لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی محبوب شما | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی محبوب شما

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی محبوب شما

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی :

با تشکر از سیگما ایران و ایران مرک و سفیر آزما کیان

اسید سولفوریک
اسیدنیتریک
اسیدکلریدریک
اسیدفسفریک
اسیدسیتریک
اسید استیک
اسیداگزالیک
اسیدبنزوئيك
هیپوکلریک اسید
پرکلریک اسید
کلریک اسید
اسید نیتریک
هیپوبرومیک اسید
پربروميك اسيد
برومیک اسید
یدیک اسید
انواع اسیدهای دیگر آزمایشگاهی
فلوریدریک اسید
متانل
متانول 99.9
اتانول99.9
اتانول مطلق
ان يوتانل
پروپانول
پنتانول
هگزانول
ان هگزان
اتیل استات
کلروفرم
دی متیل فرمامید
دی متیل سولفوکسید
انواع حلال های آزمایشگاهی
اتر
دی اتيل اتر
دی متیل اتر
استون
زایلن
تولوئن
هگزان
هپتان
پنتان
دواتيل هگزانول
فنل
ترکیبات فنل
ترکیبات ید
سدیم
نمک های سدیم
منیزیم
ترکیبات منیزیم
منگنز
ترکیبات منگنز
پتاسیم
ترکیبات و نمک های پتاسیم
کلسیم
نمک های کلسیم
ترکیبات کلسیم
آب برم
لیتم
ترکیبات لیتم
انواع نمک های معدنی دیگر
انواع فلزهای واسطه
ترکیبات آهن
پارازایلن
دی کرومات پتاسیم
دی کرومات آمونیم
دی کرومات سدیم
پرمنگنات سدیم
منگنز دی اکسید
پتاسیم کلرايد
انواع سولفات ها
انواع نیترات ها
انواع فسفات ها
انواع نیتريت ها
انواع سولفیت ها
آب اکسیژنه
سيانيدها
کلریدها
کلریت ها
هیپوکلرید
پرکلراسید
کلرات ها
برومیدها
يديدها
بنزوات ها
کربناتها
تتراکلریدکربن
فرمالین
اوره
ترکیبات اوره
ترکیبات آمونیم
گوگرد
ترکیبات گوگرد
فسفر
ترکیبات فسفر
انواع معرف ها و شناساگرها
کاتالیزگرها
آمیدها
آمین ها
استرها
اسیدهای آلی
اسیدهای چرب
انواع آلدئیدها
کتونها
انواع پلی مر
وينيل كلرايد
وينيل الكل
انواع دیگر هالوژنها
انواع فلز
انواع نافلز
مونواتيلن كلرايكول
دي اتيلن گلايكول
تري اتيلن گلايكول
پلي اتيلن گلايكول
بوتيل گلايكول
اتيلن گلايكول
تربانتين
انواع ديگر حلال ها
بوتيل استات
اتيل استات
تتراكلرو اتيلن
تري كلراتيلن
دي كلر اتيلن
پركلرواتيلن
دي متيل فرمالين
آمونياك
و …

این مطلب را از دست ندهید :
لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

.
محصول 1L 2.5L 4L 10L 20L
اتيل استات 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,490,000R 2,950,000R
استون 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,490,000R 2,950,000R
اسيد استيك    10% 150,000R(PE) 300,000R(PE) 500,000R(PE) —– ———
اسيد استيك گلاسيال 200,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,350,000R 2,500,000R
اسيد سولفو كروميك 220,000R(PE) 500,000R(PE) 700,000R(PE) —– —–
اسيد سولفوريك   91%           —– —– 600,000R(PE) —– —–
اسيد سولفوريك    98% 220,000R(BOT) 450,000R (PE) 600,000R(PE) 1,200,000R ———
اسيد سيتريك    50%          —– —– 350,000R(PE) 700,000R 1,300,000R
اسيد سيتريك    20%          —– —– 200,000R(PE) 400,000R 800,000R
اسيد فرميك       85% 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,500,000R —–
اسيد فسفوريك       85% 250,000R(PE) 550,000R(PE) 850,000R(PE) —– —–
اسيد كلريدريك       37% 250,000R(PE) 500,000R(PE) 800,000R(PE) 1,500,000R 2,750,000R
اسيد نيتريك   صنعتی   55%         —– —– —– —– inquire
اسيد نيتريك 65% 250,000R(PE) 500,000R(PE) 750,000R(PE) 1,500,000R 2,900,000R
اتیلن گلیکول   اروپا 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,500,000R 2,950,000R
ايزوپروپانول 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,400,000R 2,800,000R
آب اكسيژنه  33% 200,000R(PE) 450,000R(PE) 750,000R(PE) 1,450,000R ——-
آب ديونايز 20,000R(PE) 50,000R(PE) 100,000R(PE) 140,000R(PE) 220,000R(PE)
آب ژاول5% ——- ——- ——- ——- 300,000R
آب ژاول12% ——- ——- ——- ——- 600,000R
آمونياك     25% 170,000R(PE) 350,000R(PE) 450,000R(PE) 850,000R 1,300,000R
بوتانول 250,000R(PE) 490,000R(PE) 750,000R(PE) 1,500,000R 2,900,000R
پارافين جامد Kg: 250,000R                5Kg: 1,200,000R   
پارافين مايع 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,500,000R 2,900,000R
پتروليوم اتر      40-60 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,500,000R 2,900,000R
تولوئن 220,000R(BOT) 450,000R(PE)) 700,000R(PE) 1,500,000R 2,950,000R
زايلن 250,000R(BOT) 600,000R|(PE) 900,000R(PE) 1,600,000R 3,100,000R
فرمالين  37% 170,000R(PE) 280,000R(PE) 390,000R(PE) 590,000R 890,000R
فرمول    2000 & 3000 200,000R(PE) ————– 400,000R(PE) ————- 900,000R
فنل  5% در آب 440,000R(PE) 990,000R(PE) 1,690,000R(PE) inquire inquire
كلروفرم 450,000R(BOT) 980,000R(PE) —– —– —–
گليسرين  99.5%- دارویی 220,000R(PE) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,500,000R 2,900,000R
متانول  99.7% 170,000R(PE) 270,000R(PE) 390,000R(PE) 800,000R 1,500,000R
متيلن كلرايد 220,000R(BOT) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,490,000R 2,950,000R
هگزان      % 96 220,000R(BOT) 450,000R(PE) 700,000R(PE) 1,490,000R 2,900,000R
این مطلب را از دست ندهید :
فروش کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک و سیگما در ایران

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *