اسید سیلیسیک Hexa Fluoro Silisic Acid

نام ماده: اسید سیلیسیک
سایر نامها: اسید هگزافلوروسیلیسیک
فرمول شیمیایی: H2SiF6
خلوص:Min 50%
درصد وزنی سولفات: Max 0.002

شماره تلگرام جهت استعلام قیمت : 09357007743__ تلفن های تماس دفتر فروش: 02166074277 و 02166356413 و 02166152701 رد کردن