آنتی بیوتیک محیط کشت | محیط کشت آنتی بیوتیک دار | سفیر آزما کیان مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آنتی بیوتیک محیط کشت | محیط کشت آنتی بیوتیک دار

آنتی بیوتیک محیط کشت | محیط کشت آنتی بیوتیک دار

آنتی بیوتیک محیط کشت | محیط کشت آنتی بیوتیک دار

آنتی بیوتیک محیط کشت | محیط کشت آنتی بیوتیک دار :

کاربرد آنتی بیوتیک سیکلوهگزمید در محیط کشت

مشخص شده است که وجود سیکلوهگزیمید در محیط کشت در افزایش تعداد ایزوله های قارچ های بیماری زا از مواد بالینی و سایر منابع دارای ارزش تاثیر گذار است. بسیاری از محیط های درماتوفیت را از موارد مشکوک به انیکومایکوزیس در انسان جدا سازی شده است و از مقیاس گاو و موهای زائد حیوان مشکوک به استفاده از یک محیط سیکلو هگزیمیدکن حاوی سیکلو هگزیمیدکن حاوی محیط های مشابه که حاوی سیکلوهگزیمید نیستند. طبق مطالعات انجام شده مشخص شد که كه استفاده از محیط کشت های سیكلوهگزیمیدكنترل در مایكوزهای انسانی فقط تعداد کمی بیشتر از ایزول ها را نسبت به آگار ناخوشایند مجاز می داند اما تعداد قارچ های ساپروفیت در لوله ها کاهش یافته است.. در این مطالعات نسبتاً معدود بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. محیط سیکلوهگزیمید در کشت مواد کلینیکی دارای آلودگی توسط کپک های ساپروفیتیک است اما در محیط Littman در ظرف پتری رشد درماتوفیت ها زودتر آغاز شده است.

موارد استفاده محیط کشت دارای سیکلوهگزمید

از محیط کشت آنتی بیوتیک دار سیکلوهگزیمید در جداسازی Coccidioides immitis و در جداسازی درماتوفیت ها از کفش و غرفه دوش استفاده شده است. روزنتال دانشمندی بود که موفق شدند درصد بیشتری از ایزوله ها را از رسوبات آب حمام پا با استفاده از یك محیط حاوی سیكلو هگزیمید مشابه نسبت به سایر رسانه ها بدست آورند. از قارچ های بیماری زا مورد مطالعه انسان به نظر می رسد Cryptococcus neoformans ، Allescheria boydii و Aspergillus fumigatus تنها گونه هایی هستند که توسط سیکلوهگزیمید در غلظت های معمول در محیط کشت قارچ شناسی مهار می شوند.

این مطلب را از دست ندهید :
فروش محیط کشت باکتری | خرید محیط کشت باکتری

مقایسه محیط دارای سیکلوهگزمید با محیط کشت خالص

استفاده از محیط کشت آگار سیکلوهگزیمید-چیورامفنیکلول در ۷۱۹ بوته از ۶۰۰ بیمار پوست پیوسته نشان داده است که این برتری نسبت به آگار استاندارد Sabouraud به عنوان یک محیط جداسازی برای کشت روتین پوستی است. با استفاده از این محیط لوله های آلوده بیش از ۵۰٪ کاهش یافته و جداسازی درماتوفیت ها تقریباً ۱۰۰٪ افزایش یافته است. ناخالص و ۳۷۰ جوامع DEEMATOLOGY INVESTIGATIVE میکروسکوپی درماتوفیت با درج این آنتی بیوتیک ها در غلظت مورد استفاده تغییر نمی کند. اگرچه چند قارچ از اهمیت پاتولوژیک توسط سیکلوهگزیمید مهار می شود اما بروز این گونه ها در منطقه نیویورک نادر است. برتری اثبات شده از محیط کشت آنتی بیوتیک دار غنی شده در جداسازی درماتوفیتها ما را در واحد پوست و سرطان نیویورک ترغیب کرده است که از سیکلوهگزیمید – کلرامفنیکلول حاوی آگار به عنوان واسطه استاندارد جداسازی در تشخیص قارچ شناسی استفاده کنیم و جایگزین محیط Sabouraud شود.

نقش آنتی بیوتیک ها در سرکوبی ساپروفیت ها

نقش دقیق این آنتی بیوتیک ها در محیط کشت ها در جداسازی پایه پوستی کاملاً مشخص نشده است. تا حد زیادی به دلیل سرکوب ارگانیسم های ساپروفیت به سرعت در حال رشد است اما به نظر می رسد عوامل دیگر درگیر هستند. این ایده با این واقعیت پشتیبانی می شود که در ۲۶ مورد گزارش شده در اینجا محیط Sabouraud کاملاً استریل باقی مانده است در حالی که درماتوفیت ها روی لوله های سیکلوهگزیمید مربوطه ظاهر می شوند. بر اساس یک نظریه آنتی بیوتیك ها با عملكرد بر روی سیستم های آنزیمی تغییر قارچ ها از انگلی به مرحله ساپروفیت را تسهیل می كنند. تحقیقات بیشتر در این زمینه شاید بسیار سودمند باشد.

این مطلب را از دست ندهید :
محیط کشت آزمایشگاهی | محیط کشت مرک آلمان | محیط کشت گرانول | قیمت محیط کشت

خلاصه مطلب

در معاینه معمول قارچ شناسی ۶۰۰ بیمار پیاپی، سیکلوهگزیمید- کلرامفنیکلول محیط کشت آگار در جداسازی درماتوفیتها نسبت به آگار سابورود بسیار برتر است. تقریباً دو برابر بیشتر از محیط حاوی آنتی بیوتیک نسبت به محیط صبورود جدا شد. به نظر می رسد محیط سیکلوهگزیمید-کلرامفنیکل به ویژه در کشت مواد از پوست سر، پا، ناخن و ناخن مفید است. در موسسه ما محیط حاوی سیکلوهگزیمید-کلرامفنیکلول جایگزین آگار استاندارد Sabouraud به عنوان محیط کشت انتخابی در قارچ شناسی تشخیصی معمول شده است.

 

مرکز فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی، فروش کیت تحقیقاتی و تجهیزات آزمایشگاهی از معتبر ترین برندهای دنیا از جمله سیگما آلدریچ، مرک آلمان، ترموفیشر، پرومگا و … (خرید مواد شیمیایی و آزمایشگاهی اورجینال)

09357007743 : تلفن سفارش و خرید

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *