خرید محصولات بیوساینس eBioscience | فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران

خرید محصولات بیوساینس eBioscience

خرید بیوساینس eBioscience

خرید محصولات بیوساینس eBioscience

خرید محصولات بیوساینس eBioscience

خرید بیوساینس eBioscience :

 

Row / Company / Cat No. / Name / Unit

1 ebioscience 00-4333-57 1X RBC Lysis Buffer
2 ebioscience 11-0209-42 Anti-Human CD20 FITC
3 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
4 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
5 ebioscience 12-0259-41 Anti-Human CD25 PE
6 ebioscience 12-0269-42 Anti-Human CD26 PE
7 ebioscience 45-0037-42 Anti-Human CD3 PerCP-Cyanine5.5
8 ebioscience 11-0349-41 Anti-Human CD34 FITC
9 ebioscience 11-0349-42 Anti-Human CD34 FITC
10 ebioscience 12-0349-41 /25 tests Anti-Human CD34 PE
11 ebioscience 12-0349-41/100tests Anti-Human CD34 PE
12 ebioscience 11-0086-42 Anti-Human CD8a FITC
13 ebioscience 11-4776-41 Anti-Human Foxp3 FITC
14 ebioscience 12-7319-41 Anti-Human IFN gamma PE
15 ebioscience 12-7108-41 Anti-Human IL-10 PE
16 ebioscience 11-7179-41 Anti-Human IL-17A FITC
17 ebioscience 12-7179-42 Anti-Human IL-17A PE
18 ebioscience 17-7222-82 Anti-Human/Mouse IL-22 APC
19 ebioscience 11-9858-80 Anti-Human/Mouse IRF4 FITC
20 ebioscience 12-7321-81 anti-mouse TNF  alpha PE
21 ebioscience 00-4506-51 Brefeldin A Solution (1000X)
22 ebioscience C6295 Cell Freezing Medium-DMSO Serum free 1x
23 ebioscience 00-4975-03 Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors
24 ebioscience sc-40 c-Myc Antibody (9E10)
25 ebioscience 00-4222-26 Flow Cytometry Staining Buffer
26 ebioscience 88-7316-22 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
27 ebioscience 88-7316-88 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
28 ebioscience 88-7316-86 Human IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!®
29 ebioscience 14-8018-62 Human IL-1 beta Recombinant Protein
30 ebioscience 88-7106-88 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
31 ebioscience 88-7106-86 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
32 ebioscience 88-7106-22 Human IL-10 ELISA Ready-SET-Go!®
33 ebioscience 88-7126-22 Human IL-12 p70 ELISA Ready-SET-Go!®
34 ebioscience BMS2017 Human IL-17A Platinum ELISA
35 ebioscience BMS221/2CE -96 tes Human IL-2 Platinum ELISA
36 ebioscience BMS2023/3 Human IL-23 Platinum ELISA
37 ebioscience 88-7046-88 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
38 ebioscience 88-7046-22 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
39 ebioscience 88-7046-86 Human IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
40 ebioscience 88-8086-22  2 x 96 tests w/plates Human IL-8 ELISA Ready-SET-Go!® (2nd Generation)
41 ebioscience BMS284INST-128 tes Human IP-10 Instant ELISA
42 ebioscience 14-8329-62 Human TNF alpha Recombinant Protein
43 ebioscience 88-8350-88 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
44 ebioscience 88-8350-86 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
45 ebioscience 88-8350-77 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
46 ebioscience 88-8350-76 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
47 ebioscience 88-8350-22 Human/Mouse TGF beta1 ELISA Ready-SET-Go!
48 ebioscience 88-8824-00 Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set
49 ebioscience 88-8022-22-2 x 96 tests Mouse Granzyme B ELISA Ready-SET-Go!
50 ebioscience 88-50460-22 Mouse IgE ELISA Ready-SET-Go!
51 ebioscience 12-4714-82 Mouse IgG1 K Isotype Control PE
52 ebioscience 11-4724-42 Mouse IgG2a K Isotype Control FITC
53 ebioscience 45-4724-82 Mouse IgG2a K Isotype Control PerCP-Cyanine5.5
54 ebioscience 88-7137-22 Mouse IL-13 ELISA Ready-SET-Go!®
55 ebioscience 88-7024-22 Mouse IL-2 ELISA Ready-SET-Go!®
56 ebioscience 88-7044-22 Mouse IL-4 ELISA Ready-SET-Go!®
57 ebioscience 88-7064-22 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
58 ebioscience 88-7064-76 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
59 ebioscience 88-7064-86 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
60 ebioscience 88-7064-77 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
61 ebioscience 88-7064-88 Mouse IL-6 ELISA Ready-SET-Go!®
62 ebioscience 88-7324-22 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
63 ebioscience 88-7324-76 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
64 ebioscience 88-7324-86 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
65 ebioscience 88-7324-88 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
66 ebioscience 88-7324-77 Mouse TNF alpha ELISA Ready-SET-Go!®
67 ebioscience BMS630-96 tests Rat IL-1 beta Platinum ELISA
68 ebioscience BMS629 -96 tests Rat IL-10 Platinum ELISA
69 ebioscience BMS625 96 tests Rat IL-6 Platinum ELISA
70 ebioscience BMS622  -96 tests Rat TNF-alpha Platinum ELISA
71 ebioscience BMS362 Recombinant Human sHER-2

 

این مطلب را از دست ندهید :
نمایندگی خرید و فروش محصولات شرکت برند Elabscience

با تشکر از شما سفیر آزما کیان نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *