تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی | تعمیر دستگاه های پزشکی

تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی | تعمیر دستگاه های پزشکی

تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی ( تعمیر دستگاه های پزشکی ) : در راستای خدمات رسانی بهتر به مشتریان شرکت سفیر آزما کیان، این شرکت اقدام به راه اندازی بخش تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی و پزشکی نموده است.

اگر در این راستا نیاز به خدمات شرکت سفیر آزما کیان داشتید می توانید با این شرکت تماس گرفته و پس از اعلام نام و مشخصات دستگاه خود به کارشناسان ما آماده دریافت خدمات در این زمینه باشید.

تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی و پزشکی

تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی و پزشکی

پس از بررسی دستگاه خود و اطمینان از نوع خرابی فرم مندرج را دریافت و پر کرده و آنرا همراه عکس دستگاه برای کارشناسان ما بفرستید.

دریافت فرم خرابی دستگاه

سفیر آزما کیان

تماس با ما