خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت | شرکت سفیر آزما کیان

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت :

محیط کشت چیست؟

محیط کشت دارای مواد غذایی موردنیاز برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم است.

کاربرد محیط :

استفاده از محیط کشت برای رشد میکروارکانیسم در شرایط آزمایشگاهی با توجه به اهداف زیر صوزت می‌گیرد:

برسی نوع عفونت نمونه بالینی به منظور درمان مناسب

بررسی خصوصیات میکروارگانیسم

تولید محصولات بیولوژیکی مانند واکسن‌ها،توکسوییدها(اگزوتوکسین تغییریافته باکتری) و آنتی‌ژن

ترکیبات سازنده عبارتند از:

  • آب
  • منبع انرژی
  • منبع کربن
  • فاکتورهای رشد
  • منبع نیتروژن
  • مواد معدنی

طبقه بندی بر اساس خواص فیزیکی:

جامد: از ژل قهوه ای مانند ماده آگار تشکیل شده است و مواد مغذی و مواد شیمیایی مختلفی به آن افزوده می شود تا رشد میکروارگانیسم های مختلف فراهم شود. مانند نوترینت آگار

نیمه جامد: محیط نرم هستند و برای جداسازی باکترهای متحرک از غیر متحرک کاربرد دارد.

مایع: محیط مایع به براث معروف است.

طبقه بندی برساس ترکیبات سازنده:

محیط ساده

نوترینت براث

نوترینت آگار

پلیت کانت آگار(Plate count agar)

پلیت کانت اسکیم میلک آگار( Plate count skim milk agar)

پوتیتو دکستروز آگار (Potato dextrose agar)

پوتیتو دکستروز براث(Potato dextrose broth)

تریپتون تریپتوفان براث(Tryptone/Tryptophan broth)

کازئین پپتون لسیتین پلی سوربات براث (Casein-peptone lecithin polysorbate broth)

سوی بین کازئین دایجست لسیتین پلی سوربات براث (Soybean Casein Digesst Lecitin Polysorbate broth)

گلوکز یست اکستراکت پپتون آگار(Glucose Yeast Extract Peptone Agar)

یست اکستراکت آگار(Yeast Extract Agar)

مولر هینتون آگار  (MHA-Muller hinton agar)

Trypticase soy agar 

لوریا برتونی براث (Luria bertoni broth)

لوریا برتونی آگار (Luria bertoni broth)

کوک میت براث(Cooked Meat broth)

تریپتیک سوی آگار  (Tryptic Soy Agar- TSA)

تریپتیک سوی براث (Tryptic Soy Broth- TSB)

محیط پیچیده 

بلاد آگار

محیط سنتزی

پپتون واتر

محیط  ویژه به 5 گروه اصلی طبقه بندی می‌شود:

محیط غنی‌شده (Enriched media)

محیط کشت غنی شده با سرم و خون حاوی مواد مغذی مانند انواع ویتامین و هورمون ها است .

محیط انتخابی(Selective media)

محیط تمایزی(Differential media)

این محیط کشت به دلیل داشتن ترکیبات خاص سبب رشد گروهی از میکروارگانیسم ها می شود .

به عنوان مثال محیط کشت مک کانگی آگار( MacConkey agar  به دلیل داشتن املاح صفراوی و کریستال ویوله رشد باکتری های گرم مثبت را مهار میکند .

این مطلب را از دست ندهید :
محیط کشت قارچ پوستی | خرید فروش محیط کشت قارچ پوستی

محیط انتقالی(Transport media) 

محیط بی‌هوازی(Anaerobic media)

محیط غنی شده چه نوع محیطی است:

موادی مانند خون، سرم و تخم‌مرغ به محیط ساده اضافه می‌شود و شامل محیط های زیر می‌باشد:

امولسیون استريل تلوريت دار زرده تخم مرغ  (Egg yolk)

بیف اکسترکت آگار(Beef Extract Agar)

 بلادآگار(Blood agar)

شکلات آگار (Choclate Agar)

آلکالین پپتون واتر (Alkaline peptone water)

برین هارث اینفیوژن(Brain heart infusion broth)

بولتون براث (Bolton broth)

محیط اتخابی چه نوع محیطی است:

ترکیبات مهار کننده به محیط کشت جامد اضافه می‌شود عبارتند از:

انواع انتی‌بیوتیک

رنگ‌های مهاری

مواد شیمیایی

ترکیبات تغییردهنده ph

انواع محیط‌ های انتحابی  عبارتند از :

اورنج سرم آگار (Orange serum agar)

بایل اسکولین آگار(Bile esculin agar)

بایل اسکولین آزاید آگار(Bile esculin azide agar)

بایل لاکتوزگرین براث(Bile lactose green broth)

برلیانت گرین آگار(Brilliant green agar)

برلیانت گرین بایل لاکتوز آگار(brilliant green bile lactose agar)

بروسلا آگار(Brucella agar)

بروسلا براث(Brucella broth)

برموکروزول پرپل آزاید براث(Bromocresol purple azide broth)

بولتون براث (Bolton broth)

بیسموت سولفیت آگار (Bismuth sulfite agar)

بیفیدو باکتریو آگار(Bifidobacterium agar)

پپتون یست اکستراکت برموکروزول پرپل براث (Peptone yeast extract bromo cresol purple broth)

استامید براث (Acetamide Broth)

انواع محیط‌های selective media یا انتخابی

آسپارژین براث (Asparagine broth)

گزیلوز لیزین داکسی کولات آگار  (Xylose Lysine Deoxycholate agar- XLD)

 باسیلوس سرِئوس سلکتیو آگار  (Bacillus cereus selective agar)

برد پارکر آگار(Baird parker agar)

تتراتیونات براث بیس(Tetrathionate broth base)

مولر کافمن تتراتیونات نووبیوسین(Mueller Kauffman Tetrathionate Novobiocin Broth)

تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار(Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)

تلوریت پتاسیم (Tellurite potassium)

(Escherichia coli Broth (EC broth   

   EE Broth Mossel   

 EMB (ائوزین متیلن بلو آگار)

 MRS آگار

MRS براث

MRS بایل آگار 

 سابرو دکستروز آگار (Sabouraud Dextrose Agar)(SDA)

 لوریل تریپتوز مانیتول براث (Lauryl tryptose manitol broth)

مارین آگار(Marine Agar)

مارین براث(Marine Broth)

باکتو پپتون(Bacto peptone)

آرژنین دکربوکسیلاز براث(Arginine Decarboxylase Broth)

مانیتول سالت آگار (Manitol salt Agar)

تایر مارتین آگار  Thayer-Martin Agar

این مطلب را از دست ندهید :
فروش محیط کشت اسمولاریته | خرید محیط کشت اسمولاریته

استرپتوکوک موتانس (Tryptone yeast cysteine source bacitractin)

مایکوبیوتیک آگار (Mycobiotic Agar)

Trypticase-peptone-glucose-yeast extract broth

یرسینا آگار (Yersinia Agar)

کلمبیا آگار (columbia Agar)

کنرفیکال براث (Kenner Fecal Broth)

کنرفیکال آگار(Kenner Fecal Agar)

سیمون سیترات آگار(Simmons Citrate Agar)

(TTC (Triphenyltetrazolium Chloride)

  محیط کشت‌های افتراقی چه نوع محیط‌ هایی  هستند؟

در این نوع محیط ها بر اساس رنگ کلونی‌های تشکیل شده میتوان نوع باکتری را تشخیص داد.

رنگ‌ها و ترکیبات متابولیکی به این محیط اضافه می‌شود و باکتری‌هایی که از این محیط‌ ها استفاده میکنند کلونی‌هایی با رنگ های مختلف ایجاد می‌کنند.

اندول اوره آگار( Indole urea agar)

اوره آگار(Urea agar)

اوره براث(Urea broth)

مکانگی آگار(Macconkey agar)

Cystine–lactose–electrolyte-deficient agar)CLED)

تیوسولفات-سیترات-نمک های صفراوی- ساکاروز آگار (Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar- TCBS

 گزیلوز لیزین داکسی کولات آگار  (Xylose Lysine Deoxycholate agar- XLD)

تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار(Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)

MRVP براث 

آرژنین دکربوکسیلاز براث(Arginine decarboxylase broth)

مانیتول سالت آگار (Manitol salt agar)

یرسینا آگار (Yersinia agar)

گلوکز آگار (Glucose agar)

گلوکز آزاید آگار (Glucose azide agar)

گلوکز آزاید براث (Glucose azide broth)

فنیل آلانین آگار(Phenylalanine agar)

 فنیل آلانین دآمیناز آگار (Phenylalanine deaminase)

سیمون سیترات آگار(Simmons Citrate Agar)

تریپتون واتر (Tryptone Water)

 SIM ) Sulphide Indole Motility)

انواع محیط‌ های کشت انتقالی:

از این محیط کشت‌ها برای انتقال نمونه استفاده می‌شود.

Stuart’s medium

Buffered glycerol saline

انواع محیط‌ های کشت بی‌هوازی:

کاربرد این دسته از محیط کشت‌ها برای میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی است.

تایوگلیکولات مدیوم(Thioglycolate  medium)

تایوگلیکولات براث(Thioglycolate broth)

فلوئیدتایوگلیکولات(Fluid thioglycollate medium)

 

خرید محیطهای کشت | فروش محیطهای کشت | نمایندگی محیطهای کشت | شرکت سفیر آزما کیان

 

مشاوره و خرید انواع محیط کشت با تلفن : 09128308091 و 02166074277

 

تهیه شده توسط متخصصان پایان نامه من

مشاوره پایان نامه و مشاوره مقاله

با تشکر مدیریت سفیر آزما کیان

 

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *