰۲۳۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4440

۲۳۴۴-۸۰-۱
۸٫۱۸۵۵۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 15080 8.18557.0100 100 ml 35620

۸٫۴۳۸۳۱٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5290 8.43831.0100 100 ml 19060

۸٫۲۰۳۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8550 8.20334.0100 100 g 21330

۸٫۴۳۹۳۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4410 3-Chlorophenylacetic acid for synthesis 8.42016.0005 5 ml 4980 8.43937.0100 100 g 12700 1878-65-5 8.42016.0025 25 ml 14920

۸٫۴۳۹۳۵٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14530 8.43935.0100 100 g 43570

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۳-Chloropropylamine hydrochloride for synthesis
۶۲۷۶-۵۴-۶
۸٫۴۰۰۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 13920
۲-Chloropyrazine for synthesis
۱۴۵۰۸-۴۹-۷
۸٫۴۱۸۴۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 11600
۸٫۴۱۸۴۹٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 31200
۲- Chloropyridine for synthesis
۱۰۹-۰۹-۱
۸٫۲۰۳۳۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6980
۳- Chloropyridine for synthesis
۶۲۶-۶۰-۸
۸٫۲۰۳۳۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6110
۴- Chloropyridinium chloride for synthesis
۷۳۷۹-۳۵-۳
۸٫۲۰۳۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6460
۴-Chlororesorcinol for synthesis
۹۵-۸۸-۵
۸٫۱۸۷۰۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7270
۴-Chlorostyrene (stabilised with 4-tert- butylpyrocatechol) for synthesis
۱۰۷۳-۶۷-۲
۸٫۰۲۴۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 8740
N-Chlorosuccinimide Msynth(r)plus
۳-
Chlorotoluene for synthesis
۱۰۸-۴۱-۸
۸٫۰۲۶۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4940
۸٫۰۲۶۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 18280
۴- Chlorotoluene for synthesis
۱۰۶-۴۳-۴
۸٫۰۲۶۵۳٫۰۰۰۵ ۵ ml 2840
۸٫۰۲۶۵۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 3560
Chlorotriethylsilane for synthesis
۹۹۴-۳۰-۹
۸٫۲۱۱۳۹٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11060
۸٫۲۱۱۳۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 43140
Chlorotriisopropyl orthotitanate (solution 1 mol/l in n-hexane) for synthesis 8.18268.0100 100 ml 8320
Chlorotriisopropylsilane for synthesis
۱۳۱۵۴-۲۴-۰
۸٫۱۴۵۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 8460
۸٫۱۴۵۰۹٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 43700
Chlorotrimethylsilane for synthesis
۷۵-۷۷-۴

Chlorotriphenylmethane for synthesis
۷۶-۸۳-۵
۸٫۰۸۳۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10440
۸٫۰۸۳۴۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg 37210

۲-Chloro-3-pyridylamine for synthesis
۶۲۹۸-۱۹-۷
۸٫۴۳۹۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 5030
۸٫۴۳۹۴۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 14530
۵-Chloro-8-quinolinol for synthesis
۱۳۰-۱۶-۵
۸٫۲۱۹۹۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 7200
۵alpha-Cholestan-3ک-ol for synthesis
۸۰-۹۷-۷
۸٫۴۱۵۱۳٫۰۰۰۵ ۵ g 10090
۴-Cholesten-3-one for synthesis
۶۰۱-۵۷-۰
۸٫۴۱۴۷۱٫۰۰۰۵ ۵ g 10770
Cholesteryl chloride for synthesis
۹۱۰-۳۱-۶
۸٫۴۱۷۳۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6890
Cholesteryl chloroformate for synthesis
۷۱۴۴-۰۸-۳
۸٫۴۱۴۹۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9840

CrO4 CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۸۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6250
Chromium hexacarbonyl for synthesis
۱۳۰۰۷-۹۲-۶

۱۲۸-۰۹-۶
۸٫۴۵۰۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 15310
۸٫۴۵۰۲۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 39910
N-Chlorosuccinimide for synthesis
۱۲۸-۰۹-۶

Chlorosulfonic acid Msynth(r)plus
۷۷۹۰-۹۴-۵
۸٫۴۵۱۲۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 10260
۸٫۴۵۱۲۷٫۱۰۰۰ ۱ l 15050
Chlorosulfonic acid for synthesis
۷۷۹۰-۹۴-۵

Chlorosulfonyl isocyanate for synthesis
۱۱۸۹-۷۱-۵

۱- Chlorotetradecane for synthesis
۲۴۲۵-۵۴-۹

۲- Chlorothiophene for synthesis
۹۶-۴۳-۵
۸٫۴۱۷۴۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5910
۴-Chlorothiophenol for synthesis
۱۰۶-۵۴-۷

۲-Chlorotoluene for synthesis
۹۵-۴۹-۸

۸٫۴۱۱۳۶٫۰۰۰۵ ۵ g 11400
۵-Chlorovaleric acid for synthesis
۱۱۱۹-۴۶-۶
۸٫۰۲۸۱۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 12130
۵-Chlorovaleronitrile for synthesis
۶۲۸۰-۸۷-۱
۸٫۴۱۳۰۹٫۰۰۰۵ ۵ ml 8090
۵-Chlorovaleryl chloride for synthesis
۱۵۷۵-۶۱-۷
۸٫۴۳۱۳۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 15170
۵-Chloro-2-pentanone for synthesis
۵۸۹۱-۲۱-۴
۸٫۴۱۷۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5700
۸٫۴۱۷۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 17790
۲-Chloro-2-phenylacetophenone for synthesis
۴۴۷-۳۱-۴
۸٫۴۱۱۷۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 17390
۵-Chloro-1-phenyltetrazole for synthesis
۱۴۲۱۰-۲۵-۴
۸٫۰۲۳۱۴٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4110
۱-Chlorpropane for synthesis
۵۴۰-۵۴-۵

۳-Chloro-1-propanol for synthesis
۶۲۷-۳۰-۵
۸٫۰۲۶۳۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11470
۳-Chloro-1-propene (stabilised with propylene oxide) for synthesis
۱۰۷-۰۵-۱

Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Cr CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 19430
Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Cr CertiPUR(r)

۱٫۷۰۳۷۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 38840 Chromium powder 99+
۷۴۴۰-۴۷-۳ ۱٫۱۲۰۹۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 39110 Chromium standard 1000 mg Cr, (CrCl3 in 4.2% HCl) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۴۸٫۰۰۰۱ ۱ ST 5890
Chromium standard solution traceable to SRM from NIST Cr(NO3)3 in HNO3 0.5
mol/l 1000 mg/l Cr CertiPUR(r)

۱٫۱۹۷۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4530 1.19779.0500 500 ml 6340 Chromium(III) nitrate nonahydrate for analysis EMSURE(r)
۷۷۸۹-۰۲-۸
۱٫۰۲۴۸۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 23630
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۷۷۸۸-۹۹-۰
۱٫۰۱۰۳۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5350
Chromium(VI) oxide extra pure
۱۳۳۳-۸۲-۰
۱٫۰۰۲۲۷٫۲۵۰۰ C 2.5 Kg 34890

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

CertiPUR(r) Conductivity Solutions
certified ready to use solutions

Certificate of analysis available on internet.
Conductivity water (nominal 0 mS/ cm) Test solution for Measurement of
electrolytic Conductivity, traceable to PTB and NIST CertiPUR(r)
۱٫۰۱۸۱۰٫۰۱۰۵ ۱ pack 41990
Potassium chloride solution (nominal 0.015 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,0001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۸۱۱٫۰۱۰۵ ۱ pack 35900
Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620
Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,01 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۰۳٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620
Potassium chloride solution (nominal 12.8

traceable to PTB and NIST (c=0,1 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۵۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620

measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=1.0 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۲۵۵٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 32620

CertiPUR(r) Conductivity Solutions
certified ready to use solutions; sachets

Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0,001 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۸۶٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310

Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,01 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۳٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310
Potassium chloride solution (nominal 12.8 mS/cm) certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0,1 mol/l) CertiPUR(r)
۱٫۰۱۵۵۴٫۰۰۰۱ ۳۰ x 30 ml 11310
Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Co CertiPUR(r)

Cobalt(II) acetate tetrahydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۶۱۴۷-۵۳-۱
۱٫۰۲۵۲۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 30170
Cobalt(II) chloride hexahydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur 7791-13-1
۱٫۰۲۵۳۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 29170
۱٫۰۲۵۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 48610
Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis (max. 0.001% Ni) EMSURE(r) ACS,Reag.
Ph Eur
۱۰۰۲۶-۲۲-۹

Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۶-۲۲-۹

Cobalt(II) sulfate heptahydrate for analysis EMSURE(r)
۱۰۰۲۶-۲۴-۱
۱٫۰۲۵۵۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 13700
۱٫۰۲۵۵۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 22840
Cobalt(II) acetylacetonate for synthesis
۱۴۰۲۴-۴۸-۷
۸٫۰۲۵۲۷٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۸٫۰۲۵۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 10260
Cobalt(II) chloride anhydrous for synthesis
۷۶۴۶-۷۹-۹

۸٫۰۲۵۴۰٫۰۰۱۰ ۱۰ g 4560 8.02540.0025 25 g 7310 8.02540.0100 100 g 28030 Cobalt(III) acetylacetonate for synthesis
۲۱۶۷۹-۴۶-۹
۸٫۰۲۵۲۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 16410
pH-indicator paper Congo red paper Roll (4.8 m) with colour scale Reag. Ph Eur 1.09514.0003 1 ST 7770
Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph Eur
۵۷۳-۵۸-۰
۱٫۰۱۳۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4390

