خرید اتانول یا اتیل الکل از نمایندگی فروش انواع اتانول یا اتیل الکل در ایران با قیمت ارزان

خرید اتانول یا اتیل الکل از نمایندگی فروش انواع اتانول یا اتیل الکل در ایران با قیمت ارزان

خرید اتانول یا اتیل الکل از نمایندگی فروش انواع اتانول یا اتیل الکل در ایران با قیمت ارزان

خرید اتانول یا اتیل الکل از نمایندگی فروش انواع اتانول یا اتیل الکل در ایران با قیمت ارزان :

:
اتانول یا اتیل الکل احتمالاً پرکاربردترین ماده شیمیایی در هر آزمایشگاه علوم زندگی یا شیمی است. تولید صنعتی الکل می تواند از دی اکسید کربن ، لیپیدها یا اتیلن باشد. کاربرد آن متنوع و فراوان است. مهمترین مورد آن استفاده از آن به عنوان یک حلال آلی است که در رسوب اسید نوکلئیک (DNA و RNA) وجود دارد. شایع ترین کاربرد اتانول استفاده از آن به عنوان یک ضد عفونی کننده است. می تواند پروتئین های میکروبی را نادیده بگیرد و می تواند به عنوان ضد باکتری ، ضد ویروسی و ضد قارچ عمل کند. به عنوان ضدعفونی کننده دستی ، در تمیز کردن نیمکت کار ، از ابزارهای آزمایشگاهی ساخته شده از فلز ، پلاستیک ، شیشه و حتی گاهی برای ذخیره نمونه های جانورشناسی در یک بطری شیشه ای برای نگهداری استفاده می شود. به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده و ضد عفونی کننده ، کاربرد آن را در بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی نیز پیدا می کند.
بر اساس خلوص آن ، الکل به عنوان درجه های مختلف در دسترس است. الکل درجه سوخت خامترین شکل است در حالی که درجه صنعتی خالص تر است. موردی که برای آزمایشات زیست شناسی مولکولی سنتز شده حتی خالص تر است و نمی تواند برای اهدافی مانند تمیز کردن آزمایشگاه استفاده شود. این بسیار فرار و قابل اشتعال است و به فضای انبارداری و رسیدگی دقیق احتیاج دارد.

 

سفیر آزما کیان برند اول فروش مواد شیمیایی و فروش مواد آزمایشگاهی و فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی در ایران می باشد.

برای خرید مواد شیمیایی و خرید مواد آزمایشگاهی و خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی (سیگما آلدریچ، مرک آلمان، کیت تحقیقاتی، محیط کشت، آنزیم، آنتی بادی و… می توانید 24 ساعته تماس بگیرید : 09357007743 و 02166074277

با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

خرید اتانول یا اتیل الکل از نمایندگی فروش انواع اتانول یا اتیل الکل در ایران با قیمت ارزان

 

(R)-1-Phenylethanol, 98%,100ml

(R)-1-Phenylethanol, 98%,100ml

£ 477.47

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASR2320.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

(S)-(-)-1-Phenylethanol, 98%,100ml

(S)-(-)-1-Phenylethanol, 98%,100ml

£ 518.74

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASS2745.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Diethylaminoethanol, 98%,100ml

2-Diethylaminoethanol, 98%,100ml

£ 2.44

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASD2170.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Mercaptoethanol, 99%,100ml

2-Mercaptoethanol, 99%,100ml

£ 5.51

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASM2828.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Mercaptoethanol, 99%,500ml

2-Mercaptoethanol, 99%,500ml

£ 23.34

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASM2828.500ml

Quantity/Unit: 500ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Phenylethanol, 98%,100ml

2-Phenylethanol, 98%,100ml

£ 5.94

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASP2593.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Phenylethanol, 98%,2.5lt

2-Phenylethanol, 98%,2.5lt

£ 37.77

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASP2593.2.5lt

Quantity/Unit: 2.5lt/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Phenylethanol, 98%,500ml

2-Phenylethanol, 98%,500ml

£ 23.34

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASP2593.500ml

Quantity/Unit: 500ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Thiopheneethanol, 99%,100ml

2-Thiopheneethanol, 99%,100ml

£ 42.44

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: AST2874.100ml

Quantity/Unit: 100ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-Thiopheneethanol, 99%,25ml

2-Thiopheneethanol, 99%,25ml

£ 10.39

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: AST2874.25ml

Quantity/Unit: 25ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-n-Butoxyethanol, 99%,2.5lt

2-n-Butoxyethanol, 99%,2.5lt

£ 14.85

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASN2661.2.5lt

Quantity/Unit: 2.5lt/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

2-n-Butoxyethanol, 99%,500ml

2-n-Butoxyethanol, 99%,500ml

£ 3.18

Brand: Avra Synthesis Pvt. Ltd.

Catalog No.: ASN2661.500ml

Quantity/Unit: 500ml/Bottle

Usually Shipped in: 4-7 Days

ETHANOL AR-AL2019 02500

Brand: Alpha Chemika

Catalog No.: AL2019 02500

Quantity/Unit: 2.5 lt/Pack

Usually Shipped in: 4-7 Days

ETHANOL-AL2020 00500

Brand: Alpha Chemika

Catalog No.: AL2020 00500

Quantity/Unit: 500 ml/Pack

Usually Shipped in: 4-7 Days

ETHANOL-AL2020 01000

Brand: Alpha Chemika

Catalog No.: AL2020 01000

Quantity/Unit: 1 lt/Pack

Usually Shipped in: 4-7 Days

PRODUCTS

ETHANOL-AL2020 02500

Brand: Alpha Chemika

Catalog No.: AL2020 02500

Quantity/Unit: 2.5 lt/Pack

Usually Shipped in: 4-7 Days

Ethanol 100% Premium Grade

Brand: Haymankimia

Catalog No.: F204325

Quantity/Unit: 500 ml/Bottle

Availability: In stock

Ethanol 96%

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.00971.0511

Quantity/Unit: 500 ml/Bottle

Availability: In stock

Ethanol AR 99.9%

Brand: Changshu Hongsheng Fine Chemicals

Catalog No.: CHN01

Quantity/Unit: 500 ml/bottle

Availability: In stock

Ethanol AR/ACS

Brand: Qualigens

Catalog No.: SP/2322/PB08

Quantity/Unit: 500 ml/Bottle

Availability: In stock

Ethanol EMPROVE

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.00986.0511

Quantity/Unit: 500 ml/Bottle

Availability: In stock

Ethanol EMSURE ACS

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.00983.0511

Quantity/Unit: 500 ml/bottle

Availability: In stock

Ethanol Gradient Grade HPLC

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.11727.500

Quantity/Unit: 500 ml/bottle

Availability: In stock

Ethanol Spectroscopy Uvasol

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.00980.0500

Quantity/Unit: 500 ml/Bottle

Availability: In stock

Ethanol for molecular biology

Brand: MERCK MILLIPORE

Catalog No.: 1.08543.0250

Quantity/Unit: 250 ml/bottle

Availability: In stock