Container key for opening containers with KS 60×6 screw cap
۱٫۰۸۸۰۴٫۰۰۰۱ ۱ ST 1460
Copper di-ammonium Titriplex(r) solution Cu(NH4)2-EDTA 0.1 mol/l
۱٫۰۵۲۱۷٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 17330
Copper fine powder particle size < 63 µm
(> 230 mesh ASTM) EMSURE(r)
۷۴۴۰-۵۰-۸
۱٫۰۲۷۰۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4070
۱٫۰۲۷۰۳٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10160
Copper foil about 0.1 mm thickness
۷۴۴۰-۵۰-۸
۱٫۰۲۷۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8810
Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 1000
mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۱۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 21420
Copper ICP standard traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 2-3% 10000
mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۷۰۳۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 42850
Copper oxide wire about 0.65 x 6 mm for elementary analysis (surface: CuO, core: Cu2O) ACS
۱۳۱۷-۳۸-۰
۱٫۰۲۷۶۷٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10140
۱٫۰۲۷۶۷٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25350
Copper oxide wire fine about 0.65 x 3 mm
for elementary analysis (surface: CuO,
ACS

۱٫۰۲۷۶۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 14710
۱٫۰۲۷۶۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 36750
Copper standard 1000 mg Cu, (CuCl2 in H2O) Titrisol(r)
۱٫۰۹۹۸۷٫۰۰۰۱ ۱ ST 6500
Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Cu CertiPUR(r)
۱٫۱۹۷۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5000
۱٫۱۹۷۸۶٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 7000
Copper sulfate solution c(CuSO4)=0.1 mol/l TitriPUR(r)
۱٫۰۲۷۸۴٫۱۰۰۰ ۱ l 3500
Copper(I) chloride for analysis EMSURE(r) ACS
۷۷۵۸-۸۹-۶
۱٫۰۲۷۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 14140
Copper(II) acetate monohydrate for analysis EMSURE(r) ACS
۶۰۴۶-۹۳-۱
۱٫۰۲۷۱۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7560
Copper(II) acetate monohydrate cryst. extra pure
۶۰۴۶-۹۳-۱
۱٫۰۲۷۱۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 4920
Copper(II) chloride dihydrate for analysis EMSURE(r) ACS,Reag. Ph Eur
۱۰۱۲۵-۱۳-۰
۱٫۰۲۷۳۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 4280
۱٫۰۲۷۳۳٫۱۰۰۰ ۱ Kg 10700

۱٫۰۲۷۹۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 8020 8.02667.0100 S 100 ml 4450 1.02790.5000 5 Kg 28050 8.02667.1000 S 1 l 10770

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Cyanoacetamide for synthesis Cyclobutyl methyl bromide for synthesis Cyclohexanecarbonitrile for synthesis 107-91-5 17247-58-4 766-05-2 8.02866.0250 250 g 9920 8.14484.0001 1 ml 7710 8.02823.0025 25 ml 10680
۸٫۰۲۸۶۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 26460
Cyanoacetic acid for synthesis
۳۷۲-۰۹-۸
۸٫۰۰۲۵۲٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۰۰۲۵۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg
Cyanoacetone sodium salt for synthesis
۷۰۸۰۷-۲۲-۶

۳- Cyanobenzaldehyde for synthesis
۲۴۹۶۴-۶۴-۵

۴- Cyanobenzaldehyde for synthesis
۱۰۵-۰۷-۷
۸٫۱۸۵۳۰٫۰۰۰۵ ۵ g 6430
۸٫۱۸۵۳۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 16620
۴-Cyanobenzoic acid for synthesis
۶۱۹-۶۵-۸
۸٫۴۱۲۸۲٫۰۰۰۵ ۵ g 6330
۴-Cyanobenzyltriphenylphosphonium chloride for synthesis
۲۰۴۳۰-۳۳-۵
۸٫۱۸۵۱۱٫۰۰۰۵ ۵ g 5860
Cyanogen bromide for synthesis
۵۰۶-۶۸-۳

۱-Cyanoguanidine for synthesis
۴۶۱-۵۸-۵
۸٫۰۲۴۹۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4280
۸٫۰۲۴۹۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 6290

۸٫۴۱۲۴۸٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 10980
Cyanuric acid for synthesis
۱۰۸-۸۰-۵
۸٫۲۰۳۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 3920
۸٫۲۰۳۵۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۲۰۳۵۸٫۱۰۰۰ ۱ Kg
Cyanuric chloride for synthesis
۱۰۸-۷۷-۰
۸٫۰۲۸۱۵٫۰۱۰۰ S 100 g 3430
۸٫۰۲۸۱۵٫۰۵۰۰ S 500 g 6490
۸٫۰۲۸۱۵٫۱۰۰۰ S 1 Kg 8510
Cyclobutanecarboxylic acid for synthesis
۳۷۲۱-۹۵-۷
۸٫۲۰۳۶۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 10580
۱-۱-Cyclobutanedicarboxylic acid for synthesis
۵۴۴۵-۵۱-۲
۸٫۴۱۲۶۰٫۰۰۰۵ ۵ g 10400
Cyclobutanone for synthesis
۱۱۹۱-۹۵-۳

Cyclododecanol for synthesis
۱۷۲۴-۳۹-۶
۸٫۰۲۶۷۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5800

۸٫۰۲۶۷۶٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6850
Cycloheptanol for synthesis
۵۰۲-۴۱-۰
۸٫۰۲۴۶۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 3230
Cycloheptanone for synthesis
۵۰۲-۴۲-۱
۸٫۰۲۴۶۲٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10590
Cycloheptylamine for synthesis
۵۴۵۲-۳۵-۷
۸٫۴۱۳۲۰٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6060
Cyclohexadienyliumiron(0)-tricarbonyl
tetrafluoroborate for synthesis
۳۳۶۷۸-۰۱-۲
۸٫۲۴۵۰۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 5860
Cyclohexane for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۱۱۰-۸۲-۷

۱٫۰۹۶۶۶٫۱۰۰۰ GB 1 l 5410 1.09666.2500 GB 2.5 l 11250 1.09666.2511 PE C 2.5 l 10240 Cyclohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r)
۱۱۰-۸۲-۷

Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۱۱۰-۸۲-۷

Cyclohexane for spectroscopy Uvasol(r)
۱۱۰-۸۲-۷
۱٫۰۲۸۲۲٫۰۵۰۰ GB 500 ml 5870
۱٫۰۲۸۲۲٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 20930

۱۱۰-۸۲-۷

۱٫۰۰۶۶۷٫۱۰۰۰ GB 1 l 6120 1.00667.2500 GB 2.5 l 12800 trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid for synthesis
۲۳۰۵-۳۲-۰
۸٫۴۱۰۸۸٫۰۰۰۵ ۵ g 10550
Cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid (mixture of isomeres) for synthesis
۱۰۷۶-۹۷-۷
۸٫۴۲۱۲۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 4730
۸٫۴۲۱۲۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9600
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride (mixture of isomeres) for synthesis 13149-00-3
۱۰۰ g
۱ Kg

Cyclohexanecarboxylic acid chloride for synthesis
۲۷۱۹-۲۷-۹

Cyclohexanecarboxylic acid for synthesis
۹۸-۸۹-۵
۸٫۰۲۲۸۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4160
۸٫۰۲۲۸۹٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 11780
(۱R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid for synthesis
۴۶۰۲۲-۰۵-۳
۸٫۲۴۴۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10200
(۱S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid for synthesis
۲۱۹۶۳-۴۱-۷
۸٫۲۴۴۵۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ mg 10200
trans-1,2-Cyclohexanediol for synthesis
۱۴۶۰-۵۷-۷
۸٫۲۰۳۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 8320
۱-۴-Cyclohexanediol (mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
۵۵۶-۴۸-۹
۸٫۰۲۶۶۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9690
۱-۴-Cyclohexanedione bisethylene ketal for synthesis
۱۸۳-۹۷-۱

۸٫۱۴۹۵۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 11830 8.14958.0050 50 g 35150 1-2-Cyclohexanedione dioxime for synthesis
۴۹۲-۹۹-۹
۸٫۴۱۸۲۵٫۰۰۰۵ ۵ g 17800
۱-۲-Cyclohexanedione for synthesis
۷۶۵-۸۷-۷
۸٫۴۱۸۲۴٫۰۰۰۱ ۱ g 8490
۱-۳-Cyclohexanedione for synthesis
۵۰۴-۰۲-۹

۱-۴-Cyclohexanedione for synthesis
۶۳۷-۸۸-۷
۸٫۱۸۵۶۶٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12850
۱-۴-Cyclohexanedione monoethylene ketal for synthesis
۴۷۴۶-۹۷-۸
۸٫۱۸۵۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 12420
Cyclohexanethiol for synthesis
۱۵۶۹-۶۹-۳
۸٫۰۲۸۸۴٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4910
۸٫۰۲۸۸۴٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 13190
Cyclohexanol for synthesis
۱۰۸-۹۳-۰
۸٫۲۲۳۲۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4110

۸٫۰۲۶۷۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 4550 N-Cyclohexylaniline for synthesis 8.02670.1000 1 l 12080 1821-36-9 8.02670.2500 2.5 l 21750

Cyclooctanol for synthesis 2516-47-4 8.03101.0100 100 ml 4450 696-71-9 8.41716.0005 5 ml 13780 8.03101.1000 1 l 8720 8.02661.0025 25 ml 5060 8.41716.0025 25 ml 82250 8.03101.2500 2.5 l 18290

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Decanal (stabilized with alpha-tocopherol) for synthesis
۱۱۲-۳۱-۲
۸٫۰۳۲۱۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7700
n-Decane for synthesis (=99%)
۱۲۴-۱۸-۵

Dehydroabietylamine (mixture of isomeres) for synthesis
۹۹۳۰۶-۸۷-۳

Dehydroacetic acid for synthesis

۱٫۰۳۴۲۸٫۰۰۱۰ SB 10 ml 7730
۱٫۰۳۴۲۸٫۰۱۰۰ GB 100 ml 42490
Devarda’s alloy for analysis EMSURE(r)
۸۰۴۹-۱۱-۴
۱٫۰۵۳۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10360
۱٫۰۵۳۴۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 25760

۸٫۰۳۴۰۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 6160 8.03405.0250 250 ml 12810
n- Decane for synthesis (=94%)
۱۲۴-۱۸-۵

۱,۱۰-Decanediol for synthesis
۱۱۲-۴۷-۰
۸٫۰۳۵۶۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4680
۸٫۰۳۵۶۱٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 20000
Decane-1-sulfonic acid sodium salt for synthesis
۱۳۴۱۹-۶۱-۹

Decanoic acid for synthesis
۳۳۴-۴۸-۵
۸٫۰۲۱۶۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5140
۸٫۰۲۱۶۹٫۱۰۰۰ ۱ l 9910
۱- Decanol for synthesis
۱۱۲-۳۰-۱
۸٫۰۳۴۶۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 4620
۸٫۰۳۴۶۳٫۱۰۰۰ ۱ l 7690
۲- Decanol for synthesis
۱۱۲۰-۰۶-۵
۸٫۴۱۶۴۸٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11470
۲-Decanone for synthesis
۶۹۳-۵۴-۹
۸٫۱۸۷۹۵٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 9170
Decanonitrile for synthesis
۱۹۷۵-۷۸-۶
۸٫۱۸۷۸۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10200
Decanoyl chloride for synthesis
۱۱۲-۱۳-۰
۸٫۰۲۱۸۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 5060
۱-Decen for synthesis
۸۷۲-۰۵-۹
۸٫۲۲۰۱۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3090
۸٫۲۲۰۱۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 6930

Deoxybenzoin for synthesis
۴۵۱-۴۰-۱
۸٫۰۳۲۱۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 8470

Desiccant sachet 10 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
۱٫۰۳۸۰۴٫۰۰۰۱ ۱ ST 16240

Desiccant sachet 100 g silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm
۱٫۰۳۸۰۵٫۰۰۰۱ ۱ ST 17240

Desiccant sachet 250 g silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 15 x 20.5 cm
۱٫۰۳۸۰۶٫۰۰۰۱ ۱ ST 24620

Desiccant sachet 3 g silica gel with

۱٫۰۳۸۰۳٫۰۰۰۱ ۱ ST 16140

Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15016.0025 GA 25 ml 46670

Deuterium chloride 20% solution in D2O deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15017.0010 GA 10 ml 29790

Deuterium chloride 38% solution in D2O deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)** 8.15018.0010 GA 10 ml 28670
۸٫۱۵۰۱۸٫۰۰۵۰ GB 50 ml 95520

Deuterium oxide deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۷۷۸۹-۲۰-۰
۱٫۱۳۳۶۶٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 5790

۱٫۳-Diacetoxy-1,1,3,3- tetrabutyldistannoxane for synthesis 5967-09-9
۸٫۱۸۰۶۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 9390
Diacetyl for synthesis
۴۳۱-۰۳-۸

۸٫۰۳۵۲۸٫۰۰۰۲ ۲ ml 2790 8.03528.0100 100 ml 5840 8.03528.0250 250 ml 10760 Diacetyl monoxime GR for analysis
۵۷-۷۱-۶
۱٫۰۲۹۱۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7980
۱٫۰۲۹۱۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 18830
N,N’-Diacetylhydrazine for synthesis
۳۱۴۸-۷۳-۰
۸٫۱۴۴۶۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6370
Diallyl phthalate for synthesis
۱۳۱-۱۷-۹

Diallyl sulfide for synthesis
۵۹۲-۸۸-۱
۸٫۲۰۰۵۰٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 10310
Diallylamine for synthesis
۱۲۴-۰۲-۷
۸٫۰۳۵۲۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 7100
۸٫۰۳۵۲۱٫۱۰۰۰ ۱ l 15840
۲,۴-Diamino-6-chloropyrimidine for synthesis
۱۵۶-۸۳-۲
۸٫۱۴۶۶۳٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6160
۱,۴-Diamino-2,3-dihydroanthrachinone for synthesis
۸۱-۶۳-۰
۸٫۴۳۸۵۲٫۰۰۱۰ ۱۰ g 6290
۸٫۴۳۸۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22770
۱,۸-Diamino-3,6-dioxaoctane for synthesis
۹۲۹-۵۹-۹

۸۴۶۰

۸٫۴۲۱۲۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7390 8.42128.0100 100 g 14890

۱,۲-Diaminocyclohexane (mixture of 8.18392.0001 C 1 g 5900 isomers) for synthesis 8.18392.0005 C 5 g 19670

۸٫۲۱۰۷۳٫۰۰۰۵ ۵ g 3550 8.21073.0250 250 g 10680

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

۱,۲-Dibromobenzene for synthesis
۵۸۳-۵۳-۹
۸٫۰۳۴۵۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 6850
۱,۳-Dibromobenzene for synthesis
۱۰۸-۳۶-۱
۸٫۴۱۷۳۸٫۰۰۰۵ ۵ ml 5240
۱٫۴-Dibromobenzene for synthesis
۱۰۶-۳۷-۶
۸٫۰۳۵۳۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7350
۴,۴’-Dibromobiphenyl for synthesis
۹۲-۸۶-۴

۱,۳-Dibromobutane for synthesis
۱۰۷-۸۰-۲
۸٫۴۱۶۲۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 6290
۱,۴-Dibromobutane for synthesis
۱۱۰-۵۲-۱
۸٫۰۳۲۷۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 11210
۱,۱۲-Dibromododecane for synthesis
۳۳۴۴-۷۰-۵

۲,۵-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۴-۲۸-۲
۸٫۲۱۷۵۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 18030
۲,۶-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۶-۰۵-۱
۸٫۱۸۶۴۴٫۰۰۲۵ ۲۵ g 10960
۳,۵-Dibromopyridine for synthesis
۶۲۵-۹۲-۳
۸٫۱۴۸۶۹٫۰۰۱۰ ۱۰ g 22770
۳,۵-Dibromosalicylic acid for synthesis
۳۱۴۷-۵۵-۵
۸٫۴۱۱۵۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 6180
۲,۳-Dibromosuccinic acid for synthesis
۵۲۶-۷۸-۳
۸٫۴۱۳۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 5930
Di-n-butyl carbonate for synthesis
۵۴۲-۵۲-۹
۸٫۱۴۴۲۰٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 5590
Dibutyl disulfide for synthesis
۶۲۹-۴۵-۸
۸٫۲۰۲۴۲٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 5100
۸٫۲۰۲۴۲٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 8550

Dibutyltin oxide for synthesis
۸۱۸-۰۸-۶
۸٫۰۳۵۳۹٫۰۰۰۵ ۵ g 2890
۸٫۰۳۵۳۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 11210
۱,۴-Dichloro-2-butyne for synthesis
۸۲۱-۱۰-۳
۸٫۴۱۵۲۴٫۰۰۱۰ ۱۰ ml 11440
۲,۳-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone for synthesis
۸۴-۵۸-۲
۸٫۰۲۹۴۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 14190
۱,۳-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine for synthesis
۱۱۸-۵۲-۵
۸٫۱۴۷۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4060
۸٫۱۴۷۵۲٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17150
۳,۵-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt for synthesis
۵۴۹۷۰-۷۲-۸

۸٫۴۱۲۶۲٫۰۰۰۵ ۵ g 12310 8.41262.0025 25 g 18850 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl

۸٫۴۱۸۵۰٫۰۰۰۵ ۵ g 2840 8.20242.0100 100 ml 17770 chloride for synthesis 1,2-Dibromoethane for synthesis Dibutyl ether for synthesis 23378-88-3
۱۰۶-۹۳-۴ ۱۴۲-۹۶-۱ ۸٫۴۱۰۶۸٫۰۰۱۰ ۱۰ g 15230 8.00952.0250 S 250 ml 9220 8.02892.0100 100 ml 3920 2,6-Dichloro-4-nitroaniline for synthesis 8.00952.1000 S 1 l 27000 8.02892.1000 1 l 5820 99-30-9 1,6-Dibromohexane for synthesis
۶۲۹-۰۳-۸ ۸٫۰۲۸۹۲٫۲۵۰۰
Dibutyl maleate for 2.5 l
synthesis 9700 8.20444.0005 5 g 3940
۸٫۲۰۴۴۴٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10580
۸٫۰۲۹۲۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 13960
۲,۳-Dibromomalealdehydic acid for synthesis
۴۸۸-۱۱-۹
۸٫۴۱۴۴۱٫۰۰۲۵ ۲۵ g 7610
Dibromomethane (stabilised) for synthesis
۷۴-۹۵-۳

۱,۸-Dibromooctane for synthesis
۴۵۴۹-۳۲-۰
۸٫۰۳۲۷۷٫۰۰۱۰ ۱۰ ml
۸٫۰۳۲۷۷٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 12330
۱,۵-Dibromopentane for synthesis
۱۱۱-۲۴-۰
۸٫۰۳۲۷۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 10450
۲,۶-Dibromophenol for synthesis
۶۰۸-۳۳-۳
۸٫۴۱۷۶۵٫۰۰۰۱ ۱ g 9430
۱,۲-Dibromopropane for synthesis
۷۸-۷۵-۱

۱۰۵-۷۶-۰
۸٫۱۸۶۸۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 3160
۸٫۱۸۶۸۸٫۱۰۰۰ ۱ l 10240
Dibutyl sulfide for synthesis
۵۴۴-۴۰-۱
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۰۵۰ ۵۰ ml 5560
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 9420
۸٫۲۰۲۵۲٫۰۵۰۰ ۵۰۰ ml 26170
Dibutylamine for synthesis
۱۱۱-۹۲-۲

N,N’-Dibutylthiourea for synthesis
۱۰۹-۴۶-۶
۸٫۲۰۴۲۳٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 8380
Dibutyltin diacetate for synthesis
۱۰۶۷-۳۳-۰
۸٫۲۰۳۸۶٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11740

۱,۲-Dichloro-3-nitrobenzene for synthesis
۳۲۰۹-۲۲-۱
۸٫۴۰۱۰۰٫۰۰۲۵ ۲۵ g 3110
۱,۲-Dichloro-4-nitrobenzene for synthesis
۹۹-۵۴-۷
۸٫۲۰۴۴۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۲۰۴۴۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg 9430
۱,۳-Dichloro-4-nitrobenzene for synthesis
۶۱۱-۰۶-۳
۸٫۲۰۴۴۶٫۱۰۰۰ ۱ Kg 15300
۱,۴-Dichloro-2-nitrobenzene for synthesis
۸۹-۶۱-۲
۸٫۱۸۵۶۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 3520
۸٫۱۸۵۶۰٫۰۵۰۰ ۵۰۰ g 10020
۲,۳-Dichloro-1,4-naphthoquinone for synthesis
۱۱۷-۸۰-۶
۸٫۴۱۶۰۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 8600
۱,۳-Dichloro-1,1,3,3-

۱,۳-Dibromopropane for synthesis
۱۰۹-۶۴-۸
۸٫۰۳۲۷۹٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml
۸٫۰۳۲۷۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 16260
۲,۳-Dibromopropene for synthesis
۵۱۳-۳۱-۵
۸٫۴۱۶۲۷٫۰۰۰۵ ۵ ml 4950

Dibutyltin dilaurate for synthesis
۷۷-۵۸-۷

Dibutyltin oxide Msynth(r)plus
۸۱۸-۰۸-۶
۸٫۴۵۰۳۵٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g
۸٫۴۵۰۳۵٫۱۰۰۰ ۱ Kg

Dichloroacetaldehyde diethyl acetal for synthesis
۶۱۹-۳۳-۰
۸٫۲۰۴۲۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 16550
۲,۲-Dichloroacetamide for synthesis
۶۸۳-۷۲-۷

۴,۴’-Dichlorobenzophenone for synthesis 8.03452.0250 C 250 ml 5980 90-98-2 8.03452.1000 C 1 l 14280
۸٫۲۰۴۳۱٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 4070 2,4-Dichlorobenzotrifluoride for synthesis 8.20431.0500 500 g 12020 320-60-5

Part 2

Advanced Analyt ics

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Product Order N o.

Pack Unit Price
`

Dichloroisocyanuric acid sodium salt
dihydrate GR for analysis
۵۱۵۸۰-۸۶-۰
۱٫۱۰۸۸۸٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 29800
۲,۳-Dichloromalealdehydic acid for synthesis
۸۷-۵۶-۹
۸٫۲۰۴۴۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 7890
Dichloromethane dried (max. 0.004% H2O) SeccoSolv(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۵۱٫۰۱۶۱ SB 150 ml 3590
۱٫۰۶۰۵۱٫۰۵۰۰ GB 500 ml 4010
۱٫۰۶۰۵۱٫۱۰۰۱ SB 1 l 9600
Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv(r)
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane for analysis EMSURE(r) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۴۴٫۱۰۰۰ GB 1 l 9460
۱٫۰۶۰۴۴٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 19690
۱٫۰۶۰۴۴٫۴۰۰۰ GB 4 l 31490
Dichloromethane for spectroscopy Uvasol(r)
۷۵-۰۹-۲
۱٫۰۶۰۴۸٫۰۵۰۰ GB 500 ml 7090
۱٫۰۶۰۴۸٫۲۵۰۰ GB 2.5 l 25290
Dichloromethane for gas chromatography MS SupraSolv(r)
۷۵-۰۹-۲

Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۶۶۵-۰۰-۵
۱٫۱۳۷۲۰٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 38660
۱٫۱۳۷۲۰٫۰۰۱۰ GA 10 ml 42520
Dichloromethane-D2 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv(TM)**
۱۶۶۵-۰۰-۵
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۰۵ ۱۰x.5 ml GA 5 ml 51470
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۰۹ ۱۰x.75 ml GA7.5 ml 67140
۱٫۰۴۲۰۰٫۰۰۱۰ GA 10 ml 74600
Dichloromethyl methyl ether for synthesis
۴۸۸۵-۰۲-۳

Dichloromethylphenylsilane for synthesis
۱۴۹-۷۴-۶

Dichloromethylvinylsilane for synthesis
۱۲۴-۷۰-۹
۸٫۰۴۱۸۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 11810

۱,۸-Dichlorooctane for synthesis
۲۱۶۲-۹۹-۴
۸٫۱۴۳۳۴٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 4830

۱,۵-Dichloropentane for synthesis
۶۲۸-۷۶-۲

۲,۶-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid
۶۲۰-۴۵-۱
۱٫۰۳۰۲۸٫۰۰۲۵ ۲۵ g 97630

۲,۵-Dichlorophenol Msynth(r)plus
۵۸۳-۷۸-۸

۲,۳-Dichlorophenol for synthesis
۵۷۶-۲۴-۹

۲,۴-Dichlorophenol for synthesis
۱۲۰-۸۳-۲

۲,۵-Dichlorophenol for synthesis
۵۸۳-۷۸-۸
۸٫۲۰۴۴۸٫۰۰۵۰ ۵۰ g 6110
۸٫۲۰۴۴۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 10260

۲,۶-Dichlorophenol for synthesis
۸۷-۶۵-۰
۸٫۲۰۴۴۹٫۰۰۵۰ ۵۰ g 8120
۸٫۲۰۴۴۹٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 25890

۳,۴-Dichlorophenol for synthesis
۹۵-۷۷-۲
۸٫۲۰۴۵۰٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g

۲,۶-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate GR for analysis for the determination of ascorbic acid
۶۲۰-۴۵-۱
۱٫۰۳۰۲۸٫۰۰۰۵ ۵ g 21340

۲,۴-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis
۹۴-۷۵-۷
۸٫۲۰۴۵۱٫۰۰۰۵ ۵ g 4110
۸٫۲۰۴۵۱٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 6680
۸٫۲۰۴۵۱٫۱۰۰۰ ۱ Kg 16670

۲,۴-Dichlorophenyl isocyanate for synthesis
۲۶۱۲-۵۷-۹
۸٫۴۱۴۳۹٫۰۰۰۱ ۱ g 5960

۱,(۲,۳-Dichlorophenyl) piperazine monohydrochloride for synthesis 119532-26-2

۱,(۳,۴-Dichlorophenyl)-piperazine for synthesis
۵۷۲۶۰-۶۷-۰
۸٫۴۱۸۸۶٫۰۰۱۰ ۱۰ g 10150
۲,۶-Dichlorophenylacetic acid for synthesis
۶۵۷۵-۲۴-۲
۸٫۴۱۵۰۳٫۰۰۱۰ ۱۰ g 9040
۸٫۴۱۵۰۳٫۰۰۵۰ ۵۰ g 27180
۲,۶-Dichlorophenylacetonitrile for synthesis
۳۲۱۵-۶۴-۳
۸٫۴۱۲۳۹٫۰۰۲۵ ۲۵ g 11180
Dichlorophenylphosphine for synthesis
۶۴۴-۹۷-۳

۸٫۲۰۴۵۴٫۰۱۰۰ C 100 ml 12790 8.20454.0250 C 250 ml 23810 Dichlorophenylphosphine oxide for synthesis
۸۲۴-۷۲-۶

۲,۲-Dichloropropionic acid sodium salt for synthesis
۱۲۷-۲۰-۸
۸٫۱۹۱۰۰٫۰۲۵۰ ۲۵۰ g 5610
۸٫۱۹۱۰۰٫۱۰۰۰ ۱ Kg 17610
۳,۶-Dichloropyridazine for synthesis
۱۴۱-۳۰-۰
۸٫۴۲۷۱۲٫۰۰۲۵ ۲۵ g 12700
۸٫۴۲۷۱۲٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 22160
۲,۳-Dichloropyridine for synthesis
۲۴۰۲-۷۷-۹
۸٫۴۱۴۰۷٫۰۰۱۰ ۱۰ g 17920
۲,۶-Dichloropyridine for synthesis
۲۴۰۲-۷۸-۰
۸٫۲۰۴۵۵٫۰۱۰۰ ۱۰۰ g 9360
۴,۷-Dichloroquinoline for synthesis
۸۶-۹۸-۶

۲,۶-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur 101-38-2

۱٫۰۳۰۳۷٫۰۰۱۰ S 10 g 41200 1.03037.0100 S 100 g 245850 2,6-Dichlorothiophenol for synthesis
۲۴۹۶۶-۳۹-۰
۸٫۱۴۰۵۸٫۰۰۰۵ ۵ g 13750
۲,۴-Dichlorotoluene for synthesis
۹۵-۷۳-۸
۸٫۲۰۴۵۸٫۰۲۵۰ ۲۵۰ ml 8500
۲,۶-Dichlorotoluene for synthesis
۱۱۸-۶۹-۴
۸٫۴۱۸۲۷٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 8080
۳,۴-Dichlorotoluene for synthesis
۹۵-۷۵-۰
۸٫۴۱۵۵۳٫۰۱۰۰ ۱۰۰ ml 7670
۲,۳-Dichloro-1-propene for synthesis
۷۸-۸۸-۶
۸٫۴۱۶۱۶٫۰۰۲۵ ۲۵ ml 11700

محصولات شرکت مرک Merck – Advanced Analyticsسفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من